Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Επιτέλους τέλος στη θεσμική εκτροπή των έκτακτων κρίσεων αξ-κών ΕΛ-ΑΣ!!!


Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 7/15-1-2020, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα του αστυνομικού προσωπικού (κρίσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ.). Με το άρθρο 6 αυτού καταργούνται οι διατάξεις του π.δ.98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

2. Δυστυχώς είχαμε τονίσει εξυπαρχής τα προβλήματα, που θα προκαλούσε η θεσμοθέτηση του π.δ.98/2018 για τις έκτακτες κρίσεις. Πέραν της «θεσμικής εκτροπής», αφού αυτό ελέγχεται για τη συνταγματικότητά του (εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του Σ,τ.Ε δύο αιτήσεις ακύρωσής του, που κατατέθηκαν εκ μέρους των εκτάκτως αποστρατευθέντων, αλλά και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), τονίσαμε με έμφαση, ότι «θεσμοθετεί» τον κομματισμό (αφού για να διενεργούνται έκτακτες κρίσεις θα εξαναγκάζεται σε παραίτηση ή θα αποπέμπεται ο Αρχηγός), ακυρώνει τον πάγιο χαρακτήρα των ρυθμίσεων, ναρκοθετεί την ισότητα, την αξιοκρατία, την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικουμένου και την ασφάλεια δικαίου. Ορθώς λοιπόν σήμερα καταργήθηκαν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

3. Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι «ζήσαμε» μέσα σε οκτώ μήνες τρεις κρίσεις στην Αστυνομία, εκ των οποίων οι δύο έκτακτες. Είδαμε να αποστρατεύονται περισσότεροι αξιωματικοί στις έκτακτες κρίσεις από ότι στις τακτικές. Είδαμε επίσης να παραμένουν πολλά χρόνια στο βαθμό τους οι Στρατηγοί και να αποστρατεύονται οι Αστυνομικοί Δ/ντές με λίγα χρόνια υπηρεσίας. Τονίζεται με έμφαση ότι, με το νέο ασφαλιστικό, οι τελευταίοι είναι καταδικασμένοι σε συντάξεις πείνας!!! Και τι έχουμε σήμερα;;; Δεν υπάρχουν «λέει» ανώτατοι αξιωματικοί να κριθούν. Δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Από την άλλη μεριά για περισσότερο από δύο χρόνια εκκρεμεί η εκδίκαση των ενδικοφανών προσφυγών. Έχουμε δηλαδή μια μορφή «αρνησιδικίας» και εν τέλει παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί θετικό βήμα η κατάργηση των διατάξεων του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, ώστε να επανέλθει ο πάγιος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και η ασφάλεια δικαίου. Τέλος θέλουμε να τονίσουμε, για όποιον καμώνεται πως ενδιαφέρεται, ότι έχουμε καταθέσει δημόσια ολοκληρωμένη πρόταση με αντικειμενικό (με μόρια οιονεί συγκριτικό) σύστημα κρίσεων-προαγωγών. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα!!!

ΣτΕ: Αναβλήθηκε και η συζήτηση για το μισθολόγιο ΣΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


Θα εκδικαστεί στις 10.1.2020, όπως και το μισθολόγιο ΕΔ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Δείτε την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α.:

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης των Ομοσπονδιών μας, αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης κατά της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 4472/2017, για το εν ισχύι μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, σας γνωρίζουμε ότι η ορισθείσα συζήτηση για την 01-11-2019, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 10-01-2020. Η αναβολή δόθηκε οίκοθεν, δηλαδή με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων.«H οίκοθεν αναβολή είναι ενδεικτική της μείζονος σπουδαιότητας της υπόθεσης και της ιδιαίτερης σημασίας που δίδουν τόσο η εισηγήτρια, Σύμβουλος ΣτΕ, όσο και οι διάδικοι. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και προετοιμασίας σε συνδυασμό με την πολύ θετική πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ. 852/2019 του Στ’ Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις και αυτού του μισθολογίου.», τόνισαν οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΟΑΣΥ κ. Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ και της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ρήγας ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ.

Έγγραφο ΠΟΑΞΙΑ προς Υπ. Εργασίας κ. Βρούτση για προσωρινές συντάξεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ, μέσω ΕΦΚΑ1α. Από το άρθρο 57 «Καταβολή τρίμηνων αποδοχών» του (β) σχετικού προβλέπονταν ότι στο μόνιμο ή ισόβιο υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που απομακρύνεται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία, καταβάλλονται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές του, ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 57Α «Προκαταβολή σύνταξης» του (β) σχετικού προβλέπεται ότι ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξης του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησης του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

γ. Από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 9 «Προσωρινή σύνταξη» του (α) σχετικού, οι διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος κλπ) που αποχωρούν από την Υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.Συνεπώς για αποχωρήσεις υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 1-7-2016 δεν πρέπει να καταβάλλονται τρίμηνες αποδοχές, αλλά προσωρινή σύνταξη στο 50% του μισθού κατά τη διαγραφή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της προηγούμενης παραγράφου.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 52 του (α) σχετικού ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έως την 31-12-2016 καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση των Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες τους και άλλα θέματα λειτουργίας τους.

3. Με την παρ. 2 του άρθρου 69ΙΒ του ν. 4387/2016 οι Υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες αυτές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. Έτσι μέχρι σήμερα οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών κανονίζονται από τις υφιστάμενες δομές του Γ.Λ.Κ., μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.

4. Τελικά μετά από επισημάνσεις μας και συνεχόμενη όχληση, στο πδ 8/2019 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ, όπου στο άρθρο 19 παράγραφο 2γ προβλέπει τη δημιουργία του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων.

Κύριε Υπουργέ,

Αν και από τη δημοσίευση του ως άνω οργανισμού πέρασε χρονικό διάστημα περίπου δέκα μηνών, ακόμα δεν έχει συσταθεί το εν λόγω Τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεών των Ένστολων. Δηλαδή μια στοχευόμενη ενέργεια, όπου περιορίζοντας τον αριθμό των προς συνταξιοδότηση ατόμων, επισπεύδεται το χρονικό διάστημα για την απονομή της σύνταξης, από την οποία τα οφέλη είναι αυτονόητα, για άλλη μια φορά έπεσε στο κενό, μη δυνάμενη να υλοποιηθεί εμπλεκόμενη στις γνωστές καλένδες ενός συστήματος που το μονό που το απασχολεί φαίνεται ότι είναι η διατήρηση των κεκτημένων.

Επειδή έχουμε την άποψη ότι το όλο ζήτημα, αφορά το σύνολο του ένστολου προσωπικού και δεδομένου ότι από το ξεκίνημα της Κυβέρνησης, πρόθεσή της φαίνεται ότι είναι να ξεπεραστούν οι όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος, παρακαλούμε για την ανάληψη από μέρους σας όλων εκείνων των πρωτοβουλιών, ώστε επιτέλους να γίνει πράξη η σύσταση του παραπάνω Τμήματος.

Κρίσεις αξ-κών ΕΛ-ΑΣ: Όχι στην «κανονικοποίηση» της αντικανονικότητας-Προβληματισμοί και προτάσεις!!!


Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Το είδαμε και αυτό. Μέσα σε οκτώ μήνες τρεις κρίσεις στην Αστυνομία, εκ των οποίων οι δύο έκτακτες. Δυστυχώς είχαμε τονίσει εξυπαρχής τα προβλήματα, που θα προκαλούσε η θεσμοθέτηση του π.δ.98/2018 για τις έκτακτες κρίσεις. Πέραν του ότι αυτό ελέγχεται για τη συνταγματικότητά του (ήδη εκκρεμούν ενώπιον του Σ.τ.Ε δύο αιτήσεις ακύρωσής του, που κατατέθηκαν εκ μέρους των εκτάκτως αποστρατευθέντων, αλλά και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), τονίσαμε με έμφαση, ότι «θεσμοθετεί» τον κομματισμό (αφού για να διενεργούνται έκτακτες κρίσεις θα εξαναγκάζεται σε παραίτηση ή θα αποπέμπεται ο Αρχηγός), ακυρώνει τον πάγιο χαρακτήρα των ρυθμίσεων, ναρκοθετεί την ισότητα, την αξιοκρατία, την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικουμένου και την ασφάλεια δικαίου.

2. Επιπλέον αντιβαίνει στις βασικές αρχές της διοικητικής επιστήμης για σταθερό management. Γιατί είναι αδύνατον και εκτός λογικής, το να περιμένεις από κάποιον προϊστάμενο να προγραμματίσει και να εκτελέσει το έργο της Υπηρεσίας του μέσα σε δύο, τρεις ή και πέντε μήνες. Αφού καταργείται και ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό. Είδαμε να αποστρατεύονται περισσότεροι αξιωματικοί στις έκτακτες κρίσεις από ότι στις τακτικές. Είδαμε επίσης να παραμένουν πολλά χρόνια στο βαθμό τους οι Στρατηγοί και να αποστρατεύονται οι Αστυνομικοί Δ/ντές (διαμαρτύρεται η πρώην Υπουργός για την αποστρατεία της Αντιστρατήγου, όταν η ίδια θεσμοθέτησε το π.δ. και «έκοψε» τρεις γυναίκες πρόωρα πριν τον καταληκτικό βαθμό) με λίγα χρόνια υπηρεσίας. Με βάση ποια δεδομένα λοιπόν κάποιος θα αξιολογείται και θα κρίνεται;3. Η επανάληψη της ίδιας (εσφαλμένης) πρακτικής δεν μπορεί να φέρει διαφορετικά (πόσο μάλλον θετικά) αποτελέσματα. Η λογική και νοοτροπία περασμένων δεκαετιών είναι ο σίγουρος δρόμος για την αποτυχία. Το να «πιάσει κάποιος το λαχείο», δεν σημαίνει, ότι αυτό θα γίνεται για πάντα και σίγουρα η συχνότητα του «τζόγου» οδηγεί στον εθισμό και στη «χρεοκοπία». Και ο νοών νοείτω!!!

4. Τότε, τόσο η Αντιπολίτευση (σημερινή Κυβέρνηση), όσο και οι συνδικαλιστικοί φορείς (σίγουρα όχι οι οψίμως διαμαρτυρόμενοι) κατήγγειλαν (και δικαίως) την εν λόγω ενέργεια ως «θεσμική εκτροπή». Ειδικότερα υπήρξε πολιτική δέσμευση για ακύρωση των συνεπειών, μη αναγνώριση των τετελεσμένων και αποκατάσταση της κανονικότητας. Από την άλλη μεριά η «αστυνομική κοινή γνώμη» διερωτάται: Μήπως η αντίδραση των συνδικαλιστών είχε ως αφετηρία την αποφυγή της αποστρατείας ενδεχομένως κάποιων εξ αυτών; Μήπως έτσι εξηγείται η σημερινή τους «ένοχη» σιωπή;

5. Τελικά η διενέργεια έκτακτων κρίσεων τώρα ήρθε να απενοχοποιήσει την «θεσμική εκτροπή» της προηγούμενης Κυβέρνησης. Και δημιούργησε τη σύγχυση: Ποια είναι η κανονικότητα; Είχαμε επαναφορά αυτής ή είχαμε «κανονικοποίηση» της αντικανονικότητας; Φαύλος κύκλος!!!

6. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω προεδρικό διάταγμα πρέπει να καταργηθεί αμέσως, ώστε να επανέλθει ο πάγιος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και η ασφάλεια δικαίου. Και πρέπει να γίνει πριν τη δικάσιμο των αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. Γιατί μια ενδεχόμενη αρνητική κρίση του Δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα, θα συμβεί για πρώτη φορά και θα εκθέσει ακόμη περισσότερο τόσο την προηγούμενη, όσο και τη σημερινή Πολιτική και Αστυνομική Ηγεσία.

7. Τέλος θέλουμε να τονίσουμε, ότι με θλίψη διαβάζουμε τα αναφερόμενα, κατά καιρούς, σε δημοσιεύματα για παρεμβάσεις επιχειρηματικών κ.λ.π. συμφερόντων στη διαδικασία προαγωγών. Πάντως, για όποιον καμώνεται πως ενδιαφέρεται, έχουμε καταθέσει δημόσια ολοκληρωμένη πρόταση με αντικειμενικό (με μόρια οιονεί συγκριτικό) σύστημα κρίσεων-προαγωγών. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα!!!

«Ψαλίδι» στις άδειες των συνδικαλιστών αστυνομικών έβαλε η Γεροβασίλη –Τι θα ισχύει


Οι άδειες που θα δικαιούνται μηνιαίως οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, εναρμονίζονται με του υπόλοιπου δημοσίου τομέα

«Ψαλίδι» στις άδειες των συνδικαλιστών αστυνομικών, βάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με υπουργική απόφαση της Όλγας Γεροβασίλη, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, το νέο πλαίσιο ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους που ισχύουν για τις συνδικαλιστικές άδειες στο δημόσιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι άδειες που θα δικαιούνται μηνιαίως οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, εναρμονίζονται με του υπόλοιπου δημοσίου τομέα και θα υπολογίζονται με βάση τα μέλη των Ενώσεων, ενώ δεν δικαιούνται όλοι πλέον, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.Και αυτοί που θα δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες θα μπορούν να πάρουν πολύ λιγότερες μέρες απ’ ότι μέχρι τώρα.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει:

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία με μέλη πάνω από 10.000 (όπως είναι η ΠΟΑΣΥ) δικαιούνται:

Πρόεδρος, Γραμματέας, έως 30 ημέρες.
Αντιπρόεδρος, Ταμίας, έως 15 ημέρες.
Μέλη Δ.Σ., έως 9 ημέρες.

Για τις Ομοσπονδίες με αριθμό μελών απο 1.501 έως 10.000:

Πρόεδρος, μέχρι 30 ημέρες
Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, μέχρι 15 ημέρες.
Μέλη Δ.Σ., μέχρι 9 ημέρες.

Στα μέλη των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων, για όλη τη θητεία τους, οι συνδικαλιστικές άδειες θα χορηγούνται ως εξής:

Ένωση με αριθμό μελών 500 και άνω, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, μέχρι 5 ημέρες.
Ένωση με μέλη λιγότερα απο 500, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, μέχρι 4 ημέρες.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, στους αντιπροσώπους των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών παρέχεται άδεια απουσίας για όλη την διάρκεια των συνεδρίων που συμμετέχουν, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 4 ημέρες κατ’ έτος.

Επίσης:

Άπαντες οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνουν για τις άδειες τους τουλάχιστον δύο μέρες πριν.

Δικαιούχος που είναι ταυτόχρονα μέλος Δ.Σ., Πρωτοβάθμιας Ένωσης και της Ομοσπονδίας, δικαιούται να επιλέξει να κάνει χρήση μιας εκ των δύο αδειών.

Η απόφαση αυτή περιορίζει τις άδειες που δικαιούνταν οι συνδικαλιστές σε όλες τις βαθμίδες, περισσότερο όμως των μικρών Ενώσεων.

Για παράδειγμα, στους Ειδικούς Φρουρούς δικαιούνταν άδειες συνδικαλιστικές, οι δύο πρώτοι του Προεδρείου από 30 ημέρες το μήνα και όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Κλιμακωτά, από 10 έως 2 ημέρες το μήνα. Τώρα δικαιούνται μόνο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, μέχρι 5 ημέρες το μήνα.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

(ΠΗΓΗ: in.gr)

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το μισθολόγιο στελεχών ΕΔ-ΣΑ. Παραπομπή στην Ολομέλεια


Η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω μείζονος σπουδαιότητας

Αντισυνταγματικό έκρινε το ΣΤ’ Τμήμα του ΣτΕ το μισθολόγιο των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.Μάλιστα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΠΟΑΣΥ: «Αντισυνταγματικότητα και του εν ισχύ -τρίτου κατά σειρά- μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας προοιωνίζει η απόφαση 852/2019 του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, που δημοσιεύθηκε εχθές το βράδυ και παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας».

«Η εξέλιξη είναι απόλυτα θετική για χιλιάδες στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και αναμενόμενη ως προς την παραπομπή της στην Ολομέλεια. Ασφαλώς πρέπει να αναμένουμε την θεώρησή της, ώστε να μελετήσουμε το σκεπτικό της» δήλωσαν οι Χαράλαμπος Μπουκουβάλας και Ρήγας Μπαρμπούρης νομικοί σύμβουλοι και παραστάντες δικηγόροι της ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ αντίστοιχα, που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Ακόμα ένα μισθολόγιο που ανατρέπουμε, ακόμα μια δικαστική νίκη που επιτυγχάνουμε προς όφελος των συναδέλφων και της κοινωνίας», δήλωσαν οι Πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος και της ΠΟΑΞΙΑ Ιωάννης Κατσιαμάκας.

(ΠΗΓΗ: in.gr)

Κρίσεις ΕΛ-ΑΣ: Aυθαιρεσίες και πρακτικές που φαλκιδεύουν το Κράτος Δικαίου!!!


Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Είναι γνωστό το πρόβλημα με την αναξιοκρατία που επικρατεί στις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το πρόβλημα εκδόθηκαν στο παρελθόν σχετικά πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ), στα οποία τονίζονταν η μη προσήκουσα συμπεριφορά και οι αυθαίρετες πρακτικές της Διοίκησης. Επιπλέον σήμερα η πρακτική ιδίως της μη συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις έλαβε και το χαρακτήρα «υποχρέωσης» με το 3ο Μνημόνιο.2. Είχαμε τονίσει ότι οι πρόσφατες αλλαγές του π.δ.6/2018 βελτίωσαν τη διαδικασία αξιολόγησης, πλην όμως απετέλεσαν «μετέωρο βήμα», αφού στη διαδικασία των κρίσεων δεν πρόσθεσαν κανένα στοιχείο, που να εμποδίζει τη διοίκηση από την πρακτική της αυθαιρεσίας. Αντιθέτως μάλιστα η ηλεκτρονική αξιολόγηση (που σίγουρα είναι πιο αντικειμενική), μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο» για ευκολότερη αιτιολόγηση των δυσμενών κρίσεων, αφού θα περιέχει περισσότερες χαμηλές βαθμολογίες. Αυτό όμως συνεπάγεται δυσχέρεια δικαίωσης ενώπιον των Δικαστηρίων. Το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη συγκριτικής κρίσης. Στο ότι δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί, ότι προήχθη ο άλλος με χαμηλότερες βαθμολογίες. Η κρίση είναι ατομική. Ο καθένας κρίνεται με τα στοιχεία του δικού του φακέλου. Έτσι τα συμβούλια, παρά την πάγια νομολογία και τη βεβαιότητα ακύρωσης των πράξεων, από τη μια μεριά αποστρατεύουν όποιον θέλουν και από την άλλη προάγουν ακόμη και αυτόν που έχει χειρότερες βαθμολογίες (ακόμη και ποινικές εκκρεμότητες) και δεν συγκεντρώνει τα ελάχιστα προβλεπόμενα προσόντα, αφού κανείς (προφανώς ο ενδιαφερόμενος δεν το κάνει) δεν μπορεί να προσβάλει τις εν λόγω πράξεις. Με αυτό τον τρόπο στο Σώμα μπορεί να μένουν οι μέτριοι-καλοί και να αποστρατεύονται οι άριστοι. Γι αυτό είχαμε προτείνει ένα σύστημα προαγωγών, οιονεί συγκριτικό, με αντικειμενικά κριτήρια-μόρια!!!

3. Τα πρακτικά των κρίσεων συνήθως μνημονεύουν δύο βαθμολογίες. Μια παρωχημένη και μια πρόσφατη. Στηρίζονται δηλ. αποκλειστικά και αποσπασματικά μόνο, αφενός σε παρωχημένα, πέραν της 10ετίας, στοιχεία του φακέλου και αφετέρου λαμβάνουν υπόψη μεμονωμένες βαθμολογίες επιμέρους προσόντων, που δεν ασκούν κρίσιμη επιρροή στο σύνολο αυτών, χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Γίνεται δηλαδή εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση της διακριτικής εξουσίας της Διοίκησης. Όπως έχει ειδικώς κριθεί, η απλή παράθεση στοιχείων εκθέσεων ικανότητας που καταδεικνύουν απόκλιση από τον απόλυτο βαθμό «δέκα» (10) σε συγκεκριμένα ουσιαστικά προσόντα, δεν αρκεί για δυσμενή κρίση. Η απόλυτη βαθμολογία 10 για τους ανώτατους βαθμούς, που είχε καθιερωθεί με το π.δ.104/2000, αντικαταστάθηκε σήμερα με τη βαθμολογία τουλάχιστον 91 στην νέα κλίμακα του 100 (π.δ. 6/2018). Η διακριτική ευχέρεια δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση αιτιολογίας, αντιθέτως καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την υποχρέωση αυτή προκειμένου να καταστούν ελέγξιμα τα όριά της. Έτσι το δικαστήριο δέχεται τις αιτήσεις ακυρώσεως και αναπέμπει τις υποθέσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Πολλές φορές όμως, η μη συμμόρφωση και έκδοση ομοίων, κατ’ ουσίαν, διοικητικών πράξεων, παρά τη βεβαιότητα της επικείμενης εκ νέου δικαστικής ακύρωσης, εμφανίζει την εκτελεστική εξουσία ως εμπαίζουσα τη δικαστική και φαλκιδεύει πλήρως το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

4. Οι πρόσφατες έκτακτες κρίσεις απετέλεσαν την επιτομή της αυθαιρεσίας, της κατάχρησης εξουσίας και της μη χρηστής διοίκησης. Τονίζεται ειδικότερα, ότι έγιναν, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για το τρέχον έτος. Χωρίς να έχουμε δηλ. μεταβολή των στοιχείων του φακέλου. Η έκδοση του π.δ. 98/2018 για τη διενέργεια έκτακτων κρίσεων αποτέλεσε αντιγραφή-επανάληψη του παλαιότερου π.δ. 499/1989, το οποίο όμως κρίθηκε, ότι δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, με την υπ’ αριθμ.1467/1995 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (βλ.και 3500/2002 Γ΄Τμήμα) και είναι αντισυνταγματικό. Η μόνη διαφοροποίηση είναι, ότι η διενέργεια των έκτακτων κρίσεων συνδέεται με την επιλογή νέου Αρχηγού. Στην περίπτωση όμως ύπαρξης κενών θέσεων προβλέπεται διαδικασία πλήρωσης αυτών. Δεν υπήρχε λόγος να γίνουν νέες κρίσεις και να μην εφαρμοστούν οι πίνακες που ισχύουν. Καμιά σκοπιμότητα δεν δικαιολογεί την παραβίαση του Κράτους Δικαίου. Το ότι η Κυβέρνηση ήθελε (προεξοφλώντας την εκλογική της ήττα) να «βολέψει τα δικά της παιδιά», γιατί έχει προγραμματίσει ενδεχομένως να προκηρύξει εκλογές το νέο έτος (Γενάρη) και θα πρέπει επομένως να αναβάλει τις τακτικές κρίσεις, δεν δικαιολογεί τις εν λόγω πρακτικές. Το ίδιο έγινε το 1989. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.

5. Τέλος, σε περίπτωση που η κανονιστική πράξη (π.δ.98/2018) κριθεί αντισυνταγματική (αφού προσφεύγουν εναντίον της αποστρατευθέντες και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α), η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει, κατόπιν σχετικής αίτησης του διοικουμένου, τις ατομικές διοικητικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της (ΣτΕ Ολ 1175/2008). Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των 30 ημερών από την κοινοποίηση του Πρακτικού, την ενδικοφανή προσφυγή (άρθρο 54 του π.δ.24/1997), προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να προσφύγουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για αστυνομικούς και πυροσβέστες


Τη δωρεάν μετακίνηση όλων των ένστολων, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, (Μετρό, λεωφορεία κ.λ.π.), ανακοίνωσε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, στους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο της.Σημειώνεται ότι η δωρεάν μεταφορά των αστυνομικών και πυροσβεστών με τα ΜΜΜ ήταν πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, συζητήθηκαν διεξοδικά τα αιτήματα των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας.

Τις επόμενες μέρες η κ. Γεροβασίλη θα έχει συνάντηση και με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

(ΠΗΓΗ: kathimerini.gr)

Δυο αλήθειες για όσα γράφονται σχετικά με καταβολή υπολοίπου 50% (απόφαση ΣτΕ) στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ


άρθρο Πέτρου Ντεληγιάννη
Ταμία Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας κ' Θράκης και υπεύθυνου ιστοσελίδας

Εν αναμονή της εξέλιξης στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας και Ένοπλων Δυνάμεων, που αφορά την οκτάμηνη προθεσμία συμμόρφωσης της Κυβέρνησης με απόφαση της Επιτροπής συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο 50% στο προσωπικό των αντισυνταγματικών περικοπών του ν.4093/2012, θα πρέπει προς υπενθύμιση της αλήθειας να γίνουν δυο απαραίτητες επισημάνσεις:α) Το λιγότερο ατυχώς, αναφέρεται στον Τύπο ότι πρόκειται για αναδρομική πίστωση χρημάτων. Η καταβολή τους ουδεμία σχέση έχει με την κοινή κωδικοποιημένη αντίληψη πως πρόκειται για χρήματα τα οποία κάποια θετική μισθολογική απολαβή αποδίδει στους λογαριασμούς των συναδέλφων, αγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις παρυφές του κοινωνικού αυτοματισμού. Πρόκειται στην πραγματικότητα για το υπόλοιπο μισό μισθολογικών μειώσεων οι οποίες το Σ.Τ.Ε. έκρινε επανηλειμένως παράνομες, είναι δηλαδή χρήματα τα οποία παρανόμως παρακρατηθηκαν από το 2012 στις οικογένειές μας και επιτέλους αποδίδονται και μάλιστα με καθυστέρηση και αγώνες έξι ετών.

β) Η συγκεκριμένη πιθανή εξέλιξη επιστρέφει /αποδίδει περίπου το μισό του μισού σειράς αποφάσεων του Σ.Τ.Ε., αφού το κύριο από αυτές σκέλος διέτασε την κεντρική Κυβέρνηση να επιστρέψει τα αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντα ποσά και το άλλο σκέλος την επιστροφή στο μισθολόγιο που ίσχυε έως τον Αύγουστο του 2012. Αντί αυτού πρόσφατα ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ένα νέο άδικο, κατά κοινή ομολογία, μισθολόγιο για τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. για το οποίο αφενός δεν ελήφθησαν υπόψην οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, αφετέρου δεν προσαρμόστηκε κατ' ελάχιστον στην ιδιαιτερότητα του δικού μας κλάδου ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να ωριμάσει ένα βαθμολογικό σύστημα αντίστοιχου των Ε.Δ. με αποτέλεσμα την εκ νέου εισοδηματική ανισοκατανομή. Σημειώνουμε εδώ ότι και για το νέο μισθολόγιο του 2017, οι Ομοσπονδίες μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ.) ξεκίνησαν έναν νέο δικαστικό αγώνα προκειμένου να αναιρεθεί η εφαρμογή του και να ξεκινήσει νέος εξ' αρχής διάλογος με τους αρμόδιους.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό στην κοινωνία ότι δεν διεκδικούμε με τον αγώνα μας καμία ταξική διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα κομμάτια της. Είμαστε μια κατηγορία εργαζομένων σε μόνιμη επικίνδυνη και ανθυγιεινή συνθήκη που καμία των ευνοϊκών περιόδων που διήνυε η εθνική οικονομία δεν απόλαυσε και περαιτέρω την τελευταία δεκαετία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μιας πρωτοφανούς κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

(ΠΗΓΗ: eaamth.gr)

Στελέχη ΕΔ-ΣΑ & Απόστρατοι: Αναμένοντας την πλήρη μισθολογική δικαίωσηΆρθρο του αντιπροέδρου Δ.Σ. ΠΟΑΣΥ, μέλους ΕΚΑ
Θεόφιλου Παπαδάκη

Οι ειδήσεις σχετικά με την καταβολή για τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά (αναδρομικά) από τη μισθοδοσία μας, λόγω των παράνομων περικοπών, αφορά όλους τους εργαζομένους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαιρέτως, καθώς επίσης και τους συναδέλφους εν αποστρατεία, με ισχύ βέβαια από 1/8/2012, από τότε που εφαρμόστηκαν οι αντισυνταγματικές περικοπές του δεύτερου μνημονίου του Ν. 4093/2012.

Αξίζει να αναφερθεί, για να γνωρίζουμε όλη την αλήθεια και έπειτα από 8 έτη με μνημόνια, πως η περικοπή του έτους 2012 ήταν η τρίτη κατά σειρά μείωση των μισθών και αποδοχών των ένστολων, αφού ήδη με το πρώτο μνημόνιο του 2010, αρχικά με τους Ν. 3845 και 3847/2010, καθώς και περαιτέρω ως δεύτερη μείωση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα του Ν. 3986/2011, τα μισθολογικά δεδομένα των ένστολων ήταν ήδη πολύ μειωμένα.Υπόψη όλων ότι υπάρχουν ήδη δύο αμετάκλητες και τελεσίδικες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά την υποβολή αιτήσεων ακύρωσης (δικαστικές προσφυγές, δηλαδή, στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) με μπροστάρη την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), από κοινού, βέβαια, και με άλλες Ομοσπονδίες από το ένστολο συνδικαλιστικό κίνημα, με τις οποίες κατέρρευσαν για πρώτη φορά αρχικά μνημονιακές διατάξεις.

Με το άρθρο 86 του Ν. 4307/2014, μας είχε επιστραφεί μόνο το ήμισυ των παράνομων περικοπών, δηλαδή εφαρμόστηκε η αρχική δικαστική απόφαση μόνο κατά 50% -κάτι πρωτόγνωρο στα νομικά και κοινωνικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο- και εφαρμόστηκε για το μετέπειτα χρονικό διάστημα έως και 31/12/2016.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη η Πολιτεία κατέβαλε διοικητικό πρόστιμο για την κατά το ήμισυ εφαρμογή της αρχικής δικαστικής απόφασης από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας και, βέβαια, τώρα υπάρχει η άλλη, οκτάμηνη προθεσμία (που λήγει Οκτώβριο 2018) από την ίδια Επιτροπή Συμμόρφωσης προς την παρούσα κυβέρνηση για την εφαρμογή και της δεύτερης δικαστικής απόφασης για καταβολή και του υπόλοιπου ήμισυ των μισθολογικών δεδομένων.

Τέλος, οι Ομοσπονδίες των Αστυνομικών, ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, έχουν υποβάλει και πάλι -για τρίτη φορά- νέα αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και για την απόρριψη του νέου Μισθολογίου του Ν. 4472/2017, άμεσα από το 2017, και αναμένουμε και την απόφαση για την πλήρη δικαίωση όλων μας.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 25/08/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr] - 2η ΦΩΤΟ: bloko.gr)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.


Τι απάντησαν 2 υπουργεία για την συνυπηρέτηση Αστυνομικών και Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΑ)


Ο Βουλευτής ΝΔ Χαρακόπουλος Παντελή Μάξιμος, κατέθεσε ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 8225/23-8-17) προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με θέμα: «Συνυπηρέτηση Αστυνομικών και Στρατιωτικών».

Σύμφωνα με επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) η Ομοσπονδία έχει γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων σχετικά με ζήτημα της συνυπηρέτησης συζύγων Αστυνομικού με Στρατιωτικό. Σύμφωνα με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α. το υπουργείο Εθνικής Άμυνας φέρεται να αγνοεί και να μην εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία σε αντίθεση με την Ελληνική Αστυνομία, με την αιτιολογία ότι ο Στρατός αποτελεί αρχαιότερο σώμα από την ΕΛΑΣ, εξάγοντας ως εκ τούτου το συμπέρασμα ότι ο αστυνομικός πρέπει να ακολουθεί τον στρατιωτικό. Στις καταγγελίες του συνδικαλιστικού οργάνου των Αξιωματικών της ΕΛΑΣ παρατίθεται...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ερώτηση:


Δύο (2) υπουργεία (Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών) απάντησαν στην ερώτηση που κατέθεσε ο παραπάνω Βουλευτής ΝΔ Χαρακόπουλος Παντελή Μάξιμος:

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):


2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):
Επιτροπή Μισθολογίου κατόπιν εορτής συστήνει ο Καμμένος & χωρίς συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 500/1/28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για άλλη μια φορά, οι Ομοσπονδίες μας, όχι μόνο δικαιώνονται από τις εξελίξεις αλλά έρχονται και πάλι να προασπίσουν τα δικαιώματα των συναδέλφων και να απαιτήσουν το σωστό.

Ειδικότερα, χθες, 19 Ιουνίου 2017, με Κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης, πληροφορήθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τη συγκρότηση Υπηρεσιακής Επιτροπής (Μισθολογικές Ρυθμίσεις Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.), έργο της οποίας είναι «η εξέταση-αποσαφήνιση ή και τυχόν περαιτέρω προώθηση διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται του ν.4472/2017 και αφορούν στο νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στις διάφορες κρατήσεις – παροχές των Μ.Τ. και Ε.Λ.». Η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες, καλείται να περαιώσει το έργο της εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι έως 30-6-2017!

Είναι σαφές, ότι το ΥΕΘΑ έρχεται «κατόπιν εορτής» να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση της αναγκαίας αυτής Επιτροπής, όπως είχαμε όμως ζητήσει να γίνει πολύ πριν από τη ψήφιση του ν.4472/2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους και να αποφευχθεί η ψήφιση των γνωστών εκτρωματικών διατάξεων του νέου μισθολογίου.

Καλούμε έστω και τώρα τον κάθε αρμόδιο Υπουργό της κυβέρνησης, να αναλάβει τις ευθύνες του και εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για τη βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων, να δώσει εντολή για την άμεση συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Επιπλέον, δε, να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η Επιτροπή να καταλήξει σε προτάσεις επ' ωφελεία των μισθοδοτούμενων και όχι με γνώμονα τις επιταγές των Μνημονίων.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων


Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Σωμάτων Ασφαλείας


Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μαζικής, Ένστολης Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας, στην Αθήνα, την προσεχή Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στην πλατεία Κολοκοτρώνη.

Καλούμε τους συναδέλφους μας στην ενέργεια και στην αποστρατεία, με τις οικογένειές τους, να μεταφέρουν το αγωνιστικό μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση της διαμαρτυρίας μας, που αποσκοπεί στην αποτροπή των επαχθών μέτρων της Κυβέρνησης.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!

Επιστολή προς τον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο για την Συνυπηρέτηση Αστυνομικών και Στρατιωτικών


ΘΕΜΑ: «Συνυπηρέτηση Αστυνομικών και Στρατιωτικών».

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων σχετικά με τα αναφερόμενα στο θέμα της συνυπηρέτησης δηλαδή Αστυνομικού με Στρατιωτικό, καθόσον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αγνοεί και δεν εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία σε αντίθεση με την Ελληνική Αστυνομία, με την αιτιολογία ότι ο Στρατός αποτελεί αρχαιότερο σώμα από την Ελληνική Αστυνομία, εξάγοντας αυθαίρετα το συμπέρασμα ότι θα πρέπει ο αστυνομικός να ακολουθεί τον στρατιωτικό.

Συγκεκριμένα, τη σύζυγο ανώτερου Αξιωματικού μέλους μας (ο οποίος φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και υπηρετεί στην Δ.Α. Φθιώτιδος), η οποία είναι Υπαξιωματικός του Στρατού και η οποία μέχρι σήμερα συνυπηρετούσε στη πόλη του συζύγου της, την μεταθέτουν σε υπηρεσία των Αθηνών, παραβλέποντας ότι συνυπηρετεί με τον σύζυγο της, επικαλούμενοι ότι το Π.Δ. 100/2003, που ρυθμίζει τις μεταθέσεις των αστυνομικών, όπου στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. ιδ ορίζεται ρητά ότι «σε περιπτώσεις συνυπηρέτησης Αστυνομικών με Στρατιωτικών, ο κατά βαθμό ανώτερος ακολουθεί τον κατώτερο», δεν το έχει προσυπογράψει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε έγγραφη μάλιστα απάντηση που έδωσαν στη σύζυγο του Ανώτερου Αξιωματικού, όταν υπέβαλε αίτημα ακύρωσης της μεταθέσεως της για λόγους συνυπηρέτησης, της ανέφεραν: μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., τους ενημέρωσαν ότι ο σύζυγος της μπορεί να αιτηθεί συνυπηρέτηση στην Αθήνα και να εξεταστεί το αίτημα του από το αρμόδιο συμβούλιο της Ελληνικής Αστυνομίας κάτι που φυσικά αγγίζει και τα όρια της απαξίωσης προς το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και των Αξιωματικών αυτής, μιας και αξιώνουν έμμεσα ο αντίστοιχος σε βαθμό Αντισυνταγματάρχης στο Στρατό να ακολουθεί την Υπαξιωματικό Λοχία.

Επιπρόσθετα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων – θέματα διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων κλπ», όπου προβλέπεται συνυπηρέτηση στρατιωτικών με άλλους κλάδους του Στρατού και άλλα Σώματα (Αεροπορία-Ναυτικό-Αστυνομία-Λιμενικό), μόνο για τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις, αγνοώντας την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Κύριε Υπουργέ γίνεται αντιληπτό ότι εκτός από τα τεράστια οικογενειακά προβλήματα που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί και υπηρεσιακές δυσλειτουργίες που ανακύπτουν από τη στάση που επιδεικνύει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έναντι του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και των υπηρετούντων σε αυτό αστυνομικών.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, ώστε από κοινού με Υ.Ε.Θ.Α ρυθμίσετε το ζήτημα αυτό της ίσης δηλαδή αντιμετώπισής μεταξύ των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, όσον αφορά το ζήτημα των μεταθέσεων και δη της συνυπηρέτησης των συζύγων.


(poaxia.gr)

Συμμετοχή ΕΑΑΣ ΗMAΘΙΑΣ στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των ΣΑ


Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι οι συνάδελφοί μας των Ενώσεων και Ομοσπονδιών Αστυνομικών όλης της χώρας, διοργανώνουν διαμαρτυρία στην Αθήνα, την 22α Φεβρουαρίου 2017, εναντίον των εκτρωματικών και κακόβουλων μέτρων που εφαρμόζονται εις βάρος του Κλάδου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι να υπερασπισθούν τα κοινά μας συμφέροντα, παρακαλούνται και παροτρύνονται να συμμετάσχουν.

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν το πρωί (09:30) της 22ας Φεβ '17 από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και θα επιστρέψουν εκεί αυθημερόν.

Δηλώσεις συμμετοχής των Στρατιωτικών στο Παράρτημα ή τον Πρόεδρο του ΤΣ, μέχρι το μεσημέρι της 21 Φεβ ’17.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας


22.02.2017: Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας

Κάλεσμα συμμετοχής στην Πανελλαδική Ένστολη Συγκέντρωση Διαμαρτυρία 22.02.2017

Ως γνωστό στις 22/2/2017 και ώρα 17:00 στην πλ. Συντάγματος έχει προγραμματισθεί ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας με κεντρικό σύνθημα: «Απαντάμε στα ψέματα & στις κούφιες υποσχέσεις».

Η παρουσία όλων είναι αναγκαία, αφού από την επιτυχία της συγκέντρωσης διακυβεύονται πολλά σχετικά με την μέλλον των διεκδικήσεών μας.

Για αυτό παρακαλούμε όπως κινητοποιήσετε στο έπακρο τα μέλη σας, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ως Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(poaxia.gr)

Στρατηγοί αποστρατεύονται με τη... σύνταξη Aστυνόμου!


ΕΛ.ΑΣ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μετά την εκπλήρωση «εκδικητικών γραμματίων» εις βάρος αστυνομικών διευθυντών και τη «σφαγή» τους στις ετήσιες κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησαν στην αποστρατεία άξιους «50άρηδες» με 25-30 έτη υπηρεσίας και πτώση τους από τους μισθούς των περίπου 2.000 ευρώ στις πενιχρές συντάξεις των 700 και 900 ευρώ, το Αρχηγείο του Σώματος επεξεργάζεται σε γρήγορους ρυθμούς την πρόταση της παράλληλης επετηρίδας αξιωματικών και την άμεση εφαρμογή της στις επόμενες τακτικές κρίσεις.

Η ανάγκη αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος δεν αφορά μόνο την άρση της «αδικίας», αλλά φαίνεται να αποτελεί και... μνημονιακή ανάγκη, καθώς οι ετήσιες κρίσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μετατραπεί σε μια «βιομηχανία» παραγωγής αποστράτων-συνταξιούχων και «μηχανή» αύξησης στρατηγών. Στο παρελθόν οι οικονομικές διαφορές των αξιωματικών που περνούσαν από την ενέργεια στην αποστρατεία κυμαινόταν μεταξύ 150 και 200 ευρώ λιγότερα, τώρα. πλέον, το χάσμα είναι τεράστιο και φθάνει έως και τα 1.000 ευρώ, με τους «στρατηγούς να αποστρατεύονται με τη σύνταξη αστυνόμου»! Τον περασμένο Δεκέμβριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών της Αστυνομίας, που είχε επισημάνει πολύ νωρίς το πρόβλημα, είχε καταθέσει στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. την τελική της πρόταση για την παράλληλη επετηρίδα των αξιωματικών, πάνω στην οποία φαίνεται πως θα στηριχθεί η αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη του νέου Προεδρικού Διατάγματος.

Η ισχύουσα διάταξη

Στην πρότασή τους ανέφεραν ότι η ήδη ισχύουσα διάταξη των άρθρων 29 και 47 του ΠΔ 24/1977, που προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής για τους αστυνομικούς διευθυντές που δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, και κρίνονται ως μη προακτέοι κατά τις ετήσιες κρίσεις να επεκταθεί μέχρι το 35ο. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα προαγωγής νεότερου αστυνομικού διευθυντή, χωρίς να παρασύρει στην αποστρατεία τον αρχαιότερο, μια κατάσταση που θα ονομάζεται «παραλειπόμενος προς προαγωγή», με τον αξιωματικό να κρίνεται την επόμενη χρονιά, διατηρώντας τη θέση του στην επετηρίδα, κάτι που ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 2012. Παράλληλα για τους αντίστοιχους αστυνομικούς διευθυντές που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και δεν έχουν ομοίως 35 έτη υπηρεσίας, να μην αποστρατεύονται αλλά να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων σε παράλληλη επετηρίδα.

Οι ένστολοι συνδικαλιστές διευκρίνιζαν ότι αυτοί της παράλληλης επετηρίδας θα κρίνονται μόνο για τη διατήρησή τους στη θέση αυτή ή για την αποστρατεία τους. Το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής στις ανωτέρω καταστάσεις, σύμφωνα με την πρότασή τους, θα είναι δύο για την πρώτη και τρία για τη δεύτερη κατάσταση ή τρία σωρευτικά, ενώ προϋπόθεση για να τεθεί κάποιος στη διαδικασία αυτή είναι να το αιτείται ο ίδιος. Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασχολούνται με το θέμα και έχουν ζητήσει από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αλλαγή του Π.Δ. και τη δημιουργία της παράλληλης επετηρίδας, αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «αν υπάρχουν δύο καλοί αστυνομικοί διευθυντές και προάγεται ο νεότερος, δυστυχώς, σήμερα, με το απαρχαιωμένο σύστημα, ο παλαιότερος αποστρατεύεται. Με την αλλαγή του Π.Δ., θα παραμένει στάσιμος και θα κρίνεται ξανά την επόμενη χρονιά. Επίσης, οι αστυνομικοί διευθυντές που αποστρατεύονται χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα 35 χρόνια υπηρεσίας, αν επιθυμούν θα μπαίνουν σε παράλληλη επετηρίδα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι στη δεύτερη επετηρίδα θα μπαίνουν οι “άχρηστοι” και “αδρανείς”, αλλά θα αξιολογούνται για να παραμείνουν».

Η αξιολόγηση

Σημαντικό κομμάτι, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι η αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., που μέχρι σήμερα όλοι παίρνουν «10άρια» από τους υψηλόβαθμους βαθμολογητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η βαθμολόγηση να γίνεται με άριστα το «100», ώστε να δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο και δυνατότητα στο βαθμολογητή να αποδώσει μια καλύτερη εικόνα για τις ικανότητες του βαθμολογούμενου και να εμφαίνεται η διαφορά ανάμεσα σε δραστήριους και ράθυμους αξιωματικούς του Σώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου υπουργείου, θα «κρίνονται και οι κρίνοντες», για την αντιπροσωπευτικότατα του βαθμού με τον οποίο αξιολογούν τους υφισταμένους τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο και οι προτάσεις για το Π.Δ. θα είναι έτοιμα μέσα στον Φεβρουάριο, με την προοπτική υπογραφής του τον ερχόμενο Απρίλιο, προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής και ενημέρωσης των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., έτσι ώστε στις επόμενες τακτικές κρίσεις να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση.

Ένας λόγος που δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί το Π.Δ. για την παράλληλη επετηρίδα στις κρίσεις του 2017, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ, Γιάννη Κατσιαμάκα, ήταν και το γεγονός της απαιτούμενης έγκρισης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη λόγω αύξησης των θέσεων αστυνομικών διευθυντών, κάτι που αποτελεί «στοίχημα» για την πολιτική ηγεσία να το ξεπεράσει.

(Ε.Τ. 25/01/2017 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - psyropoulos@e-typos.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Επιστολή Ομοσπονδιών ΣΑ προς Πρωθυπουργό με αφορμή τις χθεσινές του εξαγγελίες για συνταξιούχους και ΦΠΑ στα νησιά


Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.:605/9/90

Προς:
Tον Πρωθυπουργό της Χώρας
κ. Αλέξη Τσίπρα

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εκπροσωπώντας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας, απευθυνόμαστε εκ νέου σε σας, με αφορμή τις χθεσινές σας εξαγγελίες για τους συνταξιούχους και το ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό-προσφυγικό, προκειμένου να σας υπενθυμίσουμε τι αναφέρατε επί λέξη πριν μερικούς μήνες και συγκεκριμένα στις 22 Μαΐου 2016, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ:

«Και κλείνω, λέγοντας το εξής: Επίσης μεγάλη αδικία είναι, τη στιγμή που η χώρα περνάει μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση και την έχει κρατήσει όρθια τη χώρα, το γεγονός ότι άντρες και γυναίκες, από τον Στρατό, την Αστυνομία, το Λιμενικό, βρίσκονται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, να τους στερήσουμε το δικαίωμα να υπάρχει η δυνατότητα για τα ειδικά μισθολόγια, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του βαθμολογίου τους, που να αντιστοιχεί και στη μισθοδοσία τους».

Και σε άλλο σημείο της ομιλίας σας αφού αναφερθήκατε στα ισοδύναμα μέτρα, καλέσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μας θεωρούν δική τους πελατεία, λέγοντας: «Αφήστε, λοιπόν, την πελατεία. Δεν υπάρχει πελατεία. Υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται προστασία και εμείς θα τους προστατέψουμε. Αφήστε τα πελατάκια σας!

Για τους υπόλοιπους κλάδους, που αφορούν τα άλλα Υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη, για τους άνδρες και τις γυναίκες της Ακτοφυλακής, το Λιμενικό, για τους δικαστές και τους υπαλλήλους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, τα χρήματα αυτά υπάρχουν στα 700 εκατομμύρια πλεόνασμα και δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή την τροποποίηση, σε αυτή τη νομοθέτηση, στην υλοποίηση, μάλλον, του παγώματος του ειδικού μισθολογίου, διότι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα, δίνουν με το παραπάνω για να κρατιέται όρθια η χώρα και θα τους το ανταποδώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι».

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Παρά την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτησή σας, διαπιστώνουμε ότι δεν κάνατε χθες καμία αναφορά στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός κι αν συμφωνείτε με την τακτική του υπουργείου Οικονομικών να προωθεί και μάλιστα ερήμην μας, ένα νέο σχέδιο νόμου για το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που θα προβλέπει νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Δεν εξηγείται διαφορετικά η απροθυμία του υπουργού Οικονομικών να ανταποκριθεί στο αίτημα που του έχουμε υποβάλλει, προκειμένου να ενημερωθούμε και να του καταθέσουμε τις προτάσεις μας, σύμφωνα και με τις αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που έχουμε υποστεί από τα Μνημόνια, πριν από το 2012.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επειδή η αδικία δεν μπορεί να συνεχίζεται εις βάρος των συναδέλφων και των συναδελφισσών μας, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επιτελούν με αυταπάρνηση και ηρωισμό την αποστολή τους, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, στα ελληνικά πελάγη και στα θαλάσσια σύνορά μας όπου και πάλι συσσωρεύονται νέες απειλές, σας καλούμε να ανταποκριθείτε έστω αυτή τη φορά στο αίτημά μας και να μας δεχθείτε στο Γραφείο σας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος

Συμβολικός αποκλεισμός ΓΛΚ από Ομοσπονδίες Σ.Α. για συνάντηση με ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Χουλιαράκη


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 201/1/38α

Συμβολικός αποκλεισμός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να συναντήσουμε τον Aναπληρωτή Yπουργό Οικονομικών

Με συμβολικό αποκλεισμό του ΓΛΚ στην οδό Πανεπιστημίου, όπου βρίσκεται και η έδρα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη, συνεχίστηκε σήμερα από τις Ομοσπονδίες μας η κλιμάκωση των παραστάσεων διαμαρτυρίας με τελικό αποδέκτη την Κυβέρνηση, η οποία έως και αυτή τη στιγμή ποιεί την νήσαν όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών ενώ την ίδια ώρα προωθεί ερήμην μας τη σύνταξη νέου μισθολογίου.


Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών ζήτησε να συναντηθεί άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, αλλά η Διευθύντρια του γραφείου του, την οποία συναντήσαμε, απάντησε ότι δεν κατέστη έως σήμερα εφικτό να μας δεχθεί ο Υπουργός λόγω φόρτου εργασίας και συνεχών συνεργασιών με τους θεσμούς! Προσφέρθηκε, ωστόσο, να προγραμματίσει ραντεβού το επόμενο διάστημα, ίσως και εντός της ημέρας στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της οποίας, έχει ξεκινήσει η συζήτηση του Προϋπολογισμού έτους 2017, με τη συμμετοχή και του κ. Χουλιαράκη.


Από την πλευρά μας, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια της υπομονής, δεδομένου ότι το αίτημά μας για συνάντηση με τον κ. Υπουργό έχει υποβληθεί εδώ και μήνες, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν υπάρξει άμεσα αποτέλεσμα, θα προβούμε σε διαμαρτυρία διαρκείας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έως την τελική δικαίωση, που δεν είναι άλλη από το σεβασμό της δικαιοσύνης και τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ, που λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας του λειτουργήματος των ενστόλων, και άρα το ειδικό μισθολογικό καθεστώς που πρέπει να ισχύει γι' αυτούς, παρακάμπτοντας τα μνημόνια και τις περικοπές.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ