Αρχική » , , , , , , » Αναδρομικές μειώσεις 50% στα μερίσματα Δημοσίου και Αποστράτων! [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ]

Αναδρομικές μειώσεις 50% στα μερίσματα Δημοσίου και Αποστράτων! [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ]


ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύνδρομο... ΕΚΑΣ με εξοντωτικές περικοπές χτυπά αυτή τη φορά τα συνταξιοδοτικά μερίσματα 500.000 πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, καθώς ο νέος τρόπος υπολογισμού των μερισμάτων τους κρύβει μειώσεις 50%, αντί 32%!

Το μέρισμα «εξαφανίζεται» με τις νέες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου. Σήμερα στο Δημόσιο το ανώτατο ποσό για υπαλλήλους του ενιαίου μισθολογίου είναι 281 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του θα πέσει στα 141 ευρώ. Το μέσο ποσό, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, με επίσημα στοιχεία, για όσους έχουν από 30 έως 33 έτη θα διαμορφωθεί στα 104 ευρώ από 191 ευρώ σήμερα. Ενώ όσοι παίρνουν 210 ευρώ θα έχουν πλέον μηνιαίο μέρισμα 117 ευρώ.

Τα νέα ποσά θα πληρωθούν μαζεμένα για τρεις μήνες στο τέλος Ιουνίου. Όμως, οι συνταξιούχοι θα έχουν αναδρομικές κρατήσεις για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο επειδή τα μερίσματα που εισέπραξαν δεν είχαν μειωθεί. Τα αναδρομικά θα κρατηθούν σε... τρία τρίμηνα. Δηλαδή στο τέλος Ιουνίου θα κρατηθεί η αναδρομική μείωση που αντιστοιχεί στο μέρισμα Φεβρουαρίου που πληρώθηκε τον Ιανουάριο χωρίς μείωση. Με την πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα κρατηθεί η αναδρομική μείωση του μερίσματος Μαρτίου που πληρώθηκε τον Φεβρουάριο χωρίς μείωση και στο τέλος Δεκεμβρίου θα κρατηθεί η αναδρομική μείωση που αντιστοιχεί στο μέρισμα Απριλίου που δόθηκε τον Μάρτιο χωρίς μείωση.

Συναγερμός

Στις τάξεις των αποστράτων έχει σημάνει συναγερμός. Οι απόστρατοι «βλέπουν» μεγάλες περικοπές όχι μόνο εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων τους, αλλά και επειδή τα Ταμεία τους σταματούν να επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους (άρθρο 47 νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 με αριθμό φύλλου 85/12-05-2016), όπως ήταν το 6% από τις δαπάνες λειτουργικών προμηθειών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που τώρα καταργείται.

Ο επανυπολογισμός των βοηθημάτων δεν θα γίνει επί των συντάξιμων αποδοχών για όλα τα έτη ασφάλισης, αλλά θα σπάσει σε δυο και σε τρία μέρη και το τελικό -νέο ποσό θα είναι το άθροισμα των «υπομερισμάτων» που θα αντιστοιχούν:

1) Στις εισφορές και για όσο διάστημα κατέβαλαν οι συνταξιούχοι επί του βασικού τους μισθού.
2) Στις εισφορές και για όσο διάστημα κατέβαλαν επί του επιδόματος έως 140,8 ευρώ.
3) Στις εισφορές και για όσο διάστημα κατέβαλαν επί του επιδόματος θέσης.

Το κόλπο που κρύβει μειώσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από το 32% είναι στον τρόπο που θα υπολογιστούν εκ νέου όλα τα μερίσματα. Και αυτό γιατί στην εγκύκλιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και θα εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα θα αναφέρεται -όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής- ότι τα λεγόμενα «υπομερίσματα» θα υπολογιστούν με βάση τόσα χρόνια όσα ήταν αυτά για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές.

Στην πράξη, το επίδομα των 140,8 ευρώ, που είναι ενσωματωμένο στο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων όταν βγαίνουν στη σύνταξη, θα αφαιρεθεί από το μισθό κατά τον επανυπολογισμό του μερίσματος. Έτσι, το μέρισμα που αναλογεί στο μισθό θα υπολογιστεί για 35 χρόνια, ενώ το υπομέρισμα που αντιστοιχεί στο επίδομα των 140,8 θα υπολογιστεί για λιγότερα έτη επειδή ενσωματώθηκε στις αποδοχές τους σταδιακά από 1/7/2007 και μετά.

Τρόπος υπολογισμού

Στην πράξη ο μισθός είχε εισφορές για το μέρισμα επί 35 ή 39 έτη, ενώ το επίδομα των 140,8 άρχισε να έχει εισφορές μερίσματος μετά το 2007. Επειδή, λοιπόν, τα έτη που οι υπάλληλοι πλήρωναν εισφορές επί των 140,8 ευρώ είναι πολύ λιγότερα, θα πάρουν και το ανάλογο υπομέρισμα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα υπολογιστεί και το υπομέρισμα που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο πλήρωσαν εισφορές επί του επιδόματος θέσης.

Οι 280.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου, που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς και άλλοι 190.000 απόστρατοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μερίσματα από τα Μετοχικά Ταμεία του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΠΝ, ΜΤΑ), καθώς και περίπου 30.000 δικαιούχοι από έμμεσο δικαίωμα (μερίσματα χηρείας, ορφάνιας κ.λπ.) θα έχουν στο τέλος Ιουνίου μειώσεις στα βοηθήματα αυτά που φτάνουν και το 50%.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο (ν. 4387/2016) που είναι σε ισχύ από 13/5/2016 τα καταβαλλόμενα μερίσματα που χορηγούν τα τέσσερα Ταμεία θα επανυπολογιστούν με ενιαίο τρόπο και με συντελεστή 0,00215 (ή 0,215%) επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αποχώρησης του κάθε δικαιούχου.

Στο Δημόσιο οι συντάξιμες αποδοχές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το επίδομα των ευρώ και τα επιδόματα θέσης όπως είχαν διαμορφωθεί με το παλιό μισθολόγιο (έως 30/10/2011). Το ανώτερο επίδομα θέσης ήταν με το παλιό μισθολόγιο 105 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Συνταξιούχος Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη.

• Βασικός μισθός: 1.666 ευρώ.
1. Μέρισμα για 35 έτη: 125,36 ευρώ (1.666X0,00215X35= 125,36).

• Επίδομα 140,8 ευρώ που άρχισε να λαμβάνει από τον Ιούλιο του 2007.
2. Υπομέρισμα για 4 έτη (2007-2010): 1,21 ευρώ (140,8X0,00215X4=1,21).

• Επίδομα θέσης 105 ευρώ από το 2008.
3. Υπομέρισμα για 3 έτη (2008-2010): 0,77 ευρώ (105X0,00215X3=0,67). Συνολικό νέο μέρισμα: 127,34 ευρώ (125,36+1,21+0,67= 127,24).

Το αρχικό μέρισμα ήταν 310 ευρώ και σήμερα παίρνει μετά τις μειώσεις που έγιναν 232 ευρώ πριν από το φόρο.

Με τον επανυπολογισμό στο τέλος Ιουνίου το μέρισμα θα μειωθεί κατά 104,56 ευρώ. Μείωση κατά 46%.

Συνταξιούχος Τ.Ε. κατηγορίας με 35 έτη.

• Βασικός μισθός: 1.589 ευρώ.
4. Μέρισμα για 35 έτη: 119,57 ευρώ (1.589X0,00215X35= 119,57).

• Επίδομα 140,8 ευρώ που άρχισε να λαμβάνει από τον Ιούλιο του 2007.
5. Υπομέρισμα για 4 έτη (2007-2010): 1,19 ευρώ (140,8X0,00215X4=1,21).

• Επίδομα θέσης 105 ευρώ από το 2008.
6. Υπομέρισμα για 3 έτη (2008-2010): 0,67 ευρώ (105X0,00215X3=0,67).

Συνολικό νέο μέρισμα: 121,45 ευρώ (119,57+1,21+0,67= 121,45).

Το αρχικό μέρισμα ήταν 290 ευρώ και μετά τις μειώσεις του Μνημονίου πήγε στα 223 ευρώ πριν από το φόρο.

Με τον επανυπολογισμό στο τέλος Ιουνίου θα πάρει 121,45 ευρώ πριν από το φόρο. Μείωση 101,55 ευρώ (-46%).Θα πληρώνουν μέχρι το 2018!

Μέχρι και το 2018 θα πληρώνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 400 και των 500 ευρώ τις δόσεις για να ξεχρεώσουν το ΕΚΑΣ που θα τους κόψει η κυβέρνηση από τον επόμενο μήνα. Το υπουργείο Εργασίας, με τροπολογία που κατέθεσε στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, ορίζει ότι για τα χρωστούμενα θα κρατούνται 30 ευρώ από τις συντάξεις και όσων το ποσό είναι πάνω από 30 ευρώ θα το επιστρέψουν σε 30 μήνες έως το τέλος του 2018. Δηλαδή όσοι είχαν πάρει ΕΚΑΣ 230 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα επιστρέψουν 1.380 ευρώ (230X6 μήνες=1.380 ευρώ) με μείωση σύνταξης κατά 46 ευρώ έως το τέλος του 2018!

(Ε.Τ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22/05/2016 – ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

4 σχόλια:

 1. ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ:
  ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ υπερ μετοχικων ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010-11 ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -ΠΑΣΧΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με μνημονιακους νομους, ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ για ενα εκαστο?? Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ??

  ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΚΟΦΤΗ(ΔΙΠΛΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ αποκλειστικα ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ.

  ΕΚΕΙ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ε,α. με 40 συντάξιμα έτη να παιρνουν συνταξη ίση η μικρότεη απο μηχανοτεχνίτη ΙΚΑ, με άνισες όμως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. YΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ ΚΛΠ ΚΛΠ;;; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ;;;ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΧΙΟΝΙΣΕΙ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Mας εχουν διαλυσει παμε στα σουπερ μαρκετ και κοιταμε τα προιοντα σαν χαζοι μακακες πολιτικοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ