Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Διευκόλυνση Στρατιωτικών και οικογένειών τους στη διαδικασία εγγραφής για υγειονομική περίθαλψη μέσω του ΗΚΕΛΥ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 2891/30-10-2018) για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας-ΗΚΕΛΥ) κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Άμυνας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Λιάνα Κανέλλη και Σταύρος Τάσσος.Αναλυτικά αναφέρουν:

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ προς ΥΕΘΑ σχετικά με κατάργηση υποχρεωτικής εισφοράς και εγγραφής σε «Θεσμικές» Ενώσεις Αποστράτων


Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ
Αναγεννήσεως 184
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
Ορεστιάδα 30 Oκτ.2018

Προς: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κοιν.: κ. Αν. ΥΕΘΑ, κ. Υφυπουργό Εθν. Άμυνας

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικές εισφορές και υποχρεωτική εγγραφή αποστράτων σε Ενώσεις Αποστράτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 του ΝΔ.1171/72 τακτικά μέλη των Ενώσεων καθίστανται υποχρεωτικά οι ε.α. αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των ΕΔ, της χωροφυλακής και του λιμενικού σώματος που λαμβάνουν μέρισμα με τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και υπόκεινται σε κρατήσεις επί του δικαιούμενου μερίσματος σε ύψος που καθορίζεται με απόφαση του ΥΕΘΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1%.

2. Οι κρατήσεις των μελών υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών γίνονται αυτόματα, αμέσως μόλις κάποιος καταστεί μερισματούχος ενώ η εγγραφή του στις Ενώσεις Αποστράτων προϋποθέτει την αίτησή του συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι παρατηρείται το οξύμωρο να γίνονται κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων από αποστράτους που δεν είναι μέλη τους, καθώς δεν υποχρεώνονται από κάποια διάταξη να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να καταστούν τακτικά μέλη τους.

3. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας ενώπιον του νόμου και η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων. Η επιλογή αυτή έχει ως θεμέλιο το άρθρο 2 του Συντάγματος το οποίο καθιστά πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και την παρ. 4 του ιδίου άρθρου όπου τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες

4. Οι αρχές της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης κατοχυρώνονται σε πολλά διεθνή κείμενα και συμβάσεις, όπως π.χ. στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. (άρθρα 1 και 7), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 2), στη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» της 7-3-1966 (Ν.Δ. 494/1970), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 14) και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 21).

5. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 12 παρ 5, επιτρέπεται με νόμο η σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος (...) εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

6. Οι Ενώσεις Αποστράτων δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες (εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος) που θα δικαιολογούσε αναγκαστική ένωση προσώπων και κατά συνέπεια το ΝΔ.1171/72 είναι αντισυνταγματικό. Παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ 1 του Συντάγματος περί ελευθερίας του ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

7. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 3198/1990, 2540/1999, 3942/2001) η ελευθερία της σωματειακής οργανώσεως των πολιτών, που απορρέει από την κατοχυρώνουσα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγματος, περιλαμβάνει το δικαίωμα του καθενός από αυτούς να ιδρύει σωματείο, να μετέχει σε σωματείο της εκλογής του και να αποχωρεί ανεμποδίστως από αυτό. Περιλαμβάνει επίσης την ελευθέρως καθοριζόμενη από τα μέλη του, διά του οικείου καταστατικού, οργάνωσή του, στοιχείο της οποίας αποτελεί η οικονομική συνεισφορά τους για τη λειτουργία του σωματείου. Η ελευθερία εξ’ άλλου του πολίτη να μη μετέχει καθόλου σε σωματείο, που απορρέει από τη γενική ελευθερία του ατόμου, την οποία επίσης κατοχυρώνει το Σύνταγμα (άρθρο 5), αποκλείει τον εξαναγκασμό του να προβεί στην ίδρυση σωματείου ή να συμμετάσχει σε υφιστάμενο.

8. Αντισυνταγματική είναι ακόμα και η απλή επιβολή οικονομικής επιβάρυνσης (εισφοράς) σε όλα αδιακρίτως τα μέλη μιας κατηγορίας προσώπων, υπέρ όλων ή ορισμένων από τα σωματεία που εμφανίζονται ως εκπρόσωποί τους. ΣΤΕ 3337/1975, σε Π.ΠΑΡΑΡΑ, Σύνταγμα 1975. Corpus, 1, 1982, 199.

9. Εφόσον το άρθρο 12. παρ 1 του Συντάγματος κάνει λόγω για δικαίωμα των Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωματεία, καθίσταται σαφές πως ούτε η σύσταση τέτοιων οργανισμών ούτε η συμμετοχή σε αυτούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρατικού καταναγκασμού. Αυτή η απαγόρευση της επιβολής υποχρεώσεως για συνένωση αποτελεί την αρνητική όψη του δικαιώματος ή αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με την παραδοσιακή ορολογία.

10. Θέμα αρνητικής ελευθερίας της (μη) συνένωσης προκύπτει και σε σχέση με την υποχρεωτική συμμετοχή επαγγελματιών ή άλλων προσώπων σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή η μετατροπή υφιστάμενων σωματείων σε Ν.Π.Δ.Δ με υποχρεωτική και πάλι συμμετοχή. Σύμφωνα με τη νομολογία, απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕ 2222/1981 κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 12 Συντ. η μετατροπή (Α.Ν 628/1968) των σωματείων των εφέδρων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σωματειακούς καθαρά σκοπούς, τα οποία δεν ασκούν καμία δημόσια εξουσία, αλλά έχουν ως μέλη υποχρεωτικά σύμφωνα με τον Α.Ν 628/1968 τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες πολεμιστές και διοικούνται από πρόσωπα που ορίζονται απευθείας από όργανα της δημόσιας διοίκησης. Αποτέλεσμα της απόφασης του ΣΤΕ υπήρξε ο Ν.1301/82 σύμφωνα με τον οποίο (άρθ. 1) ιδρύθηκαν ενώσεις εφέδρων ως ΝΠΔΔ, χωριστά κατά τοπική περιφέρεια της χώρας με ανώτατη πανελλήνια ομοσπονδία, ενώ το άρθρο 3 παρ 2 προβλέπει ότι μέλη των Ενώσεων είναι οι έφεδροι σε εφεδρεία αξιωματικοί που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους.

11. Αντισυνταγματικό είναι και το άρθρο 14 παρ 2 του ν.1191/90 που προβλέπει την προνομιακή μεταχείριση μελών που είναι ε.α. ανώτατοι αξιωματικοί βαθμών Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, για τη θέση του προέδρου και αντιπροέδρου του ΔΣ. Η αρχή, άλλωστε, της ισότητος που κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος επιβάλλει στον νομοθέτη να μην δημιουργεί ρήγματα στην καθολικότητα των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτός εάν το ίδιο το σύνταγμα εισήγαγε προσόντα προς άσκηση κάποιου δικαιώματος ή εάν η εις βάρος κάποιου αναστολή ή στέρηση κάποιου ατομικού δικαιώματος επιτρέπεται. Το αντίθετο, η αναγνώριση δηλαδή της δυνατότητος να εισάγονται οι γενικές εξαιρέσεις από τον νομοθέτη, εκεί όπου το Σύνταγμα δεν διακρίνει ή απλώς σιωπά, θα άφηνε, κατ’ ουσίαν, ελεύθερο το πεδίο για την αναβίωση αυθαιρέτων διακρίσεων ενώπιον του νόμου και την δημιουργία πολιτών ιδιαιτέρων τάξων, ομάδων ή κατηγοριών (Ολ. ΣΤΕ 867/88).

12. Επειδή

α. Τα ε.α. στελέχη των Ε.Δ ως ελεύθεροι πολίτες, απολαμβάνουν πλήρη συνταγματικά και πολιτικά δικαιώματα και έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και της κοινωνικής ζωής χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

β. Όλοι οι ε.α. αξιωματικοί που θέλουν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αιρετό όργανο της πολιτείας συμμετέχουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με κάθε άλλο πολίτη που δεν στερήθηκε των συνταγματικών του δικαιωμάτων.

γ. Η επιβολή νομικών περιορισμών, εξαιρέσεων ή και διακρίσεων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ή την εκλογή των μελών του ΔΣ των Ενώσεων και των Παραρτημάτων καταστρατηγεί το αναφαίρετο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και την βασική αρχή της πλειοψηφίας που είναι η πεμπτουσία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Ο νομικά τεχνηέντως έλεγχος των ενώσεων και η φαλκίδευση των ίσων δικαιωμάτων των μελών αποτελεί ντροπή για το νομικό μας πολιτισμό και τη δημοκρατία.

Σας παρακαλούμε όπως νομοθετήσετε την κατάργηση της υποχρεωτικής κράτησης και της υποχρεωτικής εγγραφής από τους ε.α συναδέλφους στις Ενώσεις αυτές.

Με τιμή
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας


Παναγιώτου Δημήτριος
Χαράλαμπος Καραγιάννης
Ανθστης ε.α
Ανθστης ε.α

Αναδρομικά στελεχών ΕΔ-ΣΑ: Ερωτήματα που προκύπτουν (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)


Αναδρομικά «εδώ και τώρα» στους στρατιωτικούς - ένστολους. Αναλυτικά παραδείγματα

Την προσεχή Πέμπτη 01 Νοε 2018, εκτός απροόπτου, θα κατατεθεί στη Βουλή τελικά το σχέδιο για την καταβολή των αναδρομικών, μετά την υπόσχεση από την κυβέρνηση, που ωστόσο στηρίζεται στη δικαίωση από το ΣτΕ.

Οι στρατιωτικοί - ένστολοι δικαιούνται ολόκληρο το ποσό. Θα τους δοθεί; Στο προσχέδιο θα προβλέπονται να δοθούν τα αναδρομικά στο τέλος του 2018, ύψους 800 εκατ. ευρώ.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ηλίας Νατσιούλας, ειδικός οικονομολόγος επί των στρατιωτικών θεμάτων, τονίζει ότι «το ποσό που δεσμεύεται είναι χαμηλό σε σχέση με τα οφειλόμενα για τα έτη 2012 έως και 2018. Για την επιστροφή των αναδρομικών», τονίζει ο κ. Νατσιούλας, «απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία, έκδοση εγκυκλίου υλοποίησης από Υ.Ο. διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η κυβέρνηση, όταν νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, θα χορηγήσει μέρος και όχι το σύνολο αυτών που είναι υποχρεωμένη, από το Σύνταγμα και τις αμετάκλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων, να επιστρέψει ως παρανόμως παρακρατηθέντα».

Το ερώτημα που προκύπτει, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, είναι «αν θα δοθούν αναδρομικά έως 31/12/2016, δηλαδή 53 μηνών, ή έως 31/12/2018, δηλαδή 77 μηνών. Αυτό θα είναι καθοριστικό για το ποσό που θα πάρουν».

Επιπρόσθετα, ο κ. Νατσιούλας τονίζει: Για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από την 1/1/2017, συγκρίθηκαν τότε οι αποδοχές που λάμβανε το κάθε στέλεχος με την 31/12/2016 και οι αποδοχές με το νέο μισθολόγιο. Αν στη σύγκριση πρόεκυπτε διαφορά αρνητική, δηλαδή με το νέο μισθολόγιο (1/1/2017) οι αποδοχές ήταν χαμηλότερες, τότε αυτή η διαφορά δίνεται ως προσωπική διαφορά, δηλαδή το στέλεχος συνέχιζε να λαμβάνει τις αυξημένες αποδοχές της 31/12/2016, αλλά κάθε φορά που ήταν να πάρει αύξηση, π.χ. μέσα στο 2017, 2018 κ.λπ., λόγω προαγωγής ή λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, τότε το ποσό της εκάστοτε αύξησης θα αναιρείται από την προσωπική διάφορα και ο μισθός θα παραμένει ο ίδιος, μέχρι να εκμηδενιστεί το πόσο της προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά ουσιαστικά είναι ένας έξυπνος τρόπος, ο οποίος έχει κοινωνικές προεκτάσεις, για να κρυφτούν οι άμεσες μειώσεις μισθών και, επιπλέον, αυτή δεν υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Εξ αυτού προκύπτουν μεγάλα ερωτηματικά.

Ρωτούν οι στρατιωτικοί. Θα συμπαρασύρει και τις τρέχουσες αποδοχές του νέου μισθολογίου; Θα οδηγήσει σε καταβολή αναδρομικών δόσεων και για το χρονικό διάστημα μετά τον Ιανουάριο 2017;

Κατ’ αρχάς να δούμε την αναπροσαρμογή με ημερομηνία 31/12/2016. Ο κ. Νατσιούλας αναφέρει: «Με την καταβολή των αναδρομικών θα αναπροσαρμοστούν/αυξηθούν οι δικαιούμενες αποδοχές την 31/12/2016, οι οποίες αποτελούν το σημείο για τη διασφάλιση των αποδοχών του νέου μισθολογίου από 1/1/2017.

Αν, για παράδειγμα, ένας λοχίας είχε αποδοχές την 31/12/2016 ύψους 1.000 ευρώ και με το νέο μισθολόγιο από 1/1/2017 πρόεκυπτε να έχει 950 ευρώ, τότε για να διασφαλιστούν οι αποδοχές του θα είχε προσωπική διαφορά 50 ευρώ και θα συνέχιζε εκ νέου να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές, 1.000 ευρώ.

Αν τώρα είναι να δοθεί το υπόλοιπο 50%, τότε με 31/12/2016 θα αναπροσαρμόζονταν οι αποδοχές από 1.000 σε 1.030 ευρώ. Αν γίνει τώρα σύγκριση με το νέο μισθολόγιο από 1/1/2017 θα πρόεκυπτε να έχει 950 ευρώ και για να διασφαλιστούν οι αποδοχές του στο ποσό των 1.030, θα είχε μεγαλύτερη προσωπική διαφορά 80 ευρώ, αλλά θα συνέχιζε δηλαδή εκ νέου να λαμβάνει τις ίδιες αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1.030 ευρώ.

Συνεπώς ο λοχίας θα λάμβανε 30 ευρώ επί 77 μήνες μέχρι και 31/12/2018 και θα είχε αυξημένο κατά 30 ευρώ τον μήνα από 1/1/2019 και μετά.


Με την προσωπική διάφορα που ισχύει, κατά τον κ. Νατσιούλα, «με το νέο μισθολόγιο εφαρμόζεται εμμέσως μακροχρόνιο πάγωμα των μισθών στα σημερινά επίπεδα, μια και δεν θα υπάρχουν πλέον αυξήσεις λόγω προαγωγής, ή λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, αφού το ποσό της εκάστοτε αύξησης θα αφαιρείται από την προσωπική διάφορα και ο μισθός θα παραμένει ο ίδιος, μέχρι να εκμηδενιστεί το πόσο της προσωπικής διαφοράς. Όσο μεγαλύτερη η προσωπική διάφορα τόσος μεγαλύτερος και ο χρόνος εξάλειψής της και επιπλέον αβεβαιότητα σε μελλοντική κατάργησή της. Όσοι συνταξιοδοτούνται στον υπολογισμό της σύνταξης δεν θα προσμετράται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με μικρότερα ποσά».

Παραμονεύει η Εφορία

Τα στελέχη αν λάβουν τα αναδρομικά εφάπαξ εντός του 2018 θα υποχρεωθούν την επόμενη χρονιά, μέχρι 31/12/2019 να υποβάλλουν συμπληρωματικές χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012 έως 2014 και ηλεκτρονικές δηλώσεις για τα έτη 2015 έως 2017.

Τα ποσά των αναδρομικών αρχικά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης. Με την υποβολή όμως των συμπληρωματικών τροποποιητικών δηλώσεων, τα στελέχη θα πληρώσουν πρόσθετο ποσό, που ουσιαστικά μειώνει το ποσό των αναδρομικών που θα δοθεί.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις όπου ΕΠΟΠ που έχουν, για παράδειγμα, το 2012, το 2013, το 2014 ετήσιες αποδοχές κάτω των 12.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να δώσουν κατ’ ελάχιστον 120 ευρώ όταν υπερβούν έστω και για 1 ευρώ το ετήσιο ποσό των 12.000 ευρώ λόγω των αναδρομικών και της αναγωγής αυτών κατ’ έτος.

Το ίδιο θα συμβεί και σε υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που έχουν, για παράδειγμα, το 2012, το 2013, το 2014 ετήσιες αποδοχές κάτω των 20.000 ευρώ και θα υποχρεωθούν να δώσουν κατ ελάχιστον 200 ευρώ όταν υπερβούν έστω και για 1 ευρώ το ετήσιο ποσό των 20.000 ευρώ λόγω των αναδρομικών και της αναγωγής αυτών κατ’ έτος.

Αυτό συμβαίνει καθώς με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, ορίζεται, για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2012 μέχρι και 31/12/2014 να διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 η οποία υπολογίζεται ως εξής:

α) Με συντελεστή 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

β) Με συντελεστή 2% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Γενικά όλα τα στελέχη θα πληρώσουν εκ των υστέρων ποσό με τον αντίστοιχο συντελεστή, όπως και σε όλα τα έτη.

Τα αναδρομικά που θα δοθούν δεν θα εξαντλήσουν τη φορολογική υποχρέωση των στελεχών, καθώς αυτά υπόκεινται σε χαμηλότερη κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό.

Θα υπάρχει πρόσθετο ποσό φόρου συμψηφισμού κατά την υποβολή δήλωσης αναδρομικών ύψους 2% ή 9% ή 12% κ.λπ., καθώς τα ποσά θα φορολογηθούν με 20%, αλλά με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα μπουν στην κλίμακα φορολόγησης ανάλογα τα έτη και το ποσό. Οι συντελεστές που ίσχυαν ήταν 22%, 29%, 32%. Όσοι αμελήσουν ή το ξεχάσουν και δεν υποβάλουν τροποποιητικές δήλωσες στα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, σε γενόμενο έλεγχο κινδυνεύουν με κυρώσεις 100 ευρώ για κάθε παράλειψη δήλωσης.

Παραδείγματα:

Με βάση τον παραπάνω τρόπο, ας δούμε παρακάτω με τρία παραδείγματα τα δικαιούμενα αναδρομικά είτε για 53 μήνες, δηλαδή ως 31/12/2016, είτε για 77 μήνες, έως 31/12/2018.

Αρχικά, για να γίνει κατανοητό, θυμίζουμε ότι το προηγούμενο 50% (ν.4307/14) δόθηκε για χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 30/6/2014 (αναδρομικά 23 μηνών) σε 36 μηνιαίες δόσεις και από 1/7/2014 και μετά δινόταν αυτό το 50% κάθε μήνα στη μισθοδοσία.

Επειδή όμως από το διάστημα 1/8/2014 και μετά όλα τα στελέχη έχουν πάρει μισθολογικές προαγωγές κ.λπ., τα ποσά που θα λάβουν με το υπόλοιπο 50% θα είναι λίγο μεγαλύτερα, καθώς για κάποιους μήνες θα υπολογίζονται με τα ποσά επόμενου βαθμού.

1ο παράδειγμα (Λοχαγός)

Λοχαγός από ΣΣΕ με 15 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το προηγούμενο 50% για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 1.190 (δόθηκαν 33 ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016 (αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 2.730 ευρώ

2ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018 (αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 3.970 ευρώ.

2ο παράδειγμα (Αρχιλοχίας)

Αρχιλοχίας από ΣΜΥ με 15 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το προηγούμενο 50% για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 650 ευρώ (δόθηκαν 18 ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016 (αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 1.712 ευρώ.

2ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018 (αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 2.448 ευρώ.

3ο παράδειγμα (ΕΠΟΠ Λοχίας)

ΕΠΟΠ λοχίας με 13 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το προηγούμενο 50% για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 720 ευρώ (δόθηκαν 20 ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016 (αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 1.670 ευρώ.

2ο σενάριο: Να δοθούν αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018 (αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 2.410 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω τρία παραδείγματα, στον παρακάτω πινάκα φαίνονται τα δικαιούμενα ποσά ανά διάφορες κατηγορίες σε σχέση με τα ποσά που διέρρευσαν.


του Γιώργου Αυτιά
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

(ΠΗΓΗ: toxrima.gr)

Προαγωγές Υπαξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. για τα Έτη 2008, 2015, 2017 και 2018 (ΕΔΥΕΘΑ 141)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων
Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών
για τα Έτη 2008, 2015, 2017 και 2018
ΑΔΑ: 6ΚΓΜ6-ΚΑΩ

Άρθρο μόνο

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του 445/74 ν.δ., τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2008, 2015, 2017 και 2018, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):...Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:


Προαγωγές και Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Ο-Σ Σ.Ξ. έτους 2018 (ΕΔΥΕΘΑ 142)


Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων
Προαγωγές και Αποστρατείες
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΩΑΣΛ6-ΝΤΝ

Αποφασίζουμε:

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αριθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:

ΓΕΣ: Διοργάνωση Συσκέψεων Μηχανικού του ΝΑΤΟ (ΦΩΤΟ)


Υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκαν στο Λουτράκι Κορινθίας, για πρώτη φορά στη χώρα μας, οι παρακάτω εκδηλώσεις :

- Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, η Σύσκεψη της 22ης Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Μηχανικού (ΜΧ) [Steering Committee (SC) του MILENG CoE].

- Το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρίου 2018, η Ανώτερη Νατοϊκή Διακλαδική Σύσκεψη ΜΧ [Joint Engineer Conference 2018 (NSJEC 2018)].Η Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου Αριστείας ΜΧ του ΝΑΤΟ, αποτελεί το όργανο διεύθυνσης και συντονισμού του Κέντρου και συγκροτείται από τους Εθνικούς Αντιπροσώπους των 17 Εθνών που το απαρτίζουν. Συγκαλείται δύο φορές το χρόνο και σκοπό έχει την έκδοση κατευθύνσεων, καθώς επίσης την επίβλεψη των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της Επιτροπής, περιέλαβε τον απολογισμό πεπραγμένων και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την έγκριση του προϋπολογισμού και την επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος του Κέντρου.

Η Ανώτερη Νατοϊκή Διακλαδική Σύσκεψη ΜΧ, αποτελεί το κύριο μέσο καθορισμού της πολιτικής και του δόγματος ΜΧ της Συμμαχίας. Διεξάγεται μία φορά το χρόνο και σκοπός της είναι η ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ΜΧ. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εθνικών Διευθύνσεων ΜΧ και εκπρόσωποι της Συμμαχίας.

Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που συζητήθηκαν, περιέλαβε τον καθορισμό των στόχων και του «οράματος» (vision) του Όπλου του ΜΧ του NATO και την εξέταση του επιχειρησιακού έργου του ΜΧ των Στρατηγείων της Συμμαχίας.

Η διοργάνωση των παραπάνω συσκέψεων, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, απέσπασε τα ευμενή σχόλια των συμμετεχόντων και προέβαλλε το Στρατό Ξηράς και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

ΑΝΥΕΘΑ Π. Ρήγας: «Τέλη Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί καταβολή των αναδρομικών» (ΒΙΝΤΕΟ)


ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Αναφορές τόσο στην καταβολή αναδρομικών προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας κατά την ενημέρωση προς τους επιτελείς της 1ης Στρατιάς.Σε ότι αφορά την καταβολή των αναδρομικών ο κ. Ρήγας επισήμανε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Χαρακτηριστικά το απόσπασμα:


(ΠΗΓΗ: larissanet.gr )

Παρεμβάσεις κατά των μετρητών ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών


Του Σπύρου Δημητρέλη

Σειρά σεναρίων για τον περιορισμό της χρήσης μετρητών έχει βάλει στο τραπέζι το υπουργείο Οικονομικών. Οι παρεμβάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρούνται πολύ σημαντικές για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Και αυτό διότι τα τελευταία χρόνια, λόγω και της υπερφορολόγησης, η ανωνυμία των εισπράξεων σε μετρητά αναδείχθηκε στο βασικό μέσο που χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να αποκρύψουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Στο τραπέζι της Καραγιώργη Σερβίας βρίσκονται μια σειρά από παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της χρήσης μετρητών, ειδικά μετά και την πρόσφατη κατάργηση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών. Οι λύσεις που εξετάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι εξής:

η μείωση του ορίου αξίας συναλλαγής πάνω από την οποία είναι υποχρεωτική η πληρωμή με τραπεζικό μέσο, όπως είναι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή η πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Σήμερα το όριο είναι 500 ευρώ και έχει ληφθεί η απόφαση να μειωθεί στα 300 ευρώ ή και χαμηλότερα

η αύξηση των υποχρεωτικών δαπανών με κάρτα προκειμένου να χορηγηθεί το αφορολόγητο όριο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Τα σημερινά όρια θεωρούνται πολύ χαμηλά και «πιάνονται» από τους μισθωτούς και συνταξιούχους μέσα στο πρώτο δίμηνο ή τρίμηνο κάθε έτους. Ειδικότερα, εξετάζεται το ελάχιστο όριο δαπανών με κάρτα να αυξηθεί:

- στο 15% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ (από 10% που είναι σήμερα).

- στο 20% για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ (από 15% σήμερα)

- στο 25% για εισόδημα από 30.001 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στα 30.000 ευρώ (από 20% που είναι σήμερα).

Όσον αφορά την επέκταση της χρήσης συσκευών ηλεκτρονικής πληρωμής POS έχουν, προς το παρόν, απορριφθεί εισηγήσεις για επέκταση στα περίπτερα και τα ταξί. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται στο ΥΠΟΙΚ ότι η χρήση POS θα δημιουργήσει προβλήματα οικονομικής επιβίωσης στα περίπτερα τα οποία έχουν εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Και αυτό διότι στην καλύτερη περίπτωση η προμήθεια που κρατούν οι τράπεζες για τις εισπράξεις μέσω POS είναι 0,4% της αξίας συναλλαγής. Έχουν επίσης απορριφθεί και εισηγήσεις για υποχρεωτική εγκατάσταση των POS στα ταξί. Όπως λένε πηγές του ΥΠΟΙΚ πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τις προδιαγραφές των φορολογικών μηχανισμών των ταξί που θα πρέπει να είναι συμβατές με την αποδοχή πληρωμών μέσω POS.

(ΠΗΓΗ: capital.gr)

Από ιογενή γαστρεντερίτιδα επλήγησαν 39 νεοσύλλεκτοι στη Θήβα – Καμία ανησυχία για την υγεία τους


Στο στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού

του Λεωνίδα Σ. Μπλαβέρη

Δεν εμπνέει καμία ανησυχία, συμφώνως με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η κατάσταση της υγείας των 39 νεοσύλλεκτων οπλιτών θητείας, οι οποίοι προχθές παρουσίασαν προβλήματα ήπιας μορφής ιογενούς γαστρεντερίτιδος, μετά από έξοδο και την επιστροφή τους στο στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα.Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:

«Σας ενημερώνουμε ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2018, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), στη Θήβα, 39 Οπλίτες Θητείας που εισήλθαν στο στρατόπεδο μετά από έξοδο, παρουσίασαν συμπτώματα ήπιας μορφής ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Οι Οπλίτες, νοσηλεύονται σε ειδικούς χώρους του ΚΕΠΒ, για παρακολούθηση και αγωγή. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ιδιαίτερη ανησυχία» σημειώνεται χαρακτηριστικώς.

(ΠΗΓΗ: newpost.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Στρατιωτικοί: Εφάπαξ τα αναδρομικά στις 27 Νοεμβρίου. Τι ισχύει για αποστράτους (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ)


Επιτέλους! 27 Νοεμβρίου τα αναδρομικά στους Στρατιωτικούς. Εφάπαξ θα δοθούν τα οφειλόμενα στα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ.

Με την επόμενη μισθοδοσία, που είναι προγραμματισμένη για τις 27 Νοεμβρίου, αναμένεται να γίνει εφάπαξ η καταβολή των αναδρομικών στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το νομοσχέδιο για την καταβολή των αναδρομικών για όλα τα ειδικά μισθολόγια υπολογίζεται ότι θα κατατεθεί στη Βουλή την 1η Νοεμβρίου και θα αποσαφηνίζει όλα τα διαδικαστικά θέματα.Ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία, τα αναδρομικά που θα λάβουν τον Νοέμβριο ξεκινούν από τα 260 ευρώ και ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ. Η εξόφληση αφορά τα αναδρομικά 53 μηνών, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2017 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο. Τα ποσά των αναδρομικών που θα εισπράξουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% των περικοπών που έγιναν στις αποδοχές τους, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές βάσει παλαιότερων αποφάσεων του ΣτΕ.


Αναδρομικά προβλέπεται να πάρουν και οι απόστρατοι αξιωματικοί. Τα χρήματα που πρόκειται να δοθούν στους απόστρατους ξεκινούν από τα 850 ευρώ και φθάνουν έως τα 6.800 ευρώ, ανάλογα και πάλι με τον βαθμό τους.

Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες δικαιώθηκαν πλήρως και έχουν ήδη λάβει σε μηνιαίες δόσεις τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στο 50% των περικοπών οι οποίες επιβλήθηκαν από την 1η/8/2012 με τον νόμο 4093/2013. Επιπλέον, το Δημόσιο οφείλει να τους καταβάλει ποσά αναδρομικών τα οποία αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% των περικοπών σε βασικούς μισθούς και επιδόματα, που τους επιβλήθηκαν με τον ν. 4093/2013 την περίοδο από την 1η/8/2012 έως την 31η/12/2017. Παράλληλα, δικαιούνται πλέον και προσαύξηση των «προσωπικών διαφορών» που λαμβάνουν κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου, αναδρομικά από την 1η/1/2017), κατά τα ακαθάριστα ποσά μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν, για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/12/2017, εξαιτίας της επιβεβλημένης πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

H προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει ότι τα αναδρομικά που θα καταβληθούν αφορούν περιόδους με καταληκτική ημερομηνία την 31η/12/2016.

Βάσει, δηλαδή, της νομοθετικής ρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, η αποκατάσταση των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, καθηγητών ΑΕΙ και λοιπών δημόσιων λειτουργών θα γίνει μέχρι την ημερομηνία ισχύος των προηγούμενων ειδικών μισθολογίων, ενώ στις αποδοχές που καταβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η/1/2017 μέχρι σήμερα δεν θα γίνει αναδρομική προσαρμογή, με το αιτιολογικό ότι από τις αρχές του 2017 ισχύουν νέα, εντελώς διαφορετικά ειδικά μισθολόγια για όλες αυτές τις κατηγορίες.

(ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29/10/2018)

__________________
Υ.Γ.: Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΕΑΑΣ: Διευκρινήσεις-Οδηγίες για Συμπλήρωση και Υποβολή Αίτησης προς ΝΣΚ


Αθήνα 29 Οκτ. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ύστερα από συνεχιζόμενες επίμονες ερωτήσεις και απορίες των μελών μας σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας, όσον αφορά την πιθανή διεκδίκηση των περικοπέντων επιδομάτων, δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, η ΕΑΑΣ κρίνει σκόπιμο να επανέλθει διευκρινιστικά για δεύτερη φορά επί του θέματος.

Επικαιροποιείται το περιεχόμενο των ήδη εκδοθεισών ανακοινώσεων και αιτήσεων διακοπής παραγραφής που ήδη περιήλθαν σε γνώση των μελών μας.Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των παραπάνω επιδομάτων. Αναμένεται η απόφαση από Τμήμα Επταμελούς Συνθέσεως του Σ.τ.Ε., στο οποίο τέθηκε το προδικαστικό ερώτημα από Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει προς εκδίκαση ακριβώς ταυτόσημη αγωγή από δικαιούχο πολίτη.

Διευκρινίζεται ότι, ενόψει έκδοσης αμετάκλητης απόφασης Δικαστηρίου και πιθανής ενδεχόμενης θετικής έκβασης για τους δικαιούχους πολίτες της υποστηριζόμενης αντισυνταγματικότητας των περικοπών, η μόνη ενέργεια που πρέπει να κάνει κάθε μέλος μας στη παρούσα χρονική συγκυρία είναι η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 31-12-2018.

Η αίτηση αυτή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα διακοπής της παραγραφής, είτε υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), είτε στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους).

Το αρμόδιο υπουργείο για λόγους διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν προτείνει την υποβολή της αιτήσεως αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όσοι από τα μέλη μας κατέχουν την απαραίτητη επάρκεια χειρισμού Η/Υ, μπορούν πράγματι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση του υπουργείου προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουν στο ειδικό πεδίο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την παραλαβή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης τους από τον ΕΦΚΑ.

Τα υπόλοιπα μέλη μας θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους τις αιτήσεις ώστε να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πρωτόκολλα είτε του ΕΦΚΑ είτε του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται να κατέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση τους στο αντίστοιχο βιβλίο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγράφεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης που υποβλήθηκε. Γίνεται πάντοτε δεκτό ότι μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή προς έναν από τους παραπάνω φορείς, οπότε πρέπει να διαφυλαχθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου και φ/ο της υποβληθείσας αίτησης.

Υπόψη ότι πέρα της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΦΚΑ δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο Ν.Σ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr, φροντίζοντας και πάλι να διαφυλαχθεί αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης . Αίτηση δύναται τα μέλη μας να προμηθεύονται είτε στην έδρα της Ένωσης Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη 18 είτε στα κατά τόπους παραρτήματα είτε να την κατεβάσουν από τον ιστότοπο της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από τα μέλη μας και στα κατά τόπους γραφεία του Ν.Σ.Κ. και συγκεκριμένα όπως παρακάτω:

1
Μυτιλήνη, Μ. Ασίας 2
Τ/Κ 81100
2
Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 57
Τ/Κ 54123
3
Αγρίνιο, Γοργοποτάμου 17
Τ/Κ 30132
4
Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη 1
Τ/Κ 68131
5
Βέροια, Μητροπόλεως 48
Τ/Κ 59132
6
Βόλος, Ελευθερίου Βενιζέλου 5
Τ/Κ 38333
7
Ηράκλειο, Μουρέλου 2 & Καλοκαιρινού
Τ/Κ 71202
8
Ιωάννινα, Βλαχλείδη & Μιχαήλ Αγγέλου 9
Τ/Κ 45332
9
Καβάλα, Παύλου Μελά 6
Τ/Κ 65302
10
Καλαμάτα, Σαλαμίνος & Χίου Δυτική Παραλία
Τ/Κ 24131
11
Κατερίνη, Βότση 2 & Εθνικής Αντιστάσεως
Τ/Κ 60100
12
Κέρκυρα, Θ. Κολοκοτρώνη 5 Νέο Δικαστικό Μέγαρο
Τ/Κ 49132
13
Κοζάνη, Δημοκρατίας 48
Τ/Κ 50131
14
Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 31
Τ/Κ 69132
15
Κόρινθος, Αδειμάντου 53
Τ/Κ 20131
16
Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας 3
Τ/Κ 35132
17
Λάρισα, Μανωλάκη 13-15
Τ/Κ 41222
18
Λιβαδειά, Γ. Σπυροπούλου 26 Δικαστικό Μέγαρο
Τ/Κ 32131
19
Μεσολόγγι, Τραυλαντώνη 28
Τ/Κ 30200
20
Ναύπλιο, Βας. Κωνσταντίνου 6
Τ/Κ 21100
21
Πάτρα, Φιλοποίμενος 14
Τ/Κ 26221
22
Χαλκιδική, Κωνσταντινουπόλεως 5
Τ/Κ 63100
23
Πύργος, Διοικητήριο
Τ/Κ 27131
24
Ρόδος, Τήλου 4
Τ/Κ 85131
25
Σέρρες, Π. Μελά 21
Τ/Κ 62123
26
Σπάρτη, Λυκούργου & Άγηδος 36
Τ/Κ 23100
27
Σύρος, Χίου και Πελοποννήσου
Τ/Κ 84100
28
Τρίκαλα, Κανούτα 1 & Βύρωνος
Τ/Κ 42131
29
Τρίπολη, Κύπρου 40-42
Τ/Κ 22123
30
Χαλκίδα, Φαρμακίδου 10
Τ/Κ 34132
31
Χανιά, Α. Παπανδρέου 65
Τ/Κ 73132

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από τα παραρτήματα του Ν.Σ.Κ., τότε οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα (ΑΘΗΝΑ) του N.Σ.Κ., μέχρι 31-12- 2018, ή στα κατά τόπους Παραρτήματα της ΕΑΑΣ μέχρι 30-11-2018.

Οι συστημένες επιστολές προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Έδρα) αποστέλλονται στην Δνση Ακαδημίας 68 Τ/Κ 10678, Αθήνα.

Για όσα μέλη αδυνατούν να υλοποιήσουν κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, μπορούν να τις καταθέσουν και στα κατά τόπους Παραρτήματα μας μέχρι 30 Νοεμβρίου 18, κρατώντας και διαφυλάσσοντας πάντα φ/ο αυτής. Τα Παραρτήματα στη συνέχεια θα τις υποβάλλουν συγκεντρωτικά στο Ν.Σ.Κ., ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η ευθύνη αποστολής της.

Διευκρινίζεται ότι μοναδικός σκοπός και αποτέλεσμα των παραπάνω αιτήσεων είναι η διακοπή της παραγραφής. Το αίτημα αυτό δηλαδή η διακοπή της παραγραφής που πρέπει να αναγράφεται στο περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης.

Ασφαλώς διακοπή της παραγραφής επέρχεται πάντοτε και με την κατάθεση αγωγής, με την οποία ο ενάγων διεκδικεί από το Δικαστήριο την καταβολή του ποσού των επιδομάτων που κατά την άποψη του έχουν περικοπεί αντισυνταγματικά.

Η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγκαία προσφυγή σε δικηγόρο. Εναπόκειται δε στη πρωτοβουλία κάθε στελέχους μας να επιλέξει από τώρα την επιλογή κατάθεσης αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η ΕΑΑΣ προς διευκόλυνση των μελών της συνέταξε υπόδειγμα «Αίτησης Διακοπής – Παραγραφής» με περισσότερα νομικά στοιχεία σε σχέση με την όμοια αίτηση που μπορεί να συντάξει και υποβάλει μόνο του κάθε μέλος μας.

Διερμηνεύοντας δε την σύνθετη νομοθεσία γύρω από το θέμα του ύψους των παρακρατηθέντων επιδομάτων και με κύριο ερμηνευτικό εργαλείο την ισχύουσα Αρχή της εξάρτησης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους, που αποτελούν ειδικό μισθολόγιο, έκρινε ως ορθή την άποψη ότι τα οφειλόμενα επιδόματα των μελών μας ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ Πάσχα και 250 ευρώ αδείας.

Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι επιδόθηκαν σε νομικόχρωμες παρατηρήσεις, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αρκεστούμε στο αίτημα επιστροφής μικρότερων επιδοματικών ποσών και συγκεκριμένα 400 ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ Πάσχα και 200 ευρώ αδείας.

Έχει ήδη ειπωθεί ότι η αίτηση διακοπής – παραγραφής δεν πρόκειται να αποφέρει επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε ύψους. Διακόπτει μόνο την παραγραφή ώστε σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης (τελειωτικής) δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο τα μέλη μας να μην χάσουν χρήματα λόγω παραγραφής της αξίωσης τους.

Έτσι, ο από μέρους της Ένωσης υπολογισμός των επιδομάτων σε μεγαλύτερο ερμηνευτικά ύψος, αποτελεί και τον άξονα μελλοντικής διεκδίκησης από τα δικαστήρια επιστροφής των επιδομάτων μας με βάση την αρχή της σχέσης με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων και της συνέχισης ένταξης μας στα ειδικά μισθολόγια. Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο έχει την δυνατότητα και το καθήκον να προσδιορίσει εκείνο το ύψος των επιδομάτων που θα πρέπει να μας επιστραφούν στη περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση την ίδια ευχέρεια και ευελιξία έχει και η εκάστοτε Κυβέρνηση στην ανέλπιστη περίπτωση που αποφασίσει αυτόβουλα να μας επιστρέψει τα επιδόματα που μας περιέκοψε παρανόμως.

Η ΕΑΑΣ πιστεύει πως έγινε απολύτως κατανοητό ότι στη παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η θετική έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια, με έκδοση αμετάκλητης απόφασης, και η διακοπή της παραγραφής. Όχι ο υπολογισμός του ύψους των επιδομάτων, την επιστροφή των οποίων διεκδικούμε. Ο υπολογισμός των επιδομάτων μας στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος εμπεριέχει αυταπόδεικτη σκοπιμότητα.

Εκ του ΔΣ/ ΕΑΑΣ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ