Αρχική » , , , , , » Οι φετινοί εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ)

Οι φετινοί εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ)


Με διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρσι -που θα κάνουν όμως τη διαφορά στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών- ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές.

Μικρές απώλειες έως και 5 θέσεων σημειώνονται και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), ενώ σταθερή παραμένει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Στη ΣΣΕ έχουμε αύξηση στην κατηγορία Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82) σε 36 από 11 πέρυσι, δηλαδή μείωση των ιδιωτών κατά 25.

Με μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό εισακτέων δημοσιοποιήθηκε ο πίνακας των ειδικοτήτων στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), όπου καταγράφονται και οι υψηλότερες βάσεις με πάνω από 18.500 μόρια. Στο Ιατρικό, οι υποψήφιοι αυξάνονται κατά 4 δίνοντας μια μικρή ανάσα για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να ελπίζουν σε σταθεροποίηση των βάσεων στα περσινά δεδομένα. Αυξημένοι είναι οι εισακτέοι σε έξι, από δύο πέρσι, και στο τμήμα Ψυχολόγων, όπου η βάση πέρσι χτύπησε τα 19.223 μόρια. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα για όσους ενδιαφέρονται για το Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, όπου οι εισακτέοι περιορίζονται στους 4 από 14 που ήταν πέρσι, στο Οικονομικό ΣΣΑΣ όπου οι υποψήφιοι μειώνονται στους 13 από τους 18 και για όσους ενδιαφέρονται για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής που περιορίζονται στους 20 από τους 24. Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες σχολές κινούνται στα 18.700-18.900 μόρια ενώ η τρίτη στα 17.628 μόρια.

Μικρή αύξηση εισακτέων σημειώνεται και στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), ενώ μείωση 9 θέσεων υπάρχει στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Τεράστια αύξηση υποψηφίων σημειώνεται στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), συγκεκριμένα στις ειδικότητες πεδίου Β' που ο αριθμός των υποψηφίων εκτοξεύεται στους 34, από τους 14 που ζητήθηκαν πέρσι.


Για τρίτεκνους, πολύτεκνους

Όπως κάθε χρόνο, οι υποψήφιοι που είναι τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων διεκδικούν το 35% των θέσεων, ενώ το 10% αυτού προορίζεται για ειδικές κατηγορίες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

Μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση να είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ. Στην περίπτωση που υποψήφιοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά (σ.σ. θα γίνει σχετική ενημέρωση στις 8 Ιουνίου) θα πρέπει να τα καταθέσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα ανακοινωθεί στις 24 Ιουνίου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Πότε κρίνεται κατάλληλος ένας υποψήφιος για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές (ΔΜΣ, Απαιτούμενο ύψος, Ακουστική - Οπτική Οξύτητα):

O Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m2 και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m2.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Οι υποψήφιοι -ες πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.). Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.).

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Η επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αυτί τα 20 decibels (dΒ) στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Ηz.

Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 180 dΒ και στα δύο αυτιά.

Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 decibels (dΒ) για το καλύτερο αυτί και τα 40 dΒ για το χειρότερο αυτί στις συχνότητες.

Οι υποψήφιοι των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψιθυριστής φωνής από απόσταση πέντε (5) μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακουσιμετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη των 20 dB σε όλες τις συχνότητες.

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί όπλων), της Σχολής Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) και οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξκοί των Όπλων πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί Σωμάτων), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και οι κατατασσόμενοι στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μάχιμοι (ΣΝΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή σφαιρικές διοπτρίες (2 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μηχανικοί (ΣΝΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA.

Οι υποψήφιοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA. Η οπτική οξύτητα που απαιτείται για κάθε μία από τις ειδικότητες και τέχνες στις οποίες κατανέμονται οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί μετά την αποφοίτησή τους από την ΣΜΥΝ καθορίζεται σε σχετική διαταγή που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 1338/1981, όπως αυτό ισχύει.

Οι υποψήφιοι των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή. Εφόσον έχουν υποστεί διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με LASER, ο κερατοειδής πρέπει να είναι διαυγής, ο βυθός χωρίς παθολογικές αλλοιώσεις και η οπτική οξύτητα εντός των επιτρεπόμενων κατά σχολή και ειδικότητα ορίων.

Οι υποψήφιοι των Σχολών Ιπταμένων του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνονται κατάλληλοι εφόσον έχουν υποβληθεί σε διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με εξατομικευμένη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (Custom PRK) κατόπιν σχετικής έγκρισης από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και κατά την οφθαλμολογική εξέταση πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την οφθαλμολογική εξέταση στο ΚΑΙ:

(1) O κερατοειδής είναι διαυγής, ο μέσος όρος καμπυλότητας κερατοειδούς είναι άνω των 40 διοπτριών, το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς είναι άνω των 500μm(μικρών του χιλιοστού) και η τοπογραφία κερατοειδούς είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα.
(2) Ο βυθός δεν εμφανίζει παθολογικά ευρήματα
(3) Η οπτικη οξύτητα είναι τουλάχιστον 20/50 ενώ η διορθωμένη 20/20 και το διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τις μία και μισό(1,5) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(4) Η διαθλαστική επέμβαση να έχει διενεργηθεί πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία κρίσης πτητικής καταλληλότητας στο ΚΑΙ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το παρακάτω Π.Δ. υπ’ αριθμ. 11 του 2014 (ΦΕΚ Α' 17/2014 από 27/1/2014), καθώς και την τροποποιησή του:Τροποποίηση Πινάκων-Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014 περί Σωματικής Ικανότητας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 73ΑΕ6-Ι2Γ):(sep4u.gr - staratalogia.blogspot.gr)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εκδόθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ Έτους 2016-17 (ΑΔΑ: 94ΑΣ6-05Λ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ