Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών (ΑΔΑ: 7ΞΔΦ6-Ζ3Λ)


1. Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμό Φ. 412.32/7/360098/Σ.8860/21 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2016 με την υπ΄ αριθμό 924763/24 Οκτ 16 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

2. Οι προαγόμενοι Υπαξιωματικοί, να...

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Συνάντηση αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως 83 αύριο στη Λάρισα


Συνάντηση Θεσσαλών αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως '83 θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στη Λάρισα.

Στη μάζωξη η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο καφέ Mikel της Νεάπολης θα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι συμμαθητές τους επιθυμούν από άλλες περιοχές. Μετά τον καφέ θα ακολουθήσει τσιπουροκατάνυξη στο γνωστό ουζερί της Λάρισας ''Μούχα''. Το μενού εκτός από θαλασσινά θα περιλαμβάνει στρατιωτικό παρασκήνιο με σενάρια επί χάρτου για κρίσεις στις ΕΔ, ενώ δεν θα λείψουν και οι αναφορές για το Άγιον Όρος που τις επόμενες ημέρες η ομάδα θα επισκεφθεί.

Εμπνευστές της ιδέας οι ''αρχηγοί'' της ομάδας Bruno Χρήστος Μαλισόβας και Δημήτρης Λεοντάρης.

(kranosgr)

Όλη η τροπολογία με τις νέες ρυθμίσεις για τα στελέχη Π.Α.Νέες ρυθμίσεις για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Χρηματοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο».

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προβλέπονται τα ακόλουθα:

Προσδιορίζονται τα Σώματα στα οποία μπορούν να μεταταγούν οι Αξιωματικοί του Σώματος Ραδιοναυτίλων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ρυθμίζονται θέματα επετηρίδας που τηρείται για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ.

Παρέχεται, επίσης, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) να συνομολογεί απευθείας και με λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ν.3429/2005, τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς την οριζόμενη διαδικασία υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ρυθμίζονται, εκ νέου, θέματα σχετικά με το καθεστώς εξέλιξης έως τον καταληκτικό βαθμό των εν ενεργεία αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και των αντίστοιχων που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών / εθελοντριών (ν.445/1974 και ν.705/1977), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014.

Επανακαθορίζεται η σύνθεση της υφιστάμενης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Επιτροπής με αρμοδιότητα τον έλεγχο των ευρημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών.

Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος θέματα, σχετικά με την προαγωγή αξιωματικών ειδικής μονιμότητας, που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη. Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα (από 1.1.2013 έως 31.12.2014), εντός του οποίου θα έπρεπε να έχουν συμπληρωθεί είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας για την κρίση και την προαγωγή στο επόμενο βαθμό των οριζόμενων εν ενεργεία αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών / εθελοντριών. Ρυθμίζονται, εκ νέου, θέματα καταληκτικού βαθμού στις οριζόμενες κατηγορίες Αξιωματικών της ΠΑ που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, οι οποίες συμπλήρωσαν έως 31.12.2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ορίζεται ότι, για τα μεμονωμένα υποπρογράμματα που κρίνονται αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι την κατάρτιση του Πρώτου Μακροπρόθεσμου και του Πρώτου Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 21 του ν. 3978/2011 (418.000 ευρώ), η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου κλάδου.

Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης αυτοτελούς σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς να έχει προβλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης.

Διαβάστε την σχετική τροπολογία υπ' αριθμ. 728/56 24.10.2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»:

Όταν η «αριστερά» μετακινείται με Ελικόπτερα (Ε/Π) και ο Δντης της Αεροπορίας Στρατού με το πλοίο της γραμμής


Του Λάμπρου Τζούμη*
Υποστρατήγου ε.α

Στη Σύρο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος προκειμένου να παραστεί στην τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας, για τη λειτουργία βάσεων υποστήριξης αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Για το σκοπό αυτό ένα Ε/Π ΝΗ 90, με τα απαραίτητα πληρώματα εγκαταστάθηκε στο νησί.

Στην τελετή που επακολούθησε ο ΥΕΘΑ ανέφερε ότι με τη λειτουργία των βάσεων υποστήριξης αεροδιακομιδών στη Σύρο και τη Λέσβο, αναβαθμίζονται σημαντικά οι δυνατότητες αεροδιακομιδής, αρχικά στο νομό Κυκλάδων και σε δεύτερο χρόνο στο βόρειο Αιγαίο.

Είναι κατανοητή και επιβεβλημένη η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κύρια αποστολή, παραμένει η επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα των μέσων. Πριν μερικές μέρες είχα επισημάνει με άρθρο το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη συστηματική «εξόντωση» της Αεροπορίας Στρατού, που συνίσταται στις συχνές μετακινήσεις με Ε/Π κυβερνητικών παραγόντων και τη χαμηλή διαθεσιμότητα των Ε/Π ΝΗ 90.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας στη Σύρο συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Για τη μετακίνηση, οι υπουργοί, ο Α/ΓΕΕΘΑ και αριθμός επιτελών τους επιβιβάστηκαν και μετακινήθηκαν από την Αθήνα στη Σύρο με Ε/Π.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα γραφεία των δύο υπουργών (υγείας και μεταφορών) κοσμεί η προσωπογραφία του Θανάση Κλάρα ή Άρη Βελουχιώτη. Την ημέρα των γενεθλίων του ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας άνοιξε σαμπάνιες μπροστά από τη φωτογραφία του Άρη και ο ΥΕΘΑ στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ προσφώνησε τους σύνεδρους «συντρόφισσες και σύντροφοι».

Η επίκληση του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ από τον Πάνο Καμμένο έχει γίνει και στο παρελθόν. Το Μάρτιο του 2015 όταν ανακοίνωσε ότι η παρέλαση θα συνοδεύονταν από «λαϊκές εκδηλώσεις» με τσάμικα, κατηγορήθηκε για αναβίωση χουντικών εθίμων. Είχε πει λοιπόν: «Αλίμονο αν χαρίσουμε τη δημοτική μουσική στη χούντα. Και ο Βελουχιώτης χόρευε τσάμικα». Η «αριστερά με το χαβιάρι»** λοιπόν ανοίγει σαμπάνιες και δεν μπορεί να μετακινηθεί με άλλο μέσο παρά με Ε.Π.

Ο Ταξίαρχος όμως Διευθυντής της Αεροπορίας Στρατού, ο καθ΄ ύλην δηλαδή αρμόδιος ανώτατος αξιωματικός του ΓΕΣ, υποχρεώθηκε να μεταβεί στη Σύρο με το πλοίο της γραμμής. Η ενέργεια αυτή στο πλαίσιο της συμβολικής πράξης, θεωρώ ότι αποτελεί μέγιστη προσβολή του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

____________________________
* Οι θέσεις που εκφράζονται στο κείμενο είναι απολύτως προσωπικές.
**
Όρος που χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία, αρχές της δεκαετίας του ’80 από τους επικριτές του τότε Γάλλου προέδρου Φρανσουά Μιτεράν.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΑΣ (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)


Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, η ορκωμοσία εκατόν είκοσι εννέα (129) Νέων Αξιωματικών Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, όπως παρακάτω:

Άνδρες: 70

Γυναίκες: 53

Αλλοδαποί: 6 (3 από Ιορδανία, 1 από Λιβύη, 1 από Αλβανία και 1 από Σιέρα Λεόνε)

Αποφοιτούν από τη Σχολή 123 Έλληνες Αξιωματικοί Υγειονομικού, Ψυχολογικού, Οικονομικού και Νομικού οι οποίοι κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής: 70 στο Στρατό Ξηράς (42 ιατροί, 1 οδοντίατρος, 3 κτηνίατροι, 3 φαρμακοποιοί, 4 ψυχολόγοι, 17 οικονομικοί), 15 στο Πολεμικό Ναυτικό (8 ιατροί, 1 φαρμακοποιός, 6 οικονομικοί), 21 στη Πολεμική Αεροπορία (14 ιατροί, 1 οδοντίατρος, 1 κτηνίατρος, 5 οικονομικοί). Επίσης αποφοιτούν και 14 Αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων Νομικού και 3 ιατροί κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Στην τελετή παρέστη ως τιμώμενο πρόσωπο και επέδωσε τα ξίφη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο πρέσβης της Ιορδανίας, ο Δήμαρχος κ. Μπουτάρης, οι Προξενικές και Πανεπιστημιακές Αρχές, αντιπροσωπείες Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γονείς – συγγενείς των ορκιζομένων.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(ssas.army.gr)

Άνευ όρων πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές και για τους πολιτογραφηθέντες Έλληνες


Μη νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που επέτρεπε σε πολίτες που έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση να εισάγονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστική Ακαδημίας και κατά προέκταση στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ειδικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

Το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 205/2016 γνωμοδότησή του με πρόεδρο τον Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Λιάκουρα, έκρινε εν μέρει μη νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ειδικά ως προς το σκέλος εκείνο των πολιτογραφηθέντων και διέταξε την διαγραφή της σχετικής διάταξης.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ επισημαίνει στην γνωμοδότησή του, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Στη διάταξη της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του σχεδίου ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών με κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, για όσους δε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

Όπως, όμως, έχει κριθεί (ΣτΕ 3317/2014), με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και, επομένως, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το νομικό καθεστώς του Έλληνα πολίτη.

Ενόψει τούτου, η ανωτέρω ρύθμιση, που απαιτεί για τους υποψηφίους στην εν λόγω Σχολή τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, περιέχει μη νόμιμο κριτήριο και πρέπει να διαγραφεί».

(protothema.gr – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ)

Ο Παυλόπουλος απαλλάσσει τους τιμωρημένους Στρατιωτικούς από τις πειθαρχικές ποινές τους


Από αύριο στη Θεσσαλονίκη για τον τριήμερο εορτασμό

Από αύριο ισχύει η απαλλαγή όλων των τιμωρημένων με πειθαρχικές ποινές μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, «όπου τούτο είναι εφικτό», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικώς, έπειτα από σχετική απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η προαναφερθείσα απαλλαγή αφορά Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές των αντίστοιχων Σχολών, από την έκτιση του υπολοίπου των ποινών τούτων που τους έχουν επιβληθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Προεδρία της Δημοκρατίας «Η απαλλαγή θα ισχύσει από 26 Οκτωβρίου 2016, για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές».

Ας σημειωθεί ότι ο κ. Πρόεδρος αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραμείνει το τριήμερο από 26ης έως την 28η Οκτωβρίου, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκεί για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, την 104η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλεως από τον Οθωμανικό ζυγό από τον νικηφόρο και προελαύνοντα Ελληνικό Στρατό στις 26 Οκτωβρίου 1912 στη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού πολέμου, και της 76ης επετείου του Έπους του 1940.

(parapolitika.gr – Λ.Σ.Μ.)

Καταβολή συντάξεων στελεχών ΕΔ που αποστρατεύθηκαν στις κρίσεις Μαρτίου 2016 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ο Βουλευτής ΝΔ Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος, κατέθεσε ερώτηση προς τα Υπουργεία: Εθνικής Άμυνας [Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος) (Υπουργός Εθνικής Άμυνας)] και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [Κατρούγκαλος Γεώργιος (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)] (Αρ. Πρωτ. 618/24-10-2016) με θέμα: «Καταβολή συντάξεων στελεχών που αποστρατεύθηκαν στις κρίσεις Μαρτίου 2016».

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


Ζητούνται περικοπές 400.000.000 € από τις Ενοπλες Δυνάμεις


«Κίτρινη κάρτα» για τη μη υλοποίηση της μνημονιακής υποχρέωσης να εξοικονομηθούν 400.000.000 ευρώ από τις αμυντικές δαπάνες έδειξε χθες το κουαρτέτο των δανειστών, κατά το πρωινό τετ α τετ του με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη.

Οι τεχνοκράτες των πιστωτών θεωρούν συγκυριακή -κατά ένα μέρος- την υπεραπόδοση ύψους 1 δισ. ευρώ στα έσοδα του Σεπτεμβρίου και επιμένουν να μπει «μαχαίρι» στις αμυντικές δαπάνες. Μάλιστα, χθες φάνηκε ότι για το θέμα υποβόσκει κόντρα μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών σχολίασε αιχμηρά: «Ενώ περιμέναμε φέτος εξοικονόμηση 400.000.000 ευρώ, δεν πήραμε τίποτα».

Πρόσθετος πονοκέφαλος για τα δύο υπουργεία είναι η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και το «πάγωμα» των ωριμάνσεών τους από την 1η Ιανουαρίου 2017. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να προτείνει έως τις 29 Σεπτεμβρίου ισοδύναμα μέτρα που θα αντικαθιστούσαν το «πάγωμα», αλλά η προσπάθεια έπεσε στο κενό.

«Μασάζ»

Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί πλέον να κάνει «μασάζ» στους πιστωτές, ώστε το «πάγωμα» των ωριμάνσεων να μην προχωρήσει, με το επιχείρημα ότι από την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να εφαρμοστεί ούτως ή άλλως νέο μισθολογικό καθεστώς για αστυνομικούς, στρατιωτικούς, γιατρούς, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς κ.ά.

Συνεπώς, το όποιο «πάγωμα» των ωριμάνσεων ή η αναζήτηση αξιόπιστων ισοδύναμων μέτρων είναι λογικό να προχωρήσει μετά τις αλλαγές που θα γίνουν στο γενικότερο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25/10/2016)

Πρόσκληση στους ε.ε. Συμμαθητές του υπό σύσταση Συνδέσμου Αξιωματικών ΣΣΕ/1983


Σήμερα 25 Οκτ 2016 στη ΛΑΕΔ, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) του υπό σύσταση Συνδέσμου Αξιωματικών ΣΣΕ/1983 αποφάσισε ομόφωνα όπως αποστείλει πρόσκληση προς όλους τους εν ενεργεία συμμαθητές της για συνάντηση προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τον Σύνδεσμο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) του υπό σύσταση Συνδέσμου Αξιωματικών ΣΣΕ/1983
Π ρ ο σ κ α λ ε ί
άπαντες τους εν ενεργεία συμμαθητές της
την 12η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 στη
ΛΑΕΔ
με σκοπό την παράθεση γεύματος κατά τη διάρκεια του οποίου η ΠΔΕ θα προβεί σε ενημέρωση όσον αφορά στις διαδικασίες και την εξέλιξη της σύστασης του ανωτέρου Συνδέσμου.


Ποια επιδόματα θέλουν να ενσωματώσουν στον Β.Μ. των Ειδικών Μισθολογίων


Η ελληνική πλευρά θα βρεθεί αντιμέτωπη με αιτήματα κατάργησης των ειδικών επιδομάτων που προβλέπουν τα ειδικά μισθολόγια

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης μπαίνει στο τραπέζι. Οι κ.κ Βερναρδάκης και Χουλιαράκης, στην πρώτη συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα επιδιώκουν να αποτρέψουν τις πιέσεις των δανειστών για «πάγωμα» ή και μειώσεις αποδοχών στους περίπου 188.000 λειτουργούς που αμείβονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια.

Η ελληνική πλευρά θα βρεθεί αντιμέτωπη με αιτήματα κατάργησης των ειδικών επιδομάτων που προβλέπουν τα ειδικά μισθολόγια και αναμένεται να αντιπροτείνει «ισοδύναμα» ώστε να αποφευχθούν οι περικοπές σε μια εξαιρετικά κρίσιμη –και πολιτικά- περίοδο. Επίσης, οι δανειστές αναμένεται να πιέσουν και για δραστικό περιορισμό στον αριθμό των ειδικών μισθολογίων αλλά και για γενναία μείωση των αποδοχών.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές κατατάσσουν το συγκεκριμένο θέμα στα «υψηλού κινδύνου» καθώς εκτιμούν ότι δύσκολα θα αποφευχθούν οι δυσάρεστες παρεμβάσεις. Οι προσαρμογές στα ειδικά μισθολόγια αναφέρονται ρητά στο μνημόνιο και στη λίστα με τα προαπαιτούμενα. Προς το παρόν, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος καθώς ειδικά το θέμα των αμοιβών των ένστολων, είναι κρίσιμο πολιτικά. Στο τραπέζι αναμένεται να μπουν σήμερα:

1. Η συγχώνευση και κατάργηση των ειδικών μισθολογίων από 20 σε 8-9 και μειώσεις στις αποδοχές για όσους μεταφερθούν στο... Ενιαίο μισθολόγιο μετά τον περιορισμό  του αριθμού των ειδικών μισθολογίων. Για όσους μεταφερθούν στο ενιαίο μισθολόγιο –κάτι που σημαίνει ότι οι αποδοχές τους θα υπολογίζονται ως το άθροισμα του βασικού μισθού και των τεσσάρων επιδομάτων που προβλέπονται- η ελληνική πλευρά θέλει να κρατήσει τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» (στα πρότυπα του ασφαλιστικού και των συντάξεων) ώστε να αποφευχθούν μειώσεις αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η προσωπική διαφορά εκτιμάται ότι θα μειώνεται χρόνο με τον χρόνο οπότε όσοι βρεθούν εκτός ειδικών μισθολογίων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις αποδοχών της τάξεως του 10-20%.

2. Η ενσωμάτωση των επιδομάτων που δίδονται σήμερα σε όσους αμείβονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια, στον βασικό μισθό. Αυτό θα επιφέρει μειώσεις στις βασικές αποδοχές από 3-5% λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Τα επιδόματα που έχουν μπει στο τραπέζι ως υποψήφια για ένταξη στον βασικό μισθό είναι τα εξής:

Για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ:

• Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών
• Ειδικής απασχόλησης που δίδεται σε υπαξιωματικούς, αστυφύλακες και λιμενικούς καθώς και ανώτατους αξιωματικούς
• Αυξημένης ευθύνης για τους βαθμοφόρους
• Έξοδα παράστασης
• Ευθύνης Διοίκησης
• Αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας
• Ειδικών συνθηκών

Των πανεπιστημιακών καθηγητών:

• Διδακτικής προετοιμασίας
• Δημιουργίας βιβλιοθήκης
• Έρευνας
• Έξοδα Παράστασης

Τα επιδόματα των δικαστικών λειτουργών:

• ταχύτερης διεκπεραίωσης
• πάγια αποζημίωση

Τα επιδόματα των ιατρών:

• επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης
• πάγια αποζημίωση

Τα επιδόματα των διπλωματικών:

• το Κίνητρο Απόδοσης
• Ξενίας-Παράστασης
• Πάγια αποζημίωση

Oι διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τους Θεσμούς για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη από την περασμένη Παρασκευή. Και μπορεί και από τις δύο πλευρές το μήνυμα που εκπέμπεται να μιλά για βούληση έγκαιρης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, αρκετά είναι όμως τα αγκάθια που παραμένουν.

Σημαντική είναι η απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση και τους Θεσμούς τόσο στο θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων όσο και σε εκείνο του ακατάσχετου λογαριασμού. Το θέμα ωστόσο στο οποίο η απόσταση δείχνει να λαμβάνει διαστάσεις χάσματος δεν είναι άλλο από τα εργασιακά. Η πρώτη διευρευνητική συνάντηση που είχε ο Γ. Κατρούγκαλος με τους Θεσμούς επιβεβαίωσε τα παραπάνω, με τους τελευταίους να χαρακτηρίζουν «στρεβλό» το προηγούμενο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και τον υπουργό Εργασίας να κάνει λόγο για ακραία στάση. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να μπει τη Δευτέρα ένα ακόμη ακανθώδες ζήτημα της διαπραγμάτευσης που αφορά τα ειδικά μισθολόγια.

(thetoc.gr - ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΣ)


«Ψηφίζει» Πεντάγωνο ο Καμμένος


Θέλει να μείνει στο Πεντάγωνο ο Π. Καμμένος

Στα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τα πρόσωπα που θα μπουν και θα βγουν από την κυβέρνηση, προστίθεται και αυτό που αφορά τον κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ.

Η πολύ καλή προσωπική σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο, η οποία «έδεσε» ακόμα περισσότερο μετά την παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην κόντρα κυβέρνησης - Εκκλησίας, προδιαγράφει ότι θα υπάρξει συνεννόηση των δύο για τα πρόσωπα των ΑΝΕΛ που θα μετέχουν στο νέο σχήμα. Παρ’ ότι τελευταία ακούστηκαν διάφορα σενάρια περί πιθανής ανάληψης των καθηκόντων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο κ. Καμμένος φαίνεται προς στιγμήν να επιθυμεί την παραμονή του στο πόστο του ΥΠΕΘΑ.

Όσο για τον στενό του συνεργάτη, Τέρενς Κουίκ, μάλλον πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παραμονή του στη θέση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό», διότι η σχέση του με το επιτελείο Τσίπρα είναι πολύ καλή.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 22/10/2016 – Κων. Σ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΣΞ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-AΔΑ: 7ΖΓΒ6-0ΕΩ)


1. Σας κοινοποιούμε το από 6-10-16 Π.Δ, «Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 1047/18-10-16 ΦΕΚ (τΓ’) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων, οικονομικού έτους 2016, με την υπ’ αριθμό 922946/10-10-16 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

2. Οι προαγόμενοι Ανθυπασπιστές να εγγραφούν στην επετηρίδα μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και με ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στον καθένα ξεχωριστά στο Προεδρικό Διάταγμα...

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Ιατρική πολιτική στο... πόδι. Ερωτήματα για βάση ΕΚΑΒ στη Σύρο με ΝΗ-90


Η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει «ιατρική πολιτική» πρωτοβάθμιου επιπέδου με «ξένα κόλλυβα», καθώς στις 24 του μηνός (σήμερα) πρόκειται να ενεργοποιηθεί «πτητική βάση του ΕΚΑΒ», όπως ονομάζεται, στη Σύρο με τη μόνιμη απόσπαση εκεί ενός από τα ελάχιστα νέα σύγχρονα ελικόπτερα ΝΗ-90 της Αεροπορίας Στρατού, η παραλαβή των οποίων έχει σταματήσει από το ΥΠΕΘΑ, καθώς τα έχει καταγγείλει ο ίδιος ο υπουργός ως -τάχα- «επικίνδυνα». Βεβαίως, τα ελικόπτερα είναι μία χαρά και συμμετέχουν κανονικώς σε ασκήσεις και μεταφορές VIPs, όπως προ ημερών του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Π. Πολάκη, ο οποίος έφτασε στη Σύρο για επιτόπια εξέταση του... πρότζεκτ!

Αλλού βρίσκεται το «πρόβλημα», που είναι νομικό/ διαδικαστικό, και γι’ αυτό ο Π. Καμμένος προτιμά το αγαπημένο του μονοκινητήριο Χιούι.

Κανένας από τους θεωρητικώς «αρμοδίους» δεν έχει σκεφτεί ότι αυτή την εποχή δεσμεύεται ένα από τα ελάχιστα σύγχρονα μεταφορικά ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού στη Σύρο; Και άλλο ένα Σινούκ στην Πάχη Μεγάρων και άλλο ένα στη Ρόδο, που επίσης χρησιμοποιούνται σε αεροδιακομιδές, αν απαιτηθεί; Ποια είναι η διαθεσιμότητα των πληρωμάτων και ποιο το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό που θα δεσμεύεται επίσης εκεί; Ποιος θα φυλάει το ελικόπτερο όταν δεν είναι εκεί το προσωπικό του; Ποια θα είναι η υποστήριξή του από πλευράς συντηρήσεως; Ποιο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας θα πρέπει να παραμένει στον πύργο ελέγχου τις ώρες που είναι κλειστός;

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22/10/2016 – ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗΣ - lsblav@gmail.com)


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μην καταστρέφετε την Αεροπορία Στρατού

Καμμένος: «Θα παλέψω προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ» (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ PRONEWS)


Συνέντευξη στον ΤΑΣΟ ΓΚΟΥΡΙΩΤΗ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βασικός πυλώνας του κυβερνητικού οικοδομήματος, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, δεν είναι σίγουρα αυτό που οι Αγγλοσάξωνες αποκαλούν Ordinary Politician, τουλάχιστον κατά τον ορισμό του Thomas Magstadt.

Είναι (φαινομενικά...) απρόβλεπτος, είναι ανορθόδοξος στις πολιτικές του κινήσεις, εκρηκτικός σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και ο καλύτερος για παρέα. Δεν είναι ο προβλέψιμος πολιτικός και αυτό είναι θετικό για την θέση στην οποία υπηρετεί γιατί απέναντι του στην Ανατολή, όταν μπορούν να προβλέψουν αντιδράσεις, τότε δεν διστάζουν να δράσουν εκ του ασφαλούς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο PRONEWS, όχι απλώς μιλάει για όλα, αλλά αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα οικονομικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο οποίο να περιλαμβάνεται και η απόκτηση μιας Μοίρας (20 αεροσκαφών) stealth μαχητικών πέμπτης γενιάς, F-35, αλλά και η χρηματοδότηση του προγράμματος αναβάθμισης των F-16 της ΠΑ, προκειμένου να εξισορροπηθεί η τρομακτική ενίσχυση της τουρκικής Αεροπορίας με 100 αεροσκάφη του τύπου!

Επίσης μιλά για τις «κόκκινες γραμμές» της συμμετοχής των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, για το Προσφυγικό πρόβλημα και το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση, για την άρση των capital controls, το θέμα του χρέους, ειδικά υπό την οπτική της έλευσης του Αμερικανού Προέδρου Μ. Ομπάμα στην Ελλάδα, για την κάθετη άρνησή του να δεχθεί μειώσεις στις αποδοχές των στελεχών ΕΔ και ΣΑ, την κατάσταση στα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα προγράμματα των ΕΔ κλπ.

Ο πρωθυπουργός έθεσε πιεστικά το θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους για να λυθεί «εδώ και τώρα». Η Γερμανία και συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών Β. Σόϊμπλε δήλωσε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί - όχι ότι θα λυθεί υποχρεωτικά - στα μέσα του 2018 γιατί αυτό προβλέπει η συμφωνία του περασμένου Ιουνίου μεταξύ Ελλάδας και δανειστών. Τι συμβαίνει πραγματικά;

«Η συμφωνία του Ιουνίου είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της κάνοντας τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μετά την ελληνική πρόταση του Ιουλίου 2015 και μέσα σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνεται το θέμα του χρέους.

Οι δανειστές και εταίροι μας έχουν δεσμευθεί ότι με το που ολοκληρώσει η Ελλάδα τα προαπαιτούμενα για το φθινόπωρο ξεκινάει η συζήτηση του χρέους.

Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση των δανειστών να είναι συνεπείς απέναντι σ’ αυτά που συμφωνήσαμε.

Η Ελλάδα και η κυβέρνηση με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού είναι συνεπείς. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι θύμα των εκλογικών αναμετρήσεων της Ευρώπης. Και γι' αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει θέσει ξεκάθαρα το θέμα της ρύθμισης του χρέους».

Οι Αμερικανοί έχουν τοποθετηθεί, ζητάνε άμεση συζήτηση και αποφάσεις για το θέμα του χρέους. Έχουμε όμως εκλογές στις ΗΠΑ. Εάν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή πιστεύετε άτι οι Αμερικάνοι θα κρατήσουν την ίδια γραμμή;

«Είναι ξεκάθαρο ότι η υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον αποτελεί συνέχεια του Ομπάμα. Αλλά και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο κύριος Τράμπ έχει μιλήσει για το θέμα της ρύθμισης του χρέους και μάλιστα ήταν απόλυτα σαφής απέναντι στην Ελλάδα και τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας κάνοντας και μέσω του στενού του συνεργάτη, του ομογενή Γιώργου Παπαδόπουλου, ευρεία αναφορά στη δημιουργία του άξονα ασφαλείας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ισραήλ και Αιγύπτου».

Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η οικονομία πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να αρθούν τα capital controls πριν ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του χρέους;

«Ήδη έχει ξεκινήσει η άρση των capital controls. Εγώ είμαι βέβαιος ότι με το που θα είναι οι εταίροι μας συνεπείς σε αυτά που συμφωνήσαμε τον Ιούλιο με τη βελτίωση του κλίματος στην οικονομία τα capital controls θα έχουν ουσιαστικά καταργηθεί».

Οι “κόκκινες γραμμές” των ΑΝΕΛ στην συμμετοχή τους στην κυβέρνηση ποιες είναι; Υπάρχουν; Είδαμε, να εμφανίζεται με καθυστέρηση μια «κόκκινη γραμμή» στην περίπτωση της αλλαγής του βιβλίου των θρησκευτικών και της συζήτησης που έχει ξεκινήσει για την κατάργηση της πρωινής προσευχής στα σχολεία. Γενικά, που θα τελείωνε η συμμετοχή των ΑΝΕΛ σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο σίγουρα δεν είναι πολιτικά ομοιογενές;

«Τα θέματα της Ορθοδοξίας, τα εθνικά θέματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας είναι μέσα στα θέματα τα οποία από την αρχή θέσαμε εξαρχής ως «κόκκινες γραμμές».

Δεν κάναμε νταλαβέρι με την κυβέρνηση. Στα θέματα αρχών συμπεριλάβαμε και τα θέματα της φορολογίας. Εμείς είμαστε θετικοί π.χ. στις αποκρατικοποιήσεις, αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ορθοδοξία και με τα εθνικά θέματα είναι θέματα που είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η συνεργασία με τον πρωθυπουργό αλλά και με την κυβέρνηση είναι άριστη και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι οι ΑΝΕΛ ακουγόμαστε. Με απόλυτο σεβασμό στις θέσεις του κυβερνητικού μας εταίρου, στα θέματα αυτά ξέρουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε πίσω και αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση συνεργασίας που οι ΑΝΕΛ μπορούμε να είμαστε και είμαστε το «αναγκαίο καλό».

Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία συνεχών διαπραγματεύσεων, αξιολογήσεων, ασφυξίας της εσωτερικής αγοράς κλπ. να τεθεί θέμα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη;

«Δεν το φοβάμαι. Και δεν το φοβάμαι διότι και μετά από το Brexit αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο γεωπολιτική σημασία αλλά έχει σημασία για τη συνοχή και την προοπτική της Ευρώπης. Είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις πολλών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν να διανοηθούν μια Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα».

Υπήρξε όμως η επίσημη πρόταση Σόϊμπλε πέρσι να βγούμε από την Ευρώπη με ένα μπόνους 40-50 δισ. ευρώ.

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει όχι μόνο πρόταση αλλά υπήρξαν και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μάλιστα αυτό το ενδεχόμενο, όταν ο πρωθυπουργός πήγε στις Βρυξέλλες, φαινόταν σαν μονόδρομος. Η επίτευξη της συμφωνίας με την ανάμειξη του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Γαλλίας ήταν καθοριστική για την ανατροπή αυτού του πλάνου. Ένα πλάνο το οποίο έβγαζε την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετέτρεπε με αντίτιμο 50 δισ. ευρώ τη χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπων. Νόμιζαν κάποιοι ότι έτσι θα λύσουν το προσφυγικό πρόβλημα».

Δηλαδή θα μας έδιναν το bonus των 50 δισ. ευρώ για να βγούμε από το ευρώ και να γίνουμε ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων και παράνομων μεταναστών; Πάντως η μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ από εκείνη την πρόταση σε ότι αφορά το προσφυγικό. Κι εσείς παρότι η πολιτική «καταγωγή» σας είναι συντηρητική, εντούτοις έχετε ταχθεί υπέρ αυτού.

«Όχι, δεν έχω ταχθεί υπέρ αυτού. Είναι ξεκάθαρη η θέση και η δική μου και της κυβέρνησης και αφορά τον διαχωρισμό των προσφύγων από τους μετανάστες και η συμφωνία του ΝΑΤΟ αλλά και η συμφωνία της Ε.Ε. με την Τουρκία όπως επίσης και η συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στο τελευταίο συμβούλιο υπουργών άμυνας της Ε.Ε. δείχνει ότι όσοι είναι μετανάστες και χαρακτηρίζονται μετανάστες που δεν παίρνουν το άσυλο και δεν χαρακτηρίζονται πρόσφυγες, γυρίζουν πίσω στις χώρες τους.

Οι πρόσφυγες κατανέμονται ισομερώς ανάλογα με την πληθυσμιακή δύναμη της κάθε χώρας στην Ε.Ε. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει διότι καθυστερούν οι διαδικασίες απονομής ασύλου και αυτή η καθυστέρηση έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη στα νησιά μας. Ενώ τα relocation centers στην ηπειρωτική Ελλάδα (από εκεί θα φεύγουν για άλλες χώρες της Ε.Ε.) δεν έχουν συμπληρώσει ούτε καν το 70% της δυναμικότητας τους σε πρόσφυγες προκειμένου να επαναπροωθηθούν. Στα νησιά υπάρχει μια υπερπληθώρα που δημιουργεί πρόβλημα και το κατανοώ απόλυτα αυτό διότι καθυστερούν πολύ οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε την παρέμβαση της Ε.Ε. ώστε να ενισχυθούν οι επιτροπές ασύλου - ήδη ενισχύονται με 70 άτομα- και αυτό το θέμα το έθιξα και στον κο Αβραμόπουλο ο οποίος με τη σειρά του παρενέβη για να ενισχυθεί το προσωπικό».

Ήσασταν από αυτούς που υπερασπίστηκαν την έλευση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την είχατε θεωρήσει χρήσιμη για την επίλυση του προβλήματος. Το ΝΑΤΟ έχει προσφέρει αυτά που έπρεπε να προσφέρει; Δεδομένου ότι στα Δωδεκάνησα δεν αναπτύσσεται. Χωρίς βέβαια να θεωρούμε ότι τα Δωδεκάνησα είναι η αιχμή του προβλήματος των προσφυγικών ροών. Βλέπουμε όμως μια αποδοχή των τουρκικών θέσεων περί αποστρατικοποίησης των Δωδεκανήσων.

«Η επιτυχία της συμφωνίας με το ΝΑΤΟ είναι διπλή. Από τη μια πλευρά βλέπουμε ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές εισροές. Πριν τη συμφωνία με το ΝΑΤΟ είχαμε 5.000-6.000 την ημέρα μεταναστευτικές ροές προς τα νησιά μας οι οποίες έπεσαν στο μηδέν και τις χειρότερες μέρες έπεσαν στους 100. Αυτό έγινε διότι τα πλοία του ΝΑΤΟ βρίσκονται εκεί και αυτό που σταμάτησε ήταν η συνεργασία τουρκικών αρχών όπως η τουρκική ακτοφυλακή με διακινητές που δεν μπορεί να γίνει κάτω από τις κάμερες των πλοίων του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο που αποκομίσαμε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το οποίο δεν έχει ειπωθεί ξανά - πρώτη φορά το λέω σε εσάς - είναι ότι απέκτησαν οι σύμμαχοί μας ιδιαίτερα της Ε.Ε. αλλά και του ΝΑΤΟ μια ιδία άποψη για την τουρκική προκλητικότητα.

Ολλανδικό καράβι παρενοχλήθηκε στα Ελληνικά χωρικά ύδατα από τουρκική ακταιωρό. Και μάλιστα εάν κανείς διαβάσει τις αναφορές των κυβερνητών των συμμαχικών πλοίων θα δει ότι για πρώτη φορά έχουμε αναφορά στο ΝΑΤΟ από συμμαχικές χώρες για την κακή συμπεριφορά της Τουρκίας για τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τις παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων, για την προκλητικότητα της συμπεριφοράς της Τουρκίας και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου με τους συναδέλφους μου υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι υπουργοί της Ε.Ε. και μέλη του ΝΑΤΟ είδαν πάνω από το ελικόπτερο που πετάγαμε στο Αγαθονήσι ή το Φαρμακονήσι ή τη Χίο ή τη Μυτιλήνη ή τη Σύρο, τουρκικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο και να παρενοχλούν ακόμα και το δικό μας ελικόπτερο και να διεξάγονται αερομαχίες. Όλα αυτά βοήθησαν στο να δικαιωθούν οι θέσεις της Ελλάδας που επί χρόνια ολόκληρα θέταμε στο ΝΑΤΟ και φαίνονταν τότε περισσότερο ως γκρίνια παρά ως πραγματικά γεγονότα. Τώρα πια έχουν ιδία άποψη. Η δε θέση της Ελλάδας να παραχωρήσει διπλωματική άδεια για την παρουσία εντός των εθνικών χωρικών υδάτων στα πλοία της συμμαχίας σε όλες τις περιοχές έδειξε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, ότι μαζί μας έχουμε το διεθνές δίκαιο και αυτό που ζητούμε από τους εταίρους μας στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Εκείνος που παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία. Γι’ αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία ήταν απόλυτα επιτυχής».

Κεφάλαιο Τουρκία. Είχαμε το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου. Έχουμε δεδομένη υπαρκτή απειλή, δεδομένες αναθεωρητικές τάσεις και την πρόσφατη δήλωση του Τούρκου προέδρου για την αρνητική του θέση απέναντι στη Συνθήκη της Λωζάννης και την «Θεσσαλονίκη της καρδιάς του». Το σχόλιό σας.

«Πρώτα από όλα οι διεθνείς Συνθήκες δεν αλλάζουν έτσι εύκολα. Η Τουρκία μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το πραξικόπημα έχει αποδυναμωθεί αμυντικά σημαντικά. Πάνω από το 60% των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας τους δεν είναι ενεργοί. Βλέπουμε ότι ενώ αυξάνεται η προκλητικότητα στα λόγια, έχουν μειωθεί - όχι λόγω της δική τους θέλησης και καλής διάθεσης αλλά λόγω της επιχειρησιακής αδυναμίας τους - οι παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Από την άλλη.

Θα πρέπει να δούμε εις βάθος το θέμα της αμφισβήτησης της συνθήκης της Λωζάννης. Εγώ πιστεύω ότι η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης έχει να κάνει περισσότερο με το θέμα της Μοσούλης. Και πιστεύω ότι οι εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή εκείνη και στη Συρία και στην Μοσούλη δείχνουν το επίπεδο της κρίσης στην περιοχή. Ενώ υπάρχει ξεκάθαρη θέση και των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τη δημιουργία κουρδικού κράτους, υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από τη μεριά του Ιράκ. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε επιχειρήσεις πολεμικές στη Μοσούλη και εμπλοκή του Ιράκ και της Τουρκίας».

Άρα η Τουρκία κάνει επιθετικές επιχειρήσεις παρόλη την προσωρινή επιχειρησιακή αδυναμία που περιγράψατε πριν λίγο λόγω του πραξικοπήματος. Είναι ένας τεράστιος στρατιωτικός οργανισμός άλλωστε.

«Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή σαν πρώτο θέμα έχει να αντιμετωπίσει το θέμα της δημιουργίας του κουρδικού κράτους και της πιθανής επικράτησης των κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή. Και αυτό σε μια περίοδο που ουσιαστικά έχουν μετακινηθεί μεγάλες δυνάμεις προς τα νότια και ανατολικά. Άρα είναι λογικό να ρίξει ότι έχει προς την κατεύθυνση».

Οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες έχουν καταρρεύσει από το 2008 και μετά. Κλείνουμε ήδη οκτώ χρόνια συνεχούς μείωσης των αμυντικών δαπανών. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν μείνει μόνο οι λειτουργικές. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Οι τρεις από τους τέσσερις Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων έχουν εκφραστεί επί του θέματος σε ότι αφορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και την ασφάλεια της χώρας από την συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση. Τι μέλλει γενέσθαι;

«Πρώτα από όλα έχουμε κάνει ένα σημαντικό συμμάζεμα στα οικονομικά του ΥΠΕΘΑ. Μειώνουμε τις δαπάνες κάνοντας μια τακτοποίηση και σε σχέση με τα στρατόπεδα προωθώντας δυνάμεις προς το Βορρά και προς τα νησιά. Είδατε πως και στο θέμα των κληρωτών δεν έχουμε πλέον τις γκρίνιες του παρελθόντος - καταργώντας το ρουσφέτι - και τις αδικίες απέναντι στα στρατευμένα μας παιδιά.

Η υποχρηματοδότηση παραμένει βέβαια. Κάνουμε ένα μεγάλο συμμάζεμα στα Α.Ω. Τροποποιούμε τα Α.Ω. και ρίχνουμε το βάρος σε προγράμματα συντήρησης, ανταλλακτικών και εκπαίδευσης. Σε όλες τις δυνατότητες που είχαμε να τροποποιήσουμε τις συμβάσεις Α.Ω. τις μετατρέψαμε σε ανταλλακτικά και υποστήριξη. Κάνουμε ένα μεγάλο συμμάζεμα στα αποθεματικά μας, κάναμε χαρακτηρισμό υλικού πέραν του αχρήστου και του εύχρηστου σαν υλικό εύχρηστο αλλά μη επιχειρησιακό με αποτέλεσμα να έχουμε έσοδα από υλικό που διατίθεται στη διεθνή αγορά και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το υλικό αυτό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πουλήσαμε τους πυραύλους των F-16 που έληγαν το 2016-2017 οι οποίοι ήταν άχρηστοι και θα πληρώναμε για την καταστροφή τους. Από αυτό είχαμε ένα μεγάλο έσοδο. Πουλάμε διαμετρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές Ε.Δ. που θα πληρώναμε για να τα καταστρέψουμε.

Δίνουμε υλικό σε τρίτες χώρες το οποίο δεν είναι επιχειρησιακά εύχρηστο για εμάς όπως τα ΒΜΡ-1 στην Αίγυπτο. Και αυτό θα προχωρήσει παραπάνω. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις με το real estate να έχουμε έσοδα τα 34 δισ. ευρώ της ακίνητης περιουσίας. Έχει προχωρήσει ο νόμος για το real estate, προχθές υπεγράφη και από τον υπουργό Οικονομικών και ήδη οι πρώτοι διαγωνισμοί θα βγούνε μέσα στον Δεκέμβριο.

Μόνο από τις Φλέβες (ΕΔΩ και ΕΔΩ), η προσφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή για ενοίκιο το χρόνο είναι 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πηγαίνουν στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα θα πάει προς όφελος του προσωπικού.

Μην ξεχνάτε ότι από 37 σπίτια που έγιναν μέσα στο 2014 φτάσαμε φέτος να υπολογίζουμε για το 2017 ότι θα κάνουμε 480 σπίτια. Μιλάμε για 1000% αύξηση των σπιτιών που δίνονται στο προσωπικό και ιδιαίτερα στους υπαξιωματικούς που έχουν οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με τα χρήματα τα οποία παίρνουν».

Σε ό,τι αφορά καθαρά τις επενδύσεις στο τομέα των εξοπλισμών;

«Σκοπεύουμε και αυτό συζητήθηκε στην συνάντηση του Προέδρου Μ. Ομπάμα με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να προχωρήσουμε σε επιμήκυνση των συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ από 1 σε 5 ή 10 χρόνια.

Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει και ένα budget από την μεριά των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Αν είδε κανείς τις ειδήσεις πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε από το Κογκρέσο βοήθεια 38 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ και αντίστοιχα μικρότερα ποσά προς την Τουρκία.

Ζητήσαμε λοιπόν να μας βοηθήσουν, υπογράφοντας μια μακροχρόνια αμυντική συμφωνία ειδικά για τον εκσυγχρονισμό της ΠΑ, που εκεί υπάρχει πρόβλημα λόγω της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία. Και σ' αυτή την διαπραγμάτευση περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των F-16 ΒΙοcκ 52 σε «Viper» (σ.σ.: προϋπολογισμού 1.8 δισ. ευρώ) και η αρχή της συζήτησης για την απόκτηση μιας Μοίρας F-35!».

Εννοείτε ότι ζητήσαμε F-35 από τις ΗΠΑ;

«Στο αίτημα που θα γίνει προς τις ΗΠΑ θα ζητήσουμε να ξεκινήσει και η μελέτη για την ένταξη των F-35 στο ελληνικό οπλοστάσιο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μια Τουρκία που θα αποκτήσει τα επόμενα χρόνια F-35 με την υφιστάμενη δύναμη της ΠΑ. Πιθανώς κάποια χρήματα για την απόκτηση νέων μαχητικών να βρεθούν από διάθεση κάποιων παλαιότερων αεροσκαφών της ΠΑ.

Το ίδιο συμβαίνει και για το Πολεμικό Ναυτικό όπου όπως αντιλαμβάνεστε η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο επιχειρησιακά μεγαλώνει τον αμυντικό τομέα από την Κρήτη προς το Σουέζ κατά 200 περίπου μίλια και γεννιούνται καινούριες ανάγκες σε σχέση με μεγαλύτερα πλοία που θα επιχειρούν στην περιοχή. Μια περιοχή ευαίσθητη όπου μην ξεχνάμε ότι εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση παράνομου πετρελαίου, όπλων και ανθρώπων που χρηματοδοτούν τον ISIS. Αν λοιπόν η διεθνής κοινότητα επιθυμεί να αντιμετωπίσει τον ISIS θα πρέπει να ενισχύσει την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ρωσία όπου παρότι βρίσκεται σε εμπάργκο όλα τα υφιστάμενα συστήματα ζητούμε να τα συντηρήσουν και να παραμείνουν επιχειρησιακά».

Σε ό,τι αφόρα το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΑΦΝΣ Ρ-3Β ποια είναι η εξέλιξή του;

«Το πρόγραμμα αυτό προχωράει κανονικά. Σε λίγο καιρό θα έχουμε το πρώτο Ρ-3 που θα επιχειρήσει στο Αιγαίο πάλι και ουσιαστικά κλείνουμε ένα μεγάλο κενό της εθνικής μας άμυνας που δημιουργήθηκε με τον παροπλισμό των Ρ-3Β, μια εσφαλμένη κατά τη γνώμη μου απόφαση που πάρθηκε στο παρελθόν.

Κατά τα άλλα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όπως αποδείξανε και πρόσφατα στην άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ που ήταν ανοιχτή στα ΜΜΕ έχουν υψηλό ηθικό, επιχειρησιακή ετοιμότητα, άριστη εκπαίδευση, ενισχύουν τη θέση τους με τις συνεργασίες που υπάρχουν με ασκήσεις με άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Βαλκάνια και αυτό θα συνεχίζει να υπάρχει και βεβαίως ο κυριότερος παράγοντας, ο παράγοντας άνθρωπος, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος είναι το προσωπικό μας».

Το οποίο όμως υποφέρει από τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών του και τώρα συζητείται η εκ νέου μείωσή τους παρά την δικαίωσή τους από το ΣτΕ.

«Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις όπως έχω κάνει μέχρι σήμερα και με τη βοήθεια του πρωθυπουργού προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ και βεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει καμία περαιτέρω μείωση στα οικονομικά τους.

Εδώ θέλω δημόσια να ζητήσω και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντί να κάνουν φθηνή αντιπολίτευση στην εθνική άμυνα, να ενώσουν κι αυτά τις φωνές τους με εμάς και να μπορέσουμε όλοι μαζί να συναποφασίσουμε την άρση της αδικίας που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου για την αντισυνταγματική περικοπή των μισθών και συντάξεων των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας».

Ξέρω ότι δώσατε μια μάχη στο Μαξίμου με τον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο, παρόντος του υπουργού Δημόσιας Τάξης και του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για το θέμα του μισθολογίου σε ΕΔ και ΣΑ. Υπήρξε κατά αρχήν αποδοχή των θέσεών σας από τον πρωθυπουργό;

«Και ο κος Δρίτσας και ο κος Τόσκας βοήθησαν σε αυτό και έδωσαν και εκείνοι τη δική τους μάχη αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο πρωθυπουργός - και οι συχνές του επισκέψεις στο Πεντάγωνο το δείχνουν αυτό - αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και κάνει αυτό που πρέπει στην κατεύθυνση που σας περιέγραψα».

Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το προσωπικό ΕΔ και ΣΑ είναι αυτό της περίθαλψής τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ, μονάδες οι οποίες επίσης υποφέρουν όχι απλώς από υποχρηματοδότηση, αλλά και από «φέσια» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Τουλάχιστον μελετάτε το θέμα των δωρεών; Το ενθαρρύνετε; Δεν θα ήταν μια καλή ευκαιρία κάποιοι εύποροι Έλληνες όπως σε όλες τις περιόδους κρίσεων να καταθέσουν τον όβολό τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως κάνουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ;

«Ακούστε, το καλοκαίρι επισκεπτόμενος ένα στρατιωτικό νοσοκομείο (επισκέπτομαι στρατιωτικά νοσοκομεία χωρίς να προειδοποιώ πολλές φορές) συνάντησα ως ασθενή ένα μεγάλο τραπεζίτη. Μου έκανε εντύπωση πως ο τραπεζίτης που είχε όλες τις οικονομικές δυνατότητες για να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πήγε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Και μάλιστα ρώτησα εάν δικαιούται νοσηλείας. Γιατί αντιλαμβάνομαι κάποιοι άνθρωποι που είναι άποροι κάποιες ειδικές κατηγορίες ανθρώπων δικαιούνται. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει βοηθήσει με δωρεές και εμπιστευόταν τη νοσηλεία του στρατιωτικού νοσοκομείου. Οι δωρεές θα πρέπει να γίνουν πιο οργανωμένα, να δώσουμε τη δυνατότητα εκείνοι που θέλουν να βοηθήσουν, να το κάνουν και μάλιστα βρισκόμαστε σε συνεννόηση και με αρκετούς παραγωγικούς κλάδους π.χ. με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και με άλλους προκειμένου να υπάρχει αυτή η ενίσχυση.

Να σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα: Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα κατασκευής μία νοσηλευτικής μονάδας αποκατάστασης ατόμων από ατυχήματα, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Και εάν σκεφτούμε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται τον χρόνο πληρώντας το Κράτος για αποκατάσταση ατυχημάτων κυρίως τροχαίων στο εξωτερικό θα δούμε ότι μπορούμε με αυτήν την καλή οργάνωση να γλιτώσουμε πολλά χρήματα τα οποία δαπανά το κράτος για τέτοιους είδους εξειδικευμένες παροχές υγείας.

Επίσης είμαστε σε στενή συνεργασία με τον κ. Πολάκη και την ερχόμενη εβδομάδα στις 24/10 θα γίνει η πρώτη συνάντηση στη Σύρο όπου δημιουργούμε κέντρο για όλες τις Κυκλάδες και τα νησιά μας με μόνιμο ελικόπτερο που θα υπάρχει εκεί για αεροδιακομιδές προκειμένου να μη σηκώνεται C130 για να πάει στη Ρόδο πληρώνοντας 130.000 ευρώ την πτήση για να παραλάβει π.χ. ένα νεογνό ενώ ένας θάλαμος νεογνών στοιχίζει 5.000 ευρώ».

Το ιστορικό νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, εκτός από ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης, έχει προβλήματα με τα τεράστια ποσά που του χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ, κάπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την αύξηση στην χρηματοδότησή του;

«Όντως οι οφειλές που υπάρχουν προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ μεγάλες οπό τον ΕΟΠΠΥ και για το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συμμαζεύουμε γενικότερα τα στρατιωτικά νοσοκομεία με την έννοια της δημιουργίας ενός διακλαδικού κοινού κέντρου προμηθειών που θα βοηθήσει στην μείωση του κόστους.

Προχωράμε σε πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών όπως ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς για την βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και τη μείωση του κόστους. Γίνονται προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και παράλληλα σχεδιάζονται νέα προγράμματα όπως το κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης αλλά και παιδιατρική διακλαδική κλινική για τις ένοπλες δυνάμεις. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα αποτελέσουν πιλοτικό πρόγραμμα και παράδειγμα για ολόκληρο τον τομέα της υγείας».

Οι ΕΔ σε καθημερινή βάση προσφέρουν πολλά στα άλλα υπουργεία σε κοινωνικό έργο. Αυτό αποτιμάται με κάποιο τρόπο;

«Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρότι έχουν αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι - μαζί με το Λιμενικό - της έρευνας και της διάσωσης, δεν είχανε καν προχωρήσει στην συμμετοχή της Ελλάδος σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη συντήρηση του υλικού της, για την έρευνα και τη διάσωση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης - φανταστείτε ότι η Κύπρος τώρα το έχει κάνει ήδη - που δεν παίρνει αυτά τα 80-100 εκατομμύρια ευρώ από τις υπερπτήσεις για τις τρεις τομές της έρευνας και διάσωσης. Όπως ακόμη και για τις αεροδιακομιδές όλα αυτά τα μέσα ενισχύονται από την Ε.Ε. Είμαστε σε μια φάση όπου η ΠΑ κατόπιν οδηγιών που έχω δώσει προχωράει στη συγκρότηση των επιτροπών και την κατάθεση των προγραμμάτων για τη χρήση στρατιωτικών μέσων σε πολιτικές αποστολές όπως είναι η έρευνα και διάσωση οι αεροδιακομιδές κ.λπ. Να σημειώσω ακόμα ότι ενισχύουμε τις παραμεθόριες περιοχές με στρατιωτικούς γιατρούς. Οι πολίτες, στις περιοχές αυτές αν δεν έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιατρικές υπηρεσίες άλλου είδους μπορούν να βρουν ιατρική φροντίδα από τους στρατιωτικούς γιατρούς».

Σας ευχαριστώ

«Κι εγώ σας ευχαριστώ».

(PRONEWS 23/10/2016)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!


ΣΧΕΤΙΚO ΑΡΘΡO: Καμμένος: «Ούτε 1 € μείωση από τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ». Τι είπε για τους ΕΠΟΠ (ΒΙΝΤΕΟ)

Συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη... Η απώλεια της αξιοπρέπειας των στελεχών των ΕΔ


Του Λάμπρου Τζούμη*
Υποστρατήγου ε.α

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς ή Τουρκοφάγος ήταν μια εξέχουσα και ηρωική φυσιογνωμία του επαναστατικού αγώνα του 1821. Το προσωνύμιο Τουρκοφάγος του δόθηκε μετά τη μάχη στα Δερβενάκια για τη μεγάλη καταστροφή που προξένησε στους Τούρκους. Μετά την απελευθέρωση εντάχθηκε στο κόμμα των ρωσόφιλων.

Η ελληνική κυβέρνηση, φοβούμενη ότι το ρωσόφιλο κόμμα επεδίωκε να αντικαταστήσει το βασιλιά Όθωνα με κάποιον Ρώσο πρίγκιπα, συνέλαβε το Νικηταρά το 1839 και τον καταδίκασε, αν και παντελώς αθώο, σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση, την οποία εξέτισε στις φυλακές της Αίγινας. Όταν αποφυλακίστηκε, ή υγεία του ήταν εξασθενημένη από τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Έπασχε από σάκχαρο, με αποτέλεσμα να χάσει σε μεγάλο βαθμό την όρασή του. Βίωσε την αχαριστία και την αγνωμοσύνη του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους, το οποίο του αρνήθηκε μια αξιοπρεπή σύνταξη ώστε να ζει αυτός και η οικογένειά του ευπρεπώς και αντί αυτού, του χορηγήθηκε "άδεια επαιτείας" στον ναό της Ευαγγελίστριας κάθε Παρασκευή. Ο ήρωας στρατηγός πέθανε στην «ψάθα» ζητιανεύοντας στα σοκάκια του Πειραιά.

Είναι αλήθεια ότι η Ελληνική πολιτεία συχνά έχει δείξει την αναλγησία και το «σκληρό» της πρόσωπο, σε αυτούς που αγωνίζονται για την ελευθερία και υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Θυμήθηκα την περίπτωση του στρατηγού Νικηταρά και την αντιμετώπιση του από την πολιτεία, μετά από συζήτηση που είχα πρόσφατα με δύο συναδέλφους εν αποστρατεία.

Στην πρώτη περίπτωση ο ένας αποστρατεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο και παρ΄ ότι έχουν περάσει 7 περίπου μήνες από την ημέρα της αποστρατείας του, η καταβολή της σύνταξης σ΄ αυτόν και σ΄ ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με την αποστρατεία τους λαμβάνουν τριμηνιαίες αποδοχές και στη συνέχεια εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί, καθόσον υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σχετικά με διευκρινήσεις που απαιτούνται για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Συγκεκριμένα μετά την 1 Ιουλ. 2016, η σύνταξη υπολογίζεται με το νέο νόμο Κατρούγκαλου 4387/16. Το ΓΛΚ διατείνεται ότι απαιτούνται διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας που αφορούν το νέο νόμο, καθόσον αυτός είναι ασαφής σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα να μην εκδίδει τη συνταξιοδοτική πράξη, με αβέβαιο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του θέματος. Σε ερώτηση από τα ενδιαφερόμενα στελέχη στο ΓΛΚ, η απάντηση είναι ότι άλλες κοινωνικές ομάδες περιμένουν για την καταβολή της σύνταξης 1½ έως 2 χρόνια. Οι τεχνοκράτες της οικονομίας που απαντούν με τόση ευκολία, αποκρύπτουν ότι οι υπάλληλοι άλλων ταμείων λαμβάνουν μέρους της σύνταξής τους που ανέρχεται στο 70% του συνόλου, μέχρι την οριστική καταβολή της.

Αποτέλεσμα του θέματος που έχει δημιουργηθεί, είναι ότι τα στελέχη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, που το καθιστά για κάποιους κυριολεκτικά θέμα επιβίωσης. Πώς θα πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί φόρους, τέλη, δόσεις, κλπ, και πώς θα αντιμετωπίσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις; Θα ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι φορείς για την επίλυση του; Το ΥΠΕΘΑ, σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν οικονομικά θέματα των ΕΔ (εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 50%, καταβολή επιδόματος παραμεθορίου, κ.λπ.) δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και συνεπώς «νίπτει τας χείρας του», καθόσον το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Εργασίας φταίει για όλα. Δηλαδή δύο συναρμόδια υπουργεία της ίδιας κυβέρνησης για το ίδιο θέμα αποφασίζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα; Υπάρχει τελικά η βούληση επίλυσης του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα στελέχη σχετικά με την καταβολή της σύνταξής τους, ή μήπως υπάρχει σκέψη για χορήγηση «αδειών επαιτείας», όπως στο στρατηγό Νικηταρά;

Στη δεύτερη περίπτωση, συνάδελφος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με στρατιωτικό νοσοκομείο προκειμένου να κλείσει ραντεβού για εξέταση. Η απάντηση ήταν ότι διαθέσιμες ημερομηνίες υπάρχουν μετά από 3 μήνες. Η ίδια κατάσταση με μεγαλύτερο χρόνο αναμονής υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία των ΕΔ και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Δηλαδή κάποιος κινδυνεύει να αποδημήσει εις Κύριον, μέχρι να έλθει η ημερομηνία εξέτασής του. Ευελπιστώ ότι δεν συμβαίνει το ίδιο για τα εν ενεργεία στελέχη. Θα πρέπει να επισημάνω ότι όσες φορές χρειάστηκε να επισκεφτώ στρατιωτικό νοσοκομείο όταν ήμουν εν ενεργεία είχα διαπιστώσει ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν επιστημονικά καταρτισμένο και έκανε με άριστο τρόπο τη δουλειά του. Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος λόγος που τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα δημόσια, είναι η πειθαρχία και η αυταπάρνηση του προσωπικού τους.

Ποιος φταίει για τη δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον τομέα της υγείας για τα εν αποστρατεία στελέχη; Το 2010 με απόφαση του τότε Υπουργού Άμυνας τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν ανοίξει τις πόρτες τους σε ασφαλισμένους και άλλων ταμείων. Ίσως είναι και αυτός ένας από τους λόγους δημιουργίας του προβλήματος της μεγάλης αναμονής για μια απλή εξέταση. Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόβλημα που «απειλεί» τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα τα φέσια του ΕΟΠΥΥ στα στρατιωτικά νοσοκομεία το 2015 είχαν ανέλθει στα 82 εκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι η μη ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης των ασθενών, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται χειρογραφικά με χρονοβόρες διαδικασίες.

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών πριν κάποια χρόνια έγινε προσπάθεια εγκατάστασης τέτοιου συστήματος, το επονομαζόμενο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», αλλά δεν ευδοκίμησε καθόσον δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση η εν συνεχεία υποστήριξη (Follow On Support). Όπως είναι γνωστό η δημόσια υγεία της χώρας μας βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση διάλυσης. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δίνουν καθημερινά «μάχη» για σύριγγες, αντισηπτικά, γάζες, γάντια και άλλα ταπεινά πλην όμως αναγκαία αναλώσιμα υλικά. Ελπίζω τα στρατιωτικά νοσοκομεία να μην φτάσουν κάποια στιγμή στην ίδια κατάσταση.

Για τους στρατιωτικούς και ιδίως τους απόμαχους, που ανάλωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση της ελευθερίας στις εσχατιές της πατρίδας μας, το χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι αυτά που βιώνουν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους.

____________________________
* Οι θέσεις που εκφράζονται στο κείμενο είναι απολύτως προσωπικές.

Μειώσεις από 5% έως 6% στα Ειδικά Μισθολόγια από 1-1-17


Από την Άννα Ευθυμίου*

Μειώσεις από 5% έως 6% στις αποδοχές χιλιάδων υπαλλήλων που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου και αφορούν περίπου 200.000 δημοσίους υπαλλήλους ειδικών κατηγοριών (δικαστές, στελέχη ΕΔ-ΣΑ, γιατροί του ΕΣΥ, καθηγητές ΑΕΙ - ΤΕΙ κ.λπ.) φαίνεται ότι θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017, δεδομένου ότι έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου κανένα ισοδύναμο μέτρο δεν είχε νομοθετηθεί από όσα ενδεχομένως είχαν προταθεί, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν .4389/2016 και τροποποιήθηκαν από την τροπολογία 466/30 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.

Βέβαια, πρόσφατα η κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε σχετική συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων ότι δεν θα προβεί σε καμία περικοπή στις αποδοχές των δικαστών και ότι θα αυξήσει, μάλιστα, τις αντίστοιχες των λειτουργών που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Ωστόσο, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθούμε ως απλοί θεατές το γαϊτανάκι ψεμάτων του πρωθυπουργού και των υπουργών του. Διότι οι επικείμενες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου δεν θα εφαρμοστούν μόνο, αν αυτό τελικά γίνει, εκ του ψηφισθέντος νόμου, αλλά αποτελούν και μια πολύ καλή πρόφαση για να ξεπεράσει η κυβέρνηση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν δικαιώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, που ζητούν την επαναφορά των μισθών τους στα επίπεδα προ του Ιουλίου του 2012. Ωστόσο, η ratio του νόμου, ο οποίος διαφύλαξε κάποια ειδική μεταχείριση στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια, είναι η προστασία τους.

Και τούτο διότι επιτελούν έναν ιδιαίτερο και κομβικό ρόλο στη διάρθρωση και τη λειτουργία του κράτους. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον εξαιρετικό, επιτελικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ούτε φυσικά και αυτόν των δικαστικών λειτουργών, όπως και των λοιπών λειτουργημάτων που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια.

Σε μια χώρα όπου τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ εργάζoνται σε καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας (ακατάστατα ωράρια, χωρίς ρεπό, με απλήρωτα νυχτερινά και περιορισμένα κονδύλια κ.λπ.) και σε μια Ευρώπη που φλέγεται από συνεχόμενα κρούσματα ενισχυμένης εγκληματικής βίας, αυτό που θα πρέπει να κάνει κατά κύριο λόγο η πολίτική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και της Εθνικής Άμυνας είναι να ενισχύσει με οιονδήποτε τρόπο τον στρατιωτικό, καθώς και τον αστυνομικό, τον πυροσβέστη και τον λιμενικό. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαστικούς, σε μια περίοδο που η Δικαιοσύνη βάλλεται πανταχόθεν, η οποία περισσότερο από ποτέ σήμερα αποτελεί το αποκούμπι του απλού πολίτη.

Επομένως, καθένας από εμάς έχει την απαίτηση η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια με τον απαιτούμενο σεβασμό και, αν μη τι άλλο, να μην τις εμπαίζει με ψεύδη και δήθεν άκαρπες προσπάθειες, προκειμένου να αποκομίσει μόνο επικοινωνιακά και ψηφοθηρικά οφέλη.

________________________________
* Η Άννα Ευθυμίου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα εργατικού δικαίου και πολιτευτής της Ν.Δ. στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, www.annaefthymiou.gr

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22/10/2016)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

Οι συντάξεις Στρατιωτικών και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)


Κύριε διευθυντά

Τον μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') με τις διατάξεις του οποίου αποδεσμεύονται οι συντάξεις των στρατιωτικών από τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Δ. και Σ.Α.).

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως ακολούθως: «Από 1-01-2017 οι τακτικοί και μετακλητοί λειτουργοί του Δημοσίου... καθώς και τα στελέχη των Ε.Δ., Σ.Α. και του Πυροσβεστικού Σώματος ... υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (παρ. 1α άρθρου 4) και «Ειδικά για τα στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α. ... τίθεται σε ισχύ από 1-07-2016» (παρ. 4 άρθρου 6).

Με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι συντάξεις των αποστρατευόμενων - συνταξιούχων αξιωματικών από 1-07-2016 αποδεσμεύονται από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους των αντίστοιχων βαθμών και δεν θα υπολογίζονται ως ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών (άρθρο 34 Π.Δ.169/2007 ΦΕΚ 210 Α'), αλλά ως άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης (άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα, του νόμου).

Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν θέσει τους στρατιωτικούς «υπό διωγμόν» δεδομένου ότι αρχικά με τον Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α') υπήγαγαν αυτούς από 1-01-2011 υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τώρα με τον Ν. 4387/2016 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Με τους παραπάνω νόμους καταστρατηγείται μια παράδοση εκατόν πενήντα και πλέον ετών. Είναι γνωστόν ότι μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό, ο πρώτος νόμος «περί Συντάξεων» ήταν ο ΣΕ' της 19ηδ Αυγούστου 1852 και αφορούσε αποκλειστικά τις στρατιωτικές συντάξεις.

Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου εξεδόθη σειρά συνταξιοδοτικών νόμων, προκειμένου ο θεσμόw των συντάξεων ν’ ανταποκρίνεται στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της δημόσιας υπηρεσίας. Σε όλους αυτούς τους νόμους παρέμεινε και διατηρήθηκε, μέχρι σήμερα, η ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των στρατιωτικών και όλοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός τους, της εθνικής αποστολής και των δυσμενών συνθηκών υπηρεσίας και διαβίωσης αυτών.

Με την υπαγωγή των στρατιωτικών τόσο στον κλάδο κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όσο και για τη συνταξιοδότηση στον ΕΦΚΑ, η διοίκηση καταστρατηγεί και δεν εφαρμόζει τη νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας (αποφάσεις ΣτΕ 2192/2014, 1128/2016). Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι οι στρατιωτικοί τελούν υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς, που συνεπάγεται αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις και δικαιολογείται η ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση, την οποία διαχρονικά επεφύλαξε ο κοινός κοινοβουλευτικός νομοθέτης.

Η ειδική αυτή αντιμετώπιση απορρέει έμμεσα από την ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) αποστολής τους, η οποία δικαιολογεί εξάλλου και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 3 άρθρου 29) και παρέχει μια πρόσθετη θεσμική εγγύηση για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους ενισχύοντας το ηθικό και αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιόμαχο των Ε.Δ.

Σήμερα η πολιτεία με τις προμνημονευόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, τις κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών με διακεκριμένα, διαφορετικά, ιδιαίτερα και ειδικά καθήκοντα, αλλά και αποστολή, τις αντιμετωπίζει ενιαία ως ένα αποκλειστικό και μόνον οικονομικό μέγεθος, από το οποίο δεν εξαιρούνται οι στρατιωτικοί. Κατατάσσει αυτούς σε κατηγορίες εργαζομένων, χωρίς ν’ αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ειδικών συνθηκών εργασίας, υπηρεσίας διαβίωσης, περιορισμών, δεσμεύσεων, αποστολής και επικινδυνότητας των καθηκόντων τους.

Προς αποκατάσταση της ιδιαιτερότητας και διατήρηση του κύρους της αποστολής τους, προτείνεται όπως οι στρατιωτικοί (στελέχη Ε.Δ., ΣΑ. και Πυροσβεστικού) εξαιρεθούν της υπαγωγής στο ενιαίο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ και συνεχίσουν να διέπονται από ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/10/2016)


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Tα στελέχη ΕΔ-ΣΑ-ΠΣ θα υπαχθούν στον νέο ασφαλιστικό νόμο από 01-07-2016 (ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

Ο Πάνος Κάμμενος ΣΕΦ. Μαγείρεψε για τον Πρωθυπουργό


Κυριακάτικο τραπέζι με ψάρια και ουζάκι

Σε αχώριστο δίδυμο έχουν εξελιχθεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός Κοινοβουλίου ή Μεγάρου Μαξίμου.

Η ζεστή, φιλική χειρονομία του κ. Τσίπρα, που έδωσε ένα αθώο, μικρό χαστουκάκι στον κ. Καμμένο, λίγο προτού ανέβει στο βήμα των ομιλητών κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα, δείχνει τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οι δυο άνδρες. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πως το περασμένο καλοκαίρι ο υπουργός βρέθηκε στο Αθαμάνιο Άρτας, τόπο καταγωγής του πρωθυπουργού, κάνοντάς του μάλιστα έκπληξη, όταν εμφανίστηκε για να πιουν καφέ σε παραδοσιακό καφενείο του χωριού. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ προσέφερε και μεταφορικό μέσο στον Αλ. Τσίπρα προκειμένου να επιστρέψει εγκαίρως στην Αθήνα. Ενώ αρχικά ο πρωθυπουργός θα επέστρεφε με το αεροπλάνο της γραμμής από τα Ιωάννινα, τελικά χρησιμοποίησε το στρατιωτικό ελικόπτερο, που ως γνωστόν απολαμβάνει να χρησιμοποιεί ο Πάνος Καμμένος.

Αλλά και το περασμένο Πάσχα ο πρωθυπουργός πέρασε τις γιορτινές μέρες με τον υπουργό Άμυνας στο Πόρτο Ύδρα, εκεί όπου δεν μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση, καθώς αποτελείται από συγκροτήματα ανεξάρτητων κατοικιών, ενώ οι χώροι ελέγχονται.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο άνδρες αλλά και οι οικογένειές τους βρίσκονται αρκετά συχνά, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, και περνούν ευχάριστες στιγμές. Τόσο ο Πάνος Καμμένος με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και η Μπέτυ Μπαζιάνα με την Έλενα Τζούλη έχουν βρει κοινά στοιχεία, που σε συνδυασμό με τη φιλία που έχουν αναπτύξει τα παιδιά τους αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής σχέσης των δυο οικογενειών. Ακόμη και τις ημέρες που ο υπουργός Άμυνας έκανε παρεμβάσεις για το μάθημα των θρησκευτικών υπήρχε καλή επικοινωνία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το πρωθυπουργικό ζεύγος με τους δυο γιους του έχει κατηφορίσει αρκετά κυριακάτικα μεσημέρια μέχρι τα νότια προάστια για να παρευρεθεί στο σπίτι του κ. Καμμένου και της κ Τζούλη. Σκοπός, έκτος από το να παίξουν μαζί τα παιδιά τους, είναι οι πολιτικές συζητήσεις και ενίοτε κοινές αποφάσεις.

Στο σπίτι που διαθέτει στη Βουλιαγμένη ο υπουργός Άμυνας το κυριακάτικο τραπέζι διαθέτει πλούσιο μενού, για να ικανοποιήσει και τις πλέον απαιτητικές επιθυμίες του πρωθυπουργού και της συζύγου του. Σούπα θαλασσινών με διάφορους ψαρομεζέδες και ουζάκι για αρχή και ψητό ψάρι κατευθείαν από την Ικαρία στη συνέχεια για κυρίως πιάτο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος φορά την ποδιά του σεφ και μαγειρεύει το λουκούλλειο γεύμα, ενώ η σύζυγός του είναι η υπεύθυνη για το γλυκό και το ποτό του τραπεζιού. Τα παιδιά παίζουν, αφού τα δύο αγόρια του πρωθυπουργού τα έχουν βρει με τα άλλα τέσσερα αγόρια του Πάνου Καμμένου και της Έλενας Τζούλη. Από την άλλη, η «πρώτη κυρία» συμβουλεύεται τη σύζυγο του υπουργού για θέματα στιλιστικά και άλλα γυναικεία, ενώ οι δυο ισχυροί άνδρες της κυβέρνησης επικεντρώνονται όχι τόσο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας όσο στα αθλητικά. Στο τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι ο υπουργός Άμυνας προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει συζήτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αλλά ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να χαλάσει την κυριακάτικη ατμόσφαιρα και απέφυγε, χαμογελώντας, να συνεχίσει, και προτίμησε κάποιο ανέκδοτο.

Η παρέα των δυο ανδρών εκτός πολιτικής σκηνής τούς έχει φέρει αρκετά κοντά και αυτό ξενίζει αρκετούς τόσο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στους ΑΝΕΛ. Αυτό όμως δεν δείχνει να χαλάει τη φιλική σχέση των δυο ανδρών, οι οποίοι προγραμματίζουν κάποια κοινή εξόρμηση εκτός Αθηνών με την πρώτη ευκαιρία.

(SPIRTO 23/10/2016 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

Στις φόρμες o A/ΓΕΣ Βασίλειος Τελλίδης


Σε έναν από τους πιο πιστούς θαμώνες του γυμναστηρίου που διαθέτει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει εξελιχθεί ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βασίλειος Τελλίδης.

Συνήθως αθλείται τις μεσημεριανές ώρες και γι’ αυτό τον λόγο κυκλοφορεί στο Πεντάγωνο τις ώρες αιχμής με τις φόρμες του! Λέγεται ότι έχει αρχίσει να εμπνέει με το παράδειγμά του ακόμα και τους λεγόμενους «κοιλαράδες» του Γενικού Επιτελείου.

Αρκεί βέβαια να έχουν τον νου τους και στην τουρκική επιθετικότητα και να μην τους πιάσει ο Ερντογάν, όχι με τις πιτζάμες, αλλά με τις φόρμες!

(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 23/10/2016)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ