Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Επίσκεψη πρώην Διοικητών ΣΜΧ στις εγκαταστάσεις της και στη ΔΜΧ/ΓΕΣ (12 ΦΩΤΟ)


H επίσκεψη των διατελεσάντων Διοικητών εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεως που έχει αναληφθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

Τις εγκαταστάσεις της Σχολής Μηχανικού, καθώς και τη Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ, που έχει μετεγκατασταθεί προσφάτως στο στρατόπεδο της Σχολής στο Λουτράκι, επισκέφτηκαν την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, οι διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για το έργο, τους στόχους και τις προοπτικές τους, καθώς και τις εξελίξεις που επήλθαν στο Όπλο του Μηχανικού, μετά την αποχώρησή τους από το Στράτευμα.

H προαναφερθείσα επίσκεψη των διατελεσάντων Διοικητών εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεως που έχει αναληφθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της οποίας οι πρώην Διοικητές Σχολών και Κέντρων Εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξηράς, πραγματοποιούν επισκέψεις στις Σχολές και στα Κέντρα που διοίκησαν, ενημερώνονται για τις δραστηριότητές τους, τις καινοτόμες δράσεις του προσωπικού τους, τις σύγχρονες εξελίξεις του Όπλων και των Σωμάτων, τα οποία υπηρέτησαν για δεκαετίες, παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις με τις σημερινές διοικήσεις των Σχολών και των Κέντρων.

Συμφώνως με το ΓΕΣ, η παραπάνω δράση θεωρείται ως ιδιαιτέρως σημαντική, αφού οι εμπειρίες και οι γνώσεις των πρώην διοικητών, οι οποίοι υπηρέτησαν το ΣΞ, την Πατρίδα και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο επί σειρά ετών από νευραλγικές θέσεις, αποτελούν για όλους τους νεότερους πηγή πολύτιμων γνώσεων και ιδεών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Τους διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής Μηχανικού, υποδέχθηκαν ο σημερινός διευθυντής της Διευθύνσεως Μηχανικού του ΓΕΣ, Υποστράτηγος Νικόλαος Λάλος και ο σημερινός διοικητής της Σχολής Μηχανικού, Ταξίαρχος Ηλίας Αρσένος, οι οποίοι και τους ενημέρωσαν με τους επιτελείς τους.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(parapolitika.gr – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης - army.gr)


Μετάταξη Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ ΠΑ έτους 2017 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)


Μετάταξη Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, Εθελοντών-Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2017

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

α. Τη μετάταξη για το έτος 2017 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη δέκα τριών (13) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2017 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Αρχισμηνιών-Επισμηνιών Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επισμηνιών-Σμηνιών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή κατόχων ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για την κάλυψη διακοσίων ογδόντα πέντε (285) κενών οργανικών θέσεων στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και εννέα (9) αντίστοιχα θέσεων στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

2. Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά βαθμό και οι απαιτούμενοι Πανεπιστημιακοί τίτλοι, φαίνονται στους παρακάτω κατά κατηγορία πίνακες:...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:


Προαγωγή Πλωταρχών Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: Ω29Α6-ΑΝ9)


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Προάγουμε στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγρ.14), 20 (παράγρ. 4ε) και 21 (παράγρ. 4γ) του ν.2439/96, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του:...

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:

Πρόσθετες παροχές Τράπεζας Πειραιώς στο προσωπικό των Ε.Δ.Ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας της με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπεται :

        1.     Η πρόσληψη από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατ' έτος, πέντε (5) αριστούχων αποφοίτων προπτυχιακού επιπέδου (και όχι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) Ελληνικών Πανεπιστημίωνανεξαρτήτως ειδικότητας ή τμήματος, με ευθύνη-αρμοδιότητα της Τράπεζας για την τελική επιλογή , οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά και αποκλειστικά τα εξής κριτήρια:

                α.     Να είναι τέκνα "εν ενεργεία" ή "εν αποστρατεία" στρατιωτικών.

                β.     Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (8,5 και άνω).

                γ.     Το αντίστοιχο δικαιολογητικό (Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών) να έχει εκδοθεί τα δύο (2) τελευταία έτη (από 22/6/2014 έως 22/6/2016).

        2.     Η παροχή "Χρηματικού Βραβείου" σε αριστούχους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ. οι οποίοι έχουν ορκισθεί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά τη χρονική περίοδο από 22/6/2016 έως 23/6/2017. Το συνολικό χρηματικό ποσό που διατέθηκε στο ΥΠΕΘΑ για διανομή στους δικαιούχους, είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€).

Τα μέλη ΣΑΣΥΔΑ αλλά και οι απόφοιτοι ΣΥΔ μή μέλη του, γονείς τέκνων που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια παρ. 1,   π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι   να ενημερώσουν άμεσα το Σύλλογο τηλεφωνικά ή με email το Σύλλογο. 


Τηλεφωνικά το Γεν.Γραμματέα : (VPN) 6983503531
Email: sasyda@hotmail.gr

Ετοιμάστε τα μπεργκιν σας για τα παιδια


Οι Έλληνες Έφεδροι Πεζοναύτες, του Συλλόγου, συμμετέχουμε στην Πορεία Τιμής «Λεωνίδας Τρόπαιο», έχοντας ως σκοπό να μεταφέρουμε, στα μπέργκιν μας τρόφιμα, για να ενισχύσουμε, την Ελληνική Τρίτεκνη και Πολύτεκνη οικογένεια μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Θεόφιλος».

ΈΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ για μια μπεργκινοπορεία, με καλό σκοπό λίγο διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Στο τέλος της διαδρομής, θα βραβευτεί το άτομο που θα μεταφέρει το βαρύτερο μπέργκιν με τρόφιμα.

Δήλωσε συμμετοχή έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017, στο www.leonidatropaio.gr.

Στείλε μας μήνυμα στο seep012@gmail.com με την εγγραφή σου, για να παραλάβεις πληροφορίες για τη συμμετοχή στην Φιλανθρωπική Δράση. (Εμφάνιση Συμμετεχόντων, Τρόφιμα, κλπ)

Σύλλογος Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ (31/07-05/08/17) ΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΕΜΣ, ΠΟΝ)

Δείτε παρακάτω τα εβδομαδιαία μενού των εστιατορίων των στρατιωτικών καταστημάτων:

α) Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) - http://ekems.army.gr/,

β) Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) - http://pon-hn.gr/.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Αγωνία για τις περικοπές σε ΕΔ-ΣΑ. Τι ισχύει με ασφαλιστικές εισφορές και «προσωπική διαφορά»


Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα ειδικά μισθολόγια, τις αναδρομικές κρατήσεις από τις αρχές του 2017 αλλά και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να καταβάλουν

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα ειδικά μισθολόγια και να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο θα είναι τελικά το «ψαλίδι» των αποδοχών τους. Αυτό, πάντως, θα ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό αλλά και τη χρονολογία κατάταξης (προ ή μετά του 2017). Πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τις αναδρομικές περικοπές από 1ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους προκάλεσε ανησυχία στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ, που έχουν δει πολλές φορές στα χρόνια των Μνημονίων τους μισθούς τους να υποβιβάζονται, ενώ καθημερινά καλούνται να προασπίσουν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Σημεία-κλειδιά για το πόσο βαθιά θα μπει το «μαχαίρι» είναι το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών και, βεβαίως, η «προσωπική διαφορά». Ως προς το πρώτο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (και τα υπόλοιπα υπουργεία που έχουν προσωπικό ενταγμένο στα ειδικά μισθολόγια) βρίσκεται σε συνομιλίες με το υπουργείο Οικονομικών για να καθοριστεί το ύψος των εισφορών. Κι αυτό γιατί από τη στιγμή που καταργούνται κάποια επιδόματα ορισμένα άλλα ενσωματώνονται στον βασικό μισθό, με συνέπεια την αύξησή του, οπότε δημιουργείται το ζητούμενο των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς τα επιδόματα δεν υπόκεινται σήμερα στο καθεστώς κρατήσεων. Αν ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, τότε θα ξεκαθαρίσει και το πόσο λιγότερα χρήματα θα βάλουν στην τσέπη τους οι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η «προσωπική διαφορά», όμως, είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Κι αυτό γιατί οι περικοπές από 1ης Ιανουαρίου θα βαφτίζονται «προσωπική διαφορά». Αυτή θα χορηγείται δίδοντας εκ πρώτης όψεως την εικόνα ότι οι μισθοί θα συνεχίσουν να καταβάλλονται όπως και τώρα. Το ερώτημα είναι έως πότε και με ποια μορφή. Το βέβαιο είναι ότι οι καταταγέντες πριν από το 2017 θα παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια μισθολογικά επίπεδα για αρκετά χρόνια, αφού οι όποιες αυξήσεις δοθούν στους βασικούς μισθούς τα επόμενα χρόνια και λόγω της προαγωγής θα απορροφώνται από την «προσωπική διαφορά».

Οταν αυτή μηδενίσει, τότε μόνο οι αποδοχές θα παρουσιάζουν αύξηση. Με τον τρόπο αυτόν χάνονται τα οφέλη των μισθολογικών προαγωγών που δίδονταν μέχρι σήμερα και καταργούνται με τον μνημονιακό νόμο 4472/2017. Είναι δε πολύ πιθανό να καταργηθεί η «προσωπική διαφορά» το 2019, με συνέπεια αυτομάτως να περικοπούν και οι μισθοί.

Και αν οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν στις Ενοπλες Δυνάμεις πριν από το 2017 (ισχύει το ίδιο και για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας) ψάχνουν ακόμη να δουν πόσες θα είναι τελικά οι αποδοχές τους, αυτοί που μπήκαν στο Στράτευμα εντός του τρέχοντος έτους θεωρείται βέβαιο πως θα έχουν μισθό μικρότερο κατά 15% ή 20% σε σχέση με τους συναδέλφους τους, ακόμη και ομόβαθμούς τους. Κι αυτό γιατί αυτοί δεν θα δικαιούνται «προσωπική διαφορά» μη αμειβόμενοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οσοι δε καταταγούν από εδώ και στο εξής στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας θα έχουν ακόμη χειρότερη τύχη. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι «ταχύτητες» του ένστολου προσωπικού και οι αδικίες.

Πώς καθορίζονται τα κλιμάκια και οι απολαβές, τι θα ισχύσει με τα επιδόματα

Το πώς ακριβώς καθορίζονται τα μισθολογικά κλιμάκια και οι αποδοχές των ανώτατων αξιωματικών, των ανώτερων αξιωματικών και των υπαξιωματικών περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, όπως και τα επιδόματα που καταργούνται ή μπαίνουν στον βασικό μισθό.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές, υπάρχουν συνολικά 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ τον μήνα.

Στη δεύτερη κατηγορία, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, οι ανθυπασπιστές και οι κατώτεροι αξιωματικοί, οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ τον μήνα, στην τρίτη κατηγορία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ τον μήνα, με αυτούς να αφορούν τους ΕΠΟΠ, τους ΟΠΥ, τους ΕΜΘ και τους ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό, και στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία εντάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ τον μήνα (σ.σ.: σε αυτά τα ποσά δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οι ασφαλιστικές εισφορές). Καταργούνται για την πλειονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθηκών.

Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα, λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος. Στην πλειονότητα των αξιωματικών και των υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και δύο επιδόματα. Το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών, και το επίδομα θέσης ευθύνης, κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη και άνω. Όσον αφορά το επίδομα υψηλής επικινδυνότητας, αναμένεται και εκεί να ξεκαθαρίσει πόσο και για ποιους θα κοπεί.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/07/2017 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ - akoutras@e-typos.com)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Κατάταξη Α.Σ.Σ.Υ. στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.)


Με αφορμή ερωτήματα που έθεσαν πολίτες στο ΣΑΣΥΔΑ σχετικά με το επίπεδο ακαδημαϊκών/επιστημονικών προσόντων και την ισοτιμία των πτυχίων της ΣΥΔ (και των λοιπών ΑΣΣΥ κατ' επέκταση), γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.) διακρίνεται σε οκτώ (8) επίπεδα που...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση:

Ανακοίνωση Χορήγησης ΒΟΕΑ Ιούλιος 2017

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Φ.951.1/34/984850/Σ.2738/30 Μαϊ 2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ορίστηκε ότι για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα (ΒΟΕΑ), το ύψος αυτού δε δύναται να...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):


(mts.army.gr)

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Πραγματοποιήσαμε σύσκεψη, για την προετοιμασία της Παγκρήτιας σύσκεψης στο Ηράκλειο στις 27 Σεπτέμβρη, στην οποία θα κατατεθούν προτάσεις και θα αποφασίσουμε τις παραπέρα δράσεις μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.sasanh.gr)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Αν (χτυπήστε ξύλο!) γινόταν επιστράτευση


Η μετανάστευση (λόγω μνημονίου) των νέων στο εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας «βόμβα» για τις εφεδρείες των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΜΕ ΜΙΑ σειρά μέτρων ανάγκης, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του, προσπαθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως ο Στρατός Ξηράς, που τον αφορά και τον «καίει» άμεσα το θέμα, να αντιμετωπίσουν το μείζον -εθνικής σημασίας- θέμα της ελλείψεως των εφεδρειών και κατ’ επέκταση της δυνατότητας μιας ικανοποιητικής και αποτελεσματικής επιστρατεύσεως, αν ποτέ απαιτηθεί, που έχει προκληθεί εξαιτίας της αποδημίας εκατοντάδων χιλιάδων νέων, ελέω μνημονίου.

Πρακτικώς, αυτό «μετα­φράζεται» σε περίπου 150.000 - 170.000 άνδρες, ηλικίας 18-45 ετών, στρατιωτικώς ικανοί, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό από το 2010 και εντεύθεν, τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, με αποτέλεσμα το πολύ σοβαρό αυτό γεγονός να προβληματίζει τους αρμοδίους ή τουλάχιστον να πρέπει να τους προβληματίζει. Βεβαίως πέραν της καθαρώς οικονομικής και κοινωνιολογικής πλευράς του θέματος, που (πρέπει να) απασχολεί τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς στην απευκταία περίπτωση που απαιτηθεί σήμερα να γίνει επιστράτευση, είναι βέβαιο ότι στις αποθήκες θα υπάρχουν όπλα και πυρομαχικά, αλλά δεν θα υπάρχουν επίστρατοι για να τα χρεωθούν και να πάνε να πολεμήσουν, αφού 150.000-170.000 άνδρες βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, όχι πιθανόν γιατί δεν θα θέλουν, αλλά γιατί δεν θα μπορούν να έλθουν στη χώρα, για διάφορους λόγους και προφανείς λόγους.

Επίσημα στοιχεία

Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2016 η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου κατέθεσε επίσημα στοιχεία στη Βουλή, βάσει των οποίων πληροφορηθήκαμε ότι την περί­οδο 2008-2013 είχαν φύγει από την Ελλάδα 233.000 νέοι/νέες ηλικίας 25-39 ετών, ενώ 550.000 είναι τα άτομα ηλικίας 18-65 ετών που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι φέτος. Αν υπολογίσουμε ότι από αυτούς οι μισοί περίπου λογικώς είναι άρρενες (270.000 άνδρες) και το 80% αυτού του αριθμού σε στρατολογικώς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ενεργό ηλικία (18-45 ετών), τότε μπορούμε να διαπιστώσουμε με τρόμο ότι σήμερα μια ολόκληρη εφεδρεία ικανών ανδρών -περί τους 150.000 άνδρες κατ’ ελάχιστον- απουσιάζει από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Το θέμα τότε το είχαμε θέσει προς την πολιτική και, στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, για άμεση δράση στο σκέλος και στο επίπεδο που τους αναλογεί.

Έτσι, λοιπόν, έχουν αποφασιστεί τα εξής:

Κηρύχθηκε το 2017 ως «Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής». 

Αυξήθηκε κατακόρυφα και εντατικοποιήθηκε ο αριθμός των εκπαιδεύσεων των εθνο­φυλάκων, δηλαδή των εφέδρων εκείνων οι οποίοι ζουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και σε όλες τις περιοχές των χερσαίων συνόρων του ηπειρωτικού χώρου, και οι οποίοι αποτελούν κυριολεκτικώς την «πρώτη γραμμή άμυνας» φέροντας όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο σπίτι τους από τον καιρό της ειρήνης.

Αλλαγή στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως στους εθνοφύλακες και στους εφέδρους.

Στο προαναφερθέν πλαίσιο, το ΓΕΣ, με πρωτοβουλία της ηγεσίας προχώρησε στη λήψη δυο άμεσων μέτρων: Πρώτον, στη συγκρότηση «Κινητής Ομάδας Εκπαίδευσης» (ΚΟΕ) με επικεφαλής τον υποδιοικητή του σχηματισμού της Χίου Συνταγματάρχη (καταδρομέα) Δ.A., ο οποίος εί­ναι πρωταθλητής Ελλάδος στην «πρακτική σκοποβολή».

Η διαταγή

Τα μέλη της ΚΟΕ, έπειτα από σχετική διαταγή, ενεργοποιούνται και μεταβαίνουν κάθε φορά σε διαφορετικό νησί του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, όπου εκπαιδεύονται σε σύγχρονες πρακτικές σκοποβολής και αντιμετωπίσεως του εχθρού σε κατοικημένους τόπους (CQB), όπως διδάσκεται τα τελευταία χρόνια σε όλες τις Ειδικές Δυνάμεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Αντιστοίχως, για τον ηπειρωτικό χώρο και τους εθνοφύλακες των παραμεθορίων περιοχών έχει υπογραφεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, και το μέλος της, πρωταθλητής Ελλάδος στην πρακτική σκοποβολή και Υποστράτηγος ε.α των Καταδρομών Γιώργος Σουλής, έχει αναλάβει αφιλοκερδώς την εκπαίδευση των εθνοφυλάκων και των στελεχών των μονάδων Εθνοφυλακής στις σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές σκοπεύσεως και μάχης CQB, τεχνικές βολών (βολές μάχης, ταχείας αντιδράσεως κ.λπ.).

Η προσπάθεια αυτή του Στρατηγού Σουλή ξεκίνησε τον Μάιο του 2017, έχει επίκεντρο τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στο στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμε­ων στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης, έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση δυο ομάδων εκπαιδευομένων και μέχρι το τέλος της χρονιάς έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση άλλων τριών, ενώ ο εκπαιδευτικός κύκλος της κάθε ομάδος είναι διαρκείας δύο εβδομάδων.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όταν τον Ιούλιο του 1974 (για την Κύπρο) όλα ήταν μπάχαλο

Το πρόβλημα της επιστρατεύσεως δεν εί­ναι άγνωστο στον Ελληνικό Στρατό, αλλά συνυφασμένο με την ύπαρξή του και τους εθνικούς αγώνες του έθνους, καθώς από το σύνολο των εν πολέμω απωλειών σε έμψυχο δυναμικό, το 92% αυτών ανήκουν στην εφεδρεία.

Η τελευταία μέχρι σήμερα επιστράτευση των ελληνικών ΕΔ πραγματοποιήθηκε, ως γνωστόν, τον Ιούλιο του 1974, με αφορμή την τότε πραγματοποιηθείσα τουρκική εισβολή στην Κύπρο τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 1974 και συνεπεία του άφρονος και προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στη Λευκωσία εναντίον του Προέδρου Μακαρίου.

Στην Αθήνα υπήρχε δικτατορικό καθεστώς-οπερέτα, με επικεφαλής τον σκιώδη δικτάτορα τότε ταξίαρχο Δημήτρη Ιωαννίδη, και η γενική εντύπωση ήταν ότι, ακριβώς λόγω της παρουσίας στρατιωτικών στην Αρχή, η επιστράτευση θα είχε άριστα αποτελέσματα.

Ωστόσο -δυστυχώς- δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Η επιστράτευση, κακώς οργανωμένη, σχεδιασμένη και εκτελεσμένη, απείχε πόρρω από το να χαρακτηριστεί «επιτυχής». Τουλάχιστον όμως σε μονάδες του ηπειρωτικού κορμού, όπως και σε μονάδες και περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και στις παραμεθόριες περιοχές του Έβρου με την Τουρκία και τις υπό κομμουνιστικό καθεστώς τότε Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία, κατά την επιστράτευση, λόγω ακριβώς των εθνοφυλάκων, οι οποίοι έχουν όπλα και πυρομαχικά στα σπίτια τους από τον καιρό της ειρήνης, δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα. Αλλά αυτές ήταν οι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας.

Από τον ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ-23/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

«ΙΕΡΟΣ» ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ


Έκθεση-κόλαφος πανίσχυρης αμερικανικής επιτροπής για τις θρησκευτικές ελευθερίες στη γείτονα.

Η Τουρκία μπήκε στα «μαύ­ρα κατάστιχα» της πανί­σχυρης USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom, θεσμοθετημένη με απευ­θείας αναφορά στον εκάστοτε Πρόε­δρο των ΗΠΑ και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας), της αμε­ρικανικής επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία. Στην ετή­σια έκθεσή της για τη διεθνή κατά­σταση των θρησκευτικών ελευθερι­ών το 2017, διαπιστώνει επιδείνωση και συστηματική παραβίασή τους σε παγκόσμια κλίμακα: «Οι παραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθεριών βαθαίνουν στον κόσμο, ενώ σημειώνεται σημαντικός αριθμός βίαιων περιστα­τικών, όπως επιθέσεις σε θρησκευ­τικές μειονότητες, σφαγές αθώων, καταστροφές τόπων λατρείας, ακόμη και απόπειρες γενοκτονίας. Αυτό το πλήθος των φρικιαστικών εγκλημά­των συχνά περνά απαρατήρητο λόγω του τοπικού χαρακτήρα του».

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που συντάχθηκε τον Απρίλιο και στάλθηκε άμεσα στους πλέον αρ­μοδίους, δηλαδή στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον, και τους αντίστοιχους επικεφαλής στο Κογκρέσο (Γερουσία και Βου­λή των Αντιπροσώπων), η Τουρκία παραβιάζει κατάφωρα τις θρησκευ­τικές ελευθερίες θρησκευτικών μειονοτήτων, χωρίς να διασφαλί­ζει νομικά ακόμα και πολυπληθείς ομάδες σουνιτών (σ.σ: εννοεί τους οπαδούς του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν). Η έκθεση κάνει σαφείς αναφορές στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 (το αποτυχημέ­νο πραξικόπημα στη γείτονα), τονί­ζοντας ότι η κατάσταση είναι ακό­μα πιο δυσχερής πλέον με συμπε­ριφορές εκ μέρους του τουρκικού κράτους που σε αρκετές περιπτώ­σεις έχουν εκτραχυνθεί. Μάλιστα, η αμερικανική επιτροπή κατατάσσει την Τουρκία στην κατηγορία «2», βεβαιώνοντας σειρά παραβιάσεων στις θρησκευτικές ελευθερίες. Προτείνει, δε, την ένταξή της στην κατηγορία «Tier 2» (μαζί με το Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Κούβα, την Αίγυπτο, την Ινδία, την Ινδονησία, το Ιράκ, το Καζακστάν, το Λάος και τη Μαλαισία).

Κι άλλοι στο στόχαστρο

Στον κατάλογο των παραβιά­σεων των θρησκευτικών ελευθε­ριών γίνεται σαφής αναφορά στην ορθόδοξη κοινότητα, ιδιαίτερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ υπάρχει και συγκεκριμένος ορισμός πλέον για τη θρησκευτική γενοκτο­νία, ο οποίος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για τα ειδεχθή εγκλή­ματα του ISIS. Στην ίδια έκθεση η αμερικανική επιτροπή ανεβάζει στην κατηγορία «10» τη Ρωσία, προτείνοντάς την ως «χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας», σε συμφωνία με τον αμερικανικό νόμο περί διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας του 1998, κατηγορώντας τη για ιδιαίτερα σο­βαρές παραβιάσεις της θρησκευτι­κής ελευθερίας. Η επιτροπή με τη φετινή έκθεσή της διατηρεί εξάλλου στην ίδια κατηγορία («10») τις Μιανμάρ, Κίνα, Ερυ­θραία, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σαουδική Αραβία, Σουδάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν, ενώ εντάσσει για πρώτη φορά σε αυτή έξι χώρες (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Νιγηρία, Πακιστάν, Ρωσία, Συρία και Βιετνάμ).

Από την έκθεση της πανίσχυρης αμερικανικής επιτροπής δυστυχώς δεν λείπει και η Ελλάδα, η οποία αυτή τη φορά «κατηγορείται» για τη μη έγκαιρη έγερση του τεμένους στην Αττική, παρά την ελληνική κυ­βερνητική δέσμευση, και μάλιστα διά σχετικού νόμου, η υλοποίηση της οποίας καθυστερεί λόγω των δυσχερειών που προβάλλει η ελληνορ­θόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με την επιτροπή. Σημειώνεται ότι την έκθε­ση αποκάλυψε στο σύνολό της, και στα ελληνικά, ο «Greek American News Agency». 

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-21/07-24/08/17)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Επίσκεψη Μελών της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ) στο Πεντάγωνο (ΦΩΤΟ)


Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, 44 μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ) επισκέφθηκαν το Πεντάγωνο, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου που πραγματοποιούν στην Ελλάδα, από 23 έως 28 Ιουλίου 2017.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους, συναντήθηκαν με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, και ενημερώθηκαν επί θεμάτων πολιτικής εθνικής άμυνας από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ, Πρέσβυ κ. Τρύφωνα Παρασκευόπουλο, και επί θεμάτων ελληνικής αμυντικής πολιτικής από επιτελείς ΓΕΕΘΑ.

Μέλη της ΠΑΔΕΕ θα επισκεφθούν την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κρήτη.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(geetha.mil.gr)

Απαντήσεις Προέδρου ΕΑΑΣ Αντγου ε.α Βασιλείου Ροζή για τους νέους διορισμούς στα ΤΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΑΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Ε.Α.Α.Σ, καλησπέρα σας.

Όπως σας είχα υποσχεθεί με την αμέσως προηγούμενη ανάρτηση μου της 17ης Ιουλ17, «ότι επί των προβλημάτων και ενστάσεων που διατυπώθηκαν μετά την επιλογή των Τ.Σ. των παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ. αλλά και τη προσωπική μου θέση επί αυτών, που με οποιαδήποτε μορφή τέθηκαν υπόψη μου, σύντομα θα σας ενημερώσω – απαντήσω επακριβώς», κάνω πράξη σήμερα.

Ορίσθηκαν Τ.Σ. σε 43 παραρτήματα, ενώ στο 44ο των Κυκλάδων δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα.

Οι επιλεγέντες συνολικά για όλα τα Τ.Σ. ανά κατηγορία προέλευσης είναι:

α. Σ.Σ.Ε. 74
β. Σ.Σ.Σ.Α. 9
γ. Σ.Μ.Υ.- Μ.Α.- Ε.Μ.Θ κ.α.79.
δ. ΕΛ.Α.Σ – ΧΩΡ. 18

Η αναλόγια προέδρων προερχομένων από το Στρατό και την ΕΛ.ΑΣ. είναι 41 έναντι 2 αντίστοιχα, όταν τα μέλη μας αντίστοιχα είναι 24.617 έναντι 12.610.

Επί της όλης διαδικασίας του ορισμού όλων των Τ.Σ. για την οποία επιμένω, υπήρξε άψογη και αδιάβλητος, και με δεδομένο ότι δέχθηκα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων , μηνυμάτων κ.α. σε προσωπικό επίπεδο, ότι δηλαδή εγώ ως πρόεδρος όρισα ή δεν όρισα κάποιους ή επηρέασα και δρομολόγησα τις επιλογές του Δ.Σ. του οποίου έχω τη τιμή να προεδρεύω, θα απαντήσω παρακάτω ως πρόεδρος του Δ.Σ., αλλά και ατομικά καθόσον ποτέ δεν κρύφτηκα ή δεν εξέφρασα δημόσια την όποια άποψη είχα:

α. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. ,ανεξαρτήτως τη ψήφισε έκαστος, είναι απολύτως σεβαστές από τα μέλη που το απαρτίζουν και ουδείς από εμάς τις θέτει υπό αμφισβήτηση.

β. Κανένας πρόεδρος, αλλά και κανένα μέλος δεν δύναται και καλώς δεν δύναται, να ορίσει κάποιον καθόσον η Ε.Α.Α.Σ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο η ψήφος όλων είναι ισότιμος , συμπεριλαμβανομένης και του προέδρου φυσικά και ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας.

γ. Λόγω της εμπειρίας μου, από τη προηγούμενη θητεία μου ως αντιπροέδρου, επί της όλης διαδικασίας παρέμεινα αμέτοχος και δεν προσπάθησα να επηρεάσω πολύ δε μάλλον να πιέσω κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ., ώστε να ψηφίσει ή να μη ψηφίσει κάποιον λόγω προσωπικής επιθυμίας μου. Αυτό μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και για το λόγο αυτό επιμένω ότι η όλη διαδικασία υπήρξε άψογη και αδιάβλητη.

δ. Τα 23 παραρτήματα που τα Τ.Σ. ορίσθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., και δεν υπήρξε καμία αντίδραση, τα αντιπαρέρχομαι.

ε. Σε 18 παραρτήματα που τα Τ.Σ. ορίσθηκαν με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον με 7 έναντι 4 ψήφων, ακολουθήθηκε η δημοκρατική διαδικασία της ψηφοφορίας και η δική μου ψήφος, καθόσον ως πρόεδρος ψηφίζω τελευταίος, όποια και να ήταν δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, το οποίο αντί 8 - 3 ή 7 - 4 θα ήταν 7 - 4 ή 6 -5 αντίστοιχα.. Προτίμησα όμως για λόγους αρχής, να συνταχθώ με τη πλειοψηφία.

στ. Στα 2 παραρτήματα, Λαρίσης και Μαγνησίας, που τουλάχιστον για τους προέδρους η ψηφοφορία ήταν οριακή δηλαδή 6 – 5, και ενδεχομένως η ψήφος μου να επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα θα αναφερθώ μόνο για το παράρτημα Λαρίσης γιατί από το παράρτημα Μαγνησίας δεν υπήρξε καμιά μα καμιά διαμαρτυρία.

Για το παράρτημα Λάρισας λοιπόν και χωρίς τα γραφόμενα μου να έχουν κανένα μα κανένα ίχνος αμφισβήτησης της ετυμηγορίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και των επιλεγέντων συναδέλφων, για τους οποίους εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήρια μου, την εκτίμηση και την αμέριστη συμπαράσταση μου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σας ενημερώνω τα παρακάτω:

α. Στο 5μελές Τ.Σ. που ορίσθηκε, από όσους ψήφισα, μόνο 1 μέλος επιλέχθηκε..

β. Τούτο οφείλεται σε ότι αφορά το πρόεδρο ότι επιλογή μου ήταν ο κ. Παπαπαρίσης, με τον οποίο έχω αναπτύξει από πολλά έτη συνεργασία επί των θεμάτων που μας απασχολούν, έχουμε δώσει κοινούς αγώνες και εκτιμούσα ότι θα με βοηθούσε περισσότερο από τους άλλους συναδέλφους στο έργο μου. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα μέλη από όσους ψήφισα, επιλέχτηκε μόνο ο κ. Νατσιούλας,ο οποίος κατά την εκτίμηση μου και πάλι ,λόγω των ειδικών προσόντων του, θα ήταν χρήσιμος για συγκεκριμένο έργο που σκόπευα να του αναθέσω. Οι υπόλοιπες δε 3 ψήφοι μου ήταν, 1 σε Αξκό προερχόμενο από τη Σ.Σ.Ε. και 2 σε Αξκούς προερχομένων από Υπξκούς. Τα ονόματα τους, αφού δεν επελέγησαν, δεν έχουν καμία μα καμία σημασία πλέον.

γ. Τα 2 ονόματα που ανέφερα παραπάνω , τα ανέφερα σκοπίμως, τον μεν πρώτο ως απόδειξη της μη παρέμβασης μου στην όλη διαδικασία καθόσον αφού δεν επιλέγει ο «αρεστός» του προέδρου, όπως κάποιοι επικαλούνται ακόμη και σήμερα,, αποδεικνύει και το αδιάβλητο αυτής, το δε δεύτερο συνάδελφο τον ανάφερα γιατί ενώ είχαν αναρτηθεί και ανακοινωθεί οι επιλεγέντες , μεταξύ των οποίων και αυτός, ήταν ο άνθρωπός που διευκόλυνε την Ένωση να προβεί σε διορθωτική κίνηση ώστε να υπάρχει στο Τ.Σ τουλάχιστον ένας συνάδελφος προερχόμενος από τη τάξη των Υπξκών. Το γεγονός τούτο δεν οφείλεται σε σκοπιμότητα , αλλά επρόκειτο περί λάθους. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε, με απόφαση του Δ.Σ ξεκίνησαν οι διερευνητικές ενέργειες για την αποκατάσταση του.

Το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Αυτά για την ενημέρωση των μελών μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και ως απάντηση σε όσους επέμεναν για τη προσωπική μου θέση επί των παραπάνω. Έξαλλες φωνές, προτάσεις διασπαστικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν και δεν μας επιτρέπουν να απαλλαχθούμε από αγκυλώσεις και παθογένειες που διακατέχουν το κλάδο μας, ώστε απερίσπαστοι και ενωμένοι όλοι μαζί, σαν μια γροθιά να αντιμετωπίσουμε τη διαμορφωθείσα σε βάρος μας κατάσταση και να τραβήξουμε επιτέλους μπροστά. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι συνάδελφοι, αλλά τα καταιγιστικά και ισοπεδωτικά νομοθετικά μέτρα που μας απαξιώνουν και πλήττουν όλους εμάς, μας οδηγούν σε πλήρη απαξίωση και τη Πατρίδα και το Λαό της σε περιπέτειες.

Καλό καλοκαίρι, με υγεία και σας παρακαλώ, προς Θεού, να σταματήσουν οι όποιες αντιπαλότητες ή τυχόν νέος γύρος αντιπαραθέσεων μεταξύ μας. Κανείς μας δεν περισσεύει και όλοι είμαστε για να υπηρετήσουμε την Ε.Α.Α.Σ. και τους στόχους της. Τα πρόσωπα , συμπεριλαμβανομένου και εμένα, είμαστε περαστικοί και να υλοποιούμε το σκοπό. Η Ε.Α.Α.Σ όμως πρέπει να μείνει ενωμένη - δυνατή και θα μείνει.

«ΣΦΑΓΗ» στα Ειδικά Μισθολόγια με «πατέντα Κατρούγκαλου» (ΒΙΝΤΕΟ)


«ΚΑΗΚΑΝ» ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Ο Αντώνης Μυλωνάκης, στις 24/07/2017, στη βραδυνή εκπομπή του: «ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ», στο ΑΡΤ tv, παρουσιάσε τις αλλαγές που έρχονται στο νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών ΕΔ-ΣΑ με αφορμή την νέα εγκύκλιο του ΑΝΥΠΟΙΚ Χουλιαράκη.

Σχολίασε ο οικονομικός συντάκτης του σταθμού κ. Σπύρος Σταθάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Η κυβέρνηση βρήκε μια πατέντα και την χρησιμοποιεί παντού είναι η "πατέντα Κατρούγκαλου". Δηλαδή χωρίζουν τους εργαζόμενους στα ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ σε 2 κατηγορίες: α) σ' αυτούς (δηλ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κ.λπ.) που εργάζονται πριν την 31/12/2016 [ΠΑΛΙΟΙ] και σ' αυτούς (δηλ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κ.λπ.) μετά την 01/01/2017 [ΝΕΟΙ], οι οποίοι θα δουν περικοπές μέχρι και 300 ευρώ. Στους ΠΑΛΙΟΥΣ δημιουργείται η προσωπική διαφορά. Έτσι σε κάθε αύξηση στον Βασικό Μισθό π.χ. βαθμολογική προαγωγή θα "ροκανίζεται" η προσωπική διαφορά. Επίσης καταργούνται και οι μισθολογικές προαγωγές».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ελληνικές «λεοπαρδάλεις» ταξίδεψαν στη Βουλγαρία. Τι δήλωσε ο «Τεθωρακισμένος» Α/ΓΕΣ


 «Επιτυχία»: Τα άρματα μάχης Leopard-2Α6ΗΕ, μεταφέροντας δικά τους πυρομαχικά, βγήκαν για πρώτη φορά εκτός συνόρων, στο πλαίσιο ΝΑΤΟϊκής άσκησης στο Νοβοσέλο, και άνοιξαν μια νέα σελίδα για τον Ελληνικό Στρατό.
• Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί έ­χουν πειστεί για τις δυνατότη­τες του συγκεκριμένου άρμα­τος και τις ικανότητες του.

Μια πολύ σημαντική παρουσία και Επιτυχία του Ελληνικού Στρατού σημειώθηκε στη διάρκεια της μεγά­λης ΝΑΤΟϊκής ασκήσεως «Saber Guardian 2017», που ολοκληρώθη­κε προχθές (11-20 Ιουλίου 2017) σε τρεις χώρες της Συμμαχίας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγ­γαρία.

Πρόκειται για την πρώτη στην ιστορία του Ελληνι­κού Στρατού «έξοδο», εκτός Ελλάδος, αρμάτων μάχης I eopard-2A6HEL, για να συμμετάσχουν σε μια άσκη­ση στη Βουλγαρία με εκτέλεση βολών, μεταφέροντας μάλιστα τα δικά τους πυρομαχικά! Μια επιτυχία που έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα από τη μο­ναδική και με πολλαπλά μηνύματα και αποδέκτες ε­πιτυχία της εκτελέσεως επιτυχούς βολής κατά χερσαί­ου στόχου του ίδιου άρματος από απόσταση των 5.800 μέτρων!

Και βεβαίως δεν είναι τα μόνα μέσα του Ε.Σ. που μεταφέρθηκαν στο πεδίο βολής του Νοβοσέλο της νότιας Βουλγαρίας, στην οποία συμμετείχαν 40.000 στρατιωτικοί από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων οι περίπου 14.000 είναι Αμερικανοί, ενώ εκτελέστηκαν και 18 επιμέρους και «κατ’ αντικείμενο» ασκήσεις (ειδικών δυνάμεων, τεθωρακισμένων, αεροπορίας στρατού, διοικητικής μερίμνης, βιαίας διαβάσεως υδάτινου κώλυματος κ.λπ.)! Μια άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ΝΑΤΟ «Συλλογική εκπαίδευση - Συλλογική άμυνα» (Collective Training - Collective defense). 

Πιο συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία μετέβησαν με τη βοήθεια 12 αρματοφορέων:

• Ένας Ουλαμός Μέσων Αρμάτων Μάχης (ΟΥΜΑ) τύπου Leopard-2A6HEL με τέσσερα άρματα και ένα αναπληρωματικό με τα πυρομαχικά τους.
• Επτά Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσω­πικού (ΤΟΜΠ) Μ-113.
• Δύο επιθετικά ελικόπτερα ΑΗ-64DΗΑ Longbow Apache.
• Ένα μεταφορικό ελικόπτερο CH-47SD Chinook.
• Αριθμός φορτηγών και οχημάτων γενικής χρήσεως για ιη μεταφορά εφοδίων και προσωπικού.

Μόλις πληροφορηθήκαμε την είδηση, απευθυνθήκαμε στον πλέον κατάλληλο άνθρωπο να μας εξηγήσει τη σημασία της, τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος ήταν απολύτως σαφής: «Η για πρώτη φορά έξοδος εκτός ελληνικών συνόρων των αρμάτων μάχης Leopard-2A6HEL μαζί με τα πυρομαχικά τους -τα ελικόπτερα είχαν πάει και άλλη φορά για συνεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό- ασφαλώς ανοίγει μια νέα σελίδα για τον Ε.Σ. 

1) Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί έχουν πειστεί για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου άρματος και τις ικανότητες του προσωπικού του.

2) Το γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη «διαφήμιση» του Ε.Σ. στο εξωτερικό, και μάλιστα σε μια δύσκολη, λόγω των οικονομικών συγκυριών, κατάσταση για τη χώρα. 

3) Η απολύτως επιτυχής παρουσία του Ε.Σ. στη Βουλγαρία, η εκτέλεση πυρών ακρίβειας από πολύ μεγάλες αποστάσεις αποτελούν, πιστεύουμε, την καλύτερη αποτροπή προς τον οποιονδήποτε επιβουλεύ­εται την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώ­ρας. 

4) Το γεγονός αυτό, οε συνδυασμό με τις επιτυχείς βολές πολύ μεγάλων αποστάσεων από τα άρματά μας από «συνηθισμένα» και όχι επιλεγμένα πληρώματα αρμάτων, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη των αρματιστών μας στις δυνατότητές τους».

Ασφαλώς μια σημαντική εξέλιξη, που έρχεται σε επιβεβαίωση του εξαιρετικού «ονόματος» που έχουν δημιουργήσει εντός και εκτός ΝΑΤΟ, τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός του άρματος μάχης Leo-2A6HEL με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του.

Του Λεωνίδα Σ. Μπλαβέρη-lsblav@gmail.com
(ΕΠΕΝΔΥΣΗ-22/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΑΔΑ: 6ΚΞΞ6-ΙΞΕ)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Προάγουμε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του ΝΔ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του ΠΔ 21/91, στο βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες, από την 21-7-2017, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:

Μία διαφορετική ημερίδα στο ΓΕΣ: Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί σχηματισμών


Πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού

Μία διαφορετική, αλλά με άκρος ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα, ημερίδα, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, υπό την προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Β’ Υπαρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Νικόλαου Μανούρη, στην οποία παραβρέθηκε το σύνολο των επικεφαλής διευθυντών των 22 συνολικώς ...βρεφονηπιακών σταθμών, που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα στις έδρες των σχηματισμών.

Σκοπός της ημερίδος αυτής, στην οποία παρέστη επίσης και ο Α’ Υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός, ήταν ο απολογισμός του σχολικού έτους 2016 – 2017, περίοδο κατά την οποία λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων και η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για τη λειτουργία τους ενόψει της νέας σχολικής περιόδου, που θα ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΣ, το Επιτελείο «...περιβάλλει με την προσήκουσα εμπιστοσύνη και αμέριστη εκτίμηση τις διευθύνσεις και τα στελέχη των βρεφονηπιακών σταθμών του ΣΞ, αναγνωρίζοντας το λειτούργημα που επιτελούν και τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσφέρουν στα παιδιά και στις οικογένειες του προσωπικού μας».

Και προστίθεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ ότι «Η υποδειγματική αφοσίωσή τους στο καθήκον, το αμέριστο ενδιαφέρον τους, το πάθος και η διάθεση προσφοράς που τους διακρίνει στην ημερήσια φροντίδα, στη δημιουργική απασχόληση, στη φύλαξη, στη ψυχαγωγία και στην εκπαίδευση των νηπίων και των βρεφών, αναγνωρίζεται από το σύνολο των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(parapolitika.gr – Λ.Σ.Μ. - army.gr)

Οι νέες αποδοχές στελεχών ΕΔ-ΣΑ σε ΠΙΝΑΚΕΣ κατά ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ και ΒΑΘΜΟΥΣ


Αλλαγές στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών-αστυνομικών-λιμενικών-πυροσβεστών, οι οποίες επήλθαν με το ν. 4472/2017 αποκαλύπτει εγκύκλιος 77 σελίδων του ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Γ. Χουλιαράκη. Οι αλλαγές που προβλέπει ο νόμος 4472/2017 δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους έχουν καταταγεί ή διοριστεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί/διοριστεί ή κατατάσσονται/διορίζονται από την 1η-1-2017 και μετά.

Το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών ΕΔ-ΣΑ αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:

1. Τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, το διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας:

α. Στην κατηγορία Α’, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

β. Στην κατηγορία Β’, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), οι αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

γ. Στην κατηγορία Γ’, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από Ε-ΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.

δ. Στην κατηγορία Δ’, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Καταργούνται τα επιδόματα: χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθηκών.

3. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις ΕΔ-ΣΑ ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

4. Στην πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα: α) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών και β) το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από το βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.

Προσωπική διαφορά

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:

το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Εβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς, οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μία δόση, αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Για τους... νέους

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016!

Οσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο, χωρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(Ε.Τ. 24/07/2017 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ - gpalaitsakis@e-typos.com)


EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ