Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Μυστικά και παγίδες στις δηλώσεις για τα αναδρομικά. Τι πρέπει να γνωρίζουμε


ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Τaxisnet (όπως αναρτήσαμε χθες ΕΔΩ)

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά και χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016 προκειμένου να δηλώσουν αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων που έλαβαν εντός του 2017 αλλά αφορούν στο έτος 2016 έχουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι.Με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων πολλοί εξ αυτών θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, λόγω αναδρομικής αύξησης του ύψους των φορολογητέων εισοδημάτων του 2016. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 είναι πλέον διαθέσιμη στο Τaxisnet.

Όχι για όλους

Μεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής αυτής, χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις, τα ποσά των παρανόμων κρατήσεων της μηνιαίας εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης τα οποία αφορούν στο έτος 2016 και τα οποία τους επιστράφηκαν (μαζί με ποσά παράνομων κρατήσεων της ίδιας εισφοράς για το διάστημα 2012-2015) ως «αναδρομικά» μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2017, σύμφωνα με τα όσα όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017. Η δυνατότητα αυτή ισχύει όμως μόνο για τους συνταξιούχους για τους οποίους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, δηλαδή έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Τaxisnet από τα ασφαλιστικά τους ταμεία βεβαιώσεις συντάξεων στις οποίες τα ποσά των καταβληθέντων αναδρομικών έχουν διαχωριστεί για το έτος 2016.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής όφειλαν να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα, ηλεκτρονικά και με επιφύλαξη τη δήλωση εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Όφειλαν επίσης να έχουν προσέλθει στις αρμόδιες ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αρχική δήλωσης των εισοδημάτων του 2017 και να έχουν προσκομίσει σε έντυπη μορφή τη σχετική βεβαίωση συντάξεων από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η οποία θα έπρεπε να εμφανίζει τον διαχωρισμό των αναδρομικών στα έτη που αφορούν.

Η εκκαθάριση

Τόσο οι συνταξιούχοι αυτοί όσο και χιλιάδες άλλοι συνταξιούχοι καθώς και μισθωτοί οι οποίοι καλούνται, υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις, να δηλώσουν – με ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 – αναδρομικά αποδοχών ή συντάξεων που ανάγονται στο έτος αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Τα ποσά αναδρομικών που θα δηλώσουν θα προστεθούν στα φορολογητέα εισοδήματα μισθών ή συντάξεων που ήδη έχουν συμπεριλάβει στις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα εκκαθαρίσουν αυτόματα τις νέες δηλώσεις, θα αθροίσουν τα ποσά των εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις που αναγράφονταν στις αρχικές δηλώσεις και τα ποσά των αναδρομικών που θα έχουν δηλωθεί με τις τροποποιητικές δηλώσεις. Από τις προσθέσεις αυτές θα προκύψουν νέα υψηλότερα ποσά φορολογητέων εισοδημάτων έτους 2016.

2. Επί του αθροίσματος αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και αναδρομικών, δηλαδή επί των αυξημένων φορολογητέων εισοδημάτων του 2016, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν εκ νέου, στη συνέχεια, τον αναλογούντα φόρο. Ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου εισοδήματος θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις που ίσχυσε για το 2016. Η κλίμακα αυτή είναι ίδια με αυτήν που ίσχυσε φέτος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2017, προβλέπει, δηλαδή, συντελεστές φόρου:

* 20% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις

* 29% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ

* 37% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ

* 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Περαιτέρω από τον φόρο που αναλογεί με βάση την παραπάνω κλίμακα αφαιρείται ετήσια έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ και για τα εισοδήματα του 2016 χορηγείτο αυτόματα άνευ υποχρέωσης των φορολογουμένων να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με πληρωμές μέσω «πλαστικού» ή ηλεκτρονικού χρήματος ή τοις μετρητοίς.

3. Επί του αθροίσματος αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και αναδρομικών, δηλαδή επί του νέου υψηλότερου φορολογητέου εισοδήματος του 2016, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν, στη συνέχεια, και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί, βάσει κλίμακας με συντελεστές κυμαινόμενους από 2,2% έως και 10%.

4. Από τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο άθροισμα των αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και των αναδρομικών (βάσει της παραπάνω κλίμακας και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100), οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αφαιρέσουν στη συνέχεια:

* τους φόρους που είχαν παρακρατηθεί από το σύνολο των αρχικών δηλωθέντων εισοδημάτων του 2016

* τον φόρο 20% που παρακρατήθηκε από τα αναδρομικά που αφορούν στο έτος 2016

5. Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα των αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και των αναδρομικών οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αφαιρέσουν στη συνέχεια τυχόν παρακρατηθέντα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία αναγράφονταν στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των αρχικώς υποβληθεισών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016.

6. Αν μετά τις παραπάνω αφαιρέσεις παρακρατηθέντων ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύψει υπόλοιπο για καταβολή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να το εξοφλήσει έως και σε τρεις ισόποσες δόσεις, η τελευταία από τις οποίες θα λήγει υποχρεωτικά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του 2019. Εάν προκύψει υπόλοιπο για καταβολή μικρότερο των 30 ευρώ, το ποσό αυτό δεν θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο, δηλαδή το εκκαθαριστικό της τροποποιητικής δήλωσης θα είναι μηδενικό.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συνολικά ποσά ετησίων φορολογητέων εισοδημάτων τα οποία θα προκύψουν με τις τροποποιητικές δηλώσεις, μετά την προσθήκη των αναδρομικών:

* είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 8.636-9.545 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να εισπράξουν επιστροφές φόρων ίσες με τα ποσά των παρακρατήσεων που έγιναν με 20% επί των αναδρομικών.

* είναι μεγαλύτερα των αφορολογήτων ορίων των 8.636-9.545 ευρώ αλλά χαμηλότερα των 20.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν μόνο επιπλέον ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

* είναι μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

(Ε.Τ. 27/09/2018 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ)


Σύσκεψη Διοικητών Μοιρών Αεροσκαφών – ΜΕΑΕ – ΣΟΤ – ΜΣΕΠ – ΜΚΒ – ΚΣΠ -Μ/ΜΕΑΦ Μονάδων ΑΤΑ (ΦΩΤΟ)


Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ATA), σύσκεψη των Διοικητών Μοιρών Αεροσκαφών, των Μοιρών Εκπαίδευσης Αέρος – Εδάφους (ΜΕΑΕ), του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), των Μοιρών Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (ΜΣΕΠ), των Μοιρών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΜΚΒ), του Κέντρου Συντονισμού Πληροφοριών (ΚΣΠ) και της Μοίρας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Μ/ΜΕΑΦ) Μονάδων ΑΤΑ.Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας του ΑΤΑ και των Μοιρών ευθύνης του, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες, από τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των Μονάδων του Αρχηγείου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η βράβευση της 340 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, η οποία πρώτευσε στις βολές αέρος – εδάφους, για το έτος 2017.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(haf.gr)

Η τουρκική αμφισβήτηση της Γαύδου το 1996 και οι επικείμενες έρευνες νότια της Κρήτης


Του Αντιστρατήγου ε.α Λάμπρου Τζούμη, Επίτιμου Δκτή 88 ΣΔΙ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε δύο περιοχές νότια της Κρήτης, μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας «Total - ExxonMobil - Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ».Στην περιοχή που πρόκειται να διεξαχθούν οι έρευνες, βρίσκεται και το νησί Γαύδος, το οποίο υπάγεται στο νομό Χανίων, απέχει 22 ναυτικά μίλια από τη Χώρα Σφακίων, έχει έκταση μόλις 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται στους 152 κατοίκους.

Τον Ιούνιο του 1996, κατά τη διάρκεια της νατοϊκής άσκησης «Dynamic-Mix», η Τουρκία εντελώς ξαφνικά και αναίτια έθεσε θέμα εξαίρεσης από την άσκηση της νήσου Γαύδου, ως περιοχή ακαθορίστου κυριότητας. Είχε προηγηθεί η κρίση των Ιμίων και η έκδοση ενός εγχειριδίου από τις τουρκικές ακαδημίες πολέμου, με το οποίο η Άγκυρα είχε φέρει στην επιφάνεια τη θεωρία περί «γκρίζων» ζωνών.

Κατά την άποψη της Τουρκίας, ένας μεγάλος αριθμός νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, τα περισσότερα από τα οποία είναι μέρος μικρών νησιωτικών συμπλεγμάτων, θεωρούνται περιοχές αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας. Στα υπόψη νησιά συμπεριλαμβάνονται και δέκα οκτώ, τα οποία είναι κατοικημένα, μεταξύ αυτών και η Γαύδος. Στις τουρκικές αμφισβητήσεις στη θαλάσσια περιοχή πέριξ της Κρήτης, εντάσσονται επίσης αριθμός νησιών και βραχονησίδων όπως η Χρυσή, το Κουφονήσι, κ.λπ.

Η διεύρυνση της τουρκικής αμφισβήτησης προκαλεί εντύπωση, με δεδομένο ότι τα νησιά αυτά απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα τουρκικά παράλια και άρα το «επιχείρημα» της γειτνίασης δεν ισχύει. Το τουρκικό αφήγημα είναι ότι όταν η Κρήτη παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1913, τα νησιά και οι βραχονησίδες που βρίσκονται γύρω από το νησί, δεν αναφέρονται ονομαστικά. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα κατά την άποψη της Τουρκίας ότι αποτελούν πρώην οθωμανικά εδάφη «που τελούν υπό ελληνική κατοχή» ή περιοχές «ακαθορίστου κυριαρχίας», των οποίων το καθεστώς εκκρεμεί.

Πριν ένα χρόνο περίπου, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, με την οποία αμφισβητούσε σχεδόν όλη την κυπριακή ΑΟΖ και την ελληνική υφαλοκρηπίδα, νότια της Κρήτης και μέχρι το Καστελόριζο.

Η περιοχή αυτή που εφάπτεται βορειοδυτικά της ΑΟΖ της Κύπρου, επονομαζόμενη και ως «Λεκάνη του Ηροδότου», παρουσιάζει υψηλές πιθανότητες εντοπισμού υδρογονανθράκων. Στην εν λόγω περιοχή, με βάση γεωλογικές έρευνες, υπάρχουν επίσης σημαντικά αποθέματα υδριτών ή αλλιώς παγωμένου φυσικού αερίου, που είναι μόρια μεθανίου εγκλωβισμένα μέσα σε κρυσταλλική δομή που μοιάζει με αυτή του πάγου. Τα αποθέματα αυτά για την ώρα αποκαλούνται «μη συμβατικά», διότι η εκμετάλλευσή τους προς το παρόν δεν είναι δυνατή, θεωρείται όμως ότι αποτελούν «κοιτάσματα της επόμενης εικοσαετίας».

Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, το επόμενο διάστημα στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, προοιωνίζονται εξελίξεις με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει κάνει μια επένδυση ύψους περίπου 1 δις δολαρίων σε ερευνητικά σκάφη, μεταξύ αυτών και το γεωτρύπανο με τη συμβολική ονομασία Φατίχ (δηλ. Πορθητής) και έχει προαναγγείλει ότι μέσα στο Φθινόπωρο θα ξεκινήσει γεωτρήσεις, χωρίς να έχει προκαθορίσει την περιοχή.

Τέλος να επισημανθεί, ότι πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι λήφθηκε απόφαση να χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο δηλ. διπλωματική και στρατιωτική ισχύς, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ν.Α. Μεσόγειο.

Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Ανώτερων Αξκών ΠΑ (3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6ΠΗΝ6-Λ2Λ)
β. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: ΩΝΠΕ6-9ΚΠ).
γ. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6Γ0Ο6-4ΡΔ).

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6ΠΗΝ6-Λ2Λ):Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: ΩΝΠΕ6-9ΚΠ):Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6Γ0Ο6-4ΡΔ):


Παράταση Θητείας Διατελούντος ΑΓΕΕΘΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ)


Μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Παρατείνουμε τη θητεία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ (ΑΜ:1630), στα καθήκοντά του, κατά ένα (1) ακόμη έτος (15-09-2019).Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Άνοιξε το Taxisnet για τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών του 2016

Διαθέσιμη είναι στο Taxisnet η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης λόγω αναδρομικών φορολογικού έτους 2016, όπως φαίνεται και παρακάτω στην εικόνα:


Ωστόσο η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Ε1 για το 2017 (εισοδήματα 2016) αφορά μόνον όσους έχουν λάβει αναδρομικά και μόνον εφόσον έχουν σταλεί στοιχεία ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην ΑΑΔΕ.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν εμφανίζεται στην οθόνη η σχετική επιλογή υποβολής τροποποιητικής δήλωσης 2016 και ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλλει στη ΔΟΥ.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1068/2018 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, αυτές παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Σημείωση: Μετά από προφορική επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία, μας ενημέρωσαν ότι για ορισμένα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υποβολή θα διορθωθούν τις επόμενες ημέρες.

(ΠΗΓΗ: e-forologia.gr)

O Α/ΓΕΣ σε Νυχτερινή Εκπαίδευση του ΚΕΑΠ (10 ΦΩΤΟ)


Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφτηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

Στο ΚΕΑΠ, παράλληλα με την εκπαίδευση της ΙΙας Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), διεξάγεται το Σχολείο Καταδρομών.Ο Αρχηγός παρακολούθησε τακτική άσκηση, κατά την οποία οι σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων και οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Καταδρομών, συνεξετάστηκαν σε πλήθος αντικειμένων.

Με τη λήξη της ασκήσεως, ο Αρχηγός πραγματοποίησε ομιλία προς το προσωπικό του ΚΕΑΠ, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, κατά την οποία :

- Κατέδειξε για μία ακόμη φορά το όραμα του ΓΕΣ, για τον Αξιωματικό του μέλλοντος.

- Συνέστησε στο προσωπικό, να συνδυάζει πάντα τις αρετές του χαρακτήρα με την σκληρή δουλειά, την θεωρία με την τεχνική κατάρτιση και την γνώση με την αυτενέργεια.

- Εξήρε το υψηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και το επίπεδο των εκπαιδευτών του ΚΕΑΠ.

- Επεσήμανε στα νεαρά κυρίως στελέχη, τη σημασία που έχει η απόκτηση εμπειριών και η πρόσληψη παραστάσεων για την επαγγελματική τους ολοκλήρωση.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Πανελλαδικές 2019: Εισαγωγή στο Λιμενικό μέσα από τρία επιστημονικά πεδία (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Αλλαγές που θα ισχύσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου του 2019, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Η σχετική υπουργική απόφαση  που αφορά στην ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, περιλαμβάνει τα παρακάτω που αφορούν τις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.AKT.:


Για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, η εισαγωγή θα πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών», το 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και το  4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική».

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:


ΓΕΣ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοικητών Σχολών του Σ.Ξ. (ΦΩΤΟ)


Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, επιμορφωτικό σεμινάριο Διοικητών Σχολών, παρουσία του Αρχηγού του, Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή.Ο Αρχηγός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, απεύθυνε χαιρετισμό, στον οποίο τόνισε μεταξύ άλλων:

- Την εξαιρετική σημασία της ρεαλιστικής εκπαίδευσης, με σενάρια που αυξάνουν διαρκώς τις προκλήσεις για τους εκπαιδευόμενους.

- Τη σπουδαιότητα της αυτενέργειας, ως βασικό προσόν που πρέπει να διαθέτει ο μελλοντικός Αξιωματικός.

- Τη σημασία της ανεύρεσης και διασύνδεσης των αρίστων σε όλους τους τομείς.

- Τη θεμελιώδη σημασία της ενσυνείδητης πειθαρχίας.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Ανακοίνωση της ΑΝΕΑΕΔ για την επιστροφή αναδρομικών-συντάξεις (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην 83η ΔΕΘ ανακοίνωσε την πρόθεσή της, να συμμορφωθεί με τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για την επιστροφή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών που είχε παράνομα και αντισυνταγματικά παρακρατηθεί από την 1η-8-2012. Η απόφαση αυτή έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και στο τέλος του κοινοβουλευτικού της βίου, μετά από...Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση:

ΑΝΥΕΘΑ Π. Ρήγας από Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ: Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν δοθεί τα χρήματα που οφείλονται στα στελέχη ΕΔ


Ο ΑΝΥΕΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ «ΑΣΤΡΑΠΗ» ΑΠΟ ΤΗ Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας, σήμερα Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ και τον Αρχηγό του Στόλου Αντιναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο ΠΝ, παρακολούθησε από τη Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ, δραστηριότητες προγραμματισμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της τεχνικής άσκησης ΑΣΤΡΑΠΗ 5/18.Ο ΑΝΥΕΘΑ, αφού ενημερώθηκε για την εξέλιξη της άσκησης,  παρακολούθησε εκτέλεση γυμνασίου αντιμετώπισης αεροπορικής απειλής και πυρών επιφανείας.


Απευθυνόμενος προς τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του πλοίου, τους συνεχάρη για την άψογη εκτέλεση της άσκησης και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις δυνατότητες του πλοίου και γενικότερα για την ετοιμότητα και την επάρκεια του Πολεμικού Ναυτικού. Ειδική αναφορά έκανε στο έμψυχο δυναμικό, που κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω της οικονομικής κρίσης, κράτησε τα πλοία όχι μόνο αξιόμαχα αλλά και σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν τα προγράμματα συντήρησης και εξοπλισμών - με γνώμονα την υπεράσπιση του κοινωνικού συνόλου και σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο - αλλά και ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν δοθεί τα χρήματα τα οποία οφείλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης σημείωσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο των Ένοπλων Δυνάμεων στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, αναγνωρίζοντας ότι ειδικά σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο κανένας δεν τόλμησε να επιβουλευτεί τα δίκαια της πατρίδα μας, γιατί όλοι ξέρουν ότι έχουμε μια δύναμη αξιόμαχη η οποία θα υπερασπιστεί την πατρίδα.

(ΠΗΓΗ: mod.mil.gr)

Τελετή αποφοίτησης 8ης ΕΣ ΔΙΜΑ της ΣΕΘΑ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τη στρατιωτική ηγεσία, επέδωσε τα πτυχία στους αποφοίτους της 8ης εκπαιδευτικής σειράς διαδικτυακής μάθησης (ΔΙΜΑ) της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνολικά αποφοίτησαν 103 Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (63 από το Στρατό Ξηράς, 25 από το Πολεμικό Ναυτικό, 14 από την Πολεμική Αεροπορία, 1 από τα Κοινά Σώματα), 4 Αξιωματικοί από τα Σώματα Ασφαλείας (2 από Ελληνική Αστυνομία, 1 από το Πυροσβεστικό Σώμα, 1 από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), 14 Αξιωματικοί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, 1 Αξιωματικός από τα Σώματα Ασφαλείας Κύπρου και 3 Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής:

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά, που μου δίνεται η ευκαιρία να παρίσταμαι στη σημερινή εκδήλωση απονομής πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της 8ης εκπαιδευτικής σειράς Διαδικτυακής Μάθησης της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Είστε η αυριανή ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος, των Υπηρεσιών Πληροφοριών.

Όπως έχω ξαναπεί η ΣΕΘΑ αποτελεί το μεταπτυχιακό σχολείο διακλαδικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι η ύψιστη μετεκπαιδευτική διαδικασία που συντελείται διακλαδικά στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως απόρροια των οδηγιών προκύπτει ως πάγια και διαχρονική η ανάγκη να αναβαθμίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς της με ξένα και ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, να επιμείνουμε στο μεταπτυχιακό χαρακτήρα της, αλλά και στη λειτουργία του τμήματος Διεθνών Σπουδών, το οποίο λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία.

Θέλουμε ο αξιωματικός που αποφοιτεί από τη ΣΕΘΑ να είναι ένας σύγχρονος επιχειρησιακός αξιωματικός, με διακλαδική συνείδηση, που αντιλαμβάνεται όλα τα θέματα σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Επενδύουμε στην επιστημοσύνη των στελεχών, ώστε να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στις προκλήσεις του επαγγέλματός τους σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μέσα από τη συνεκπαίδευση που πραγματοποιείται στη ΣΕΘΑ, δίνεται η ευκαιρία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημόσιου Τομέα γενικότερα, αλλά και των Ελληνοκυπρίων στελεχών, να αποκτήσουν κοινό τόπο στα γνωστικά πεδία των κύκλων σπουδών τους.

Αυτό συνεισφέρει στην προαγωγή της διακλαδικότητας, της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας, με σκοπό τη συντονισμένη προσφορά στον πολίτη από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Περαιτέρω συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φιλίας και στην εμβάθυνση της σχέσης μας με τους αδελφούς Κύπριους, αλλά και με άλλα κράτη, τα στελέχη των οποίων φοιτούν τόσο στο τμήμα κανονικής παρακολούθησης όσο και στο τμήμα διεθνών σπουδών».


Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


BINTEO


(mod.mil.gr)

Επιστολή Δημοσχάκη προς Α/ΓΕΣ για ονοματοδοσία XVI M/K MΠ εις μνήμη καταδρομέων Χ. Δοϊτσίδη και Χ. Χατζόπουλου


Επιστολή προς τον Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αντ/γο Αλκιβιάδη Στεφανή απέστειλε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης ζητώντας την ονοματοδοσία στρατιωτικού σχηματισμού της 16ης Μ.Μ. Πεζικού Διδ/χου εις μνήμη των καταδρομέων Χ. Δοιτσίδη και Χ. Χατζόπουλου, οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους κατά την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρου.

Έχει ήδη προτείνει στην δημοτική αρχή του τόπου καταγωγή τους, το Διδ/χο, να δοθούν τα ονόματα των δυο σύγχρονων ηρώων στην Κεντρική Πλατεία του Διδ/χου ή σε κεντρική οδική αρτηρία της πόλης.

Με την Επιστολή τίθεται εκ νέου ένα καθολικό αίτημα των δημοτών της Πόλης των Κάστρων προκειμένου το Γενικό Επιτελείο Στρατού να τιμήσει τα δυο στελέχη του, δίνοντας το όνομά τους σε στρατιωτικό σχηματισμό της 16ης Μ.Μ. Πεζικού Διδ/χου.Αναλυτικά η Επιστολή:

«Οι Έλληνες Εβρίτες καταδρομείς Χρήστος Χατζόπουλος & Χριστόδουλος Δοϊτσίδης συμμετείχαν στην επιχείρηση “Νίκη”, την  μυστική στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας την 21/22 Ιουλίου 1974 προς την Κύπρο, με σκοπό την ενίσχυση της έναντι της άδικης τουρκικής εισβολής.

Τα αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Σούδα, μετέφεραν καταδρομείς με πλήρη οπλισμό. Ωστόσο κατά την προσγείωσή τους  στον Αερολιμένα Λευκωσίας δέχθηκαν τουρκικά πυρά  με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα μεταξύ πολλών στρατιωτικών & οι προαναφερόμενοι καταδρομείς.

Για την ηρωική αυτή θυσία αναγέρθηκε προς τιμήν τους μνημείο στη Λευκωσία και στη Σούδα ενώ έχουν απονεμηθεί τιμητικές διακρίσεις από τους εφέδρους καταδρομείς της Κύπρου.

Τιμώντας την θυσία τους, έχω καταθέσει ο ίδιος στην δημοτική αρχή της γενέτειράς τους, το Διδ/χο, πρόταση ονοματοδοσίας της τοπικής Κεντρικής Πλατείας ή μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας προς τιμήν των δυο σύγχρονων ηρώων.

Η θυσία των Ελλήνων καταδρομέων θα πρέπει να τιμηθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την ονοματοδοσία στρατιωτικού σχηματισμού της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδ/χου, στην μνήμη των δυο Εβριτών σύγχρονων ηρώων, κάτι που αποτελεί και αίτημα των δημοτών της πόλης του Διδ/χου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμμεριστείτε την επιθυμία του κόσμου και θα ικανοποιήσετε ένα αίτημα που αφορά στην απόδοση τιμής σε στελέχη του Ελληνικού Στρατού που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας.»

(dimoschakis.gr)


Αντάμωμα της τάξης 1982 της ΣΣΕ μετά από 40 χρόνια στη Βάρη Αττικής


Του Νίκου Καρδούλα
Σχη ε.α. – MSc Τηλεπισκόπισης UK

Πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2018 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής, το αντάμωμα των συμμαθητών της τάξης 1982 της ΣΣΕ, 40 χρόνια μετά την είσοδό τους στη σχολή στις 21/9/1978, ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση 190 χρόνων από την ίδρυση της σχολής.

Η τάξη 1982 της ΣΣΕ ήταν η τελευταία τάξη που αποφοίτησε από την παλιά ΣΣΕ, όπου τώρα στεγάζονται τα δικαστήρια και οι συγκινήσεις και οι χαρές ήταν ποικίλες.Η ΣΣΕ υπήρξε προσωπικό όραμα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της σχολής, τον Ιούνιο του 1828.

Η μακρόχρονη Ιστορία της σχολής είναι συνυφασμένη με αυτή του Ελληνικού Έθνους των νεότερων χρόνων μιας και αποτελεί το φυτώριο από το οποίο ξεπηδούν προσωπικότητες, οι οποίες διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στα πεπραγμένα της Πατρίδας μας. Η σχολή σε όλους τους αγώνες του Έθνους δηλώνει παρούσα συμμετέχοντας ενεργά, αφού αποτελεί τη δεξαμενή των στελεχών τα οποία αγωνίζονται και θυσιάζονται για τα «Ιερά και τα Ιδανικά της Φυλής».

Για την διαμόρφωση των Ευελπίδων σε ηγήτορες, όλο το προσωπικό, ακαδημαϊκό και στρατιωτικό της σχολής, παρέχει εαυτόν ως παράδειγμα και νουθετεί τους νεαρούς Ευέλπιδες, από την εισαγωγή τους στη Σχολή, στα ιδανικά και τις αρχές που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα Αξιωματικό. Το ήθος αποτελεί απαιτούμενο στοιχείο και η ζωή μέσα στη σχολή διέπεται από τον κώδικα τιμής των Ευελπίδων.

Εξερχόμενοι από τη σχολή οι Αξιωματικοί έχουν στα χέρια τους τα νέα παιδιά που υπηρετούν τη θητεία τους, τον ανθό της Ελληνικής κοινωνίας, τον οποίο καλούνται να γαλουχήσουν, να εκπαιδεύσουν, να προετοιμάσουν και να τον οδηγήσουν στη νίκη και στη δόξα.

Στο αντάμωμα παραβρέθηκαν 184 συμμαθητές από τους συνολικά 275 εν ζωή, από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ των οποίων οι εν ενεργεία συμμαθητές Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης και ο συμμαθητής Πατέρας Μακάριος Ιακωβάκης Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου Σιαμάδων Καλαμπάκας. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους 30 σύζυγοι συμμαθητών και 5 παλιοί Αξιωματικοί που υπηρέτησαν στη ΣΣΕ, κατά την περίοδο που η τάξη 1982 ήταν Ευέλπιδες, οι Αντιστράτηγοι ε.α. Πολύμερος Χαράλαμπος και Ρήγας Ευάγγελος και οι Υποστράτηγοι ε.α. Σαραντινός Αχιλλέας, Κουβάτης Κωνσταντίνος και Μπούκης Μαρίνος.

Αφού ο Διοικητής της ΣΣΕ και οι επιτελείς του παρουσίασαν το έργο της ΣΣΕ σήμερα, ακολούθησαν παράταξη του Συντάγματος Ευελπίδων, κατάθεση στεφάνου και τρισάγιο για τους αποβιώσαντες 16 συμμαθητές, επιδείξεις από μαθητές των ποικίλων δραστηριοτήτων της σχολής, παράθεση γεύματος και επίδοση αναμνηστικών στους προσκεκλημένους Αξιωματικούς.

Οι συμμαθητές θυμήθηκαν τα παλιά, οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα παρέμειναν ανεξίτηλα στο διάβα του χρόνου, ενώ ο κώδικας τιμής των Ευελπίδων, «Μια φορά Εύελπις, για πάντα Εύελπις», επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά σκορπώντας ρίγη χαράς και συγκίνησης.

Προαγωγές Πλωταρχών [Μαχίμους και Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ)] του ΠΝ (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 7ΥΘΞ6-ΗΟΑ)
β. Απόφαση «Προαγωγή Πλωταρχών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 6ΔΗ16-ΙΔ0).

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:Απόφαση «Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 7ΥΘΞ6-ΗΟΑ):Απόφαση «Προαγωγή Πλωταρχών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 6ΔΗ16-ΙΔ0):


ΓΕΣ: Σεμινάριο για την Αντιμετώπιση Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (12 ΦΩΤΟ)


Διεξαγωγή Σεμιναρίου σε θέματα Αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών

Το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γ΄ΣΣ/ΝRDC-GR/TAΞΜΧ αντίστοιχα, το ενημερωτικό σεμινάριο «C-IED AWARENESS SEMINAR (SENIOR LEADER ENGAGEMENT)».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας και αφορούσε σε θέματα Αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ)[Improvised Explosive Devices (IED)].

Την ενημέρωση παρακολούθησαν στελέχη και από τους τρεις Κλάδους των Ένοπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς επίσης και στελέχη των Σωμάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΑ).

Ομιλητής μεταξύ άλλων, ήταν ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΑΕΜ του ΝΑΤΟ (C-IED Center of Excellence), το οποίο εδρεύει στην Ισπανία.Η διοργάνωση αποσκοπούσε, στην ενημέρωση του προσωπικού επί της αυξανόμενης απειλής των ΑΕΜ και είναι εντεταγμένη σε ένα πλαίσιο δράσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών συμβατικού και υβριδικού πολέμου.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ