Αρχική » , , » Μετάθεση αστυνομικού για λόγους υγείας: Η περίπτωση του δυσίατου νοσήματος

Μετάθεση αστυνομικού για λόγους υγείας: Η περίπτωση του δυσίατου νοσήματος


Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Ως γνωστόν στις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων περιλαμβάνεται και αυτή για λόγους υγείας (δυσίατο νόσημα), όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του π.δ. 100/2003. Οι εν λόγω διατάξεις αναφέρουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν αποτελούν δηλαδή κλειστό-περιορισμένο αριθμό (numerus clausus), τα δυσίατα νοσήματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο καρκίνος (επάρατη νόσος) και θέτουν ως όρο την ύπαρξη σχετικής γνωμάτευσης της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.). Η γνωμάτευση αυτή προφανώς αφορά την ύπαρξη και το είδος της νόσου. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφού ικανοποιούν κοινωνικά κριτήρια και έχουν ως σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή και την αποφυγή επιδείνωσης της υγείας του. Δεν πρόκειται για μετάθεση «μελλοθανάτου», ούτε για μετάθεση στην «τελευταία κατοικία».

2. Ας θεωρήσουμε ως υπόθεση εργασίας-μελέτη περίπτωσης (case study), ότι ατυνομικός πραγματοποίησε αφαίρεση του θυρεοειδή αδένα και λεμφαδένων. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς με μετάσταση στους λεμφαδένες. Ακολούθησε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Παραπέμφθηκε στην Α.Υ.Ε., η οποία γνωμάτευσε σχετικά. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων τι επιλογές έχει; Τι ρόλο παίζει η γνωμάτευση ιατρού, ότι η νόσος είναι ιάσιμη κατά 95%; Ποιος είναι ο χαρακτήρας της γνωμάτευσης της Α.Υ.Ε.; Δεσμεύει το όργανο ή πρόκειται για απλή γνώμη;

3. Καταρχήν παρατηρούμε, ότι ο νόμος προσδιορίζει ενδεικτικά τα νοσήματα, τα οποία θεωρεί δυσίατα. Μπορεί δηλαδή να είναι και οποιοδήποτε άλλο νόσημα, που θεωρείται δυσίατο. Δυσίατο νόσημα είναι αυτό που η θεραπεία του είναι μακροχρόνια και δύσκολη. Ποια είναι δυσίατα νοσήματα καθορίζονται και από την υπ’ άριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (ΦΕΚ-Β΄1386/22-10-2001). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής δυσίατο νόσημα είναι και ο καρκίνος θυρεοειδούς. Δεν προσδιορίζει ποσοστό ίασης της νόσου, ούτε την επιθετικότητα αυτής. Και τούτο γιατί δεν μπορεί να εγκαταλείπει την προστασία του ασθενούς στην πιθανολόγηση ή αλλιώς «τύχη». Κανένας ιατρός δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο ενδιαφερόμενος ανήκει στο 95% ή στο 5%. Μόνο ο Θεός ξέρει! Εξ ορισμού (ad hoc) λοιπόν και από το νόμο (ex lege), ο καρκίνος εντάσσεται στα δυσίατα νοσήματα.

4. Απλή είναι η γνωμοδότηση από το περιεχόμενο της οποίας δεν δεσμεύεται το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση το όργανο μπορεί να αποκλίνει από τη γνωμοδότηση, αιτιολογώντας ειδικά τη διαφοροποίησή του (ΣτΕ 1303/2012, 625/2011, 1422/2010, 817/2009, 3897/2004). Η απλή γνωμοδότηση αναφέρεται και ως γνήσια ή αμιγής γνωμοδότηση, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα (ΣτΕ 347/2013, 5391/2012), αφού είναι προπαρασκευαστική πράξη (ΣτΕ 619/1989) και δεν επάγεται έννομες συνέπειες για τους διοικουμένους. Όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, και αναφέρει μόνο τον όρο γνώμη ή γνωμοδότηση, πρόκειται για απλή γνώμη. Αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

5. Κατά τον καθηγητή Επ. Σπηλιωτόπουλο, τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή χρήση της και κατά συνέπεια λόγο ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων καθορίζονται συνήθως από τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Από το ΛΟΓΙΚΟ, κατά την κοινή πείρα και αντίληψη, περιεχόμενο της αόριστης αξιολογικής έννοιας (εν προκειμένω το «δυσίατο νόσημα»), σε συνδυασμό με την ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, ο ακριβής προσδιορισμός της οποίας ανατίθεται από τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου στο διοικητικό όργανο, σε συνδυασμό προς τον επιδιωκόμενο από τον κανόνα αυτόν σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

β. Από την ΙΣΟΤΗΤΑ κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή την ίση κρίση των ομοειδών νομικών και πραγματικών καταστάσεων.

γ. Από τις αρχές της ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (σ.σ. και της επιείκειας).

6. Κατά συνέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση το αρμόδιο όργανο (Συμβούλιο Μεταθέσεων) παραβαίνει τόσο το γράμμα, όσο και το πνεύμα των διατάξεων, αν αρνηθεί την ικανοποίηση τυχόν αίτησης μετάθεσης του πάσχοντος αστυνομικού. Σε κάθε περίπτωση παραβιάζει τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ