Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Ανακοίνωση ΕΑΑΣ σχετικά με την παραθέριση μελών της στα ΚΑΑΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΑΥ

Γίνεται γνωστό στα μέλη της ΕΑΑΣ, ότι μετά από ακυρώσεις, όλοι οι αναπληρωματικοί της 11ης παραθεριστικής σειράς του ΚΑΑΥ από 19 Σεπ. έως 1 Οκτ. 2019, έχουν μεταφερθεί στους κανονικούς παραθεριστές της σειράς αυτής και επί πλέον υπάρχουν τρεις κενές θέσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.Όποιος επιθυμεί να παραθερίσει, στην σειρά αυτή (11η) να το δηλώσει στον Αντγο ε.α. Σταθόπουλο Βασίλειο στο τηλ. 6942041013.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Εκ της ΕΑΑΣ

ΕΑΑΣ: Η είσοδος στο ΚΑΑΥ-Τροποποίηση ΠαΔ/ΓΕΣ


Κοινοποιείται στα μέλη της ΕΑΑΣ, τροποποίηση της Προσθήκης «6/Α» της ΠαΔ 24/2018 του ΓΕΣ, «Περί λειτουργίας ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Λοιπών Σχηματισμών», αναφορικά με τους επισκέπτες στα ΚΑΑΥ, με τα ενδιαφέροντα σημεία χαρακτηρισμένα με κόκκινο χρώμα.Eκ του Γρ. Τύπου της ΕΑΑΣ

ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Αιτήσεις παραθερισμού ΚΑΑΥΛ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


Ανακοινώνεται στα Μέλη μας ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, στα Γραφεία του Παραρτήματος, στην Επιτροπή που έχει ορισθεί, τις εργάσιμες ημέρες, 11.00 έως 13.30ω, έως 20 Μαρ 2019 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η Αίτηση υποβάλλεται:...Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

ΕΑΑΣ: Παραθερισμός ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΤΥΠΑ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2019.

Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι, με την υπ’ αριθ. Φ.705/ 5/ 774932/ Σ.375/ 16 Φεβ 19 διαταγή του ΓΕΣ/ ΔΕΝΔΗΣ/ 2β, και την υπ’ αριθ. Φ705/4/113.823/Σ.2294/26 Φεβ.2019 Διαταγή της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ,το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα θα λειτουργήσει κατά το έτος 2019 στις ακόλουθες παραθεριστικές σειρές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘ ΟΙΚΗΜ
02/05/2019
14/05/2019
13
128
16/05/2019
28/05/2019
13
128
30/05/2019
11/06/2019
13
54
13/06/2019
25/06/2019
13
36
27/06/2019
09/07/2019
13
28
11/07/2019
23/07/2019
13
28
25/07/2019
06/08/2019
13
28
08/08/2019
20/08/2019
13
28
22/08/2019
03/09/2019
13
43
10η
05/09/2019
17/09/2019
13
130
11η
19/09/2019
01/10/2019
13
130

Δικαίωμα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ (Κεντρικά) και των Παραρτημάτων: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ευβοίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Σαλαμίνας, και Χανίων. Είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και προαιρετικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη για την υπ’ όψη παραθεριστική σειρά.Τα μέλη μας που δικαιούνται και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα υποβάλλουν αίτηση στην ΕΑΑΣ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα παρακάτω.

Τα μέλη μας που φέρουν επίτιμο τίτλο, θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ και όχι στην ΕΑΑΣ.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού (εν αποστρατεία, εν ενεργεία, πολιτικός (-ή) υπάλληλος ή ΠΥΣΥ) μόνο ο ένας από τους δύο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση, πράγμα που δηλώνεται στην αίτηση.

Αίτηση Παραθερισμού

α. Προβλέπονται δύο έντυπα:

(1) Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1).

(2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2)

β. Υποδείγματα των αιτήσεων αυτών, καθώς και οδηγίες συμπληρώσεως επισυνάπτονται στο τέλος και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. Όσοι δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να παίρνουν αντίτυπα αιτήσεων από τη Γραμματεία της ΕΑΑΣ, αλλά θα βρίσκουν αντίτυπα και στην επιτροπή που θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις.

Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:

α. Τα έγγαμα μέλη, καθώς και τα μέλη που έχουν τέκνα που δικαιούνται μόρια, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ενωρίτερον την 12η Οκτωβρίου 2018.

β. Για προστατευόμενα τέκνα: Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπ’ όψιν τέκνα ως προστατευόμενα.

(1) Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονη επίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών): Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας, με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).

δ. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:

Νόμιμα επικυρωμένου Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), στην οποία να φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αναπηρία 67 % και άνω και επί πλέον αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω των παθήσεών του.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67 % και κάτω του 80 % και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο «Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου».

Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, ή να αναγράφουν «εφ’ όρου ζωής».

ε. Για Λουτροθεραπεία (μόνο για τα στελέχη ε.α.): Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2019) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

στ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια:

(1) Περίπτωση Χηρείας: Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.

(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου: Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της).

(3) Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο: Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως.

ζ. Για Πολύτεκνη Οικογένεια (τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και, αν σπουδάζουν, έως 24 ετών): Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

η. Για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά, πλήν των παραπάνω και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ΕΑΑΣ του αιτούντος.

Υποβολή Αιτήσεων

α. Για τα Μέλη που ανήκουν στην ΕΑΑΣ - Κεντρικό

(1) μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, στα Γραφεία της ΕΑΑΣ, Χαρ Τρικούπη 18, 1ος Όροφος, σε χώρο που θα καθορισθεί.

(2) μπορούν να την αποστέλλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ΕΑΑΣ, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 18. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

β. Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 2, θα καταθέτουν την αίτησή τους στα Γραφεία των Παραρτημάτων τους, ή ταχυδρομικά στην αντίστοιχη διεύθυνση του Παραρτήματος, σύμφωνα με 1α(1) παραπάνω.

Χρονικά Όρια

α. Για τα μέλη που ανήκουν στην Έδρα (Αττικής)

(1) Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 11 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Απριλίου 2019. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

(2) Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από 10:00 – 14:00.

(3) Για τις αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι στα χρονικά όρια που προαναφέρθηκαν.

β. Για τα Παραρτήματα της παρ. 2, τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω Παραρτήματα να καθορισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι Παρασκευής 12 Απριλίου 2019.

Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων

α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τη σχετική Επιτροπή, ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ με την υπ’ αριθ. 091/07/20-2-2019/06 απόφασή του.

β. Για τα Παραρτήματα, η συλλογή, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνει με μέριμνα των ΤΣ αυτών. Οι αιτήσεις αφού συγκεντρωθούν και θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο Πρόεδρο, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στην ΕΑΑΣ προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή.

γ. Για τις αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, η ευθύνη της ορθής συντάξεως ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα. Η επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να έλθει σε επικοινωνία με τον αιτούντα για διόρθωση τυχόν λαθών, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις δεν θα πρέπει να αποσταλούν την τελευταίες ημέρες και οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

δ. Αιτήσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις που προσκομίζονται από αντιπρόσωπο, θα πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, όπως και οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά. Επίσης ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, νόμιμα επικυρωμένη.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 όλες οι αιτήσεις που θα έχουν παραληφθεί από την ΕΑΑΣ θα εισαχθούν στο πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων. Ως εκ τούτου, μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατόν να παραληφθούν άλλες αιτήσεις.

Διάφορα

α. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται και θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα.

β. Κατόπιν θα ελέγχονται για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων από το τμήμα Μητρώου της ΕΑΑΣ.

ε. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέχθηκε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην ΕΑΑΣ εγγράφως, ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της υπ’ όψη παραθεριστικής Σειράς, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και κατά συνέπεια θα έχει αρνητικά μόρια για το έτος 2020.

δ. Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στην ΕΑΑΣ εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης

α. Σχετικά Έγγραφα:

(1) Η από 31 Μαρτίου 1981 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 181Β).

(2) Η από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).

(3) Η από 26 Αυγ 2013 απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β).

(4) Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2018.

β. Η μοριοδότηση και η επιλογή θα γίνει αφού ληφθούν υπ’ όψη τα κριτήρια των παραπάνω (2) έως (4) σχετικά και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

γ. Οι ειδικές κατηγορίες θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, σύμφωνα με την προσθήκη 1 του παραπάνω (4) σχετικού. Οι λοιποί θα κατανέμονται σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που θα έχουν, όπως και στα υπόλοιπα μέλη. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή κατάσταση μόνο με αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία, με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό με τις επιλογές προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου.

Εκ του ΔΣ /ΕΑΑΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Συνάντηση ΔΣ/ΕΑΑΣ με κ. Α/ΓΕΣ. Τι συζητήθηκε


Αθήνα 27 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 31/27-7-18

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΑΑΣ με τον Αρχηγό του ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης. Στη συνάντηση η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από το Πρόεδρο Αντγο ε.α Ροζή Βασίλειο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη.


Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του κ. Αρχηγού επί των θεμάτων που απασχολούν την ΕΑΑΣ, η ανταλλαγή απόψεων επί αυτών και η συνδρομή του στα θέματα αρμοδιότητας του.


Ειδικότερα η ΕΑΑΣ, ανέπτυξε θέματα ΜΤΣ, ΝΙΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΚΑΑΥ, συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά, θέματα προσωπικού, την ημέρα εορτασμού αποστράτων – βετεράνων, τη πρόσφατη φονική πυρκαγιά και άλλα.

Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και την στήριξη του για τα θέματα αρμοδιότητας του, ενημέρωσε την ΕΑΑΣ για τη πρόσφατη φονική πυρκαγιά και τη συνεισφορά του Στρατού στις πληγείσες περιοχές, για τις δραστηριότητες του Στρατού, για θέματα προσωπικού και άλλα.

Η συνάντηση, παρότι πραγματοποιήθηκε με συγκινησιακή φόρτιση λόγω της πρόσφατης εθνικής τραγωδίας, έγινε σε άριστο κλίμα συναδελφικότητας και αμοιβαίας κατανόησης.

Η ΕΑΑΣ εκφράζει την πλήρη ικανοποίηση της για την εξαιρετική συνεργασία και κυρίως την ανταπόκριση του κ. Α/ΓΕΣ, εύχεται σε αυτόν προσωπικά αλλά σε και σε κάθε στέλεχος του Στρατού μας ατομικά και οικογενειακά, υγεία και καλή δύναμη για την επιτυχή ενάσκηση των καθηκόντων σας στη πραγματικά δύσκολη συγκυρία για τη πατρίδα μας. Σας τιμούμε με και σας εμπιστευόμαστε απολύτως.

Εκ της ΕΑΑΣ

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ σχετικά με πρόβλημα που προέκυψε στον Παραθερισμό προαιρετικού μέλους της ΕΑΑΣ σε ΚΑΑΥ


Αξιότιμοι κύριοι

1. Μας έγινε γνωστό από μέλος μας, προαιρετικό μέλος της Ε.Α.Α.Σ του Τ.Σ Λάρισας ότι στις καταστάσεις παραθερισμού 2018 στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα και αντί να είναι 3ος αναπληρωματικός βάση των μορίων, τον τοποθέτησαν τελευταίο, διότι είναι προαιρετικό μέλος.

2. Προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και από ότι...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική επιστολή:

Οι Σειρές Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΑΓIOY ΑΝΔΡΕΑ έτους 2018


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2018. ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑ:


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

           Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων παραθερισμού του ΚΑΑΥ (ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ) έτους 2018, θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαΐου 2018, εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : eaasgrammateia@gmail.com.

H EAAΣ έδωσε παράταση για τις δηλώσεις ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι, μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ, λόγω λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στις 30 Μαρτίου 2018 και για διευκόλυνση των μελών, λόγω των ημερών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, η υποβολή δηλώσεων για τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα θα πραγματοποιείται και κατά τις ημέρες 12 και 13 Απριλίου 2018.

Εκ της ΕΑΑΣ


ΕΑΑΣ: Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού  για  τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2018.

Φέρεται  σε  γνώση  των  Μελών της  Ε.Α.Α.Σ.  ότι,  μετά  την  έκδοση  της Διαταγής του ΓΕΣ στις 15 Φεβ 2017,καθώς και της αντίστοιχης της ΑΣΔΥΣ στις 20 Φεβ. 2018, για τον Παραθερισμό  στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2018 και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων) θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού όπως παρακάτω:

1. Τόπος Κατάθεσης Αίτησης

α. Για τα Μέλη που ανήκουν στην ΕΑΑΣ-Κεντρικό θα καταθέτουν την αίτησή τους στα Γραφεία της ΕΑΑΣ, Χαρ Τρικούπη 18 , 1ος Όροφος, Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).

β. Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο τέσσερα (4), θα καταθέτουν την αίτησή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα Γραφεία των Παραρτημάτων τους.

2. Χρονικά Όρια

α. Για τα μέλη που ανήκουν στην Έδρα (Αττικής)

(1) Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 12 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2018.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

(2) Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από 10:00 – 14:00.

β. Για τα Παραρτήματα τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω Παραρτήματα να καθορισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι την  Τρίτη, 17 Απριλίου 2018.Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, Αιτήσεις που θα περιέρχονται στην ΕΑΑΣ, ασχέτως το πότε απεστάλησαν, δεν θα λαμβάνονται Υπόψη.

3. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων.

 α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τη σχετική Επιτροπή, ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ με την υπ’ αριθ. 101/ 08/28 Φεβ 18 απόφασή του.

β. Για τα Παραρτήματα, η συλλογή, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνει με μέριμνα των ΤΣ αυτών. Οι αιτήσεις  αφού συγκεντρωθούν και θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο Πρόεδρο, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στην ΕΑΑΣ προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή.

4. Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής είναι όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ (Κεντρικά) και των Παραρτημάτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ηρακλείου, Σαλαμίνας, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας και Χανίων, ως ακολούθως:

α. Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν στα Παραρτήματα Αργολίδας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Χανίων δικαιούνται να παραθερίσουν μόνο στις Περιόδους 1η, 2η, 10η   και 11η.

β. Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν στα Παραρτήματα Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας δικαιούνται να ζητήσουν να παραθερίσουν όλες τις Περιόδους.
Είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και προαιρετικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη για την υπ’ όψη παραθεριστική σειρά.

5. Η Αίτηση Παραθερισμού υποβάλλεται προσωπικά από κάθε δικαιούχο. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις που προσκομίζονται από αντιπρόσωπο θα πρέπει να έχουν συνημμένη εξουσιοδότηση του δικαιούχου, επικυρωμένη  για το γνήσιο της υπογραφής του, καθώς και Φ/Α του Δελτίου της Ταυτότητάς του ΕΑΑΣ.

6. Αίτηση Παραθερισμού

Προβλέπονται δύο έντυπα:

α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ 1).

β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ  2)

τα οποία θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. Οι μη χρησιμοποιούντες ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να παίρνουν αντίτυπα αιτήσεων από τη Γραμματεία της ΕΑΑΣ, αλλά και θα βρίσκουν αντίτυπα στην επιτροπή που θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις.

7. Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και την δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον παρακάτω  ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ  ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. Σε  κάθε  Αίτηση  είναι   δυνατόν να επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) διαφορετικές Σειρές  Προτιμήσεως.

ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ
Πέμπτη, 3 Μαΐου Τρίτη, 15 Μαΐου
13
130
Πέμπτη, 17 Μαΐου Τρίτη, 29 Μαΐου
13
130
Πέμπτη, 31 Μαΐου Τρίτη, 12 Ιουνίου
13
29
Πέμπτη, 14 Ιουνίου Τρίτη, 26 Ιουνίου
13
29
Πέμπτη, 28 Ιουνίου Τρίτη, 10 Ιουλίου
13
29
Πέμπτη, 12 Ιουλίου Τρίτη, 24 Ιουλίου
13
24
Πέμπτη, 26 Ιουλίου Τρίτη, 7 Αυγούστου
13
24
Πέμπτη, 9 Αυγούστου Τρίτη, 21 Αυγούστου
13
37
Πέμπτη, 23 Αυγούστου Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου
13
37
10η
Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου
13
130
11η
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου Τρίτη, 2 Οκτωβρίου
13
130

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα ΚΑΑΥ των Σχηματισμών, ο αριθ­μός των διατιθέμενων οικημάτων στα Παραρτή­ματα της ΕΑΑΣ, καθο­ρίζεται από τους Σχη­ματισμούς της περιο­χής ευθύνης των οποίων εδρεύουν.

8. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού (εν αποστρατεία, εν ενεργεία, πολιτικός (-ή) υπάλληλος ή ΠΥΣΥ) μόνο ο ένας από τους δύο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση, πράγμα που δηλώνεται στην αίτηση.

9. Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:

α. Για εγγάμους: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

β. Για τον αριθμό τέκνων: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

γ. Για προστατευόμενατέκνα:Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπ’ όψιν τέκνα ως προστατευόμενα.

(1) Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονη επίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών): Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας,με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).

δ. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:

Νόμιμα επικυρωμένου Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτητου Στρατού Υγειονομική Επιτροπή),στην οποία να  φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω των παθήσεών του και επί πλέον αναπηρία 67 % και άνω.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67 % και κάτω του 80 % και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε, σύμφωνα με τη Φ.753/ 608/ 4479.4462/ Σ.1944/ 14 Ιουλ 16/ ΑΣΥΕ,  το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο «Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου».

Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, ή να αναγράφουν «εφ’ όρου ζωής».

ε. Για Λουτροθεραπεία (μόνογια τα στελέχη ε.α.): Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2018) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

στ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια:

(1) Περίπτωση Χηρείας: Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.

(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου: Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της).

(3) Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο: Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως.

ζ. Για Πολύτεκνη Οικογένεια (τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και,αν σπουδάζουν,έως 24 ετών): Πιστοποιητικό Οικογενειακής.

10. Διάφορα.

α. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλώνται και θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα.

β. Κατόπιν θα ελέγχονται για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων από το τμήμα Μητρώου της ΕΑΑΣ.

γ. Οι συνάδελφοι που φέρουν επίτιμο τίτλο για θέση Φρουράς Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ και όχι στην ΕΑΑΣ.

δ. Οι λοιποί συνάδελφοι που έχουν επίτιμο τίτλο για θέση εκτός Φρουράς Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, δεν θα κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως επίτιμοι, θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΕΑΑΣ και θα μοριοδοτούνται απ’ αυτή.

ε. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέχθηκε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην ΕΑΑΣ εγγράφως,ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της υπ’ όψη παραθεριστικής Σειράς, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και κατά συνέπεια θα έχει αρνητικά μόρια για το έτος 2019.

δ. Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στην ΕΑΑΣ εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

11. Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης.

α. Σχετικά Έγγραφα:

(1) Η από 31 Μαρτίου 1981 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 181Β).

(2) Η από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).

(3) Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009.

(4) Η από 26 Αυγ 2013  απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β).

β. Η μοριοδότηση και η επιλογή θα γίνει αφού ληφθούν υπ’ όψη τα κριτήρια των παραπάνω (2) και (4) σχετικά και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

γ. Οι ειδικές κατηγορίες θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, σύμφωνα με το παραπάνω (2) σχετικό. Τα ανήκοντα στις παραπάνω κατηγορίες Μέλη, θα καταλάβουν μέχρι το 50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές 3η,4η,5η,6η ,7η ,8η  και 9η, κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση όταν ο αριθμός των αιτούντων για παραθερισμό από τις Ειδικές Κατηγορίες, είναι μεγαλύτερος από το 50 % των διατιθεμένων για αυτές Οικήματα (θέσεις), τόσο συνολικά όσο και ανά παραθεριστική Σειρά, τότε εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης όπως και στους υπόλοιπους. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή κατάσταση μόνο με  αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία, με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό με τις επιλογές προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τονίζεται ότι δεν θα διατεθεί οίκημα σε κανένα μέλος της ΕΑΑΣ, εάν δεν έχει υποβάλει αίτηση Παραθερισμού, ούτε και στις παραθεριστικές σειρές χαμηλής προτιμήσεως, ακόμη κι αν υπάρχουν κενά οικήματα!


δ. Κατά τη διάρκεια του παραθερισμού απαγορεύεται η διατήρηση κατοικιδίων ζώων, πλην ωδικών πτηνών, τόσο από τους παραθεριστές, όσο και τους επισκέπτες τους.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ