Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Απόφαση Καμμένου για πρόσληψη 1000 ΟΒΑ στις ΕΔ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο σχετική απόφαση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών για ανακατάταξη στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων... 1000 συνολικά (600 Στρατό Ξηράς, 200 Πολεμικό Ναυτικό, 200 Πολεμική Αεροπορία) οπλιτών για βραχεία περίοδο δυο ετών η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος.

Η δυνατότητα ανακατάταξης δίνεται μόνο σε οπλίτες που υπηρετούν και όχι σε εφέδρους αμέσως μετά και σε συνέχεια της εκπλήρωσης της θητείας τους. Οι παραπάνω οπλίτες θα συνεχίζουν να υπηρετούν στις μονάδες από τις οποίες και θα απολύονται και οι οποίες έχουν καθορισθεί με σχετική υπουργική απόφαση χωρίς δυνατότητα μετάθεσης.

(mod.mil.gr)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

1) ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 1.000 ΟΒΑ!
2) «Πράσινο» για 1.000 προσλήψεις οπλιτών ΟΒΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3 ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΕΣΠΕΗΠ-ΕΣΠΕΚΜ-ΕΣΠΕΘ) ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Ομαδικά πυρά για τα Ταμεία των ΕΔ-ΣΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ, «ΓΙΑΤΙ, ΑΛΛΙΩΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ»

Πυρ ομαδόν δέχεται η κυβέρνηση, και, συγκεκριμένα, τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις των στελεχών που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, όπως επίσης και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, αφενός για... την προσπάθεια ένταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο, και την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, βάσει του οποίου υποχρεούνται σε αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητά τους και αυξομειώσεις στις παροχές στους δικαιούχους ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. Όλες οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις διεκδικούν την αυτοτέλεια των Ταμείων, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμούν πως αυτά θα οδηγηθούν στην καταστροφή, με συνέπειες για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Ναυτικού ζητούν να «τρέξουν» οι διαδικασίες εξαίρεσης των «Μετοχικών» από τον Νόμο 4254/2014

ΜΕΤΑ την πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, να συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και των οικείων Μετοχικών Ταμείων που θα εργαστεί με αντικείμενο την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού απέστειλε έγγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (θα είναι αρμόδια για τη σύσταση και λειτουργία της διακλαδικής επιτροπής) στο οποίο γίνεται λόγος για μια τεράστια αδικία σε βάρος των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως, σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο 4254/2014, τα Μετοχικά Ταμεία υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου οι αυξομειώσεις των παροχών να διενεργούνται πλέον με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ, ήτοι μίας υπηρεσίας που εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα με το σχετικό, με το Άρθρο 220 του Νόμου 4281/2014 δημιουργείται η απαίτηση εκδόσεως ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Άμυνας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι προσδιορισμού του συντελεστή βιωσιμότητας για τους Ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ.. προκειμένου στη συνέχεια έκαστο αρμόδιο Δ.Σ. των Μ.Τ. να προσαρμόσει τις παροχές του με αποκλειστικό γνώμονα τις επιταγές των τεχνικών παραμέτρων και συντελεστών.

Συναφώς με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, αλλάζει για τα αποχωρούντα, από τις 30/7/2014 και εντεύθεν, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο τρόπος υπολογισμού των χορηγούμενων εφάπαξ από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Ε.Δ. Πρακτικά λοιπόν θα επέλθουν μειώσεις στις εφάπαξ παροχές, καθόσον επιβάλλεται ο υπολογισμός τους αποκλειστικά με απόφαση την οποία είχε ήδη εκδώσει και υπογράψει μόνον ο υπουργός Εργασίας για τους φορείς αρμοδιότητάς του, φορείς οι οποίοι διέπονται από διακριτό νομικό πλαίσιο, διαφορετικές οικονομικές παραδοχές και διαφορετικό αντικειμενικό σκοπό. «Με τις ανωτέρω διατάξεις δημιουργείται το οξύμωρο, και συνάμα άδικο, σχήμα, ενώ η εποπτεία και η διοίκηση των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων-Λογαριασμών τους ανήκει στα θεσμικά όργανα του ΥΠΕΘΑ (τα οποία λογοδοτούν στο μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου που έχει ζωτική σχέση με τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων), το υπουργείο Εργασίας και η εποπτευόμενη από αυτό Εθνική Αναλογιστική Αρχή να έχουν τον πλέον καίριο-κυρίαρχο ρόλο επί της μεθόδου καθορισμού των παροχών (καθορισμό του παραγόμενου αποτελέσματος) σε φορείς που, αδιάσειστα, ανήκουν θεσμικά σε έτερο υπουργείο (ΥΠΕΘΑ).

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Και όλα αυτά επήλθαν ενώ το νομοθετικό πλαίσιο που προϋπήρχε (και ισχύει ακόμα) της ψηφίσεως των ανωτέρω διατάξεων είναι επαρκέστατο για τη διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των Μ.Τ. των Ε.Δ., σε συνδυασμό με την αυτοτέλεια και την αυτοδιαχείρισή τους, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων (τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον για τα ΜΤΝ και ΜΤΑ, άρχισαν να διαφαίνονται αμέσως μετά το κούρεμα των αποθεματικών τους (PSI)».

Με την εφαρμογή όμως των ανωτέρω επίμαχων διατάξεων των Νόμων 4254/2014 και 4281/2014, επέρχεται πλήρης αλλοίωση του αντικειμενικού σκοπού και της θεσμικής υφής-ουσίας που έχουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένης υπόψη της κεφαλαιώδους διαφοράς που έχει ένα Μετοχικό Ταμείο σε σχέση με ένα Επικουρικό στην αποστολή και στο νομικό πλαίσιο που το διέπει (ο νομοθέτης θεωρούσε διαχρονικά τα Μ.Τ. των Ε.Δ. ξεχωριστή κατηγορία ασφαλιστικών οργανισμών, και τα είχε κατά καιρούς διακρίνει σαφώς και ρητώς), επέρχεται επίσης αναστροφή από την κοινωνική αποστολή των Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών-Κλάδων τους, διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, καθώς και συρρίκνωση των δυνατοτήτων που κατέχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για δράσεις που αφορούν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα του προσωπικού αρμοδιότητος του, δράσεις οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία του αμαλγάματος ισχύος που διαθέτει για την επίτευξη της αποστολής του, στην επιτυχία/προΰπαρξη της οποίας θεμελιώνεται όλο το κράτος.

«Στην ανωτέρω τεκμηρίωση δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και ο ανθρώπινος παράγων, δηλαδή τα στελέχη των Ε.Δ., που, με αδιάλειπτη προσωπική υπερπροσπάθεια, έχουν καταφέρει να καλύψουν τις μειώσεις-ελλείψεις των λοιπών μέσων, συμμετέχοντας πολλαπλά στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, στελέχη από τα οποία δεν θα πρέπει να αποσπάται η προσοχή από το πολύπλευρο έργο τους και τη σημαντική αποστολή τους προς την πατρίδα». Το έγγραφο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού καλεί τη ΓΔΟΣΥ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες απεμπλοκής και απεξάρτησης των λειτουργιών των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Λογαριασμοί-Κλάδοι τους να απεμπλακούν από τις επίμαχες διατάξεις αρμοδιότητος του υπουργείου Εργασίας».

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Δημ. Στρατούλη από τους εκπροσώπους των Σωμ. Ασφαλείας

ΟΛΕΣ οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις που εκπροσωπούν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (ΠOΑΣΥ, ΠOΑΞΙΑ, ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ και ΠΕΑΛΣ) έστειλαν κοινή ανακοίνωση στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρη Στρατούλη, με την οποία του εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣ στο ΕΤΕΑ ή για τη μετατροπή του σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Ταμείο.

Με αφορμή έγγραφο που εστάλη από τη γενική διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Άρθρου 31 του Νόμου 4320/2015», οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι «με το συγκεκριμένο έγγραφο, ούτε λίγο ούτε πολύ, επανέρχεται η κυβέρνηση για να μας "υπενθυμίσει" ότι υφίσταται το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όσον αφορά την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο!

«Ωσάν να μη γνωρίζει η κα Διευθύντρια τον αγώνα που δώσαμε από την πρώτη στιγμή για τη διάσωση του ασφαλιστικού μας φορέα, και, πολύ περισσότερο, ωσάν να μην έλαβαν χώρα μετά την κυβερνητική αλλαγή οι συναντήσεις μας με τη νέα πολιτική ηγεσία, καλούμαστε εκ νέου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, καίτοι εσείς μας διαβε-βαιώνατε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί με δική σας νομοθετική πρωτοβουλία».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις, απευθυνόμενες προς τον κ. Στρατούλη, υπενθυμίζουν πως, «κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, όλα τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά, είχαμε ζητήσει την κατάργηση της επαχθούς ρύθμισης του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, όσο και την κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό τού εφάπαξ ως τη μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση για τη διασφάλιση της υγιούς προοπτικής των ασφαλιστικών μας φορέων, τονίζοντας ότι τα Ταμεία μας πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ισχύουσα αυτοτέλειά τους.

»Εκ μέρους σας υπήρξε σαφέστατη δέσμευση για αναστολή ισχύος-εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, πράξη στην οποία πράγματι προβήκατε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (Άρθρο 31, Ν. 4320/2015), διαβεβαιώνοντάς μας επιπλέον ότι συμφωνείτε με την προοπτική κατάργησής του το αμέσως προσεχές διάστημα.

»Επιπλέον, μας διαβεβαιώσατε για την αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου και την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, με προοπτική την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης, μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των Ομοσπονδιών μας».

Κατόπιν αυτών, καλούν τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας, όπως αναφέρουν, ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσχερή θέση και η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» στην πιο κρίσιμη ίσως φάση της, «να λάβετε υπόψη σας τις εύλογες ανησυχίες μας και να κάνετε πράξη αυτά για τα οποία έχετε δεσμευτεί και κατά τη συνάντησή μας και κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων της επίμαχης αυτής ρύθμισης».

Η καταληκτικά ημερομηνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στα μέλη της για το σημείωμα που έχει σταλεί από το Γενικό Λογιστικό του Κράτους σχετικά με την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων παρείχε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρει, δέχεται πολλά ερωτήματα για την ακριβή έννοια του ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο έχει αποσταλεί από το ΓΛΚ και αφορά στην αναπροσαρμογή της συντάξεως. βάση του Άρθρου 86 του Ν 4307/2014, σε συνδυασμό με το Άρθρο 34 του Π.Δ 169/2007.

Η ΕΑΑΣ λοιπόν απάντησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσφύγει έγκαιρα στο ΣτΕ, από τη 12η Ιανουαρίου 2015, με αίτηση ακύρωσης κατά των παραπάνω διατάξεων, και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης από την εκδίκαση της στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 3 Απριλίου 2015. Η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση έφεσης για τον καθένα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως που αναγράφεται σε κάθε ατομική πράξη αναπροσαρμογής της συντάξεως που απεστάλη σε όλους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΣτΕ ακυρώνει τις παράνομες Διοικητικές Πράξεις, αλλά δεν δίνει εντολή επιστροφής χρημάτων. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο, που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι πάγια θέση της Ε.Α.Α.Σ το ότι η υποβολή σχετικής εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ατομικό δικαίωμα του καθενός.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

Το σχέδιο για τα αναδρομικά στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ LINK]

Τα 300 εκατομμύρια ευρώ θα προσεγγίσει το ποσό που θα απαιτήσει η πλήρης εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ που αφορά στην καταβολή των αναδρομικών στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αντίστοιχο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που έχει... προτείνει προς τα συναρμόδια υπουργεία, ειδικά δε προς το επισπεύδον υπουργείο Οικονομικών.

Έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος και διαβίβασε στη Βουλή, ενημερώνει ότι η επιτροπή που είχε συσταθεί, κατόπιν διαταγής του, στην καθ΄ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε πρόταση σχεδίου νόμου και ΚΥΑ με πλήρως κοστολογημένη και αιτιολογημένη πρόταση.

Ο κ. Καμμένος διαβιβάζει στη Βουλή το σχέδιο της ΚΥΑ τονίζοντας όμως ότι η αρμοδιότητα για την ψήφιση νόμων σχετικά με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών και την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο οποίος επιβαρύνεται με την εφαρμογή των πράξεων αυτών.

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας διαβιβάζει επίσης έγγραφο με το οποίο υπενθυμίζει ότι «τυχόν αναπροσαρμογή των αποδοχών διαφόρων κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συναρτάται και προσδιορίζεται από τις εκάστοτε επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες».

Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ κ.κ. Στέφανος Γκίκας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σίμος Κεδίκογλου, Γιώργος Στύλιος, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Ευριπίδης Στυλιανίδης για την αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο, ότι η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς προς τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ (σ.σ. οι οποίες είχαν κρίνει αντισυνταγματικές μειώσεις αποδοχών των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ) αναπροσάρμοσε τις αποδοχές αναδρομικά από 1.8.2012 όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).

Επισημαίνεται επίσης ότι για λόγους χρηστής διοίκησης και ηθικής ικανοποίησης των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, θα πρέπει οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ να εφαρμοστούν πλήρως, ήτοι να καταβληθεί αναδρομικά από 1.8.2012 και το υπόλοιπο 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ. Το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπει ότι το ποσό της εφάπαξ δόσης των αναδρομικών θα πρέπει να καθορισθεί στα 500 ευρώ, σε αντιδιαστολή με τα 250 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη ΚΥΑ.

Προτείνει επίσης η καταβολή των αναδρομικών να γίνει σε 24 μηνιαίες δόσεις, αντί των 36 που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ, αναγνωρίζεται ωστόσο ότι ο χρόνος έναρξης καταβολής των αναδρομικών αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργείου Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που παραθέτει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και που δείχνουν ότι οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολείπονται κατά πολύ έναντι των ομοιόβαθμων τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Αναφέρεται δηλαδή ενδεικτικά ότι οι ετήσιες αποδοχές:

Συνταγματάρχη στην Ισπανία είναι 58.447,71 ευρώ, στην Αγγλία είναι 118.234,51 ευρώ (σ.σ. έχει γίνει μετατροπή της λίρας σε ευρώ) και στη Γερμανία είναι 90.578,52 ευρώ.

Ταξίαρχου στην Ισπανία είναι 70.782,30 ευρώ, στην Αγγλία είναι 138.586,73 ευρώ, στη Γερμανία είναι 107.643,24 ευρώ.

Υποστρατήγου στην Ισπανία είναι 78.760,97 ευρώ, στην Αγγλία είναι 160.385,68 ευρώ και στη Γερμανία είναι 113.185,68 ευρώ.

Αντιστρατήγου στην Ισπανία είναι 86.818,48 ευρώ, στην Αγγλία είναι 201.386,71 ευρώ στη Γερμανία είναι 126.182,04 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης και το σχέδιο της ΚΥΑ που προτείνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η καταβολή αναδρομικών για το διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2014 είναι:

Για το ΓΕΣ 92.000.000 ευρώ με μηνιαία επιβάρυνση από 1.1.2015 στα 3.000.000 ευρώ, για το ΓΕΝ είναι 32.735.000 ευρώ με μηνιαία επιβάρυνση από 1.1.2015 στο 1.123.000 ευρώ, για το ΓΕΑ είναι 45.284.340,05 ευρώ με μηνιαία επιβάρυνση από 1.1.2015 στο 1.558.200,69 ευρώ.

Για την ΕΛΑΣ θα είναι 106.318.081,73 ευρώ με μηνιαία επιβάρυνση από 1.1.2015 στα 3.717.287,81 ευρώ και για το Πυροσβεστικό Σώμα είναι 20.500.000 με μηνιαία επιβάρυνση από 1.1.2015 στα 707.000 ευρώ.

(real.gr)


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ-ΣΑ: «Δώστε επιτέλους τα (297.000.000) αναδρομικά τώρα»

Άμεση λειτουργία Γυναικολογικού Ιατρείου στο 404 ΓΣΝ Λάρισας με εντολή Α/ΓΕΣ

Εντολή για την άμεση λειτουργία Γυναικολογικού τμήματος στο 404 ΓΣΝ Λάρισας έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΣ Βασίλειος Τελλίδης ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το τρίτο μεγαλύτερο Νοσοκομείο του Στρατού Ξηράς και καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην υγειονομική περίθαλψη... του γυναικείου στρατιωτικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μετά την ανάληψη  του Αντιστρατήγου Τελλίδη στην Αρχηγία του ΓΕΣ και την ενημέρωσή του για τη μη λειτουργία Γυναικολογικού τμήματος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λάρισας, ζήτησε να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αυτό να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Σε συνεργασία με την ΔΥΓ του στρατού ξηράς εδώ και λίγες ημέρες έχει διατεθεί Λοχαγός Ιατρός Γυναικολόγος που υπηρετούσε σε μονάδα του Στεβανοβικείου στο νοσοκομείο της Λάρισας για δύο ημέρες την εβδομάδα ο οποίος και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του χώρου που θα στεγασθεί το γυναικολογικό τμήμα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ο Ιατρός θα βρίσκεται καθημερινά στο νοσοκομείο όπου ο ένστολος γυναικείος πληθυσμός της περιοχής, οι σύζυγοι των στρατιωτικών καθώς και τα εν αποστρατεία μέλη  θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

(kranosgr.blogspot.gr)

Απόφαση «βόμβα» ΣτΕ: Αντισυνταγματικές όλες οι μειώσεις συντάξεων (κύριων-επικουρικών) και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (ΒΙΝΤΕΟ)

Όπως αποκάλυψε πριν από λίγο (30-04-15) ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος, στον ΑΝΤ1, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγματικές όλες τις μειώσεις συντάξεων καθώς και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα, οι μειώσεις αφορούν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Αφορά περίπου 3.000.000 συνταξιούχους και το κόστος ανέρχεται στα 2,5 δισ. το χρόνο. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οριστική και αμετάκλητη και αναμένεται να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, η επίσημη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί είτε σήμερα είτε την Δευτέρα, λόγω πρωτομαγιάς. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση ή για αναπαραγωγή του σχετικού βίντεο:

ΒΙΝΤΕΟ: Απόφαση «βόμβα» ΣτΕ-Αντισυνταγματικές όλες οι μειώσεις συντάξεων ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(enikos.gr)

Τακτικές Κρίσεις Έτους 2015-2016 Αξκών Κοινών Σωμάτων ΕΔ Ν.3883/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 7ΜΑΞ6-9Κ7)

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμό 15 Εγκύκλιο/29 Απρ 15 που αφορά «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων 2015-2016 και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων», που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμό 379/29-04-2015 ΦΕΚ (Τ Γ΄). Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Τις επόμενες ημέρες οι θέσεις υποψηφίων για Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

Εν αναμονή των προκηρύξεων για τις θέσεις που θα διατεθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για τις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές είναι οι φετινοί υποψήφιοι.

Για τους περσινούς υποψηφίους είχαν... διατεθεί συνολικά 821 θέσεις για όλες τις στρατιωτικές σχολές που περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη εάν η φετινή ηγεσία του υπουργείου Άμυνας θα αποφασίσει να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων. Τις επόμενες ημέρες, πάντως, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η αρχική προκήρυξη του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, αλλά και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλέξουν τις στρατιωτικές σχολές στο μηχανογραφικό.

Αναφορικά με την περσινή εικόνα για τον αριθμό των εισακτέων στις σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δόθηκαν συνολικά 337 θέσεις. Από αυτές οι 90 της Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. αφορούν αστυνομικούς.

(ΕΘΝΟΣ 29/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

Επίσκεψη της ΣΙ και της ΣΤΥΑ στα Καλάβρυτα (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, αντιπροσωπεία μαθητών της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), συνοδευόμενη από τον Διευθυντή Επιχειρήσεων και Προσωπικού της ΣΙ, Σμήναρχο (Ι) Γεώργιο Σπανάκη και τον Υποδιοικητή της ΣΤΥΑ, Σμήναρχο (ΜΑ) Ιωάννη Ρούγκο, επισκέφθηκε τα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο του προγράμματος προσκυνηματικών επισκέψεων σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών σε κωμοπόλεις και χωριά που υπέστησαν ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γεώργιος Λαζουράς. Η επίσκεψη περιελάμβανε κατάθεση στεφάνου στον Τόπο Θυσίας Καλαβρύτων από τους αρχηγούς των δύο Σχολών και ξενάγηση - ενημέρωση στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγένθυση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(haf.gr)

Επιχείρηση εξουδετέρωσης χειροβομβίδων από το ΤΕΝΞ (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Την 27 Απριλίου 2015, κατόπιν αιτήματος άμεσης συνδρομής από την ΕΛΑΣ, προσωπικό του ΤΕΝΞ ενήργησε ταυτόχρονα στον Νέο Κόσμο Αττικής και στο Σουφλί Έβρου, όπως παρακάτω: 1. Στον Νέο Κόσμο, στην οδό Κριτίου 24, για την εξουδετέρωση 3 χειροβομβίδων βρετανικής προέλευσης Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι χειροβομβίδες εντοπίστηκαν σε πετρόκτιστη κατοικία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Μετά την εξουδετέρωση, πραγματοποιήθηκε έρευνα του περιβάλλοντος χώρου με τη χρήση ερευνητή ναρκών καθώς και Στρατιωτικού Σκύλου Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών, χωρίς ευρήματα. 2. Στο Σουφλί, στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας, για την εξουδετέρωση χειροβομβίδας η οποία εντοπίστηκε από ιδιώτη σε περίφραξη αγροτεμαχίου. Οι χειροβομβίδες μεταφέρθηκαν με συσκευές ασφαλούς μεταφοράς σε κατάλληλους χώρους, όπου και καταστράφηκαν με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγένθυση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(army.gr)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Τζανέτου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ Ανώτατου Αξιωματικού ε.α. ΕΛ.ΑΣ.-Καθηγητή Αστυνομικής Ακαδημίας ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(xaidariotikikinisi.blogspot.gr)

Τριετούς φοίτησης όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Η αλλαγή θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο του 2015

Τριετούς φοίτησης θα γίνουν όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με... ενημέρωση του newsbeast.gr από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ήδη εκδόθηκε η πρώτη τροποποιητική απόφαση του κανονισμού της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας για την αύξηση των ετών φοίτησης από δύο σε τρία έτη.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται σχετικές αποφάσεις και για τις υπόλοιπες Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ). Ο χρόνος ανακοίνωσης των εν λόγω αποφάσεων θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει εντολή όλες οι ΑΣΣΥ το Σεπτέμβριο του 2015 να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να αυξηθούν τα έτη φοίτησης.

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών

Όσον αφορά την εγκύκλιο των στρατιωτικών σχολών σήμερα αναμένεται η υπογραφή από τον υπουργό Οικονομικών και θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ανακοινωθεί εντός των ημερών.

(newsbeast.gr – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τριετής η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) [ΦΕΚ]

ΠΟΕΣ: Τριπλή πρόταση για συνταξιοδοτικό στρατιωτικών-επέκταση μέχρι και καταταγέντων το 1999

Σε συνέχεια της ανάρτησής μας ΕΔΩ. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(poes.gr)

Στρατιωτικές Σχολές: «Πυρ και κίνηση» στη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Τα μαθήματα, τα έτη σπουδών, οι κατηγορίες εκπαίδευσης και τα μεταπτυχιακά στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων, Ευελπίδων, Υπαξιωματικών Στρατού και Ναυτικού και Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας

Βάρη, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Σκαραμαγκάς, Τατόι. Αυτές είναι οι περιοχές που «παράγουν» τα αυριανά στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η «Εργασία», συνεχίζοντας το αφιέρωμα στη... στρατιωτική εκπαίδευση, παραθέτει τις βασικές πληροφορίες αλλά και την πιθανή επαγγελματική εξέλιξη για καθεμία από τις βασικότερες -με κριτήριο τον αριθμό των εισακτέων και όχι τη σπουδαιότητα- στρατιωτικές σχολές της χώρας. Για όλες τις σχολές που παρουσιάζονται στη συνέχεια υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η στρατιωτική εκπαίδευση συνδυάζεται με την ακαδημαϊκή, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με προφανή στόχο την καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη εντός ή εκτός του Στρατεύματος. Δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ο τρόπος ζωής κατά τη διάρκεια των σπουδών (2ετής ή 4ετής, ανάλογα με τη σχολή): Ο σπουδαστής ζει στη σχολή του, αποζημιώνεται έστω και με ένα μικρό ποσό, στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος των σπουδών του λογίζεται ως συντάξιμος, ενώ η θέση εργασίας είναι δεδομένη, καθώς έχει προκαθοριστεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά τα λοιπά, η «περιήγηση» στις σχολές αναδεικνύει τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Απώτερος σκοπός, η κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων με ειδικότητες όπως:

1. Υγειονομικό (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι).
2. Οικονομικό.
3. Στρατολογικό - στρατιωτικών νομικών συμβούλων.

Οι μαθητές της σχολής φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στις αντίστοιχες σχολές και τμήματα, ενώ ζουν εντός της σχολής, όπου παρέχεται η στρατιωτική εκπαίδευση.

Η σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες: α) την Πτέρυγα του Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού, που ανήκουν στο 3ο επιστημονικό πεδίο, και το Τμήμα των Ψυχολόγων, που ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο και β) την Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Στρατολογικού - ΣΝΣΟ και ανήκουν στο 1ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση στη ΣΣΑΣ διακρίνεται σε ακαδημαϊκή στρατιωτική και επιμορφωτική:

► Ακαδημαϊκή: Οι σπουδαστές των αντίστοιχων τμημάτων παρακολουθούν τα μαθήματα των τμημάτων του ΑΠΘ (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Νομική - το Στρατολογικό, Οικονομικών Επιστημών) και το πρόγραμμά τους είναι το ίδιο με αυτό των φοιτητών των τμημάτων του ΑΠΘ.
► Στρατιωτική: Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή, οι νέοι μαθητές πραγματοποιούν βασική εκπαίδευση για τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με τα μαθήματα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των μαθητών/τριών. στην οποία συμμετέχουν οι πρώτες τρεις τάξεις της σχολής.
► Επιμορφωτική: Περιλαμβάνει διδασκαλίες, διαλέξεις, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια.

Χρήσιμες είναι οι ακόλουθες πληροφορίες:

Η φοίτηση στα τμήματα διαρκεί έξι χρόνια για το Ιατρικό, πέντε χρόνια για το Οδοντιατρικό, το Κτηνιατρικό και το Φαρμακευτικό, και τέσσερα χρόνια για το Οικονομικό, το Στρατολόγων Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και το Ψυχολογικό.

Όλα τα έξοδα φοιτήσεως επιβαρύνουν το Δημόσιο, ενώ οι σπουδαστές λαμβάνουν αποζημίωση της τάξεως των 120 ευρώ.

Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης είναι όσα τα χρόνια φοίτησης στο ΑΠΘ, προσαυξημένο κατά δύο. Εφόσον κάποιος μαθητής υπερβεί το όριο, διαγράφεται από τη ΣΣΑΣ. αλλά και από την αντίστοιχη σχολή - τμήμα του ΑΠΘ. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο για κάθε χρόνο που φοίτησε στη ΣΣΑΣ.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνον στην περίπτωση διαγραφής κάποιου μαθητή για λόγους υγείας.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε ακαδημαϊκή και στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική). Το πρόγραμμα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης περιλαμβάνει από Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Χημεία, Ιστορία, Ψυχολογία και Μηχανική. Η στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει από το πρώτο έτος. οπότε ο εύελπις παρακολουθεί βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική. Συνεχίζει τα επόμενα χρόνια και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του Λόχου Πεζικού. Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται είτε στην περιοχή της Βάρης είτε σε άλλες περιοχές: Λιτόχωρο Πιερίας, Παρνασσός.

Το πτυχίο της ΣΣΕ είναι ισοδύναμο με πτυχίο πανεπιστημίου. Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου (με κατατακτήριες εξετάσεις) σε άλλο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με το Όπλο - Σώμα και με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (ΗΠΑ - ευρωπαϊκές χώρες), σε οποιοδήποτε αντικείμενο επιθυμούν οι αξιωματικοί.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)

Αμέσως μετά την κατάταξη των σπουδαστών, ακολουθεί περίοδος προπαίδευσης, που διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες. Μετά το τέλος αυτής γίνονται διαδικασίες επιλογής για την κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες (Διοικητικοί και Τεχνικοί). Έτσι έχουμε: α) Όπλα / Διοικητικοί. β) Όπλα / Τεχνικοί, γ) Σώματα / Διοικητικοί, δ) Σώματα / Τεχνικοί.

Οι απόφοιτοι της σχολής, αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των πανελλήνιων εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η ΣΣΕ.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι της με το πτυχίο της σχολής μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε τμήμα πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι απόφοιτοι της ΣΜΥ που αποκτούν πανεπιστημιακό τίτλο, με την προαγωγή τους στον βαθμό του ανθυπολοχαγού, μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά έως και τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη ή και του συνταγματάρχη.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Μετά την επιλογή και την κατάταξή τους, οι νέοι σπουδαστές υπόκεινται σε μια βασική εκπαίδευση και δοκιμασία (προπαίδευση) διάρκειας περίπου 30 ημερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαίδευσής τους, ορκίζονται ως δόκιμοι υπαξιωματικοί.

Οι ειδικότητες των δόκιμων υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων:

► ΠΕΔΙΟ Α (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές (ΔΙΑΧ).
► ΠΕΔΙΟ Β (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων και Επικοινωνιών.
► ΠΕΔΙΟ Γ (Ναυτικών Όπλων): Τεχνικός Όπλων.
► ΠΕΔΙΟ Δ (Τεχνολογικών Εφαρμογών) Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι διετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους δόκιμους υπαξιωματικούς όλες οι αναγκαίες ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και η στρατιωτική και η ναυτική εκπαίδευση.

Μετά την αποφοίτηση και την ορκωμοσία, οι νέοι κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες τη φοίτηση τους στη ΣΜΥΝ, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου εξειδικεύσεως. Οι θέσεις κάθε εξειδικεύσεως καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στους δόκιμους υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με πολεμικά πλοία του Στόλου.

Κατά τη διάρκεια της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε πολεμικό πλοίο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας περίπου ενός μηνός.

Επειδή η ΣΜΥΝ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της σχολής (και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος) μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε τμήμα πανεπιστημίου. ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σχολή Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) έχει στόχο την παραγωγή υπαξιωματικών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας στον τεχνικό και τον υποστηρικτικό τομέα, ανάλογα με την ειδικότητα που θα πάρουν στη σχολή.

Οι δόκιμοι υπαξιωματικοί τοποθετούνται σε ειδικότητες: 1. Μηχανοσυνθέτη. 2. Ηλεκτρολόγου. 3. Οπλουργού. 4 Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων. 5. Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων. 6. Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. 7. Υλικονόμου και 8. Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικού.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε στρατιωτική, ακαδημαϊκή και αθλητική.

► Στρατιωτική: Η στρατιωτική εκπαίδευση διέπεται από διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διάφορων θεμάτων (π.χ υγιεινή - πρώτες βοήθειες), βολές ελαφρών όπλων, χειμερινές - θερινές διαβιώσεις και πορείες, πεζικές ασκήσεις, ολιγοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια.
► Ακαδημαϊκή: Χωρίζεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική παρέχει τη γενική και την ειδική επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε ειδικότητα για τη δημιουργία ικανών τεχνικών, ενώ η πρακτική είναι η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, με σκοπό την εξοικείωση των δοκίμων στον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Αεροπορίας.

Η φοίτηση είναι τριετής και οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονή στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας για πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Όλα τα έξοδα φοιτήσεως βαρύνουν το Δημόσιο και, επιπλέον, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (περίπου 100 ευρώ).Το «χακί» έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις

Οι περισσότεροι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους όντας προετοιμασμένοι ότι θα δουλέψουν στο Στράτευμα. Ωστόσο. πέρα από τη βασική αρχή, που είναι σωστή, υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες καλό είναι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν από την αρχή, αν θέλουν να εξασφαλίσουν το κάτι παραπάνω. Να πώς ανοίγονται οι εργασιακές οδοί ανάλογα με τη σχολή:

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Μετά την επιτυχή περάτωση της πανεπιστημιακής και της στρατιωτικής εκπαίδευσης κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και στην Ελληνική Αστυνομία και ονομάζονται αντίστοιχα ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί ή υπαστυνόμοι Β' (οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος). Οι απόφοιτοι της σχολής είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο Στράτευμα: οι ιατροί 12 χρόνια, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι και οι φαρμακοποιοί 10 χρόνια και οι οικονομικοί, οι στρατολόγοι στρατιωτικοί νομικοί σύμβουλοι και οι ψυχολόγοι 8 χρόνια.

Οι γιατροί, οι οδοντίατροι και οι κτηνίατροι έχουν το δικαίωμα, παράλληλα με την εργασία τους στα Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, να διατηρούν και δικό τους ιατρείο. Από την άλλη, οι απόφοιτοι από τη ΣΣΝΣ δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου, μια και υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αξιωματικού, από τη μια πλευρά, και της ιδιότητας του δικηγόρου, από την άλλη.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Σε όλους τους επιτυχόντες απονέμεται ο βαθμός του ανθυπολοχαγού και τοποθετούνται στις μονάδες τους ανάλογα με τις ανάγκες του Κλάδου. Οι απόφοιτοι της σχολής πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικά στο Στράτευμα για οκτώ χρόνια. Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι Όπλα: 1. Πεζικό. 2. Τεθωρακισμένα. 3. Πυροβολικό. 4. Μηχανικό. 5. Διαβιβάσεις. 6. Αεροπορία Στρατού. Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία Σώματα: 1. Εφοδιασμού Μεταφορών. 2. Υλικού Πολέμου. 3. Τεχνικού.

Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Όπλων, εφόσον καταταγούν στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν από τη φοίτησή τους στο βασικό τμήμα εκπαιδεύσεως χειριστών αεροσκαφών - ελικοπτέρων της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), εξετάζονται υγειονομικά, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Π.Δ. «Περί κρίσης σωματικής ικανότητας». ώστε να κριθούν κατάλληλοι για ιπτάμενοι Α' κατηγορίας, αλλιώς μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.

Η Αεροπορία Στρατού θεωρείται από τα καλύτερα τμήματα, γιατί οι αξιωματικοί που υπηρετούν εκεί μπορούν να πάρουν πολύ πιο γρήγορα σύνταξη, καθώς τα χρόνια υπηρεσίας μετρούν διπλά. Επίσης, παίρνουν ειδικό πτητικό επίδομα και έχουν σχετικά εύκολες μεταθέσεις (κυρίως στον Βόλο και στην Αθήνα).

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Οι σπουδαστές, ύστερα από διετή φοίτηση, αποφοιτούν με τον βαθμό του μόνιμου λοχία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οι απόφοιτοι, ύστερα από διετή φοίτηση, ονομάζονται κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη σχολή ως δόκιμοι υπαξιωματικοί όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως μόνιμοι υπαξιωματικοί έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α) Στον βαθμό του κελευστή, τρία χρόνια.
β) στον βαθμό του επικελευστή, τρία χρόνια.
γ) στον βαθμό του αρχικελευστή, τρία χρόνια.
δ) στον βαθμό του ανθυπασπιστή, τέσσερα χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δύο χρόνια στον βαθμό του ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν έως και τον βαθμό του αντιπλοιάρχου ή του πλοιάρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του αντιπλοιάρχου.

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους, και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. είναι:

α) Στον βαθμό του σμηνία, τρία χρόνια.
β) στον βαθμό του επισμηνία, τρία χρόνια.
γ) στον βαθμό του αρχισμηνία, τρία χρόνια.
δ) στον βαθμό του ανθυπασπιστή, τέσσερα χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στον βαθμό του ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του ανθυποσμηναγού μπορούν να εξελιχθούν έως και τον βαθμό του σμηνάρχου.

(ΕΡΓΑΣΙΑ 09/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στρατιωτικές Σχολές: Πειθαρχία αλλά και σταθερή θέση εργασίας (ΠΙΝΑΚEΣ)

Επίσκεψη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην Κάντανο Χανίων (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Πλου, Ναυτικοί Δόκιμοι επισκέφθηκαν το χωριό Κάντανος Χανίων, το οποίο αποτελεί μνημείο αντίστασης στον αγώνα έναντι του ναζισμού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο "Ηρώο Πεσόντων για την Πατρίδα", που βρίσκεται στην Πλατεία του χωριού. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

(hellenicnavy.gr - Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων)

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ. αναφορικά με Ενημερωτικά Σημειώματα Αναπροσαρμογής Σύνταξης

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

(eaas.gr)

ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ: Εκκλησιασμός στον Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου στο Πομακοχώρι ΣΑΤΡΕΣ (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγένθυση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Τριετής η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) [ΦΕΚ]

ΦΕΚ 699Β/24-04-2015: Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΤΥΑ (ΚΠΑ Β-21/90/ΓΕΑ). Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παρατίθεται το σχετικό χωρίο: Στην παράγραφο «1» του άρθρου «49» η φράση «...δύο χρόνια.» αντικαθίσταται με τη φράση «...τρία (3) έτη». Το άρθρο 49 (ΦΕΚ 36Β/1990), παράγραφος 1 ανέφερε ότι η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυο χρόνια. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


ΓΕΣ: Παράταση Θεώρησης Βιβλιαρίων Υγείας Έτους 2015

Σας γνωρίζουμε, ότι για την εξυπηρέτηση των εναπομεινάντων στελεχών που δεν προέβηκαν στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας έτους 2015, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πύλης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, για... τη λήψη και εκτύπωση του εντύπου καθώς και των αποδεικτικών θεώρησης, από 27 Απρ 2015 έως και 10 Μαϊ 2015.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο ΕΔΩ:

(army.gr)

ΑΛΤ! της 26 Απρ 2015 (Στρατιωτικά παραπολιτικά...)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εθνικής Αμύνης Πάνος Καμμένος έχει διεκδικήσει τίτλους «ορμητικού» πολιτικού,... «ασυγκράτητου», ανθρώπου που δεν μασά τα λόγια του και άλλους παρόμοιους. Μόνο τον... τίτλο του ευπατρίδη δεν διεκδίκησε ποτέ. Και όμως, τον δικαιούται. Όχι για αυτά που βλέπουν τη δημοσιότητα, αλλά για αυθόρμητες κινήσεις που γίνονται μακριά από τα φώτα. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στα υπηρεσιακά ταξίδια που κάνει πληρώνει από την τσέπη του πολλές από τις τρέχουσες δαπάνες και κυρίως όσες δεν έχουν σχέση με το επίσημο πρόγραμμα. Ίσως να μην το γνωρίζει και ο ίδιος, αλλά είναι ο μοναδικός που πέρασε και δεν «φορτώνει» τέτοια έξοδα στον προϋπολογισμό του υπουργείου.

ΕΛΛΗΝΕΣ απόστρατοι σπεύδουν να σώσουν τους Τούρκους συναδέλφους τους! Το απίθανο περιστατικό συνέβη εν μέσω της οδού Πανεπιστημίου, όπου οι Τούρκοι βγήκαν να περπατήσουν σε ένα διάλειμμα της διασκέψεως της EUROMIL. Εκεί δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ, που έκαναν αντισυγκέντρωση απέναντι στους μεταλλωρύχους της Χαλκιδικής. Ο λόγος; Κυκλοφορούσαν με κοστούμια και γραβάτες, που, ως γνωστόν, είναι κόκκινο πανί για κάποιους υποστηρικτές της κυβερνήσεως. Ευτυχώς γι’ αυτούς, οι Έλληνες στρατιωτικοί ήταν κοντά και τους γλίτωσαν από τα χειρότερα.

ΓΙΑΤΙ συζητείται το ενδεχόμενο κατασκευής ενός τυφεκίου στο διαμέτρημα 5,56 χιλιοστών; Η πείρα δεκαετιών έχει δείξει ότι και αυτοί που το υιοθέτησαν ξαναγυρίζουν στο επιτυχημένο 7,62, στο διαμέτρημα του G-3 δηλαδή. Τώρα σκεφθήκαμε εμείς να το αλλάξουμε;

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

Απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων από το Υπ. Εργασίας ζητά η ΕΑΑΝ

Ενημερωθείτε για την επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΑΑΝ με σκοπό την απεμπλοκή και απεξάρτηση των λειτουργιών των Μετοχικών μας Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, από το Υπουργείο Εργασίας. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:
(eaan.gr)

Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Μαθητών από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Η Τελετή Βράβευσης των Αριστούχων Μαθητών και Μαθητριών (που διαμένουν στο Ν. Αττικής), τέκνων Μελών της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, καθώς επίσης και... των Αριστευσάντων Μαθητών Παραγωγικών Σχολών (Αρχηγών) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και της Αστυνομικής Ακαδημίας –Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) στην Αθήνα.

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:
Click Click
Click Click
Στην τελετή που έγινε παρουσία πολυάριθμων Μελών της Ε.Α.Α.Σ. (γονέων –συνοδών και φίλων) παρευρέθηκαν και βραβεύθηκαν ο Αρχηγός Αρχιλοχίας Εύελπις IVης Κωνσταντίνος Φαραντάτος (ΣΣΕ), η Αρχηγός Αρχιλοχίας Μαθήτρια IVης Βασιλική Παπαπαρίση (ΣΑΝ), η Δόκιμος Υπαστυνόμος Παναγιώτα Θανοπούλου (Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ), 30 αριστούχοι Γ’ Λυκείου και 30 αριστούχοι Β’ Λυκείου Σχ. Έτους 2013-2014 καθώς και 5 αριστούχοι παρελθόντων ετών.
Click Click
Οι απονομές των επαίνων έγιναν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Υπτγο ε.α. Ευάγγελο Δανιά, τον Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α. Βασίλειο Ροζή και τα Μέλη του Δ.Σ. Αντγο ε.α. Κων/νο Σκαρμαλιωράκη, Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα, Αντγο ε.α. (ΕΛ.ΑΣ) Ηλία Παρασκευόπουλο, Ανχη ε.α. Παντελή Κράγκαρη, Σχη ε.α. Νικόλαο Καίσαρη, Αστ. Δντη ε.α. Χρήστο Ντούφα και Αντγο (Αναθεωρητή Α’) ε.α. Θωμά Καρανίσα. Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Ανχη ε.α. Παντελή Κράγκαρη.
Click Click
Click Click
Click Click
Click Click
Click Click
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ.

Εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που για άλλη μια χρονιά επιβράβευσε την αριστεία και την προσπάθεια των Αρχηγών, μαθητών Παραγωγικών Σχολών και των μαθητών/μαθητριών, τέκνων Μελών της.

Ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση της Τελετής Βράβευσης, το Γ.Ε.Σ. για τη χρηματοδότηση του μείζονος κονδυλίου, το ΣΜ/ΑΣΔΥΣ για την καλλιτεχνική (μουσική) κάλυψη της εκδήλωσης, αλλά ΚΥΡΙΩΣ για την παρουσία τους τα Μέλη μας (γονείς) και τους βραβευθέντες Αρχηγούς των Παραγωγικών Σχολών και αριστούχους μαθητές.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ενημερωτικά ότι:

Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) του προηγούμενου Σχολικού Έτους (στην προκειμένη περίπτωση ήταν για αυτό του 2013 – 2014) που έχουν βαθμολογία 18,1 και άνω, καθώς επίσης οι Αρχηγοί των Παραγωγικών Σχολών ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ και Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ.

Με τη μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ. και πάντα με γνώμονα το ενδιαφέρον της για την επιμέλεια των συμφερόντων των Μελών της, γίνονται οι βραβεύσεις των παιδιών στην Αθήνα και στα Παραρτήματά της σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Οι βραβεύσεις περιλαμβάνουν την απονομή επαίνου καθώς και συμβολικού χρηματικού ποσού που μεταβάλλεται αναλόγως του κονδυλίου στους Π.Υ. του ΓΕΣ και της Ε.Α.Α.Σ.

Για το σχολικό έτος 2013 -2014 υπήρχαν 269 μαθητές, παιδιά εν αποστρατεία Αξκών του Σ.Ξ ως δικαιούχοι βράβευσης, για τα οποία το χρηματικό ποσό διατίθεται από το λειτουργικό προϋπολογισμό του Γ.Ε.Σ. Το αντίστοιχο, ίδιο, ποσό για τους Αρχηγούς των Παραγωγικών Σχολών και των παιδιών των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. που προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ. καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Α.Α.Σ.

Φέτος υπήρχε η καινοτομία του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. να γίνει βράβευση και κάλυψη του χρηματικού ποσού (από Π.Υ. Ε.Α.Α.Σ.) για μαθητές που αρίστευσαν κατά τα παρελθόντα έτη και για κάποιο λόγο δεν είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις.

(eaas.gr)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ