Αρχική » , , , , , , , » Ο επανυπολογισμός φέρνει «ψαλίδι» έως και 30% στις συντάξεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ο επανυπολογισμός φέρνει «ψαλίδι» έως και 30% στις συντάξεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΟΚ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ME 25ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΒΓΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ.
Μετά τον επανυπολογισμό, η δεύτερη σύνταξη καταργείται και θα χορηγείται ως προσαύξηση.

Στην «αρένα» των περικοπών μπαί­νουν 2.400.000 συνταξιούχοι όλων των Ταμείων, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του επανυπολογισμού συντάξεων, που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος.

Η πλειονότητα -ακόμη και οι συντα­ξιούχοι των 487 ευρώ- θα έχει περικοπές, καθώς η νέα τους σύνταξη θα είναι μικρότερη από αυτή που παίρνουν και το περισσευούμενο ποσό είναι η προσωπική διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που καταργείται το 2019 με το νέο νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός για το 47% των δικαιούχων, δηλαδή για σχεδόν 1.128.000 παλιούς συνταξιούχους.

Οι διαφορές που βγαίνουν είναι της τάξης του 10% κατά μέσο όρο, καθώς πρόκειται για πολύ παλιές συντάξεις και χαμηλές συντάξεις. Εκτιμάται όμως ότι για το υπό­λοιπο 53% των συνταξιούχων οι μειώσεις θα είναι πάνω από 18%. Για συγκεκριμένες δε ομάδες συνταξι­ούχων, οι μειώσεις ξεπερνούν το 25%. Σε αυτές τις ομάδες όπου ο λογαρια­σμός βγάζει μεγάλες περικοπές -άνω του 25%- εντάσσονται τρεις κατηγο­ρίες, που όπως φαίνεται θα επιβαρυν­θούν αναδρομικά, με μικρότερη σύντα­ξη, λόγω πρόωρης εξόδου.

Οι κατηγορίες αυτές, από τον εν εξελίξει επανυπολογισμό συντάξεων, είναι:

1. Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί που αποχώρησαν από τα 45 και τα 50 τους παίρνοντας σύνταξη με αποδο­χές του αμέσως επόμενου βαθμού από αυτόν που είχαν, κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Ο Ανθυπολοχαγός δηλαδή πήρε σύνταξη Λοχαγού, ο Λοχαγός συνταξιοδοτήθηκε ως Αντισυνταγματάρχης, ο Ανχης πήρε σύ­νταξη Συνταγματάρχη, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας πήρε σύνταξη Αρχηγού Αστυνομίας κ.ο.κ. Αυτό προέβλεπαν και προβλέπουν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις για τα στελέχη που υπηρε­τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, πλην όμως με τον επανυπολογισμό λαμβάνονται μεν οι ίδιες πλασματικές αποδοχές, αλλά η παγίδα κρύβεται στα έτη ασφάλισης, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου έχει πολύ χαμηλούς συντελεστές για τα 25 ή τα 30 έτη ασφάλισης, που ως γνωστόν είναι τα συντάξιμα χρόνια που έχουν οι περισσότεροι απόστρατοι. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που αποχώρησε με 25 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, παίρνει σήμε­ρα 980 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό θα έχει την ανταποδοτική σύνταξη με συντελεστή 20,68% για τα 25 έτη ασφάλισης και θα λάβει και ολόκλη­ρο το ποσό της εθνικής σύνταξης. Η ανταποδοτική σύνταξη για μισθό 1.500 ευρώ με 25 έτη ασφάλισης είναι 310 ευρώ (1.500x20,68%=310,2) και με τα 384 ευρώ της εθνικής σύντα­ξης το τελικό ποσό είναι 694 ευρώ (310,2+384=694,2). Η προσωπική διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που καταργείται το 2019 είναι 286 ευρώ (980-694=286). Στο συγκεκρι­μένο παράδειγμα η σημερινή σύνταξη (980 ευρώ) μειώνεται κατά 29,2% με την κατάργηση της προσωπικής δια­φοράς.

2. Οι γυναίκες που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα με 20,25 και 28 έτη ασφάλισης παίρνοντας πλήρη σύνταξη από ΔΕΚΟ, τράπεζες, Δημόσιο, αλλά ακόμη και από το ΙΚΑ (ως μητέρες ανηλίκων). Και σε αυτή την κατηγορία υπάρχει πρόωρη έξοδος σε ηλικίες 50-55 ετών με πλήρη σύνταξη. Οι προσωπικές διαφορές είναι και εδώ μεγάλες με τον επανυπολογισμό της σύνταξης βάσει των ετών ασφάλισης και των ποσοστών του νόμου Κατρού­γκαλου. Ειδικά σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, αλλά και στο Δημόσιο, τα 25 έτη με μι­σθό 1.400 ευρώ βγάζουν 289,5 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ εθνική, δηλαδή 673,5 ευρώ συνολική νέα σύνταξη. Γυναίκα που συνταξιοδοτήθηκε από ΔΕΚΟ ή τράπεζα με τις παλιές διατάξεις από τα 50 της και μισθό 1.400 ευρώ, παίρνει σήμερα περίπου 900 ευρώ σύνταξη. Με τον επανυπολογισμό, θα έχει προσωπική διαφορά-μείωση 226 ευρώ. Από το 2019 η σύνταξή της θα είναι στα 673,5 ευρώ (900-226=673,5) λόγω της κα­τάργησης της προσωπικής διαφοράς των 226 ευρώ που προκύπτει τώρα με τον επανυπολογισμό. Η μείωση είναι δηλαδή της τάξης του 25% για όσες βγήκαν με μισθό 1.400 ευρώ πριν καν φτάσουν στο 55ο έτος.

3. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με καθε­στώς μειωμένης σύνταξης, δηλα­δή με όριο ηλικίας μικρότερο από τα 60 ή τα 65 που ήταν παλαιότερα τα αντίστοιχα όρια συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες, βρίσκονται επίσης στη ζώνη μεγάλων περικοπών, και ας παίρνουν μικρή σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι θα έχουν αφενός μικρή ανταποδο­τική σύνταξη λόγω των λίγων ετών ασφάλισης και αφετέρου διότι το ποσό της εθνικής σύνταξης θα υπολογιστεί με τη μείωση της πρόωρης εξόδου. Για παράδειγμα, γυναίκα συνταξιού­χος του ΙΚΑ στα 57 με 23 χρόνια που βγήκε, με συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ (19η κλάση), παίρνει σήμερα 805 ευρώ πλήρη σύνταξη. Στην περίπτωση μειωμένης συνταξιοδότησης, όμως, με όριο για πλήρη σύνταξη το 60ό έτος, έχει πέναλτι πρόωρης εξόδου 18% (6% για κάθε έτος πριν από τα 60). Η μείωση που έχει ήδη είναι 144 ευρώ (805-18%=144),οπότε παίρνει 660 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, στην περίπτωση πλήρους σύνταξης θα πάρει 299 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ εθνική, δηλαδή 683 ευρώ. Η προσωπική διαφορά-μείωση από τη σύνταξη των 805 ευρώ είναι 122 ευρώ. Αν όμως παίρνει ήδη μειωμένη, τότε θα έχει 299 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και πέναλτι 18% στο ποσό της εθνικής σύνταξης που θα διαμορφω­θεί στα 314,8 ευρώ (384-18%=314,8), οπότε η τελική νέα μειωμένη σύνταξη με επανυπολογισμό θα είναι 613,9 ευρώ. Η μειωμένη σύνταξη των 660 ευρώ δηλαδή που παίρνει σήμερα θα μειωθεί κι άλλο και θα διαμορφωθεί στα 613,9 ευρώ με τον επανυπολογισμό.

Οι πρόωρες συντάξεις λοιπόν είναι αυτές που θα έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες δυο κατηγορίες που θα υποστούν εξί­σου μεγάλες περικοπές, που είναι:

Οι συνταξιούχοι με διπλές κύριες συντάξεις. Ο νόμος Καιρούγκαλου καταργεί τη μία από τις δύο και την κάνει προσαύξηση αντί σύνταξη. Αυτή η διάταξη θα εφαρμοστεί από τον ΕΦΚΑ καθώς από 1ης/1/2017 όσοι έχουν δύο συντάξεις από ίδιο δικαί­ωμα, όπως για παράδειγμα οι γιατροί του ΕΣΥ (Δημόσιο) που παίρνουν και σύνταξη από το φορέα τους (ΤΣΑΥ), θα εισπράττουν μια ενιαία σύνταξη. Ο επανυπολογισμός θα γίνει στην κύρια σύνταξη του ΕΣΥ και π δεύτε­ρη σύνταξη (ΤΣΑΥ) θα καταβάλλεται ως προσαύξηση με 300 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία είναι και οι μηχανικοί του Δημοσίου που παίρνουν σύνταξη και από το ΤΣΜΕΔΕ. Στο εξής, οι δύο συντάξεις γίνονται μία και μετά τον επανυπολογισμό η πρώτη σύνταξη θα έχει προσωπική διαφορά που θα καταργηθεί το 2019, ενώ η δεύτερη σύ­νταξη καταργείται πριν από το 2019, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, και θα χορηγείται ως προσαύξηση. Πάνω από 80.000 είναι οι συνταξιούχοι (γιατροί- μηχανικοί Δημοσίου) που θα χά­σουν στην ουσία τη μία από τις δύο συντάξεις με αυτή τη διάταξη!

Περίπου 240.000 δικαιούχοι σύντα­ξης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ. Θα έχουν έξτρα μείωση κατά 220 ευρώ πέραν της προσωπι­κής διαφοράς. Οι παλαιοί συνταξιού­χοι του πρώην ΤΕΒΕ είχαν, πέραν της σύνταξης, ένα πρόσθετο προνοιακό ποσό της τάξης των 220 ευρώ που θα καταργηθεί μέσω του επανυπολογισμού και θα βγάλει περικοπές ως 40%.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος ΤΕΒΕ με 35 χρόνια παίρνει σύνταξη βάσει εισφορών 900 ευρώ και με τα 220 ευρώ λόγω του παλιού μπόνους φτάνει στα 1.120 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό τα 1.120 ευρώ θα γίνουν 780 ευρώ και η προσωπική διαφορά των 340 ευρώ (-31%) θα καταργη­θεί το 2019. Συνταξιούχος με 25 έτη στο ΤΕΒΕ παίρνει σήμερα 990 ευρώ, από τα οποία τα 220 είναι το μπό­νους που χορηγούσε το Ταμείο. Με τον επανυπολογσμό η σύνταξη έχει προσωπική διαφορά 420 ευρώ και δι­αμορφώνεται στα 570 ευρώ. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η μείωση που θα έχει ο συνταξιούχος είναι 42,4%.


ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ OΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

Μείωση 20 ευρώ και στις κατώτατες συντάξεις

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Εργασίας θεω­ρούν ότι ο επανυπολογισμός θα βγάλει το ποσό των περικοπών που αποδέχτηκε π κυβέρνηση, δηλαδή τα 1,8 δισ. ευρώ από το 2019, χωρίς να πειραχτούν οι επικουρικές συντάξεις. Αυτό υποστηρίχθηκε σε χθεσινή άτυπη ενη­μέρωση από κορυφαίο στέλεχος της ηγεσίας του υπουργείου, πλην όμως οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί οριστικά, γιατί οι επικουρικές παραμένουν ως εφεδρεία για πε­ρικοπές 10% αν τελικά δεν πια­στούν τα 1,8 δισ. από τις κύριες συντάξεις, όπως αποκάλυψε πρώ­τος ο «Ε.Τ.» της Κυριακής στις 26 Μαρτίου. Το βέβαιο είναι ότι για να πιαστεί ο στόχος των περικοπών δεν θα υπάρχει κανένα δίχτυ προ­στασίας των χαμηλών συντάξεων. Θα γίνουν δηλαδή περικοπές της τάξης των 30 - 45 ευρώ και στις συντάξεις των 487 ευρώ, γιατί με τον επανυπολογισμό βγαίνουν μι­κρότερες. Για παράδειγμα, τα 18 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ με μι­σθό 700 ευρώ βγάζουν παλιά σύ­νταξη 487 ευρώ, ενώ με τον επανυπολσγισμό βγαίνουν 467 ευρώ, που σημαίνει μείωση 20 ευρώ και από τις κατώτατες συντάξεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-13/04/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ