Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Αποζημίωση νυχτερινών ωρών απασχόλησης στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ - ΕΡΩΤΗΣΗ)


Ο Βουλευτής Λάρισας Μπαργιώτας Αθανασίου Κωνσταντίνος, κατέθεσε ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 6338/30-05-2018) προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα: «Αποζημίωση νυχτερινών ωρών απασχόλησης των στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

«Στο άρθρο 127 παρ. Δβ του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) προβλέπεται ότι στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 ευρώ) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόλο που έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την ψήφιση του ως άνω νόμου, δεν έχει καταβληθεί καμία αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, ούτε συνεχίστηκε η καταβολή της αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Επιπλέον, έχει σταματήσει από 01-01-2018 να καταβάλλεται η αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία.

Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας:

1) Γιατί δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ενώ έχει παρέλθει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του άρθρου 127 παρ. Δβ του ν. 4472/2017; Που οφείλεται η καθυστέρηση; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ΚΥΑ;
2) Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η αναδρομική αποζημίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από 01-01-2017;»....

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ερώτηση:


Θέση ΕΣΜΑ για Αναβάθμιση των Αεροσκαφών F-16


Η θέση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) με αφορμή την απόφαση για αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) χαιρετίζει την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 Block 52+ και Block 52+ Advanced (των συμβάσεων Peace Xenia III και IV, αντίστοιχα) στο επίπεδο Viper, η οποία αποτελεί την πρώτη σοβαρή κίνηση προς την κατεύθυνση της αύξησης της αμυντικής ισχύος της χώρας, μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία σχετικής αδράνειας.

Η αναβάθμιση θα αυξήσει κατακόρυφα την μαχητική ικανότητα των Α/Φ F-16 της PXIV και ιδίως αυτών της ΡΧΙΙΙ, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και των παλαιότερων F-16 Block 30 και 50 (συμβάσεων ΡΧΙ και ΡΧΙΙ, αντίστοιχα), αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο την επένδυση που έχει κάνει ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του.

Με την εκτίμηση ότι η εν λόγω απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης της ΠΑ (και όχι μόνο), θεωρούμε ότι, για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης και στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος, θα πρέπει να εξεταστεί και η τυχόν προμήθεια εξειδικευμένων αισθητήρων και ειδικών όπλων για τα F-16 V.

Επίσης και κατά μείζονα λόγο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση της αεράμυνας, με κατάλληλα συστήματα ραντάρ και με έμφαση στην δικτυοκεντρική λειτουργία, με σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη του εναέριου χώρου έναντι συμβατικών ή ακόμα και δυσδιάκριτων απειλών, καθώς και την μετάδοση της ευρύτερης επιχειρησιακής εικόνας στα μαχητικά Α/Φ και στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Εξάλλου ο ΕΣΜΑ θεωρεί αυτονόητο ότι, έχει ληφθεί ή θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υποστήριξη και βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων όλων των Α/Φ, καθώς και των υπολοίπων οπλικών συστημάτων της ΠΑ, επισημαίνοντας ότι η αποτροπή είναι ανάλογη του αριθμού των εν ενεργεία οπλικών συστημάτων και όχι της συνολικής δύναμης. πέραν της αναβάθμισης.

Περαιτέρω εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της μετέπειτα υποστήριξης, πρέπει και δύναται να επιδιωχθεί η μέγιστη συμμετοχή των εγχώριων φορέων, από τις Μοίρες και πρωτίστως τα Εργοστάσια της ΠΑ έως τις αμυντικές εταιρείες – βιομηχανίες της χώρας, με σκοπό την διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας, λόγω ελαχιστοποίησης των καθυστερήσεων στην διακίνηση για την επισκευή των υλικών, την μεγαλύτερη αυτοδυναμία – αυτάρκεια σε ενδεχόμενη περίοδο κρίσεως αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας.

Άλλωστε, η προμήθεια και διατήρηση εξελιγμένων οπλικών συστημάτων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα αναγκαίο κακό, λόγω των “κακών γειτόνων”, αλλά ως μία ευκαιρία για επένδυση υψηλής τεχνολογίας, η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου (τόσο άμεσες, όσο και έμμεσες), θα ανακόψει το “brain drain” και την διαφυγή των νέων στο εξωτερικό και θα δώσει ένα σήμα ότι η αρνητική πορεία έχει αναστραφεί. Ακόμα περισσότερο, θα δημιουργήσει τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη εξελιγμένων οπλικών συστημάτων ή υποσυστημάτων αυτών, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην γενικότερη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Προς επίρρωση των ανωτέρω θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε τις επιδόσεις των “γειτόνων”, οι οποίοι αν και ξεκίνησαν παράλληλα με εμάς, σήμερα παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη αυτάρκεια, ενώ είναι πλέον σε θέση να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να εξάγουν αμυντικό υλικό.

Επίσης, ανάλογο είναι και το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως π.χ. του Ισραήλ, το οποίο έχει καταφέρει να θεωρείται κορυφαίος σχεδιαστής και κατασκευαστής σε ορισμένες κατηγορίες αμυντικού υλικού, εξάγοντας και βεβαίως αποκομίζοντας τα ανάλογα κέρδη.

Ο ΕΣΜΑ και τα μέλη του είναι και θα είναι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια και απόφαση που αφορά την βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΑ και της άμυνας της χώρας. Ευελπιστούμε ότι οι ορθές κινήσεις στην άμυνα, πέραν της αύξησης της στρατιωτικής ισχύος και της αποτροπής, θα αποτελέσουν την θρυαλλίδα θετικών εξελίξεων για τη χώρα, βοηθώντας στην μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας, δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας!

Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Ιωάννης Κούτρας

CEng, MIET, MSc

Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ

(esma.gr)

Πώς θα γλιτώσετε φόρους - Τα μυστικά για αποδείξεις που θα δηλώσετε


Πόσες αποδείξεις πρέπει να εμφανίσω στη φορολογική δήλωση; Εχω κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό μου η οποία χρησιμοποιεί την κάρτα μου. Μπορεί η ίδια να δηλώσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές; Τι γίνεται αν έχω λιγότερες από τις δαπάνες που απαιτούνται; Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα πρέπει να επιμερίσω τις κοινόχρηστες δαπάνες που πλήρωσα με κάρτα στους ενοίκους;

Οι «ηλεκτρονικές αποδείξεις» έχουν μπερδέψει φέτος τους φορολογούμενους. Τα παραπάνω ερωτήματα είναι ορισμένα από αυτά που τους απασχολούν λίγο πριν ξεκινήσουν να συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση.

Οι πληρωμές με πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησαν το 2017 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες αποτελούν φέτος το κλειδί που θα χρησιμοποιήσουν για να κλειδώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο 8.636 - 9.550 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και θα πληρώσουν λιγότερο φόρο.

Πώς θα δηλωθούν

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών θα δηλωθούν στον πίνακα 7 στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1. Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους θα υπολογίσουν το σύνολο των δαπανών που έγιναν με πλαστικό χρήμα και θα το συμπληρώσουν. Το βάρος της απόδειξης το έχουν οι ίδιοι. Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους διευκολύνει έχει αναρτήσει δίπλα από τους κωδικούς έναν πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι τράπεζες. Αν δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία του πίνακα και έχετε πραγματοποιήσει περισσότερες συναλλαγές, τότε μπορείτε να τις προσθέσετε. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα υπολογίζονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση που ένας από τους δυο συζύγους δεν καλύπτει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αλλά ο άλλος σύζυγος το υπερκαλύπτει, τότε το σύστημα αυτομάτως θα κάνει τον επιμερισμό έτσι ώστε να έχουν αμφότεροι τη σχετική μείωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στους κωδικούς 049-059 του εντύπου Ε1 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γράψουν το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησαν στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card)), μέσω λογαριασμού πληρωμών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), κ.λπ.

Απαιτούμενες αποδείξεις

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:

10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,
15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και
20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Έξτρα φόρος. Όσοι δεν κάλυψαν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών με πλαστικό χρήμα, τότε θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο. Ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσουν προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ αντί των απαιτούμενων 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ. Με πληρωμή έξτρα φόρου κινδυνεύουν οι συνταξιούχοι άνω των 70 ετών αλλά και όσοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος αν δεν εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις στη φετινή τους δήλωση. Για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να δηλώσουν δαπάνες για αγορές αγαθών ή λήψη παροχής υπηρεσιών ανάλογα με το εισόδημά τους. Στην περίπτωση αυτή, μετράνε τόσο οι χάρτινες όσο και οι ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Αν δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, τότε θα πληρώσουν φόρο 22% για το ποσό των αποδείξεων που θα λείπει. Από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών που χτίζουν το αφορολόγητο όριο αλλά όχι από τη συλλογή αποδείξεων εξαιρούνται οι συνταξιούχοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

(tanea.gr)


Εθιμοτυπική επίσκεψη νέου Διοικητή 5/42 ΣΕ στο Δήμαρχο Καλυμνίων


Την Τρίτη 29/05/2018, ο νέος Διοικητής 5/42 ΣΕ, Σχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δαλάκης, συνοδευόμενος από τον απερχόμενο Διοικητή Σχη Αντώνιο Μητάφη, επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τον Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Ιωάννη Γαλουζή εν όψει της ανάληψης των νέων του καθηκόντων, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 11.00πμ στο Στρατόπεδο Οικονόμου Πιζάνια.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στον Κ. Δαλάκη κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντά του και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Διοικητή Αντ. Μητάφη για την προσφορά, τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων στην κοινωνία της Καλύμνου, καθώς και για την καθ΄ όλα  αρμονική συνεργασία που είχε με το Δήμο της Καλύμνου.

(kalymnos-news.gr)

Επιστολή-παρέμβαση της Ε.Α.Α.Λ.Σ. για την εισφορά υπέρ Συλλογικών Οργάνων Συνταξιούχων (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. (Ε.Α.Α.Λ.Σ.) απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης Κα Έφη Αχτσιόγλου με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κοινωνικής ασφάλισης Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, σχετικά με την εισφορά υπέρ Συλλογικών Οργάνων Συνταξιούχων.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική επιστολή:

Ανακοίνωση ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ για το Συλλαλητήριο στην ΚΑΒΑΛΑ την 06-06-18 για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

Επισυνάπτεται η παρακάτω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, για το Συλλαλητήριο του θέματος:


Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στις Μονάδες του Στρατοπέδου «ΚΑΠΟΤΑ», στο Μενίδι Αττικής (15 ΦΩΤΟ)


Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, πραγματοποίησε επίσκεψη στις Μονάδες 725 Τάγμα Μηχανικού (725 ΤΜΧ), 784 Τάγμα Μεταφορών (784 ΤΜΕ), 791 Τάγμα Εφοδιασμού και το Τάγμα Υλικών και Πυρομαχικών (ΤΥΛΠ), στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΟΤΑ», στο Μενίδι Αττικής.

O Αρχηγός ενημερώθηκε από τους Διοικητές για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες των Μονάδων τους. Στην συνέχεια περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου όπου συνομίλησε με το προσωπικό. Τέλος, ο Αρχηγός συνεχάρη το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Μονάδων για το υψηλό ηθικό, τον επαγγελματισμό του και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος που τους διακατέχει.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Ημερίδα στη ΛΑΕΔ την 06/06/2018 με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Ο Επιστημονικός Οργανισμός Φοίνικας διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Ημερίδα με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ, 1η Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Την εκδήλωση προλογίζει η Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας του Υπ.Υγείας κα Σταυρούλα Κατσικάρου.

Προεδρείο: Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών κα. Κ.Μυστακίδου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Διαβάστε το σχετικό Πρόγραμμα:

Γυναίκες στην Εθνοφυλακή. Γιατί όχι, αλλά με ποιο θεσμικό πλαίσιο;


Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης γυναικών στις τάξεις της Εθνοφυλακής.

Δημοσιογραφικές πηγές, που επιβεβαιώνονται από φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), αλλά και σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κάνουν λόγο για πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών στην Εθνοφυλακή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. Το γεγονός αυτό θέτει εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα, ενώ παράλληλα εγκυμονεί κινδύνους από την στιγμή που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα, κατά τη διάρκεια ασκήσεων με πραγματικά πυρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Γυναίκες στην Εθνοφυλακή. Γιατί όχι, αλλά με ποιο θεσμικό πλαίσιο;»

Η Εθνοφυλακή αποτελεί οργανωμένη στρατιωτική δύναμη και απαντάται ως θεσμός και σε άλλες χώρες με το όνομα Εθνοφρουρά. Το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Εθνοφυλακής διαμορφώνεται από το ν.1295/1982, ο οποίος ορίζει τις λεπτομέρειες της συγκρότησής της ως Οργανικής Ένοπλης Δύναμης του Στρατού Ξηράς. Ωστόσο, ακόμη και ο ν. 1295/1982 έχει ζητήματα εφαρμογής, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη (!) τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του.

Το τελευταίο διάστημα δημοσιογραφικές πληροφορίες, που επιβεβαιώνονται και από σχετικές φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), κάνουν λόγο για πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών στην Εθνοφυλακή, παρότι το ΓΕΣ διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για στελέχη. Συγκεκριμένα, δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν πως στη Θράκη σύζυγοι στρατιωτικών έχουν βρεθεί σε χώρο εκπαίδευσης, δηλώνοντας ότι αποτελούν τις πρώτες γυναίκες της Εθνοφυλακής. Σε άλλες φωτογραφίες από εκπαίδευση Εθνοφυλάκων διακρίνεται γυναίκα με στολή παραλλαγής σε θερμή χειραψία με τον Αρχηγό του ΓΕΣ. Στην δε Ικαρία, ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε και επισήμως την «πρώτη γυναίκα Εθνοφύλακα».

Δεδομένου ότι με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης γυναικών στην Εθνοφυλακή.

Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία «ένταξης» γυναικών στην Εθνοφυλακή γίνεται μάλλον ανεπίσημα και χωρίς κριτήρια, όπως τουλάχιστον αυτά που ορίζει ο ν. 1295/1982, και δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική προκήρυξη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιες διαδικασίες και βάση ποιου νόμου επελέγη η «πρώτη γυναίκα εθνοφύλακας», στην οποία αναφέρθηκε μάλιστα ο ίδιος;
Θα μπορέσει η συγκεκριμένη «Εθνοφύλακας» να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων, που έχει προκηρύξει το ΓΕΣ για το 2018;
Περιλαμβάνει η εκπαίδευση των γυναικών που συμμετέχουν στις ασκήσεις Εθνοφυλακής βολές με όπλα; Σε περίπτωση ατυχήματος πως καλύπτονται τόσο οι διοικήσεις των Μονάδων, όσο και οι ίδιες οι εκπαιδευόμενες;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

(cretalive.gr)


Προαγωγές Υπαξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


1. Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμό Φ.412.32/12/570811/Σ.4436/ΓΕΣ/Β1(ΔΙΠΡΟ)/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2018 με την υπ΄ αριθμό 139671/29-05-18 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

2. Οι προαγόμενοι Υπαξιωματικοί, να εγγραφούν στην επετηρίδα μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και με ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στην απόφαση προαγωγής τους....

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


ΣΣΕ: Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων Υποψηφίων Ν. 1294/1982 (Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ) [ΠΙΝΑΚΑΣ]


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Ν. 1294/82 (ΜΟΝ. ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Υποψηφίων του Ν. 1294/1982 (Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ) θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής όπως στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
1
Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) Γενικής Παιδείας
19 Ιουν 18
Τρίτη
2
Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης
20 Ιουν 18
Τετάρτη
3
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
21 Ιουν 18
Πέμπτη
4
Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης
22 Ιουν 18
Παρασκευή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι η καθορισθείσα από το ΥΠΠΕΘ διδακτέα και εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Ακαδημαϊκού Έτους 2018, για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2893/21-8-17.
β. Ως πέρας προσελεύσεως των υποψηφίων στις αίθουσες καθορίζεται η 08:00 ώρα κάθε ημέρα.
γ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται στις 3 ώρες.

Επίσκεψη σπουδαστών IVης Τάξεως ΣΣΕ στο ΑΤΑ και την 110ΠΜ (ΦΩΤΟ)


Τη Τρίτη 29 Μαΐου 2018, οι σπουδαστές της IV Τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε ο Επιτελάρχης του ΑΤΑ, Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Τζουμερκιώτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για το έργο και την αποστολή του Αρχηγείου, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν την 337 Μοίρα της 110 Πτέρυγας Μάχης (110ΠΜ), όπου ενημερώθηκαν για τα οπλικά συστήματα του αεροσκάφους F-16 Block 52+ και τον τρόπο διεξαγωγής των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(haf.gr)

Ο Α/ΓΕΣ βράβευσε Αξιωματικούς που διακρίθηκαν σε αγώνες υπεραποστάσεων


Βράβευση Στελεχών από τον Αρχηγό ΓΕΣ

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, βραβεύθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο Συνταγματάρχης Πεζικού (ΠΖ) Στέργιος Αναστασιάδης και ο Ταγματάρχης (ΠΖ) Ηλίας Καραϊωσήφ, οι οποίοι διακρίθηκαν σε αγώνες υπεραποστάσεων.

Ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Στέργιος Αναστασιάδης, ξεκίνησε τους αγώνες υπεραποστάσεων το 2000 και από τότε έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα και σε δεκάδες αγώνες απόστασης, έως 255 χιλιομέτρων.Έχει τερματίσει εννέα φορές στο διεθνή αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», απόστασης 246 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τις τρεις φορές τερμάτισε ως πρώτος Έλληνας.

Ο Ταγματάρχης (ΠΖ) Ηλίας Καραϊωσήφ, ξεκίνησε τους αγώνες υπεραποστάσεων το 2008 και από τότε έχει συμμετάσχει σε δεκάδες αγώνες απόστασης, έως 400 χιλιομέτρων. Έχει τερματίσει τρεις φορές στο διεθνή αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διεθνή αγώνα «ΔΟΛΙΧΟΣ», απόστασης 255 χιλιομέτρων.

Με τις επιτυχίες τους, τα δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς, καταδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι η άοκνη καθημερινή προσπάθεια, το ήθος και το αγωνιστικό πνεύμα αμείβονται, αποτελώντας έτσι εξαίρετο παράδειγμα, για το σύνολο του προσωπικού, προβάλλοντας το Στρατό Ξηράς, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα μας.

(army.gr)

Απονομή Πτερύγων Αλεξιπτωτιστών Στατικού Ιμάντα στη ΣΧΑΛ (10 ΦΩΤΟ)


Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ) της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ, το οποίο διεξήχθη στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ), από 24 Απριλίου μέχρι 24 Μαΐου 2018.

Την απαιτητική και εξειδικευμένη εκπαίδευση ολοκλήρωσαν επιτυχώς 5 Αξιωματικοί, 4 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ), 4 Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, 1 Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και 81 Οπλίτες Θητείας.

Στους αποφοιτήσαντες απονεμήθηκαν Πτυχία και Πτέρυγες Αλεξιπτωτιστή Στατικού Ιμάντα, από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγο Νικόλαο Χιονή, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Ζώνη Ρίψεως (ΖΡ) της Πάχης Μεγάρων, μετά την εκτέλεση του τελευταίου άλματος.

Στους αποφοιτήσαντες ευχόμαστε καλά άλματα και ασφαλείς προσγειώσεις.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Ονομασία και Κατάταξη Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων των ΕΔ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας


Αποφασίζουμε

1. Ονομάζονται μόνιμοι Στρατιωτικοί Ιερείς Α΄ Τάξης (Λοχαγοί) για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω επιτυχόντες κατά τον διαγωνισμό Κληρικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και περιλαμβάνονται στον κυρωμένο με ημερομηνία 01-02-2018 πίνακα επιλογής υποψηφίων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ Τάξης (Λοχαγών), με την εξής σειρά αρχαιότητας, που απορρέει, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ΝΔ 90/1973, από την ημερομηνία χειροτονίας τους:...

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


Συλλαλητήριο για την Μακεδονία στη Λάρισα την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


Ανακοίνωση της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την 6η/6/2018:

«Μετά από συνάντηση φορέων εργαζομένων και συνταξιούχων αλλά και  πολιτιστικών, χριστιανικών, νεανικών συλλόγων και συνδέσμων  της πόλης μας, στο πλαίσιο παράλληλων κινητοποιήσεων, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί και στη Λάρισα  την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, συλλαλητήριο ενάντια στο σφετερισμό του ονόματος της Μακεδονίας μας από τα Σκόπια.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η συντονιστική επιτροπή, να προταθούν - επιλεγούν ομιλητές κλπ, παρακαλούνται - προσκαλούνται όλοι οι φορείς της πόλης μας όπως προσέλθουν την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο εμπορικό επιμελητήριο (Παπακυριαζή 44).

Το εν λόγω συλλαλητήριο ουδεμία σχέση έχει με κόμματα.

Για την προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή»

Αλλαγή «φρουράς» στον Ναύσταθμο Κρήτης (9 ΦΩΤΟ)


Παρέλαβε καθήκοντα ο νέος Διοικητής, Αρχιπλοίαρχος (Π.Ν.) Γεώργιος Αγραφιώτης

Την Παρασκευή 25/05/2018 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής διοίκησης στον Ναύσταθμο Κρήτης και συγκεκριμένα στον χώρο του ελικοδρομίου παραπλεύρως της Λέσχης Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της τελετής, ο Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος Ζησιμόπουλος παρέδωσε καθήκοντα Διοικητού στον Αρχιπλοίαρχο Γεώργιο Αγραφιώτη.

Στον χαιρετισμό του ο απερχόμενος Διοικητής κ. Ζησιμόπουλος ευχαρίστησε για την συνεργασία το προσωπικό του Ναυστάθμου Κρήτης και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Διοικητή λέγοντας χαρακτηριστικά «Όπως αναφέρει ο Όμηρος στην «Ιλιάδα», «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν». Πάντα να αριστεύεις, να ξεπερνάς τους άλλους…»

Ο νέος Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης στην ημερήσια διάταγή του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τη μεγάλη ευθύνη της Διοίκησης μίας τόσο ιδιαίτερης και σημαντικής μονάδας όπως ο Ναύσταθμος Κρήτης.

Παρόντες στην τελετή παράδοσης – παραλαβής ήταν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων, στρατιωτικών σωμάτων, συλλόγω αποστράτων καθώς και υπάλληλοι του Ναυστάθμου Κρήτης.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(flashnews.gr)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ