Αρχική » , , , , , » Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων για μονιμοποίηση ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό (ΦΕΚ)

Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων για μονιμοποίηση ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό (ΦΕΚ)


Την διενέργεια γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των επιθυμούντων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κατατάχτηκαν το έτος 2010 και συμπληρώνουν επταετή παραμονή και υπηρεσία το έτος 2017 και οι έχουν κριθεί κατάλληλοι για μονιμοποίηση, αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Βίτσας.

Η απόφαση του υπουργού Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και σύμφωνα με αυτό ορίζεται ότι:

Πρόκειται για τους ΕΠ.ΟΠ. έκτης (6ης) σειράς, που έχουν απονεμηθεί οι ειδικότητες του Αρμενιστή (ΑΡΜ), Αρμενιστή / Υδρογράφου (ΑΡΜ/ΥΔΡ), Αρμενιστή / Χαρτογράφου (ΑΡΜ/ ΧΑΡΤ), βοηθού Ακτινολογικών Εργαστηρίων (Β/ΑΚΤ), βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Β/ΕΡΓ/ ΜΙΚ), βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ), Διαχειριστή / Διαχειριστή Υλικού (Δ/ΥΛ), Διαχειριστή / Διαχειριστή Λογιστικού (ΔΙ-ΑΧ/ΔΛΟΓ), Διοικητικής Υποστήριξης / Θαλαμηπόλου (ΔΙΟΙΚ/ΘΑΛ), Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών / Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΕ/ΠΕΣ), Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών / Ραδιοεντοπιστή (ΕΕ/ΡΕ), Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών / Σηματωρού (ΕΕ/ΣΗΜ), Εσχαρέα (ΕΣΧ), Ηλεκτρολόγου (ΗΛ), Τεχνικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων / Ηλεκτρονικού Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών (Τ/ΗΝ/ΡΕ), Τεχνικού Μηχανολογικών Συστημάτων / Εφαρμοστή (Τ/ΜΗΧ/ΕΦ), Τεχνικού Μηχανολογικών Συστημάτων / Μηχανικού ΜΕΚ (Τ/ΜΗΧ/ΜΕΚ), Τεχνικού Όπλων / Πυροβόλων (Τ/ΟΠΛ/ΠΒ).

Οι επιθυμούντες μονιμοποίηση ΕΠΟΠ να υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη μονάδα που υπηρετούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση εξαετούς πραγματικής υπηρεσίας ως ΕΠΟΠ. Η μονάδα – υπηρεσία με την παραλαβή της αίτησης, τους παραπέμπει στην ΑΝΥΕ για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Σχετική αίτηση μονιμοποίησης, έκθεση ικανότητας ή σημείωμα απόδοσης υποβάλλονται από την Υπηρεσία – Π. Πλοίο απευθείας προς το ΓΕΝ.

Τα θέματα των εξετάσεων να καλύπτουν αντικείμενα της ειδικότητος των ΕΠΟΠ σε ποσοστό 70% και σε γενικά στρατιωτικά θέματα σε ποσοστό 30%, επί της ύλης ειδικού μέρους ανά ειδικότητα και γενικού μέρους αντίστοιχα. Άρθρο 2 Ημερομηνία Διεξαγωγής των Εξετάσεων στο ΠΝ 1. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του γενικού μέρους (κοινό), να διεξαχθούν για όλους τους υπό μονιμοποίηση ΕΠΟΠ την 01.11.2016. 2. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του ειδικού μέρους (ανά ειδικότητα), σύμφωνα με τους επιμέρους κανονισμούς εκπαίδευσης ανά ειδικότητα, να διεξαχθούν για όλους τους υπό μονιμοποίηση ΕΠΟΠ, από την 02.11.2016 έως και την 04.11.2016.

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται οι Ν. Υπηρεσίες – Π. Πλοία στα οποία υπηρετούν οι ΕΠΟΠ. Οι εν λόγω μονάδες να αποτελούν τα αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα για το ΠΝ.

Aριθ. Φ. 300/175/216296 Σ. 6296 – ΦΕΚ B 3107 – 28.09.2016: «Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των υπηρετούντων στο ΠΝ Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) με έτος πρόσληψης το 2010»:Αριθμ. Φ.394/4/386103/Σ.1013 – ΦΕΚ B 1587 – 06.06.2016: «Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Αξιολόγησης των ΕΠΟΠ στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Μονιμοποίησης»:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ