Αρχική » , , , , , , » Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές & Κέντρα Εκπαίδευσης ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές & Κέντρα Εκπαίδευσης ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Εκδόθηκε η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: «Καθορισμός Αποζημιώσεων Προσωπικού που Διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές & τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων»..

Άρθρο 1
Δικαιούχοι – Ποσά Αποζημίωσης

1. Καθορίζουμε αποζημίωση και για κάθε αμειβόμενη ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας, αυτών που διδάσκουν στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:

α. Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) των Πανεπιστημίων και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), ανεξάρτητα από το αν τελούν στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:

(1) Καθηγητές Πανεπιστημίων 41,00 €
(2) Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων 38,00€
(3) Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 30,00€
(4) Αναπληρωτές Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 28,00€
(5) Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίων 27,00€
(6) Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 25,00€
(7) Λέκτορες 23,00€
(8) Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. χωρίς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 20,00€
(9) Αναπληρωτές –Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. χωρίς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 18,00€

β. Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), ανεξάρτητα από το αν τελούν στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:

(1) Καθηγητές 30,00 €
(2) Αναπληρωτές Καθηγητές 28,00€
(3) Επίκουροι Καθηγητές 25,00€
(4) Λέκτορες 18,00€

γ. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από ιδιώτες, η αποζημίωση είναι:

(1) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (PHD) για το μάθημα που διδάσκουν 20,00€
(2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (BIDMASTER) για το μάθημα που διδάσκουν 18,00€
(3) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 15,00€
(4) Πτυχιούχοι Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) 13,00€
(5) Πτυχιούχοι Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου 3ετούς φοίτησης μετά τις σπουδές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή πτυχιούχοι ξένης γλώσσας 12,00€
(6) Πτυχιούχοι ξένων γλωσσών, που διδάσκουν το ίδιο εκπαιδευτικό έτος, παράλληλα ή εκ περιτροπής δύο ξένες γλώσσες σε Σχολές ή Κέντρα ενός Κλάδου των Ε. Δ. και για τη δεύτερη γλώσσα που διδάσκουν 12,00€
(7) Εκπαιδευτές αλλοδαπών μαθητών των Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ. των Ε.Δ. 12,00€
(8) Εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, που δεν έχουν πτυχίο Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου 3ετούς φοίτησης μετά τις σπουδές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 9,00€
(9) Εκπαιδευτές που δεν έχουν πτυχίο Ανωτέρας Σχολής 6,00€

δ. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από στρατιωτικούς, δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους (Μ.Π.Υ.) και από πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου(Σ.Ε.Ι.Δ.), ανεξάρτητα από το αν αυτό τελεί στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:

(1) Στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, ΜΠΥ και σε ΣΕΙΔ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου PHD 14,00 €
(2) Στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, ΜΠΥ και με ΣΕΙΔ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου MASTER 12,00€
(3) Ανώτατοι αξκοί των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και αντίστοιχοι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ., εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, ανώτατοι δικαστικοί και υπάλληλοι ειδικών θέσεων (ΕΘ) 11,00€
(4) Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι των άλλων των Κλάδων των Ε.Δ., αντίστοιχοι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ. και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) βαθμού Α΄ 10,00€
(5) Αντισυνταγματάρχες, ταγματάρχες και εξομοιούμενοι των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., και αντίστοιχοι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ. και δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Α΄ 9, 00€
(6) Λοχαγοί, υπολοχαγοί, ανθυπολοχαγοί και εξομοιούμενοι των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., και αντίστοιχοι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ. και δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Β΄ και κάτω και με ΣΕΙΔ, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου 6,00€
(7) Δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Β΄και κάτω ή με ΣΕΙΔ, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής και υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) 6,00€
(8) Ανθυπασπιστές, μόνιμοι υπξκοί και λοιποί ΜΠΥ, και με ΣΕΙΔ 5,00€
(9) Δόκιμοι έφεδροι και επίκουροι αξκοί, εθελοντές οπλίτες και οπλίτες γενικά 4,00€

ε. Για τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές των Α.Σ.Ε.Ι εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου δ.

2. Για τους απόστρατους αξκούς λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός βαθμός, ενώ για τα εν ενεργεία στελέχη ο βαθμός που φέρουν...

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ