Αρχική » , , , , , , , , , » ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Το σύντομο ανέκδοτο … περί εξοπλισμών

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Το σύντομο ανέκδοτο … περί εξοπλισμών


- Του Ηλία Νταλούμη -

Το βράδυ, μάλλον νωρίς, της Τρί­της 7ης Φεβρουαρίου 2017 οι διαπιστευμένοι συντάκτες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας λά­βαμε ένα e-mail που είχε το ακόλουθο μή­νυμα που ανέφερε επί λέξει: «NON PAPER - Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυ­νας Πάνου Καμμένου και μετά από εισή­γηση των Επιτελείων ξεκίνησε η διαδικα­σία για την αναβάθμιση των μαχητικών αε­ροσκαφών F-16, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον προς την αμερικανική κυβέρνηση για την προμήθεια αεροσκαφών πέμπτης γενιάς (F -35) και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η υπο­στήριξη και συντήρηση των αντιαεροπορι­κών πυραύλων S-300.». Σίγουρα το ζήτη­μα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον από πολ­λές πλευρές. Αλλά καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Για τον εκσυγχρονισμό των F-16, πριν από πέντε (5) μήνες είχαμε αναφερθεί στο τεύχος της «Α&Δ» του Οκτωβρίου του 2016. Τίποτε από τότε δεν έχει αλλά­ξει! Επομένως, είναι όλα επίκαιρα και δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να τα θυμηθού­με. Γράφαμε λοιπόν: «...Αναλυτικά λοιπόν έχουμε και λέμε:

F-16 C/D block 30 32
F-16 C/D block 50 38
F-16 C/D block 52+ 55
F-16 C/D block 52+Adv 30
Σύνολο F-16 C/D 155 


...Ακόμα και αν δεν ήμαστε στην πα­ρούσα δεινή οικονομική κατάσταση, ο με­γαλύτερος αριθμός των υπαρχόντων μα­χητικών θα έπρεπε να εκσυγχρονιστεί. Και ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός: ποτέ δεν πετάς στο καλάθι των αχρήστων κάτι χρή­σιμο. Οι εκσυγχρονισμοί-αναβαθμίσεις μπορεί να είναι αυτήν την εποχή "της μό­δας" όμως πάντα ήσαν εξαιρετικά χρήσι­μοι...».

Ως προς το τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η αναβάθμιση, αναφέραμε: «... το καλό στην υπόθεση είναι ότι η Lockheed Martin έχει κάνει καλή προεργασία και η πρότασή της είναι εν πολλοίς αποδεκτή από την Αεροπορία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την μελέτη. τα F-16 των block 50, 52+ και 52+Αdv, θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο F-16V, όπως τα ονομάζει η Lockheed Martin. Τα δε F-16 block 30 θα γίνουν F-16 Μ2, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί στο block 52+. Και μπορεί να ακούγονται ωραία όλα αυτά, να δούμε όμως και τι σημαίνουν. Κατά πρώτον, θα υπάρξει ομοιοτυπία και η Αεροπορία θα διαθέτει 123 σύγχρονα αεροπλάνα με τις ίδιες δυνατότητες. Κατά δεύτερον, για τον εκσυγχρονισμό των block 30 θα χρησιμοποιηθούν πολλές από τις συσκευές και τα εξαρτήματα που θα αφαιρεθούν από τους τρεις άλλους τύπους. Και αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, είναι όμως αρκετά σημαντικό καθώς έτσι πετυχαίνουμε μεγάλη οικονομία. Γα παράδειγμα το ραντάρ ΑΡG-68 (V) 9 FCΗ που θα βγει από τα block 50, 52+ και 52+Αdv και θα τοποθετηθεί στα block 30, αφενός δεν θα κοστίσει τίποτα περισσότερο από τα ημερομίσθια των τεχνιτών κι αφετέρου θα αναβαθμίσει σημαντικά τα block 30». Για το πόσο - θα κοστίσει αυτή η υπόθεση λέγαμε: «...για - μεν τα F-16 το προϋπολογιζόμενο κόστος είναι της τάξης των 2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ήτοι περί τα 1,8 δισ. Ευρώ... Η Lockheed Marti πάντως αφήνει κάποια «παράθυρα» για ευμενή χρηματοδότηση της πρότασής της μέσω διαφόρων προγραμμάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ.».

Κι έως εδώ όλα -τρόπος του λέγειν- καλά. Γιατί τελικά φαίνεται ότι υπάρχει δι­αφοροποίηση ανάμεσα στο ΓΕΑ και το ΥΕΘΑ. Η μεν Πολεμική Αεροπορία θέλει τον εκσυγχρονισμό και των 155 F-16. Αντίθετα, το Υπουργείο φαίνεται να προτιμά τον εκ­συγχρονισμό μόνον των 123 block 50,52+ και 52+Αdv. Μη επιβεβαιωμένες πληροφο­ρίες αναφέρουν ότι το ΥΕΘΑ μελετά την περίπτωση τα 32 block 30 να πουληθούν. Έτσι θα εισπραχθούν κάποια χρήματα, με τα οποία θα υπάρξει μια ελάφρυνση των αμυντικών δαπανών. Αυτό καταρχήν ακούγεται ωραίο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια σκέψη. Γιατί ακό­μα κι αν δεχθούμε ότι εξασφαλίζουμε την άδεια για την πώληση (αυτήν που αποκα­λούν του «τελικού χρήστη») από τις ΗΠΑ, ποια θα μπορούσε να είναι η χώρα που θα τα αγοράσει; Όταν μάλιστα οι ίδιες οι ΗΠΑ φροντίζουν να πωλούν αντίστοιχα μοντέλα του F-16 από τα αποθέματα που έχουν - μάλλον σε αφθονία- στην περίφημη Davis Monthan.

Αν και στην Αεροπορία αντιλαμβάνο­νται πλήρως το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τυχόν πώληση των block 30, αυτό που αντιτείνουν είναι: «και πώς θα αντικατασταθεί η μείωση κατά 32 ή σε πο­σοστό 20,65%, της δύναμης των μαχητι­κών;». Πρόκειται για ερώτημα άκρως ρεα­λιστικό, στο οποίο όμως δεν έχει υπάρξει μια πειστική απάντηση εκ μέρους του ΥΕΘΑ. Ή μάλλον είχαμε το δεύτερο σκέλος του προαναφερθέντος non paper. Αυτό το «...εκδηλώθηκε ενδιαφέρον προς την αμε­ρικανική κυβέρνηση για την προμήθεια αε­ροσκαφών πέμπτης γενιάς (F-35)...».


Καταρχήν αυτό το «εκδηλώθηκε εν­διαφέρον προς την αμερικανική κυβέρ­νηση» δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Για να μην πούμε σχεδόν τίποτε. Εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που η Lockheed Martin ξεκίνησε τη δημιουργία του F-35 - JSF (JointServicesFighter) το έλεγαν τό­τε- έκανε πολλές κρούσεις στις ελληνι­κές κυβερνήσεις να συμμετάσχει και η Ελλάδα στην ανάπτυξη του εν λόγω μαχητικού. Η απάντηση, διαχρονικά και διακομ­ματικά, ήταν αρνητική. Οι λόγοι της απόρ­ριψης αρκετοί και -οπωσδήποτε- με λογι­κή βάση. Βλέποντας πως έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα και πόσο έχει αυτό κοστίσει, τότε δε μπορούμε παρά να αποδεχτούμε τη μη συμμετοχή μας. Το σημερινό F-35 απέχει πολύ από το να είναι το μαχητικό που επαγγελλόταν π Lockheed Martin. Αν λοιπόν δούμε κάποια στιγμή ο πρόεδρος Trump να το σταματά και να αφήνει μόνο την έκδοση F-35Β (της κάθετης προσγεί­ωσης), μη μας φανεί και πολύ παράξενο.

Αλλά ας δεχτούμε ότι το F-35 προχω­ρά και η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμ­βάνει -μάλλον περί το 2025- τα 30 που έχει ήδη παραγγείλει και άλλα 70 που, πι­θανώς, θα παραγγείλει. Το θέμα είναι πως θα τα αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Από το ΥΕΘΑ κάνουν λόγο για 20 F-35. Και ακούγε­ται ωραία. Το ζήτημα είναι πόσο αυτά θα κοστίζουν και πότε θα αρχίσουν να παρα­λαμβάνονται. Αν σήμερα, αρχές Μαρτί­ου του 2017, η Ελλάδα προχωρούσε στην υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης -με την κυβέρνηση των ΗΓΊΑ, τη Lockheed Martin ή όποιον, τέλος πάντων, εμπλέκεται ή μπο­ρεί να εμπλακεί- ένα είναι σίγουρο: F-35 με ελληνικά εθνόσημα, δεν υπάρχει η πα­ραμικρή περίπτωση να εμφανιστεί νωρί­τερα από το 2028. Και μάλλον είμαστε αι­σιόδοξοι. Ποιος το λέει αυτό; Μα η ίδια η Lockheed Martin το αφήνει να εννοηθεί στα δικά της κείμενα.

Το άλλο σοβαρότατο θέμα είναι πό­σο θα κοστίζει το f-35; Στον ιστότοπο www.f35.comη που, βεβαίως, είναι της Lockheed Martin, αναφέρεται:

«The most recently contracted unit costs for Low Initial Production lot 9 (not including the engine) are:

F-35Α: $102.1 Milliοη/jet
F-35Β: $131.6 Milliοη/jet
F-35C: $132. Milliοη/jet

The U.S Government and F-35 industrial team continue to collaborate to further reduse F-35 costs for future production lots».

Η στα ελληνικά: «Το πιο πρόσφατο, ανά μονάδα, κόστος που μπήκε σε συμ­βόλαιο για Χαμηλού Ρυθμού Αρχικής Πα­ραγωγής της 9ης παρτίδας (δεν συμπερι­λαμβάνεται ο κινητήρας) είναι:

F-35 Α: $102.1 εκατομμύρια/αεροσκάφος
F-35Β: $131.6 εκατομμύρια/αεροσκάφος
F-35C: $132.2 εκατομμύρια/αεροσκάφος

Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και η βιομηχα­νική ομάδα (κατασκευής) του F-35 συνεχί­ζουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω μείωση του κόστους των F-35 για τις μελ­λοντικές παρτίδες παραγωγής».

Και να δεχτούμε την εκφραζόμενη ευ­χή για μείωση του κόστους. Πόσο αυτό μπορεί να πέσει; Να πούμε ότι μαζί με κι­νητήρα, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και όλα τα συμπαρομαρτούντα φτάνει τα 100 εκα­τομμύρια ανά αεροσκάφος; Που θα βρε­θούν τα απαιτούμενα 2 δισ. δολάρια; Εδώ κόβουμε τα 32 block 30, γιατί δεν έχου­με χρήματα, μας περισσεύουν για τα F-35; Τώρα το ότι κανείς δεν κάνει τον κόπο να μας εξηγήσει πώς με 20 μόνο αεροπλά­να θα αντιμετωπίσουν τα 100 τουρκικά, το αφήνουμε ασχολίαστο.

Φτάνουμε έτσι στο τρίτο σκέλος του non-paper. Αυτό για την «υποστήριξη και συντήρηση των αντιαεροπορικών πυραύ­λων S-300.».


Τους S-300 τους «κληρονο­μήσαμε» από την Κύπρο. Όταν η τότε πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της έκανε δύο τραγικά σφάλματα: - πρώτον, προτίμησε να προμηθευτεί πυραυλικό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς αντί ένα μέ­σου βεληνεκούς και -δεύτερον, φρόντισε όχι απλώς να το ανακοινώσει, αλλά να το διατυμπανίζει! Αποτέλεσμα ήταν η Τουρ­κία να δηλώσει ότι θα το κατέστρεφε μόλις αυτό αποβιβάζονταν στο νησί. Τότε, «την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενες», Ελλάδα και Κύπρος αναγκάστηκαν να καταπιούν τις τουρκικές απειλές. Να καταλήξουν οι S-300 στην Κρήτη και μετά από λίγο η Κύ­προς να προμηθευτεί -έχοντας μάθει το μάθημα ότι «η σιωπή είναι χρυσός»- το μέ­σου βεληνεκούς σύστημα ΒUΚ που και πο­λύ καλό είναι και καλύπτει επαρκέστατα τις ανάγκες της Κύπρου.


Στην Ελλάδα, οι S-300 κάλυπταν και καλύπτουν κάποιες ανάγκες. Τώρα λοι­πόν πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και συ­ντήρηση του συστήματος. Το προϋπολο­γιζόμενο ποσό δεν είναι μεγάλο. Διαρρέεται ότι είναι της τάξης των 9,5 εκατ. ευρώ. Σίγουρα μικρό, αν είναι όντως αυτό. Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα: Αφενός να γίνουν όντως οι αρμόζουσες ενέργει­ες και αφετέρου να είναι, για πολύ καιρό, λειτουργικά εντάξει το σύστημα. Ας ελπί­σουμε ότι και για τα δύο θα υπάρξει θετι­κό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, ανα­δεικνύεται μια σοβαρή έλλειψη στον προ­γραμματισμό των αμυντικών μας ανα­γκών. Αντί να προσπαθούμε να συντηρή­σουμε ένα σύστημα, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον αντικαταστατή του. Η περί­πτωση της Νορβηγίας είναι πολύ χαρακτη­ριστική. Η νορβηγική Kongsberg, σε συ­νεργασία με την αμερικανική Raytheon, δημιούργησαν το σύστημα ΝΑSΑΜS (Norwegian Advanced Surface -to -Air Missile System).


Τι είναι αυτό; Βασικά η ανάπτυξη του γνωστού βλήματος αέρος- αέρος ΑΜΡΑΑΜ (Advanced Medium Range Air-to- Air Misile) ή ΑΙΜ-120 όπως είναι η επίσημη ονομασία του, πάνω σε οχήματα Humvee (ΗΜΜWV επισήμως). Έτσι η Νορβηγία απέκτησε ένα σχετικά φθηνό -οπωσδήποτε όμως αποτελεσμα­τικό- αντιαεροπορικό σύστημα. Βεβαί­ως είναι μέσου βεληνεκούς κι όχι μεγάλου, όπως το S-300. Σίγουρα όμως είναι πολύ αποδοτικό και βασίζεται σε συστή­ματα γνωστά - τόσο ο ΑΜΡΑΑΜ όσο και το Humvee- και στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Φαντάζεται κάποιος αν εγκαθιστούσαμε ΝΑSΑΜS ή όπως θα τα ονομά­ζαμε εμείς, στα νησιά του Αιγαίου, τι αδια­πέραστη αντιαεροπορική ασπίδα θα δημι­ουργούσαμε; Οι, κατά τ' άλλα, σύμμαχοι μας Τούρκοι δεν θα είχαν και πολλές δυνατότητες να πλησιάσουν, αφού το Αιγαίο ολόκληρο θα ήταν πλήρως καλυμμένο, θα βασίζονταν μόνο στα όπλα μεγάλου βελη­νεκούς -για τα οποία πολλά μπορούν να ειπωθούν- με τα οποία βεβαίως θα «ασχο­λούνται» οι Patriot. Και να υπολογίσουμε ότι με το ΝΑSΑΜS μπορούμε να αντικατα­στήσουμε τα ΗΑWΚ, που έχουν πια φτάσει στα όρια τους.


Ωραία όλα τα παραπάνω όχι όμως και για όλους... Π.χ. ο κ. Νίκος Φίλης, πρώ­ην υπουργός και σαφώς προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκφράσει πο­λύ συγκεκριμένη αντίρρηση για τους εν λόγω εξοπλισμούς. Πιθανώς, να θεωρεί ότι επειδή ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος είναι αρχηγός των ΑΝΕΛ, οι όποιες εξοπλιστι­κές δαπάνες θα αποτελέσουν θετικό στοιχείο γι΄ αυτόν και το κόμμα του και όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ! Δε μπορούμε να μπούμε στον τρόπο σκέψης του κ. Φίλη. Αυτό απαιτεί μια εξειδίκευση που δεν έχουμε. Σίγουρα όμως μπορούμε να πούμε ότι η ενίσχυση της Άμυνας της χώρας δεν συντελεί στην ενίσχυση μόνον υπέρ του ενός κόμματος της συγκυβέρνησης ή και όποιων συγκρο­τούν την κυβέρνηση, αλλά ολόκληρης της χώρας, ανεξάρτητα ποια κόμματα κυβερ­νούν. Κι εδώ παύουμε να ασχολούμαστε με την περίπτωση, γιατί απλώς δεν αξίζει.

Αλλά προς τι τα πάθη και οι εντάσεις; Κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν ξεκί­νησε! Το μόνο που έγινε ήταν να αποστα­λούν κάποια LOR (Letter Of Request), ήτοι να ζητηθούν κάποιες -σαφώς γενικές- πληροφορίες για τα θέματα που μας ενδι­αφέρουν. Οι απαντήσεις αναμένονται πε­ρί το Πάσχα και μετά, εφόσον όντως θέ­λουμε να προχωρήσουμε. Έχει ο θεός...

(ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-04/03/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ