Αρχική » , , , » Ο δικηγόρος κ. Γεωργακάκης Αθανάσιος απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ

Ο δικηγόρος κ. Γεωργακάκης Αθανάσιος απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ


Προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα οι αναγνώστες του  apostolospapaparisis.blogspot.gr, επί της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, που δικαιώνει για δεύτερη φορά τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, ζητήσαμε τη βοήθεια του δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, και Συμβουλίω της Επικρατείας, πρώην Προέδρου Στρατοδικείου Λάρισας, Αθανασίου Γεωργακάκη. Υπόψη ότι το δικηγορικό γραφείο «Αθαν. Γεωργακάκης και Συνεργάτες», παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλη των χώρα σε θέματα Ποινικού, Διοικητικού και Αστικού δικαίου, ενώ εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ερώτηση: Κύριε Γεωργακάκη, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ότι δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2016 οι αποφάσεις 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες έγινε αποδεκτή η αίτηση ακύρωσης του ν.4307/2014 (κρίθηκε αντισυνταγματικός), με τον οποίο είχαν υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% οι προγενέστερες αποφάσεις 2192, 2193, 2194, 2195 και 2196/2014 του ΣτΕ.

Απάντηση: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνω ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμη και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο των και ιδίως τις ειδικότερες σκέψεις  με βάση τις οποίες το Δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης θα μπορέσουμε να συνάγουμε από αυτό περισσότερα συμπεράσματα. Ωστόσο, από ότι έχει κυκλοφορήσει σχετικά με το περιεχόμενο των τελευταίων αυτών αποφάσεων, μπορούμε να οδηγηθούμε στη σκέψη ότι  ανατρέπεται πλέον οριστικά  το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον Ν.4307/2014, ο οποίος περιόριζε τις μειώσεις που επήλθαν με τον Ν.4093/2012 στο 50%. Η σημασία των αποφάσεων 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 θεωρώ ότι είναι σημαντική υπό την έννοια ότι συμπληρώνει τις παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ (2192/2014 κλπ), στις οποίες υπήρχε η επισήμανση ότι «σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών….. και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο…», χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να είναι απεριόριστη. Έτσι με τις νεότερες αυτές αποφάσεις 1125/2016 κλπ οριοθετείται κατά κάποιο τρόπο και το ύψος των μειώσεων στις απολαβές των στρατιωτικών κλπ που μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτές. Συγκεκριμένα  από τις  αποφάσεις αυτές συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτό να επιβληθούν μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών των στρατιωτικών κλπ πέραν αυτών που είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν και κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον περικοπή, έστω και με την μορφή νέου μισθολογίου,  υπερβαίνει τα επιτρεπτά συνταγματικά όρια. 

Ερώτηση: Θα μου επιτρέψετε λόγω και της εμπειρίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια η επόμενη ερώτηση να χωρισθεί σε δύο μέρη. (1) Μετά από τις παραπάνω αποφάσεις τυχόν νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ θα αφορά όλους; (2) Θα επιστραφούν σε όλους τα αναδρομικά που αφορούν στο υπόλοιπο 50% των μειώσεων του Ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 και εφεξής;

Απάντηση: (1) Χωρίς ενδοιασμούς, ναι. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για παρερμηνεία. Ένα νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, θα αφορά άπαντες. (2) Είναι σαφές ότι η σχετική παράγραφος του ν.4093/2012 και ο ν.4037/2014, έχουν κριθεί αντισυνταγματικά. Η πολιτεία οφείλει να επιστρέψει τα αναδρομικά του υπόλοιπου 50% σε όλους, όπως έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση, έστω και μερικώς. Σε περίπτωση όμως που η πολιτεία κάτω από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας, αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ σε ότι αφορά την αναδρομικότητα, τότε μεγαλύτερη πιθανότητα να δικαιωθούν θα έχουν όσοι έχουν προσφύγει ατομικά στα δικαστήρια  και θα έχουν τη δικαστική απόφαση «στα χέρια τους», προκειμένου να προβούν αν χρειασθεί σε περαιτέρω ενέργειες πχ. κατάσχεση κρατικής περιουσίας. Εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει και η οδός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που όπως άκουσα κάποια ομοσπονδία πιθανόν να προσφύγει αν το Ελληνικό Κράτος καταργώντας το Σύνταγμα δεν υπακούσει στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ερώτηση: Στην ίδια δημοσίευση αναγράφεται ότι απορρίφθηκαν συλλήβδην ως απαράδεκτες οι παρεμβάσεις που είχαν ασκηθεί από μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ενώπιον της Ολομέλειας. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;

Απάντηση: Με την επιφύλαξη της ανάγνωσης των καθαρογραμμένων κειμένων, με την κήρυξη ως απαράδεκτης της παρέμβασης των, δεν κατέστησαν αυτοί διάδικοι στην συγκεκριμένη δίκη και κατά συνέπεια η απόφαση που εκδόθηκε δεν θα  είναι και «δική» τους απόφαση. Υπό την έννοια αυτή θα έπρεπε ή θα πρέπει να  διεκδικήσουν τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου  με άλλη  δικαστική ενέργεια.

Ερώτηση: Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια, τι θα τους συμβουλεύατε;

Απάντηση: Όσοι έχουν ασκήσει αγωγή για τα έτη 2012 έως και 2014 δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι που να αφορά αυτό το χρονικό αυτό διάστημα. Πλησιάζοντας όμως η  λήξη του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβάλουν νέα αγωγή για τις απαιτήσεις που προέρχονται από την επόμενη διετία 2015-2016. Αντίστοιχα όσοι δεν άσκησαν καμία αγωγή μπορούν να διεκδικήσουν με την διαδικασία αυτή τις διαφορές της τελευταίας διετίας.

Ερώτηση: Διεκδικούν τα ίδια ποσά τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη; Αναφέρομαι σε στελέχη που φέρουν ίδιο μισθολογικό – συνταξιοδοτικό βαθμό.

Απάντηση: Προφανώς όχι. Τα εν ενεργεία στελέχη διεκδικούν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που διεκδικούν τα εν αποστρατεία στελέχη και αυτό γιατί οι μειώσεις και οι κρατήσεις των συντάξεων είναι δαιδαλώδεις και πολυεπίπεδες. Να επισημάνω εδώ ότι επειδή μία αγωγή απαιτεί κάποιο κόστος, το οποίο μειώνεται δραστικά αν ενδιαφερθούν ταυτόχρονα πολλοί μαζί, θα πρέπει το κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος να εξετάσει, στο μέτρο του δυνατού, αν τον συμφέρει να προβεί σε κατάθεση αγωγής. Εύκολο για τα εν ενεργεία στελέχη (μεγαλύτερες περικοπές – μεγαλύτερες και οι διεκδικήσεις) και δυσκολότερο για τα εν αποστρατεία στελέχη.

Κύριε Γεωργακάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.

(apostolospapaparisis.blogspot.gr)

34 σχόλια:

 1. Παρακαλώ εκεί που γράφει "στο παρόν ιστολόγιο" να γραφεί "στο apostolospapaparisis.blogspot.gr".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παλι φραγκα θελει ο δικηγορος!!Και την προηγουμενη φορα τα ιδια εκανε!!Οσοι τα σκασανε τοτε χασανε τα λεφτα τους,διοτι η αποκατασταση δοθηκε μεσω ΦΕΚ και πολιτικης αποφασης!!!Δεν δοθηκε λογω δικηγορων και προσφυγων!!!Ετσι θα χασουν τα λεφτα τους παλι οσοι τσιμπησουν!!!Συναδελφοι ΚΑΝΕΝΑ ευρω στους δικηγορους!!!Μυριστηκαν χρημα και βγηκαν στην πιατσα παλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει, ατομικά, Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) περί αναγνώρισης της απαιτήσεώς τους, η οποία διακόπτει και την παραγραφή, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ τους. Για όσα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα Αγωγή ή Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) περί αναγνώρισης της απαιτήσεώς τους, έχει ήδη παραγραφεί μέρος των απαιτήσεών τους που αφορά στα αναδρομικά του έτους 2012, 2013 και του Ιανουαρίου – Μαΐου 2014. Προς αποφυγή παραγραφής των μετά τον Μάιο του 2014 αναδρομικών συνιστούμε την άμεση κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ στο ΝΣΚ και εν συνεχεία στην άσκηση αγωγής. Η κατάθεση των Αιτήσεων στο ΝΣΚ για αναγνώριση της απαίτησης (για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα), η οποία διακόπτει την παραγραφή των δικαιούμενων αναδρομικών (παραγρ. Β΄ για τους ε.α. και παραγρ. Γ΄ για τους ε.ε. του Ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄222), μπορεί να γίνει, ατομικά με την υποβολή αιτήσεως απευθείας στο ΝΣΚ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ : (Α). Το δικαίωμα διεκδίκησης των δικαιουμένων ως άνω αναδρομικών (50%) από 01-08-2012, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016 ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. (Β). Κατάθεση νέας Αίτησης προς το ΝΣΚ περί διακοπής της παραγραφής δεν χωρεί και όσοι υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, αυτή δεν παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα.
   Θεωρώ ότι η άσκηση αγωγών είναι επιβεβλημένη για το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, διότι η διεκδικούμενη διαφορά, ανεξάρτητα από το ύψος της, παραμένει σημαντική καθόσον: (α) Στα μεν εν ενεργεία στελέχη αποτελεί τμήμα του βασικού τους μισθού, έχει πάγιο χαρακτήρα και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων επιδομάτων, του ΕΦΑΠΑΞ, της σύνταξης και των μερισμάτων, (β) στα εν αποστρατεία στελέχη η διεκδικούμενη διαφορά είναι ουσιαστική και με πάγιο χαρακτήρα, καθόσον πέραν των περιπτώσεων λαθών που εντοπίστηκαν στο υπολογισμό των αναδρομικών, η καταβληθείσα διαφορά προς αποκατάσταση της σύνταξης εξανεμίστηκε συνεπεία αλλαγής κλίμακας της ποσοστιαίας εισφοράς και κρατήσεων.
   Τέλος ο καθένας θα κρίνει μόνος του τι θα κάνει, ρωτά, παίρνει πληροφορίες από διάφορους φορείς, δικηγόρους, ενώσεις, συναδέλφους και αποφασίζει.

   Διαγραφή
 3. ΦΙΛΕ ΑΥΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΠΗΓΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΕΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΓΩΝΗ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΛΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. (1) Καταρχήν ο δικηγόρος δεν προτείνει να κάνουμε αγωγή. Ίσα - ίσα είναι πολύ προσεκτικός. Σε ότι με αφορά δεν έκανα αγωγή. (2) Ποιος είπε ότι η ΠΟΕΣ προέτρεπε να μη γίνουν ατομικές αγωγές. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο στο onalert. Αντιθέτως η ΠΟΕΣ προέτρεπε να γίνουν αγωγές και ως μέτρο πίεσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το να κατατεθούν ατομικές αγωγές δεν είναι κακό, άλλωστε με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και τις μνημονιακές περικοπές αποτελεί ένα τρόπο αντίδρασης, φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως να συμμετέχεις σε πορείες και διαδηλώσεις, αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει ατομική αγωγή και ως εν ενεργεία και ως απόστρατος και το έκανα διότι αυτόν τον τρόπο επέλεξα ως αντίδραση στα μνημονιακά μέτρα, δεν με αρέσουν να συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις, στο μέλλον δεν ξέρω εάν θα επιλέξω άλλο τρόπο αντίδρασης.

   Διαγραφή
  2. Σήμερα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε ενότητα και ενιαία φωνή αντίδρασης και διεκδίκησης διότι το νέο ασφαλιστικό σύστημα που εφαρμόζεται σταδιακά θα επηρεάσει όλους, ακόμη και τους παλαιούς συνταξιούχους (η υπόσχεση της προσωπικής διαφοράς μετά τον επαναυπολογισμό των παλαιών συντάξεων μπορεί να κρατήσει μόνο για μερικά χρόνια και να εξαφανιστεί με τον αυτόματο κόφτη π.χ. το 2018 ή το 2019).

   Διαγραφή
  3. Όταν θα επαναυπολογιστούν οι παλαιές συντάξεις με το νέο τρόπο που προβλέπει το ασφαλιστικό και δοθούν οι προσωπικές διαφορές να δούμε πόσο θα αντέξουν αυτές να δίνονται και για πόσα χρόνια μετά ή θα κοπούν.

   Διαγραφή
  4. καλά έκανε η ΠΟΕΣ, όσα δεν τα φτάνει η αλεπού ......

   Διαγραφή
  5. Εσύ τι προτείνεις, πλήρη αδράνεια ……

   Διαγραφή
 5. Κι επειδή μιλώ παντα με αποδείξεις, από το site της ΠΟΕΣ: "Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Πρέπει και από αυτή τη διαδικασία να βγούμε ενωμένοι και νικητές. Βρισκόμαστε στο τέλος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Πιθανολογείται ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσφευγόντων, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα ασκηθεί και για συντομότερη και πιο κοντά στο δεδικασμένο του ΣτΕ νομοθετική λύση. Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας. Δείξτε για μια ακόμη φορά εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία μας και στις Περιφερειακές Ενώσεις μέλη της, στις οποίες σας καλούμε να εγγραφείτε. Εκτυπώστε τα παρακάτω έγγραφα και διαδώστε τα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους.
  Ενημερωτικό σημείωμα κ. Γεώργιου Αντωνακόπουλου - Στοιχεία ενάγοντος - Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής - Σύμβαση δικηγορικής εντολής με ποσοστό 3% - Σύμβαση δικηγορικής εντολής με ποσοστό 5%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο αγώνας συνεχίζεται με χιλιάδες αγωγές που έχουν κατατεθεί από εν ενεργεία και από αποστράτους για την δικαίωση και το σταμάτημα της κατρακύλας των μισθών και των συντάξεων που πραγματοποιείται τα τελευταία 6 χρόνια.

   Διαγραφή
  2. Από το να κάθεσαι σε μια καρέκλα ή στον καναπέ του σπιτιού σου και να τα δέχεσαι όλα χωρίς ουδεμία αντίδραση, (παθητική στάση), καλύτερα να καταθέσεις ομαδικές αγωγές, εάν φυσικά έχεις την οικονομική δυνατότητα (το κόστος δεν είναι και φοβερό, σε ορισμένα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα αντιστοιχεί σε 35 ευρώ ανά αγωγή).

   Διαγραφή
  3. και τι να κάνουμε, μόνο πορείες και να γυρίζουμε στα πολιτικά γραφεία ;

   Διαγραφή
 6. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι μην σκύβετε το κεφάλι, το δημόσιο θα έπρεπε να είχε καταβάλει το σύνολο των οφειλόμενων ή τουλάχιστον να είχε δεσμευτεί νομοθετικά και σε βάθος χρόνου να τα αποδόσει σταδιακά, η άσκηση ατομικής αγωγής αποτελεί βασικό μέσω πίεσης και αντίδρασης, φυσικά όσοι από τους συναδέλφους έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ακόμη και ένα μέρος των στελεχών και αποστράτων να προβούμε σε ατομικές αγωγές στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα στο πολιτικό σύστημα ότι δεν παραιτούμαστε από τις διεκδικήσεις μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συνάδελφοι δείξτε για μια ακόμη φορά εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία μας (ΠΟΕΣ) και στις Περιφερειακές Ενώσεις, στις οποίες σας καλούμε να εγγραφείτε, ο αγώνας συνεχίζετε, έχουμε μπροστά μας προκλήσεις όπως το νέο ειδικό μισθολόγιο, το νέο ασφαλιστικό ν/σ, κτλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποια ΠΟΕΣ ρε φιλε;Τον ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βολλεμένο ενοεις;

   Διαγραφή
  2. είσαι απαράδεκτος

   Διαγραφή
 8. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί και υποψιασμένοι από ανακοινώσεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Το παρελθόν ας μας διδάξει όλους. Ήδη μεγάλη μερίδα συναδέλφων παραπλανήθηκε από παπατζήδες και παραμυθάδες αναλυτές και δεν μπορεί πια να διεκδικήσει τα αναδρομικά των πρώτων. Ας αποφύγουμε να ακούμε φωνές που το μόνο συμφέρον τους είναι η κλοπή του μόχθου και της ελπίδας όλων μας. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν θα πρέπει να είμαστε μέρος της. Ας μη εξαπατηθούμε για ακόμη μία φορά. Συνεχίστε να δείχνετε εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία μας (ΠΟΕΣ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ΠΟΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η ΠΟΕΣ έχει μπροστά της δύσκολες μάχες, αλλά είναι απόλυτα βέβαιη ότι και αυτές θα είναι νικηφόρες και με τα ωραιότερα λάφυρα για όλες και όλους μας. Απώλειες και λιποτάκτες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. «Όποιος μια φορά προδότης και κλέφτης, πάντα προδότης και κλέφτης». Συνεχίζουμε με τακτική και συνεχόμενα πιεστικές ενέργειες, με καθημερινές επαφές, διεκδικώντας άμεσα : τη νομοθέτηση των ενώσεων, νέο ειδικό μισθολόγιο στη δομή του ενιαίου μισθολογίου, με σεβασμό στις αποφάσεις του ΣτΕ, που κέρδισε η Ομοσπονδία μας, την αποκατάσταση της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής αδικίας, κτλ. Τα παπαγαλάκια συνεχίζουν φυσικά το βρώμικο παιχνίδι της συκοφάντησης και της απαξίωσης προκειμένου να πετύχουν τους σκοτεινούς σκοπούς τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. αυτά λέγανε και παλιά, όταν η ΠΟΕΣ τότε είχε πάει στο ΣτΕ για τις μειώσεις ορισμένοι τύποι, τζάμπα χρήμα, αλλά μετά τραγουδούσανε όταν δικαιωθήκαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν/Σ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΙΚΤΑ 1460 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ 970 ΕΥΡΩ !!! ΧΑΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Προτιμούνε την ΠΟΕΣ παρά απλοί θεατές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΣ ΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ....

   Διαγραφή
  2. Δεν τρέπεσαι λίγο, τι είναι αυτά που λες τώρα και δημόσια, αίσχος.

   Διαγραφή
  3. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Η ΠΟΕΣ!!!ΒΑΖΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ!!!ΠΟΙΟΣ ΕΞΕΛΕΞΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕΣ;ΗΔΗ 2 ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΤΕΡ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ!!ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΥΡΗΧΘΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ!!!ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

   Διαγραφή
  4. ΕΣΥ ΜΕΙΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΦΤΑΝΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΩ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΤΩΡΑ ΕΑΝ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΟΣ Η' ΚΟΝΤΟΣ Η' ΛΕΓΕΤΕ ΛΑΚΗΣ Η' ΤΑΚΗΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

   Διαγραφή
  5. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ!!!ΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ,ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ....

   Διαγραφή
 15. Θετική απόφαση επί της ατομικής αγωγής αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμμορφωθεί, υπό την απειλή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (υπάρχει πιθανότητα συμψηφισμού των χρηματικών ποσών και με οφειλές προς την εφορία, όπως ΕΝΦΙΑ, κτλ). Επίσης, αν και ό,τι αποδοθεί από τα αναδρομικά, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, θα αφορά σε όλους, ενώ τυχόν διαφορά που θα κερδηθεί δικαστικά θα αφορά μόνο όσους προσφύγουν ατομικά (και, καταρχήν, θα συνοδεύεται και από τόκους). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσφευγόντων, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα ασκηθεί στην κυβέρνηση για νομοθετική λύση του θέματος, τουλάχιστον για αυτούς που πήγαν δικαστικά, διότι για τους υπόλοιπους με το πέρασμα του χρόνου τα αναδρομικά σταδιακά θα παραγράφονται.
  Φυσικά αυτό θα το σταθμίσει ο καθένας ατομικά και κατόπιν σκέψης θα λάβει τη σωστή απόφαση κατά την άποψή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Το Δημόσιο θα έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με το σκεπτικό και διατακτικό της γνωστής σε όλους μας υπ. αριθ. 2193/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών μας από 1-8-2012 έως σήμερα, αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να δημιουργεί τον κίνδυνο πλημμελούς συμμόρφωσης, υπό την έννοια της μεγαλύτερης ή μικρότερης ή μη απόδοσης των οφειλομένων, κατ΄ εφαρμογή μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης. Επειδή, όμως, λόγω της στάσης της ηττηθείσας στην ακυρωτική δίκη Ελληνικής Πολιτείας, δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιο μέτρο θα αποδώσει στους δικαιούχους το σύνολο των οφειλόμενων ή τίποτα, γεννάται η ανάγκη της κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεων, μέσω της άσκησης αγωγής. Η διαφορά είναι ότι θετική απόφαση επί της αγωγής αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμμορφωθεί, υπό την απειλή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η άσκηση ατομικής αγωγής αποτελεί προσωπική απόφαση του κάθε στελέχους, η δε κατάσταση είναι δυστυχώς θεσμικά πρωτοφανής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ