Αρχική » , , , , , , » 18 Ελληνικά νησιά στο «στόχαστρο» της Άγκυρας

18 Ελληνικά νησιά στο «στόχαστρο» της Άγκυρας


Πλέον «πάμε σε πλήρη αμφισβήτηση και του καθεστώτος του εδάφους μας», τονίζει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Γεωστρατηγικής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας Γιώργος Φίλης. 
Κλιμακώνουν οι Τούρκοι τις προκλήσεις με τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο - Μπαράζ δημοσιευμάτων και δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες που κάνουν λόγο για παράνομη «κατοχή» και 152 βραχονησίδων από την Ελλάδα. 

Η «θεωρία» της Τουρκίας περί «γκρίζων ζωνών» και η αμ­φισβήτηση της Ελληνικής κυριαρχίας σε μια σειρά νησιά, νη­σίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο δεν αποτελούν νέο εύρημα. Από το 1996 και την κρίση των Ιμίων, τούρκοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται κά­θε τόσο ότι 18 νησιά και 152 βρα­χονησίδες είναι τουρκικά και πως τα... κατέχει παράνομα η Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι τώρα η Άγκυρα, στο πλαίσιο της γενικότερης αύξη­σης της έντασης στο Αιγαίο, έχει επιλέξει να κλιμακώσει και την προπα­γάνδα της περί της δήθεν κατάλη­ψης τουρκικών νησιών από την Ελ­λάδα ανοίγοντας εκ νέου τον χάρτη των «γκρίζων ζωνών». 

Στο «Πεντάγωνο» ο προβληματι­σμός είναι έντονος και στα επιτε­λεία προετοιμάζονται για μετακίνη­ση των τουρκικών προκλήσεων και σε αυτό το πεδίο. Το μπαράζ δημο­σιευμάτων τις προηγούμενες ημέ­ρες στον τουρκικό Τύπο, με τα οποία ανακυκλώνεται και συντηρείται η αμφισβήτηση της Ελληνικής κυρι­αρχίας σε αυτές τις ζώνες, δεν θε­ωρείται τυχαίο. Εφημερίδες, όπως η «Σαμπάχ», η «Βατάν» και η «Μιλιέτ» φιλοξενούσαν δηλώσεις ενός απόστρατου πεζοναύτη ο οποίος υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που επιδιώκει σύγκρουση με την Τουρ­κία. Το αξιοσημείωτο είναι όμως ότι όλα τα ρεπορτάζ συνοδεύονταν από τη μόνιμη τουρκική επωδό: έκα­ναν λόγο για παράνομη κατοχή 18 τουρκικών νησιών και 152 βραχονη­σίδων από την Ελλάδα. Ενδεικτική είναι άλλωστε η προκλητική δήλω­ση που έκανε προχθές ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος υποστήρι­ξε ότι τα θαλάσσια σύνορα στο Αι­γαίο είναι ασαφή αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο εκ νέου το κα­θεστώς κυριαρχίας της Ελλάδας σε νησίδες και βραχονησίδες. 

Ασκήσεις αποβατικού χαρακτήρα 

Την ίδια ώρα που η Τουρκία επικαιροποιούσε τις αξιώσεις της για τα ελληνικά νησιά πραγματοποιούσε και στρατιωτικές ασκήσεις αποβατικού χαρακτήρα στα τουρκικά πα­ράλια. Συγκεκριμένα είχε δεσμεύσει για το πενθήμερο 12-16 Μαρτίου πε­ριοχές στον κόλπο Ξηρού απέναντι από τη Σαμοθράκη, στον κόλπο Φετχιγιέ κοντά στη Ρόδο αλλά και στον κόλπο της Σμύρνης για την διενέρ­γεια στρατιωτικών ασκήσεων. Στον ναύσταθμό της Φώκαιας στη Σμύρνη έχει τη βάση της η Ταξιαρχία Πεζοναυτών της Τουρκίας (Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanhgi) και ο αποβατικός της στόλος και το πιθανότε­ρο είναι τα γυμνάσια που πραγματο­ποιήθηκαν εκεί να ήταν αποβατικά. Οι αποβατικές ασκήσεις που πραγ­ματοποιεί τακτικά η Τουρκία παρακολουθούνται στενά από τις Ελλη­νικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά στη φάση αυτή ο έλεγχος των τουρκικών κινήσεων γίνεται και με το μι­κροσκόπιο. 

Το Αγαθονήσι και η προπαγάνδα 

Είχε προηγηθεί την Κυριακή 11 Μαρ­τίου άρθρο της εθνικιστικής εφημερίδας «Yenicag» με τίτλο «Μπιναλί, η Ελληνική σημαία κυματίζει σε τουρκικό έδαφος» (που απευθυνό­ταν στον τούρκο πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ) και το οποίο ξεπερνούσε κάθε όριο της ίδιας προκλητικής προπαγάνδας. Ο αρθρογράφος Αχμέτ Τακάν σχολίαζε με ιδιαί­τερα ειρωνικό ύφος την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στο Αγαθονήσι για την 70ή επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανή­σων στην Ελλάδα, με τη παρουσία μαθητών που κρατούσαν Ελληνικές σημαίες. Αμφισβητούσε ανοιχτά την Ελληνικότητα του νησιού και χαρα­κτήριζε τον δήμαρχο Ευάγγελο Κόττορο «δήθεν δήμαρχο». Επιπλέον, με χάρτες του 1943 και του 1951 επιχει­ρούσε να αποδείξει ότι το νησί εί­ναι τουρκικό. Η επιλογή του Τούρ­κου δημοσιογράφου δεν έγινε στην τύχη. Το Αγαθονήσι περιλαμβάνεται στην περιβόητη τουρκική λίστα των 18 νησιών που η Τουρκία ισχυρίζε­ται ότι της ανήκουν. 

Η συγκεκριμένη προπαγάνδα μά­λιστα καλλιεργείται συστηματικά εδώ και χρόνια εντός κι εκτός τουρ­κικής εθνοσυνέλευσης. Τούρκοι βου­λευτές και αξιωματούχοι συχνά πυ­κνά ισχυρίζονται σε ομιλίες, πολι­τικές συγκεντρώσεις και σε δηλώ­σεις τους πως η Ελλάδα κατέχει νη­σιά στο Αιγαίο τα οποία λένε ότι εί­ναι στην πραγματικότητα τουρκι­κά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την επιστροφή του Ταγίπ Ερντογάν από την επίσκεψή του στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο, ο αρχη­γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου τον κατηγό­ρησε για υποχωρητικότητα απένα­ντι στη χώρα μας επειδή δεν ζήτη­σε «πίσω τα 18 νησιά του Αιγαίου που κατέχει παράνομα η Ελλάδα». 

Συχνά πυκνά μάλιστα η Άγκυρα ανακινεί το θέμα όταν Έλληνες υπουργοί επισκέπτονται σε γιορ­τές και επετείους τα ακριτικά μας νησιά. Τότε τα τουρκικά μέσα κά­νουν λόγο για ελληνική πρόκληση. Και ακολουθούν συζητήσεις στην τουρκική Βουλή με τα πιο ακραία κόμματα να ζητούν από την Τουρ­κία να παρέμβει για τα «18 νησιά που κατέχει η Ελλάδα». 

«Δεν είναι ευκαιριακή ρητορική» 

«Η ρητορική της Τουρκίας ότι η Ελ­λάδα έχει καταλάβει έναν αριθμό νησιών ο οποίος κυμαίνεται ανά­λογα με την πολιτική προέλευση του Τούρκου που την διατυπώνει από μερικές δεκάδες έως 150 δεν είναι ευκαιριακή ούτε έχει να κά­νει μόνο με το εσωτερικό πολιτι­κό παίγνιο στη γειτονική χώρα και τις εκλογές του 2019» επισημαίνει ο δρ. Γεωπολιτικής, επισκέπτης κα­θηγητής Γεωστρατηγικής στη Σχο­λή Εθνικής Άμυνας Γιώργος Φίλης. Όπως προσθέτει, «η παραπάνω πολιτική και στρατηγική της Τουρκίας είναι συμβατή με την ευρύτερη προσπάθειά της για κλιμάκωση των προ­κλήσεων και των απαιτήσεων από την Ελλάδα». 

Ουσιαστικά, τονίζει, πρόκειται για μία στοχευμένη πολιτική της Τουρκί­ας που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Τη δεκαετία του '70 αμφισβητούσαν τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλά­δας, τις δεκαετίες '80 και ’90, αντιδρούσαν στην επέκταση των χωρι­κών μας υδάτων με το γνωστό «casus belli» και πλέον «πάμε σε πλήρη αμ­φισβήτηση και του καθεστώτος του εδάφους μας». Η τελευταία πρόκλη­ση έρχεται σε συνδυασμό με τις αξι­ώσεις τους για επικαιροποίηση της Συνθήκης της Λωζάννης. «Και αν η Τουρκία συνεχίσει την ίδια πολιτική, δεν υπάρχει το εάν, αλλά το ερώτη­μα είναι πότε θα υπάρξει μια εμπλο­κή» καταλήγει ο καθηγητής. 

Τα κατοικημένα νησιά που έχουν «γκριζάρει» οι Τούρκοι 

Ενδεικτικό της κλιμάκωσης των προκλήσεων από πλευράς Τουρκίας είναι -σύμφωνα με τον Γιώργο Φίλη- πως «δεν ζητούν απλώς έδαφος, αλλά κατοικημένα νησιά». Ανάμεσα στα νησιά που οι Τούρκοι θεωρούν ότι τους ανήκουν είναι οι Φούρνοι, το Αγαθονήσι, η Κίναρος, οι Οινούσσες, η Γαύδος, το Φαρμακονήσι, οι Αρκιοί. Άλλωστε, οι παραβιάσεις και ειδικότερα οι πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω απ’ αυτά τα νησιά γίνονται σε μια έμπρακτη προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει την Ελληνική κυριαρχία. 

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
(ΤΑ ΝΕΑ-23/03/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

1 σχόλια:

 1. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΓΕΝ > ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ>ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ- ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΟΙ ΟΙ ΟΜΟΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ-Best Pilots In The World-Turkish Air Force
  https://www.youtube.com/watch?v=4syQEDN97kU
  https://www.youtube.com/watch?v=U4y2-BfOrdk
  Turkish Military Power - Turkish Armed Forces in Heavy Massive Live Fire Range
  https://www.youtube.com/watch?v=bl22MaY3hWw&t=1s 3.466.219 προβολές

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ