ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ


Του Λάμπρου Τζούμη
Αντιστρατήγου ε.α

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Πάνος Κάμμενος, με την ανάληψη των καθηκόντων του είχε δηλώσει ότι στους πρωταρχικούς του στόχους θα ήταν το τέλος του «ρουσφετιού» στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.). Λίγους μήνες μετά ανακοίνωσε χαρακτηριστικά πως «στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταργήσαμε τα ρουσφέτια και διατηρούνται μόνο όσα έχουν χαρακτήρα καθαρά κοινωνικό, εκεί δηλαδή που έχουν ανάγκη τα παιδιά των ανέργων, των θυμάτων της κρίσης». Πριν μερικές μέρες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που αφορά διάφορα θέματα των Ε.Δ. (Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής εξέλιξης στελεχών, οικονομικής μέριμνας, συμβάσεις, συγκρότηση κοινού σώματος, οικονομικών επιθεωρητών, κλπ). Διαβάζοντας το νομοσχέδιο θα σταθώ σε ένα σημείο τα οποίο νομίζω είναι χαρακτηριστικό στο τι ακριβώς εννοεί ο κ. Καμμένος όταν δήλωνε ότι τελειώνει το ρουσφέτι στις Ε.Δ.

Το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους με το Ν. 4407/16 που προώθησε το ΥΠΕΘΑ και ψηφίστηκε στη βουλή του δόθηκε το δικαίωμα να προσλαμβάνει κατ΄ έτος αριθμό αξιωματικών ειδικής μονιμότητας του ν.324/1976 [δηλ. Ιπτάμενους χειριστές Ελικοπτέρων (Ε/Π), προερχομένων από το θεσμό των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών]. Με τον ίδιο νόμο δόθηκε η δυνατότητα στους αξιωματικούς της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι μέχρι τότε αποστρατεύονταν στο βαθμό του Ταγματάρχη να παραμένουν 6 χρόνια στο βαθμό αυτό και στη συνέχεια να προάγονται στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. Μετά τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση παραμονής και με απόφαση του ΥΕΘΑ παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία και προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη, μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία αξιωματικών όταν προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη να τοποθετούνται στο ΓΕΣ και στο ΓΕΕΘΑ, σε θέσεις που θα καθορίζονται από τον ΥΕΘΑ. Με το άρθρο 3 του νέου νομοσχέδιου που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση ο κ. Καμμένος επανέρχεται και προωθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η επαναφορά Αξιωματικών της κατηγορίας αυτής που έχουν αποστρατευθεί μέχρι τρία (3) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4407/2016.

Θα ήθελα να δηλώσω κατ΄ αρχήν ότι δεν διακατέχομαι από οποιαδήποτε διάθεση αντιπαράθεσης απέναντι στην κατηγορία αυτών των αξιωματικών, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ε.Δ. Θα πρέπει όμως να επισημανθούν κάποια θέματα, καθόσον οι διατάξεις που προωθούνται καταστρατηγούν τις αρχές της ισονομίας, της δικαιοσύνης και μοναδικό σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση «ημετέρων».

Ο θεσμός προσλήψεως των αξκών ειδικής μονιμότητας παραμένει ανενεργός από το 1989 και ο αριθμός των αξιωματικών αυτής της κατηγορίας είναι πολύ μικρός. Οι ανάγκες τα τελευταία χρόνια καλύπτονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται ανάγκη ενεργοποιήσεως του θεσμού και δεν απαιτείται πρόσληψη νέων χειριστών ειδικής μονιμότητας. Αν υπάρχει σχεδιασμός για πρόσληψη αξιωματικών αυτής της κατηγορίας, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί ο ν. 324/1976 από μηδενική βάση καθόσον από την έκδοσή του έχουν επέλθει πάμπολλες τροποποιήσεις στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στα θέματα διοίκησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός αξιωματικών βαθμού Άνχου και Σχη στην Αεροπορία Στρατού και η προαγωγή και άλλων θα διογκώσει την πυραμίδα της ιεραρχίας.

Τα ερωτήματα λοιπόν που δημιουργούνται μετά τα παραπάνω είναι τα εξής:

- Ποια είναι η επιχειρησιακή αναγκαιότητα για την πρόσληψη ενός αξιωματικού αυτής της κατηγορίας και την τοποθέτηση μέχρι την ηλικία των 60 ετών σε μεγάλα Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ), όταν δεν προέρχεται από παραγωγική Σχολή, δεν έχει αποφοιτήσει από Σχολές επιμόρφωσης όπως η ΣΔΙΕΠ, ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ και δεν υπάρχει η ανάλογη επιτελική εμπειρία;

- Πως είναι δυνατόν η προαγωγή των αξιωματικών των προερχομένων από παραγωγικές σχολές να πραγματοποιείται κατόπιν συνεχούς αξιολογήσεως και συμπληρώσεως χρόνου διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας (ν. 3883/10, άρθρο 28), ενώ των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής να γίνεται χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση πλην των ετών υπηρεσίας;

- Ποια εξήγηση μπορεί να δώσει ο κ. ΥΕΘΑ σε έναν αξιωματικό προερχόμενο από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο οποίος το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής επιχειρησιακής ευθύνης στον Έβρο και τα νησιά και στις ετήσιες κρίσεις αποστρατεύεται χωρίς τη θέληση του με το βαθμό του Σχη, σε σχέση με έναν αξιωματικό ειδικής μονιμότητας που ενώ δεν προέρχεται από παραγωγική σχολή του δίνεται το δικαίωμα της προαγωγής στο βαθμό αυτό;

- Ποια εξήγηση αντίστοιχα μπορεί να δοθεί σ΄ έναν αξιωματικό απόφοιτο Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Σ.Ξ., του Π.Ν. και της Π.Α. οι οποίοι έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Άνχη εκτός και αν είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. οπότε έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Σχη (Ν. 3883/10, άρθρο 23);

- Ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί σε αξιωματικούς βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων, όταν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου τους δίνεται η δυνατότητα οικειοθελούς παραμονής στην ενεργό υπηρεσία εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), σε περίπτωση που κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους (θετικό), αλλά καθορίζεται ότι όσοι τίθενται ΕΟΘ δεν δικαιούνται καταβολής επιδόματος κινδύνου, ενώ οι χειριστές ειδικές μονιμότητας θα λαμβάνουν το πτητικό επίδομα μέχρι την ηλικία των 60 ετών;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ