Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Συγχαρητήρια ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ για εισαγωγή των παιδιών των Μελών της στα ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΑΣΣΥ και ΑΤΕΙ

Δελτίο Τύπου της 31 Αυγούστου 2017

Για άλλη μια χρονιά, πολλές οικογένειες Μελών μας χαίρονται και καμαρώνουν την εισαγωγή των παιδιών τους στα ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΑΣΣΥ και ΑΤΕΙ. Τα παιδιά πέτυχαν με προσωπικό και οικογενειακό μόχθο, με την αξία τους και μόνο. Οι επιτυχίες τους αντικατοπτρίζουν την οικογενειακή υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος των οικογενειών ήταν δυσβάστακτο, υπό τις παρούσες μάλιστα συνθήκες.

Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν, στις επιτυχούσες και τους επιτυχόντες. Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή αρχή και συνέχεια στην ακαδημαϊκή τους πορεία και σώφρονα χειρισμό του χρόνου σπουδών. Οι ακαδημαϊκές σπουδές αποτελούν το εφαλτήριο της επαγγελματικής ζωής, ανεξάρτητα από τον τομέα ενασχόλησης. Η ζωή τώρα αρχίζει και τα θεμέλιά της χτίζονται από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς πολίτες. Ο χρόνος σπουδών είναι μοναδική ευκαιρία μελέτης, κυρίως εξωσχολικής, που θα δώσει τη σωστή επαγγελματική έδραση και όλα τα εχέγγυα για μια έντιμη και πετυχημένη σταδιοδρομία.

Για το Τοπικό Συμβούλιο,
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής, Γραμματέας

Διάταξη του νέου πολυνομοσχεδίου «ανοίγει» δρόμο για Περικοπές στα Ειδικά Μισθολόγια


«Κερκόπορτα» για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο.
Στο άρθρο 3 κρύβεται η «βόμβα» κατάργησης των επιπλέον ποσών που εισπράττουν ως προσωπική διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων αποδοχών.
Και «κρυφά» δωράκια σε ημετέρους. Θεσπίζεται ότι ακόμη και όσοι πήραν επίδομα θέσης χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο θα τύχουν καλύτερης σύνταξης.

Διάταξη που ανοίγει την πόρτα και για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο, μέσω οριστικής κα­τάργησης των επιπλέον ποσών που εξακολουθούν να εισπράττουν ως προσωπική διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων αποδοχών, τόσο οι εν ενεργεία υπάλληλοι όσο και στρατιωτικοί, δικαστές, καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Την ίδια όμως στιγμή, υπάρχουν και «κρυφά» δωράκια σε ημετέρους και μη, καθώς στο ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζεται ότι ακόμη και όσοι πήραν επίδομα θέσης με... απόφαση υπουρ­γού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο θα τύχουν καλύτερης σύνταξης, καθώς το επίδομα αυτό θα συνυπο­λογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές τους, χωρίς να έχουν διετία στη θέση ευθύνης που τους ανατέθηκε όπως προβλέπει το Π.Δ. 169 του 2007!

Οι δύο διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του νομοσχεδίου και έχουν να κάνουν με «διευθετήσεις» του υπουργείου Οικονομικών.

Στο άρθρο 3 που κρύβεται και η «βόμβα» της πιθανής κατάργησης των προσωπικών διαφορών από τους μι­σθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και των λειτουργών του Δημοσίου, οι οποίοι αμείβονται με ειδικό μισθολογικό καθεστώς, αναφέρεται ότι «από 1ης/1/2017 οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο και αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4472/201 7 είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της πα­ραγράφου 10 του άρθρου 153, του ν 4472, με εξαίρεση την προσωπι­κή διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017».

Με το νόμο 4472 καθορίστηκαν νέοι μισθοί για όσους ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή τους εν ενεργεία και νεοπροσλαμβανόμενους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμε­νικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, διπλωμάτες, κληρικούς και γιατρούς του ΕΣΥ. Στις αποδοχές τους ένα τμήμα αποτελεί τη λεγάμενη προσωπική διαφορά, δηλαδή είναι το ποσό που εξακο­λουθούν να εισπράττουν, ακόμη και αν με το νέο μισθολόγιο οι αποδοχές τους είναι μικρότερες. Αυτές οι προ­σωπικές διαφορές καταβάλλονται και στους πολιτικούς υπαλλήλους, εφόσον με το νέο μισθολόγιο που ισχύει από το 2016 έχουν μικρότερες αποδοχές από αυτές που είχαν με το παλιό καθεστώς.

Τα ποσά των προσωπικών διαφο­ρών κυμαίνονται μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Ένας υπάλληλος δηλαδή που έπαιρνε 1.700 ευρώ και πέφτει στα 1.600 ευρώ με το νέο μισθολόγιο, εξακολουθεί να εισπράττει και τα 100 ευρώ ως προσωπική διαφορά. Ένα στέλεχος των Σωμάτων Ασφα­λείας με νέο μισθό 1.800 ευρώ και παλιό 2.200, εξακολουθεί κατά τον ίδιο τρόπο να παίρνει τα 400 ευρώ, ως προσωπική του διαφορά.

Οι αποδοχές

Η διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο λέει ότι αυτά τα ποσά (100, 200, ή 400 ευρώ κατά περίπτωση) θα κατα­βάλλονται μεν αλλά δεν θα μετρούν στη σύνταξη, γιατί οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι αυτές του νέου μισθολογίου που έχουν και ασφα­λιστική εισφορά, ενώ στην προσω­πική διαφορά δεν θα μπαίνει ούτε η εργοδοτική (του Δημοσίου) ούτε θα πληρώνει και ο εργαζόμενος.

Το επίμαχο άρθρο λοιπόν λέει ότι οι προσωπικές διαφορές δεν θα υπόκεινται από 1ης/1/2017 σε καμία ασφαλιστική εισφορά και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα είναι δύο:

Η μείωση των συντάξεων για όσους αποχωρούν από το Δημόσιο, καθώς πλέον οι συντάξιμες αποδο­χές τους δεν θα περιλαμβάνουν την προσωπική διαφορά, αλλά μόνον τις τακτικές τους αποδοχές, δηλαδή το βασικό μισθό, το επίδομα θέσης και το ανθυγιεινό επίδομα εφόσον καταβάλλεται λόγω ειδικότητας. Με τον τρόπο αυτό, ένας υπάλληλος που έχει τακτικές αποδοχές 1.500 ευρώ και άλλα 200 ευρώ προσωπική δι­αφορά (σύνολο 1.700 ευρώ) θα πάρει σύνταξη για το διάστημα από 1ης/1/2017 με αποδοχές 1.500 και όχι 1.700 ευρώ.

Η πλήρης αποσύνδεση της προσω­πικής διαφοράς από τις αποδοχές, καθώς πλέον το τμήμα αυτό του μισθού δεν θα έχει καμία «συνοχή» με τις επίσημες αποδοχές που θε­ωρούνται συντάξιμες. Αυτή η απο­σύνδεση μετατρέπει τις προσωπικές διαφορές σε ένα «ξερό επίδομα» που είναι άγνωστο αν θα καταβάλλεται σταθερά και σε βάθος χρόνου στους δημοσίους υπαλλήλους, αφού δεν αποτελεί πλέον τμήμα των συντάξιμων αποδοχών, αλλά μια παροχή που οικειοθελώς θα την καταβάλλει το κράτος.

Εμπαιγμός

Η πατέντα για μειώσεις μισθών μέσω κατάργησης προσωπικών διαφορών υπάρχει άλλωστε με τις συντάξεις. Τον Μάιο του 2016 έλεγαν με το νόμο Κατρούγκαλου ότι «αποκλείεται να κοπούν οι προσωπικές διαφορές» και τον Μάιο του 2017 στο νόμο 4472/2017 ψήφισαν την κατάργη­ση των προσωπικών διαφορών από 1ης/1/2019 με πλαφόν μείωσης της σύνταξης το 18% ακόμη και αν η κα­τάργηση των προσωπικών διαφορών οδηγεί σε μεγαλύτερη περικοπή.

Ο δρόμος άνοιξε τώρα και για τις προσωπικές διαφορές στους μι­σθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου με την αποσύνδεση της προσωπικής διαφοράς από το μισθό ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές. Το Δημόσιο γλιτώνει ασφαλιστική δαπάνη, αλλά στην πρώτη δυσκολία είναι πιο εύκο­λο πλέον να απαλλαγεί από όλη τη δαπάνη που του στοιχίζουν οι προ­σωπικές διαφορές. Για παράδειγμα, σε κάθε 100 ευρώ προσωπικής δια­φοράς το Δημόσιο γλιτώνει εισφορά 10 ευρώ το μήνα για το 2017, 13,3 ευρώ το 2018, 17 ευρώ το 2019 και από το 2020 η εξοικονόμηση είναι 20 ευρώ το μήνα από την εργοδοτική εισφορά που δεν υποχρεούται να καταβάλλει στα ποσά των προ­σωπικών διαφορών. Αυτή η εξοι­κονόμηση μπορεί ανά πάσα στιγμή πλέον να πολλαπλασιαστεί, καθώς -με βάση το προηγούμενο των συ­ντάξεων- δεν είναι απίθανος ο κό­φτης και στις προσωπικές διαφορές κατά 18%, 20% ή και ολοσχερώς, ιδίως εφόσον ζητηθεί από τους δα­νειστές για να μειωθούν οι δαπάνες του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και δωράκια. Όσοι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πήραν επίδομα θέσης από 290 ως 900 ευρώ, χωρίς να έχουν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια και χωρίς να έχουν κλείσει διετία σε θέση ευθύνης, θα έχουν ένα μικρό μπόνους στη σύνταξη. Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νομο­σχεδίου, προβλέπεται ότι το «επίδομα θέσης περιλαμβάνεται στις συντάξι­μες αποδοχές όσων το λαμβάνουν ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους και του τρό­που επιλογής τους».

Το Π.Δ. 167 του 2007 (για το συνταξιοδοτικό του Δημοσίου) ορίζει ότι για να μετράει το επίδομα θέσης στις συντάξιμες αποδοχές απαιτείται διετής παραμονή στη θέση ευθύνης. Αυτό καταργείται με τη νέα διάταξη που λέει ότι ακόμη και όσοι δεν είναι δύο χρόνια σε θέση ευθύνης και ανε­ξάρτητα από το αν έγιναν προϊστά­μενοι, τμηματάρχες, διευθυντές, και γενικοί διευθυντές με ανάθεση ή κατ’ αναπλήρωση θέσης από τον υπουργό, χωρίς να έχουν κριθεί από υπηρεσια­κά συμβούλια, θα έχουν το προνόμιο να προσμετρηθούν στις αποδοχές για σύνταξη επιδόματα θέσης που είναι 290 ευρώ το μήνα για τους τμημα­τάρχες, 350 ευρώ για όσους πήραν θέση γενικού διευθυντή. Τα «δω­ράκια» αυτά οδηγούν σε καλύτερες συντάξεις, περιορίζοντας τις μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-31/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Πρόσκληση επιτυχόντων στις ΣΣΕ και ΣΜΥ (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σε συνέχεια της ανάρτησής μας ΕΔΩ.

Ανακοινώθηκαν οι εγκύκλιοι με τις προσκλήσεις των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές: ΣΣΕ και ΣΜΥ.

α. Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιτυχόντων Έτους 2017): Παρουσίαση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων την 11 Σεπ 17 και ώρα 07:30, για να καταταγούν ως Ευέλπιδες Ιης Τάξης αυτής, οι παρακάτω επιτυχόντες:β. Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση Επιτυχόντων Έτους 2017): Παρουσίαση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών την 11 Σεπ 17 και ώρα 07:30, για να καταταγούν ως σπουδαστές της Ιης Τάξης αυτής, οι παρακάτω επιτυχόντες:

Προαγωγές, Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος ΕΔ (ΑΔΑ: 7ΦΧΗ6-09Ε)


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Π ρ ο ά γ ο υ μ ε για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (Κυρωτικός Νόμος 2304/95, ΦΕΚ Α΄ 83), τους παρακάτω Στρατιωτικούς Δικαστές:...

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


Κρίσεις Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων: Γιατί η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ... είναι μισή;


Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση του επιχειρεί να βάλει τέλος στην φιλολογία για αλλαγές στην Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έτσι στην ανακοίνωση θυμίζει το  νόμο της τωρινής κυβέρνησης, που προβλέπει διετή θητεία για τους Aρχηγούς Γενικών Επιτελείων και τριετή για τον Α/ΓΕΕΘΑ.

Με παράταση μάλιστα ενός έτους να είναι πιθανή.


Πλην όμως ο νόμος λέει και κάτι άλλο που δεν αναφέρει η ανακοίνωση το οποίο στην ουσία αναιρεί τα περί «υποχρεωτικής θητείας» 2 ή 3 ετών.

Λέει πως το ΚΥΣΕΑ μπορεί όποτε θέλει να αλλάξει Aρχηγούς.

Πως; Με εισήγηση του Yπουργού Εθνικής Άμυνας.

Γιατί; «για σπουδαίο λόγο».


Τι μπορεί να είναι ο «σπουδαίος λόγος» όμως;

Η διατύπωση το αφήνει ανοιχτό και έτσι σχεδόν τα πάντα μπορούν να είναι «σπουδαίος λόγος».

Άλλωστε 3 Aρχηγοί άλλαξαν τον Ιανουάριο του 2017, και για την αλλαγή τους όπως αναφέρει η Καθημερινή ο ΥΕΘΑ ανέφερε στον πρώην Α/ΓΕΑ Χ. Βαίτση πως: «οι κρίσεις έπρεπε να γίνουν ενόψει των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων που αναμένονται. Αυτές έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τη νέα ηγεσία».

Όπως και να έχει η πιο κοντινή μας αντίστροφη μέτρηση είναι για την τριετία του Α/ΓΕΕΘΑ που κλείνει σε ένα χρόνο (έχει αναλάβει 15/9/15) και πολύ αργότερα για τους Aρχηγούς των Επιτελείων, (ανέλαβαν 16/1/17).

Πάντως σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμο αφού άνοιξε αυτή η κουβέντα να αιτιολογηθεί και γιατί δεν τηρήθηκε η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για επιλογή Aρχηγών από την Βουλή.

(kostasattias.wordpress.com)

Ανατροπές σε συντάξεις και εισφορές δημοσίων υπαλλήλων. Τι ισχύει για Στρατιωτικούς


Εξαιρείται η προσωπική διαφορά από τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ειδικών μσθολογίων στο Δημόσιο
Αλλαγές στις επικουρικές και στην ασφάλιση γιατρών και μηχανικών
Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο: Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%

Εκπλήξεις και ανατροπές για τις συντάξεις, στο πολυνομοσχέδιο – σκούπα με 118 άρθρα που κατέθεσε την Τρίτη (29/08/2017) στην Βουλή η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Οι διατάξεις κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης που κατέθεσαν αίτηση πριν τις 31/12/2014 καθώς με το νέο τρόπο υπολογισμού της αλλάζει η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών (με χαμηλότερο συντελεστή 0,45 επι του μέσου όρου των αποδοχών) με αποτέλεσμα να προκύπτουν περικοπές που θα αγγίξουν το 25%.

Ωστόσο, με την διάταξη αυτή θα ξεμπλοκάρει η απονομή των 127.000 εκκρεμών συντάξεων που είχαν κολλήσει στο ΕΤΕΑΕΠ γιατί δεν υπήρχε μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των συντάξεων αυτών.

Τι θα γίνει με τις εισφορές και τις συντάξεις στο Δημόσιο

Οι δεκάδες ασφαλιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο – σκούπα προβλέπουν επίσης την εξαίρεση της προσωπικής διαφοράς από τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ειδικών μσθολογίων στο Δημόσιο.

Αυτό οδηγεί σε μειωμένη σύνταξη αλλά και στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με παράλληλη αλλαγή της βάσης υπολογισμού.

Πιο αναλυτικά:

Ορίζεται ότι στο Δημόσιο το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%

Στα νέα ειδικά μισθολόγια για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν υπολογίζεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 παρά μόνον οι αποδοχές για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές και από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη

Αναγνωρίζεται ότι το δικαίωμα στην σύνταξη είναι απαράγραπτο

Ο χρόνος πρόσθετης ασφάλισης αγροτών θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εφόσον εξαγοραστεί με μηνιαία εισφορά 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού

Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος

Προβλέπεται ο συμψηφισμός και στην συνέχεια η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών

Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους μέχρι 31/12/2013 ασφαλισμένους οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 01/01/2015 και εφεξής. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση το υφιστάμενο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%) το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται:

α) για τους μισθωτούς ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης από το 2002 έως το 2014.

β) Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το εισόδημα που υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου από το 2002 έως το 2014.

γ) Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίες ορίζονται από 01/01/2017 σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη. (Στην πράξη αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς αλλά μειώνεται η βάση για κάποιες περιπτώσεις επί των οποίων υπολογίζονται οι υψηλότερες εισφορές).

Από την 01/01/2017 και εφεξής υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ γιατροί και μηχανικοί από την ημερομηνία έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι την διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΜΕΡΟΣ A
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών. Ειδικότερα:

Ι.α. Συμπληρώνεται το άρθρο 5 του ν. 4387/2016, ως προς τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται για όσους διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου.

β. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.

γ. Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των Στρατιωτικών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης πέντε (5) ή δέκα (10) ετών (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται χρόνος ασφάλισης και πριν την 1.1.2002 και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, κατά περίπτωση.

δ. Ορίζεται ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30/08/2017 - taxheaven.gr)

Στο «σφυρί» τα ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων


Στόχος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έσοδα 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Πρόσφατα έγινε συνάντηση μεταξύ εκπρόσωπων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα την εκμίσθωση χώρων εντός των κτιρίων των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι πρώτες εισπράξεις από τις εκμισθώσεις των ακινήτων που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των Ένοπλων Δυνάμεων θα μπουν σύντομα στο Τα­μείο του ΥΠΕΘΑ. Στόχος είναι να εισπράττονται 6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, έναντι 250.000 που αποφέρουν σήμερα οι μισθώσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, έγιναν οι παρακάτω συμβάσεις παραχώρησης και εκμίσθωσης:

1. Για το ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου «Λιόση», ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), αναδείχ­θηκε πλειοδότης με μηνιαίο μίσθωμα 3.400,00 ευρώ για είκοσι πέντε έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκο­σι πέντε έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% τον χρόνο. Το συνολικό οικονομικό όφελος για το ΥΠΕΘΑ από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για είκοσι πέντε έτη) θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1.152.322,54 ευρώ.

2. Για το ακίνητο του ισόγειου καταστήματος επί της οδού Σούτσου 40, αναδείχθηκε πλειοδότης μισθωτής με μηνιαίο μίσθωμα 6.700 ευρώ για δώδεκα έτη, με δυνατό­τητα παράτασης για δώδεκα έτη, με ελάχιστη αναπροσαρ­μογή 1% τον χρόνο. Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για δώδεκα έτη) θα είναι κατ' ελάχιστον 1.019.673,24 ευρώ.

3. Κατά το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου 2017, έγινε διαγωνισμός και αναδείχθηκε πλειοδότης για το ακίνητο επί της Οδού Θ. Πουλίδου 62, στην Καβάλα, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, με μηνιαίο μίσθωμα 4.000,00 ευρώ για είκοσι έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκοσι έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% τον χρόνο. Για τους πρώτους έξι μήνες της μισθώσεως προβλέπεται η καταβολή του 50% του μισθώματος. Το συνολικό οικονομικό όφελος, από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για είκοσι έτη) θα είναι κατ' ελάχιστον 1.034.922,962 ευρώ.

4. Για το ακίνητο επί της Οδού Κολοκοτρώνη 3-5, Αθήνα, ιδιοκτησίας ΜΤΣ, αναδείχθηκε πλειοδότης με μηνιαίο μίσθωμα 4.000,00 ευρώ για είκοσι έτη, με δυ­νατότητα παράτασης για άλλα είκοσι έτη, με ελάχιστη ανα­προσαρμογή 1% τον χρόνο. Για τους πρώτους έξι μήνες της μισθώσεως προβλέπεται η καταβολή του 50% του μι­σθώματος. Το συνολικό οικονομικό όφελος, από τη συγ­κεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για είκοσι έτη θα είναι κατ' ελάχιστον 1.034.922,962 ευρώ.

5. Για τις 6 Σεπτεμβρίου 2017 έχει ήδη προκηρυχθεί και θα διενεργηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ, ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισόγειου καταστήμα­τος που ευρίσκεται στην οδό Κοτοπούλη 3, Αθήνα (ΜΤΑ). Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκλη­ρωθεί και άλλοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.

6. Επίσης, έγινε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα την εκμίσθωση χώρων εντός των κτιρίων των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, με γνώ­μονα τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Αφού ελήφθη περαιτέρω υπόψη ότι το υφιστάμενο κόστος των φωτοτυπιών είναι υψηλό, και ως εκ τούτου πρέπει να εξασφαλιστεί μειωμένη τιμή επ' ωφελεία των δικηγόρων και των διαδίκων, που κατ' ανάγκη προσφεύ­γουν στη χρήση τους, συμφωνήθηκε να ανακληθεί η υπ' αριθ. 01/2017 διακήρυξη του ΤΕΘΑ και θα εκδοθεί νέα διακήρυξη για τη διενέργεια διαγωνισμού, με καθορισμό ανώτατης τιμής φωτοτυπίας (Α4 ασπρόμαυρη σελίδα) σε 0,07 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-26/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με διπλές εισφορές των ΕΜΘ υπέρ των Μ.Τ.

Αξιότιμε κύριε βουλευτά

Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στην ενσωμάτωση της παρακάτω νομοθετικής ρύθμισης , στο Σ.Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατατέθηκε στην ΒτΕ την 29-8-2017:

«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με τις διπλές εισφορές υπέρ των Μετοχικών Ταμείων για το χρόνο που οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είχαν την ιδιότητα του ΟΠΥ-ΕΠΥ...

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(psaemth.blogspot.gr)

Οδηγίες κατάταξης και πρόσκληση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές (ΟΔΗΓΟΣ - 2 ΕΔΥΕΘΑ)


Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες κατάταξης και οι προσκλήσεις επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές: ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥΝ.

Συγκεκριμμένα:

1. ΓΕΣ:

α. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): H κατάταξη των Πρωτοετών Ευελπίδων του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018, θα γίνει την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής. Η διαδικασία της κατάταξης θα αρχίσει την 07:30 Ω. Οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να συνοδεύονται από 1 - 2 άτομα. Εκδόθηκε ο παρακάτω Οδηγός Κατάταξης Πρωτοετών Ευελπίδων Τάξης 2021:β. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ): Ημερομηνία κατάταξης έχει ορισθεί η 11 Σεπ 17 και ώρα 07:30. Εκδόθηκαν Οδηγίες προς τους επιτυχόντες νέους Σπουδαστές και Σπουδάστριες της Σχολής ΕΔΩ.

2. ΓΕΕΘΑ:

α. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ): H κατάταξη των Πρωτοετών Σπουδαστών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018, θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, στη ΣΣΑΣ, στη Θεσσαλονίκη (Πλήθωνος Γεμιστού 1, τηλ.: 2310-962188) από την πύλη της οδού Εγνατίας, φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες, στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισμού (Εγκύκλιος 14/2017). Εκδόθηκε η παρακάτω Πρόσκληση Επιτυχόντων στη ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18:β. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ): H κατάταξη των Πρωτοετών Σπουδαστών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018, θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, στη ΣΑΝ, στην Αθήνα (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ», Βύρωνας τηλ.: 210-76-75-603), φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες, στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισμού (Εγκύκλιος 14/2017). Εκδόθηκε η παρακάτω Πρόσκληση Επιτυχόντων στη ΣΑΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18:3. ΓΕΝ:

α. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ): Καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως παρουσιασθούν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 07:00 στη Σχολή, που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό ΔΝΕ (Σκαραμαγκάς Αττικής). Κατά την κατάταξή τους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΓΕΕΘΑ αριθμός Εγκυκλίου 14, Παράρτημα “Ζ”. Δικαιολογητικά-Οδηγίες Κατάταξης ΕΔΩ.

Αναμένονται από τις υπόλοιπες Σχολές του ΓΕΝ και ΓΕΑ οι αντίστοιχες οδηγίες κατάταξης.

Ανακλήσεις Διαταγμάτων Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΔΑ: 6Ε346-Υ9Γ)


1. Σας κοινοποιούμε το από 11-08-2017 ΠΔ «Ανάκληση Διατάγματος, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ΄ 829/25-08-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ. 993025/17-08-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο:


Προαγωγές ΕΠΟΠ ΠΝ (ΑΔΑ: ΩΜΨΗ6-ΨΜΨ)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε σε Επικελευστές τους κατωτέρω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ., με ημερομηνία προαγωγής την 25 Aυγούστου 2017, που συμπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ.445/74 και θέτουμε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Επικελευστών μετά τον...

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:


Πλήγμα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΥΚ οι περικοπές επιδομάτων


Σε μια περίοδο ευαίσθητη για την Εθνική Ασφάλεια της Χώρας, με διαρκείς προκλήσεις από την Τουρκία, το Υπουρ­γείο Εθνικής Άμυνας αποφά­σισε την περικοπή των επι­δομάτων κινδύνου (υποβρύ­χιου καταστροφέα, πτώσης αλεξιπτωτιστή και εξουδετέρωσης ναρκών) για τα ΟΥΚ που υπηρετούν εκτός Διοίκησης Υποβρύχιων Κατα­στροφών (ΔΥΚ) και Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), δημιουργώντας έτσι ΟΥΚ δύο ταχυτήτων.

Ήδη το σύνολο των ΟΥΚ (περισσότερα από 200 άτομα), με κοινή αίτηση που κατέθεσαν ενώπιον του ΣτΕ, ζητούν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης κατά το μέρος που τους θίγει, επικαλούμενα και τη συνταγ­ματική διάταξη περί ισότητας.

Επιπλέον με τις περικοπές πλήττεται το αξιόμαχο και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΥΚ. Οι ΟΥΚ, που απο­τελούν την πλέον επίλεκτη μονάδα των Ειδικών Δυνά­μεων της χώρας μας, αισθά­νονται κατάφωρα αδικημένες και προσδοκούν στην ευαι­σθησία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου για την άμεση αποκατάστα­ση της αδικίας.

(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-20/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Συγχαρητήρια ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Α.Σ για την εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΣΣΑΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


Δελτίο τύπου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Α.Σ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΣΑΣ.

Διαβάστε τo σχετικό Δελτίο Τύπου:

Συγχαρητήρια ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στον Άνχη (ΠΖ) ε.α. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ιωάννη για απόκτηση πτυχίου Θεολογίας


Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Κατερίνης, συγχαίρει τον Άνχη (ΠΖ) ε.α. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ιωάννη για την απόκτηση του πτυχίου του από το ΑΠΘ τμήμα Θεολογίας και του εύχεται καλή συνέχεια και καλή πρόοδο.

Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο του Πτυχίου του.

Tαγματάρχης ε.α. Γιώργος Χατζημαλλής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Δύο στρατιώτες βρήκαν πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσαν


Βραβεύτηκαν από τη διοίκηση της Μονάδος τους

Δύο στρατιώτες, οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) του Στρατού Ξηράς βράβευσε η διοίκηση της Μονάδος, γιατί ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία εντός αυτής βρήκαν και παρέδωσαν πορτοφόλι επισκέπτριας ασθενούς του νοσοκομείου με σημαντικό ποσό χρημάτων και προσωπικά της έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατιώτες του Υγειονομικού Σώματος Σκανδάμης Νικόλαος και των Τεθωρακισμένων Λουκίδης Χρήστος, οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στο 401 ΓΣΝΑ, εκτελώντας υπηρεσία περιπόλου την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και περί ώρα 22:45, βρήκαν στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, το οποίο παρέδωσαν αμέσως στη διοίκηση της Μονάδος. Από την τελευταία αναζητήθηκε αρμοδίως η κάτοχός του, η οποία βρέθηκε και παρέλαβε το πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό και τα προσωπικά της έγγραφα.

Από την πλευρά της η διοίκηση του 401 ΓΣΝΑ, βράβευσε τους δύο στρατιώτες για το ήθος τους, το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν, την τιμιότητα και το ανιδιοτελές του χαρακτήρα τους, ενώ παραλλήλως το ΓΕΣ δημοσιοποίησε και προέβαλε με τον πιο επίσημο τρόπο την εξαιρετική αυτή ενέργεια των δύο στρατιωτών.

(parapolitika.gr – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΣΣΕ/83 ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΗΝ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1983, ύστερα από σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του Συνδέσμου ΕΔΩ, εξέδωσε την παρακάτω υπενθύμιση Νο 2 για την υπόψη συνάντησή τους, στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα την 02 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:30, για φαγητό (μετά συζύγων και τέκνων, όσοι επιθυμούν).

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

ΕΝΦΙΑ: Πως θα εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια και το εκκαθαριστικό (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)


Ολοκληρώθηκε προχθές (27/08/2017) η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017 για πάνω από 7 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. όπως και πέρσι έχει προσθέσει στην εφαρμογή του Ε9 περιουσιολογίου, εκτός από το εκκαθαριστικό και τα δύο ειδοποιητήρια για τις δόσεις και τον φόρο μαζί με την ταυτότητα οφειλής.

Αναλυτικά μπορείτε να τα εκτυπώσετε  αφού κάνετε είσοδο με τους κωδικούς σας στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ως εξής:

1. Επιλέγετε την Εφαρμογή του Περιουσιολογίου Ε9


ή μπορείτε  κατευθείαν από τον σύνδεσμο αυτό: https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx  βάζοντας τους σχετικούς κωδικούς που διατηρείτε στο taxisnet.

2. Στην συνέχεια και μέσα στην εφαρμογή του Ε9,  Επιλέγετε το έτος 2017


3. Στο κάτω μέρος υπάρχουν τρεις επιλογές:


• Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2017 (σε αρχείο .pdf)

• Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)
• Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.


Η εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής φόρου για το 2017


Το εκκαθαριστικό 2017 - Επεξηγήσεις εκκαθαριστικού(Στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Στήλη «ΠΙΝΑΚΑΣ»: Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι αριθμοί 1 ή 2, οι οποίοι αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9). Αν είναι διαγραμμισμένος ο αριθμός 1 ή 2, αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα στον πίνακα αυτόν. (π.χ. διαγραμμισμένος ο αριθμός 2, δηλώνει ότι ο φορολογούμενος δεν έχει αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων αγροτεμάχια).

(Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου - Πίνακας 1 εντύπου Ε9) Στήλη «βάση υπολογισμού»: Η στήλη αυτή υποδιαιρείται σε 3 στήλες, «Τιμή Ζώνης», «Συνολική Τιμή Εκκίνησης Οικοπέδου» και «Τιμή Εκκίνησης».

Η Τιμή Ζώνης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κύριου φόρου κάθε είδους κτίσματος, ανεξάρτητα αν η αξία αυτού υπολογίζεται με Τιμή Ζώνης ή Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής. Από την Τιμή Ζώνης προκύπτει η τιμή του Βασικού Φόρου, η οποία πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές του κτίσματος (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο Α2. του άρθρου 4 του ν. 4223/2013), και το γινόμενο αυτό είναι ο κύριος φόρος του κτίσματος.

Χρησιμοποιείται επίσης και για τον προσδιορισμό της Συνολικής Τιμής Εκκίνησης Οικοπέδου, από την οποία προκύπτει η αξία του οικοπέδου, από τη διαίρεση της οποίας με τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπέδου, προκύπτει η μοναδιαία αξία του οικοπέδου, και από αυτήν ο συντελεστής φόρου, που πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές του οικοπέδου (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο Β1. του άρθρου 4 του ν. 4223/2013), και το γινόμενο αυτό είναι ο κύριος φόρος του οικοπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μόνη περίπτωση που η αξία του οικοπέδου είναι διαφορετική από αυτήν που προκύπτει από τη Συνολική Τιμή Εκκίνησης Οικοπέδου, είναι στις περιπτώσεις που το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, για την οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, (δηλαδή η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία) και αυτό γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων έτους 2013.

Η Τιμή Εκκίνησης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας των ειδικών κτιρίων. Χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό της αξίας των μονοκατοικιών, κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης, εκτός ΑΠΑΑ. Από την αξία προκύπτει ο συμπληρωματικός φόρος, για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την κλίμακα, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, και για τα νομικά πρόσωπα με βάση τους συντελεστές, οι οποίοι προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013.

Ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων προσδιορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 3842/2010.

(Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου - Πίνακας 1 εντύπου Ε9) Στήλη 20: Όταν αναγράφεται «ΝΑΙ», το ακίνητο έχει δηλωθεί ως ηλεκτροδοτούμενο, «ΟΧΙ», το ακίνητο έχει δηλωθεί ως μη ηλεκτροδοτούμενο και όταν αναγράφεται «ΕΡΓ» το ακίνητο έχει δηλωθεί ως ηλεκτροδοτούμενο με εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

(Στοιχεία γηπέδων - Πίνακας 2 εντύπου Ε9) Στήλη «βάση υπολογισμού»: Η στήλη αυτή υποδιαιρείται σε 2 στήλες, «Α.Β.Α. κύριου φόρου» και «Α.Β.Α. ή Ε.Β.Α. συμπληρωματικού φόρου».

Στη στήλη του κύριου φόρου αναγράφεται η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.). Από την Α.Β.Α. προκύπτει ο συντελεστής θέσης, η οποία πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές του γηπέδου, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο Β2. του άρθρου 4 του ν. 4223/2013, και το γινόμενο αυτό είναι ο κύριος φόρος του γηπέδου.

Στη στήλη του συμπληρωματικού φόρου, αναγράφεται Α όταν η αξία του γηπέδου υπολογίζεται με Α.Β.Α. και Ε όταν η αξία του γηπέδου υπολογίζεται με Ειδική Βασική Αξία (Ε.Β.Α.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει περίπτωση η Α.Β.Α. του κύριου φόρου να είναι μικρότερη από την Α.Β.Α. του συμπληρωματικού φόρου και αυτό γιατί για τον υπολογισμό του κύριου φόρου των γηπέδων, λαμβάνεται η ελάχιστη Α.Β.Α. της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο.

Ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των γηπέδων προσδιορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 3842/2010.

Υπενθυμίζεται ότι η οφειλή ΕΝΦΙΑ με τα ποσά των δόσεων και τις σχετικές ημερομηνίες καταβολής, είναι διαθέσιμη και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων στο taxisnet.


(taxheaven.gr)

Προαγωγές και Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΑΔΑ: 61ΟΘ6-ΒΗΨ)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΝΔ 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2015, 2016 και 2017, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αριθμό 3 (ΣΠΑΣ 3):...

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


Νέος γύρος αλλαγών στο συνταξιοδοτικό στελεχών ΕΔ-ΣΑ


Παρά τις δεσμεύσεις και υποσχέσεις της πολι­τικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Π. Καμμένος και Δ. Βίτσας), ότι δεν θα θιγούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο νέο συντα­ξιοδοτικό νομοσχέδιο (Νόμος Κατρούγκαλου) υπάρχουν αρκετές διατάξεις που πλήττουν τους στρατιωτικούς.

Στις ερμηνευτικές εγκυκλίους διευκρινίζεται ότι για όσους συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη το 2013 απαιτούνται 30,5 έτη χωρίς όριο ηλικίας και συνταξιοδοτούνται άμεσα, ενώ για όσους τα συμπλή­ρωσαν μετά την 1/1/2015 και είναι νέοι, έχουν καταταγεί δηλαδή μετά το 1993, απαιτούνται 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας για να βγουν στη σύνταξη.

Επίσης σημαντικές απώλειες στις συντάξεις θα έχουν όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία κάτω των 55 ετών, δηλαδή χιλιάδες απόστρατοι (Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας), οι οποίοι έχουν αποχωρήσει υπό καθεστώς 35ετίας, διότι κατά την αποχώρηση τους δεν είχαν οι περισσό­τεροι συμπληρώσει τα 55 έτη ηλικίας.

Αρνητική εξέλιξη στο συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, στο νέο Ασφαλιστικό, είναι ότι δεν υπάρχει ειδική μνεία για τον τρόπο υπολογι­σμού των ετών μονάδων εκστρατείας (μάχιμης 5ετίας), όπως και των εξαμήνων (πτητικά, κατα­δυτικά, αλεξιπτωτιστών και άλλα) στη νέα σύντα­ξη, ούτε εκδόθηκε έως σήμερα κάποια εγκύκλιος γι' αυτό το θέμα.

Αν δεν υπάρξει άμεσα διορθωτική παρέμβα­ση, τότε, οι απώλειες στις μελλοντικές συντάξεις των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και εκεί­νων που υπηρετούν σε μάχιμες Μονάδες του Στρατού, στις πολεμικές Μοίρες της Αεροπορίας, στις Φρεγάτες και τα Υποβρύχια, θα είναι σημαν­τικές.

Ωστόσο, αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας επιμένουν πως οι απώλειες από την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων -οι οποίες για χιλιάδες αξιωματικούς θα είναι ση­μαντικές- θα συμπεριληφθούν στην προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η μέγιστη μείωση στις συντάξιμες αποδοχές να μην ξεπερνά συνολικά και συνδυαστικά για όλους το 18%.

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-19/08/2017)
 

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Απολογισμός Τρίμηνης Λειτουργίας Γραφείων Εξυπηρέτησης Αποστράτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων (401ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, 404 ΓΣΝ) [ΦΩΤΟ]


Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της μέριμνας για τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών, καθιέρωσε από το Μάιο του 2017 το θεσμό των Γραφείων Εξυπηρέτησης Αποστράτων, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την υποστήριξή τους από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Από τη μέχρι τώρα αποτίμηση της λειτουργίας των εν λόγω Γραφείων, διαπιστώθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι ο νέος θεσμός λειτουργεί επιτυχημένα και έχει γίνει αποδεκτός με θέρμη από τους εν αποστρατεία συναδέλφους.

Η αποδοχή αυτή αποδεικνύεται από την αθρόα προσέλευση στα Γραφεία, τα οποία κατά την τρίμηνη μέχρι τώρα λειτουργία τους, εξυπηρέτησαν ανά Νοσοκομείο σημαντικό αριθμό εν αποστρατεία στελεχών και μελών των οικογενειών τους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

• 401 ΓΣΝΑ: 4.296 δικαιούχους,

• 424 ΓΣΝΕ: 898 δικαιούχους,

• 404 ΓΣΝ: 754 δικαιούχους.

Το ΓΕΣ, αποδίδοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στα εν αποστρατεία στελέχη, θα συνεχίσει την έμπρακτη μέριμνά του για τους ιδίους και τους οικείους τους, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΑΣ.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ (28/08-02/09/17) ΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΕΜΣ, ΠΟΝ)

Δείτε παρακάτω τα εβδομαδιαία μενού των εστιατορίων των στρατιωτικών καταστημάτων:

α) Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) - http://ekems.army.gr/,

β) Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) - http://pon-hn.gr/.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των ΕΔ (ΠΔ-ΦΕΚ)


Σε ποιες περιπτώσεις το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 121Α'/21-08-2017) το Προεδρικό Διάταγμα 87/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον υπολογισμό του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία υποβάλλονται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος σε δίκες για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των μελών των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος.

Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου δικηγορικής αμοιβής.

Τα έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαιτείται:

αα) Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

αβ) Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους, ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο...

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 87/2017:

Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 6ΒΝΚ6-ΞΗΟ)


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 (παραγρ.3) και 31 του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/Σ.1 από 10-04-2017 απόφαση του, ως ακολούθως:...

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:


Συρρικνώνεται ξανά το μέρισμα του ΜΤΣ


Ακόμα λιγότερα χρήματα θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι απόστρατοι.
Όλα δείχνουν ότι εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, το βοήθημα πολύ σύντομα θα εξαφανιστεί τελείως.

Οι εξελίξεις για την προσοδοφόρα αξιοποίηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), είναι απογοητευτικές για τους μερισματούχους στρατιωτι­κούς. Με δικαστικές αποφάσεις μει­ώνεται συνεχώς το ενοίκιο που καταβάλλει η κοινοπραξία «PICAR - CAROUZOS SA - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑ­ΡΟΥ ΜΤΣ» στο ΜΤΣ, που φιλοξενεί πλέον το εμπο­ρικό και ψυχαγωγικό κέντρο Attica.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στο ήδη συρρικνωμένο μέρισμα που λαμβάνουν οι συνταξι­ούχοι στρατιωτικοί, που κινδυνεύει πλέον με εξαφάνιση! Το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί ένα από τα σπάνια σε μέγεθος και ιστορία μνημεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το συγκρότημα κτιρίων που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βουκουρεστίου και Αμερικής με κάτοψη περίπου 9.000 m2, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των αποστράτων.

Στις 20 Απριλίου 2000, υπογράφηκε σύμβαση μετα­ξύ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της κοινοπρα­ξίας «PICAR - CAROUZOS SA - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΤΣ». Αντικείμενό της, η μεταβίβαση της διαχείρισης και εκμε­τάλλευσης του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρα­τού για 25 χρόνια. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ήταν το πιο εύρωστο ταμείο στην Ελλάδα. Είχε δική του τράπεζα (ΓΕΝΙΚΗ) που πουλήθηκε κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, είχε πολλές μετοχές, που με διά­φορα κερδοσκοπικά παιχνίδια εκμηδενίστηκε η αξία τους, είχε επίσης πολλά ακίνητα τα οποία κυριολεκτικά ξεπουλήθηκαν. Διάφοροι επιτήδειοι, πολιτικοί και επιχειρηματίες, με την ανοχή των στρατιωτικών ηγεσιών, «αξιοποίησαν» ιδιοτελώς την περιουσία του ΜΤΣ, σε ένα πάρτι ασυδοσίας και πλουτισμού χωρίς προηγούμε­νο. Το μοναδικό σήμερα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο του ΜΤΣ είναι το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας που στε­γάζεται το Attica.

Πίσω στον χρόνο

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης είναι η εντολή του ΥΠΕΘΑ Γιάννου Παπαντωνίου τον Μάρτιο του 2004, το ΜΤΣ να διαθέσει το σύνολο σχεδόν των αποθεματικών του για την εξαγορά των χρεών της Γενικής Τράπεζας, προκειμένου, απαλλαγμένη χρε­ών, να πουληθεί στη γαλλική τράπεζα Societe Generale. Στη συνέχεια όμως, το 2012, έχουμε την πώληση του με­ριδίου που διέθετε η Societe Generale στη Γενική Τρά­πεζα (50,1%) στην Τράπεζα Πειραιώς, μια τραπεζική συναλλαγή ιδιαίτερα βλαπτική για τους μερισματούχους στρατιωτικούς. Επίσης το Νοέμβριο 2010, με υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Β. Βενιζέλο, έγιναν διάφορες τρο­ποποιήσεις επί των συμφωνηθέντων όρων του μισθώ­ματος προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας της PICAR (Τράπεζα Πειραιώς) με αποτέλεσμα το ΜΤΣ να υποστεί και νέα ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Δυσμενής είναι για το ΜΤΣ η απόφαση υπ΄ αριθμ. 2376/2017 του Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη δικα­στική διένεξη μεταξύ του ΜΤΣ και της PICAR ΑΕΕ. Το ΔΣ του ΜΤΣ αποφάσισε την υποβολή αιτήσεων αναστο­λής και αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου, που εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο.

Χρηστός Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-19/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Πτώσεις Βάσεων 2017 στις Στρατιωτικές Σχολές. Άνοδο στις Αστυνομικές-Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σχολές (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)


Η σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση έστρεψε και φέτος πολλούς υποψηφίους στις Στρατιωτικές-Αστυνομικές και Πυροσβεστικής Ακαδημίας (η οποία για δεύτερη φορά από φέτος είχε υποψηφίους από τις πανελλαδικές εξετάσεις) Σχολές.

Η βάση εισαγωγής στα ΣΣΕ-ΟΠΛΑ κατέβηκε κατά 94 μόρια και «κλείδωσε» στα 16.001, ενώ η αντίστοιχη στα ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ κατέβηκε επίσης κατά 231 μόρια και «κλείδωσε» στα 17.411.

Η βάση εισαγωγής ΣΝΔ-ΜΑΧΙΜΟΙ κατέβηκε κατά 400 μόρια και «κλείδωσε» στα 17.262, ενώ η αντίστοιχη στη ΣΝΔ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ κατέβηκε κατά 115 μόρια και «κλείδωσε» στα 17.723.

Η βάση εισαγωγής στη ΣΙ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ κατέβηκε κατά 659 μόρια και «κλείδωσε» στα 17.127, ενώ η αντίστοιχη στη ΣΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ανέβηκε κατά 323 μόρια και «κλείδωσε» στα 18.948.

Οι βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές της ΣΣΑΣ κατέβηκαν, πλην του ΙΑΤΡΙΚΟΥ (ΣΣΑΣ) πού ανέβηκε κατά 53 μόρια. Μεγάλη πτώση βάσης κατέγραψε το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) κατά 758 μόρια!

Από τις ΑΣΣΥ η ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ είχε μόνο κάθοδο κατά 333 μόρια, ενώ στις υπόλοιπες οι βάσεις παρουσίασαν άνοδο.

Όσον αφορά στις Αστυνομικές σχολές, το «ΦΑΒΟΡΙ» ήταν η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ όπου η βάση εισαγωγής της εκτοξεύθηκε στα 18.113 μόρια. Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ παρουσίασε μικρή κάθοδο κατά 87 μόρια όπου η βάση εισαγωγής της διαμορφώθηκε στα 16.301 μόρια (ξεπέρασε την ΣΣΕ-ΟΠΛΑ).

Οι σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) εκτοξεύθηκαν στα 18.040 και 16.838 αντίστοιχα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά και συγκριτικά με το 2016 όλες τις βάσεις.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ