Αρχική » , , , » Μεγάλες περικοπές στο μέρισμα ενστόλων

Μεγάλες περικοπές στο μέρισμα ενστόλων


Άγριο ψαλίδι μπαίνει από φέτος στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Οι μερισματούχοι υπέστησαν ήδη την «ψυχρολουσία», καθώς πριν από λίγες ημέρες εισέπραξαν το δεύτερο μέρισμα του 2011 διαπιστώνοντας πως ήταν τουλάχιστον 50% μειωμένο σε σχέση με το ποσό που εισέπρατταν το 2010. Όσοι, μάλιστα, έχουν... σταθερές κρατήσεις στο μέρισμα τους (ειδικά οι νέοι συνταξιούχοι), λόγω εξαγοράς πλασματικών χρόνων προϋπηρεσίας, σπουδών κ.λπ., είδαν μεγαλύτερο ψαλίδισμα.

Αυτό συνέβη διότι το ΔΣ του ΜΤΣ, υπό το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου, αποφάσισε πρόσφατα περικοπή 25% στα μερίσματα του 2011. Επειδή όμως το μέρισμα του πρώτου τριμήνου είχε καταβληθεί τον Ιανουάριο, πριν η απόφαση τεθεί σε ισχύ, η εκκαθάριση έγινε με την πληρωμή του β' τριμήνου, πριν από λίγες μέρες. Στην πληρωμή του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου -που γίνεται συνήθως τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο- το μέρισμα θα είναι μειωμένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι.

Η περικοπή των παροχών στους συνταξιούχους στρατιωτικούς και αστυνομικούς ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με την αύξηση της πάγιας μηνιαίας κράτησης, που καταβάλλουν οι εν ενεργεία συνάδελφοι τους, από 4% σε 5%. Οι περικοπές αυτές έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά άλλων «διορθωτικών» παρεμβάσεων. Πρόσφατος είναι ο επανακαθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, ενώ εντός του 2011 εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστεί και το βοήθημα θανάτου από 15 μερίσματα που είναι σήμερα σε 10. Το Ταμείο έχει, άλλωστε, αναστείλει τη χορήγηση δανείων.

Υπενθυμίζεται πως το 2010 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην πληρωμή των μερισμάτων του, λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότητας και εμφανίζει ετήσιο έλλειμμα που αγγίζει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Στελέχη του Ταμείου, ωστόσο, υποστηρίζουν πως το 2011 η πληρωμή των μερισμάτων θα κυλήσει ομαλά.

Τα δικαιολογητικά και ο χρόνος καταβολής

Τα μερίσματα υπολογίζονται μηνιαίως, αλλά καταβάλλονται κάθε τρίμηνο (Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο). Η πληρωμή τους αρχίζει να υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα καταβολής της βασικής στρατιωτικής σύνταξης, δηλαδή από την ημερομηνία αποστρατείας.

Στους στρατιωτικούς, όπως και στους πολιτικούς υπαλλήλους, δίνεται το δικαίωμα να παρατείνουν για τρεις μήνες την καταβολή του μισθού τους, μετά την ημερομηνία διαγραφής τους από το σώμα, προκειμένου να καλύψουν εισοδηματικά τον χρόνο αναμονής για την πληρωμή της σύνταξης.

Αν κάποιος στρατιωτικός - αστυνομικός θελήσει να ενταχθεί στο καθεστώς των τρίμηνων αποδοχών, η πληρωμή του μερίσματός του αρχίζει να υπολογίζεται μετά το τέλος των τρίμηνων αποδοχών. Η πράξη κανονισμού σύνταξης αποστέλλεται στο Μετοχικό Ταμείο απευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με CD. Για να λάβει το μέρισμα ο δικαιούχος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά στο Μετοχικό Ταμείο ή στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΣ:

1. Αίτηση (το έντυπο παρέχεται από ΓΕΣ - ΕΛ.ΑΣ.).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αντίγραφο φύλλου μητρώου.
4. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας.
5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα.
6. Αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας ως χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ.

Ποιες κατηγορίες και πότε θεμελιώνουν δικαίωμα

Μέτοχοι του Ταμείου είναι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού, οι αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας, οι έφεδροι αξιωματικοί μακράς ανακατάταξης οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού, οι έφεδροι φροντιστές Στρατού, οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές κοινών σωμάτων, οι εθελοντές 5ετούς υποχρέωσης, οι εθελοντές μακράς θητείας, οι επαγγελματίες οπλίτες, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της πρώην Χωροφυλακής, όπως επίσης και το αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1984.

Ένας μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τη βασική στρατιωτική σύνταξη που χορηγεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με 35ετία λαμβάνει πλήρως όλα τα χιλιοστά του βαθμού του τη στιγμή που εξέρχεται και κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό μερίσματος που αντιστοιχεί στον βαθμό του, εφόσον έχει καταβάλει πλήρως τις εισφορές του. Για να φτάσει στην 35ετία μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια:

Φοίτησης σε πανεπιστημιακή σχολή (αν η σχολή είναι πολιτική, ο στρατιωτικός πληρώνει για την αναγνώριση του χρόνου το ΓΛΚ και το ΜΤΣ για βασική και επικουρική σύνταξη αντίστοιχα. Αν η σχολή είναι στρατιωτική, οι δικαιούχοι πληρώνουν μόνο το ΜΤΣ για αναγνώριση του χρόνου φοίτησής τους).
Στρατιωτικής θητείας (την πληρώνουν και στο ΓΛΚ για βασική σύνταξη και στο ΜΤΣ για επικουρική).
Υπηρεσίας στην παραμεθόριο (πληρώνει μόνο στο ΜΤΣ για να τα αναγνωρίσει πλασματικά ως διπλά χρόνια).

Το μέρισμα μειώνεται όσο μειώνονται και τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ το όριο για να θεμελιώσει κανείς δικαίωμα και να λάβει το κατώτατο ποσό που αντιστοιχεί στον βαθμό του είναι η 25ετία, υπό κανονικές συνθήκες.

Από τον γενικό αυτό κανόνα εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες όπως: ασφαλισμένοι που εμφανίζουν ανικανότητα για λόγους υγείας, μέτοχοι που πεθαίνουν σε διατεταγμένη υπηρεσία, οπότε το δικαίωμα για μέρισμα μεταβιβάζεται στους άμεσους συγγενείς τους κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση -τονίζουν οι ειδικοί- όσοι δικαιούνται στρατιωτική σύνταξη από το ΓΛΚ δικαιούνται και μέρισμα από το ΜΤΣ.

Τα ποσά και οι κρατήσεις

Όταν αποστρατεύονται οι στρατιωτικοί λαμβάνουν έναν διοικητικό βαθμό παραπάνω από αυτόν που φέρουν την ώρα εξόδου τους από το στράτευμα. Με τις ισχύουσες διατάξεις των τελευταίων 10 ετών, οι διοικητικοί βαθμοί δεν συμπίπτουν με τους μισθολογικούς.

Αυτό σημαίνει πως ένας εν ενεργεία ταγματάρχης μπορεί να λαμβάνει τον μισθό του αντισυνταγματάρχη. ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του. Την ώρα της αποστρατείας, ο στρατιωτικός ανεβαίνει διοικητικό αλλά και μισθολογικό βαθμό, πράγμα που σημαίνει πως μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τον μεθεπόμενο βαθμό από αυτόν που έφερε όταν έληξε η υπηρεσία του στο στράτευμα. Γι' αυτόν τον λόγο υπόκειται σε κρατήσεις 5% (υπέρ ΜΤΣ) επί του μερίσματος για δύο χρόνια. Το μέρισμα υφίσταται κι άλλες κρατήσεις. Οι στρατιωτικοί καταβάλλουν 10% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ και 1% υπέρ Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Οι αστυνομικοί καταβάλλουν την τελευταία κράτηση μόνο εφόσον το επιθυμούν. Όλοι πληρώνουν 3% από το μέρισμά τους υπέρ ΝΜΙΤΣ, ενώ παρακρατείται και ένα ποσοστό από το μέρισμα για φορολογικούς λόγους, ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναμονή 2,5 ετών για το βοήθημα επαγγελματικής αυτοτέλειας

Εδώ κι έναν χρόνο έχει σταματήσει η πληρωμή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, λόγω των ταμειακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Οι δικαιούχοι συνωστίζονται στην αναμονή για να το εισπράξουν περίπου δυόμισι χρόνια, ενώ τα στελέχη του Ταμείου κάνουν λόγο για ενδεχόμενο λύσης εντός του 2011. Με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών επανακαθορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης του Βοηθήματος στα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων. Το βοήθημα είναι μία εφάπαξ παροχή που ισούται με 60 μερίσματα του βαθμού που έχει ο μέτοχος ή μερισματούχος. Το βοήθημα καταβάλλεται σε μία από τις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν τα παιδιά παντρευτούν.
Όταν συμπληρώσουν τα 25 έτη και πριν συμπληρώσουν τα 30.
Για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας (οι κατηγορίες των ασθενειών και λοιπές προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί). Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες διατάξεις.

Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν, για τη χορήγηση του βοηθήματος με γονείς συνταξιούχους απαιτούνται αίτηση και φορολογική ενημερότητα δικαιούχου για είσπραξη χρημάτων με 4μηνη ισχύ, φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού σε Αγροτική ή Γενική Τράπεζα, ληξιαρχική πράξη γάμου για τις έγγαμες, γεννημένες πριν από τη 18η-2-1983 και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

15 μερίσματα το βοήθημα θανάτου

Το βοήθημα θανάτου είναι εφάπαξ παροχή του Ταμείου στους άμεσους συγγενείς μερισματούχων ή μετόχων σε περίπτωση που αυτοί αποβιώσουν. Προς το παρόν ο χρόνος αναμονής για την καταβολή του φτάνει τους 8 μήνες. Το βοήθημα ανέρχεται σε 15 μερίσματα, ενώ αναμένεται μείωσή του στα 10 εντός του 2011. Για την καταβολή του οι δικαιούχοι συγγενείς πρέπει να προσκομίσουν στο ΜΤΣ:

Αίτηση.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα αναφέρει τα μέλη που άφησε ο αποβιώσας και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι έγγαμα ή άγαμα.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων.
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού ή κοινού (σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο μέρισμα) λογαριασμού της Γενικής ή Αγροτικής Τράπεζας.
ΑΦΜ συνδικαιούχων μελών.

Πώς υπολογίζεται το ύψος του εφάπαξ

Ο ΕΛΟΑΣ (πρώην ΤΑΣ) χορηγεί εφάπαξ βοήθημα στους εξερχομένους από το Στράτευμα ή σε όσους συμπληρώνουν 35ετή μετοχική σχέση. Επίσης, χορηγεί προκαταβολές έναντι του δικαιουμένου εφάπαξ για αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση, επέκταση, βελτίωση κύριας κατοικίας. Επίσης χορηγεί εφάπαξ χρηματική βοήθεια σε οικογένειες όσων στρατιωτικών χάσουν τη ζωή τους σε διατεταγμένη υπηρεσία ή μη από ειδικούς λογαριασμούς. Μέτοχοι και δικαιούχοι του ΕΛΟΑΣ είναι:

α. Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί από παραγωγικές σχολές (ΣΣΕ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ).
β. Αξιωματικοί κοινών σωμάτων.
γ. Εθελόντριες - Εθελοντές του Ν. 445/74 και Ν. 705/77.
δ. Αξιωματικοί μακράς ανακατάταξης Ν. 1680/87.
ε. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας Α/Σ του Ν. 324/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2984/2002.
στ. ΕΠΥ και ΕΜΘ Ν. 1848/89.
ζ. ΕΠΟΠ.

Το εφάπαξ ισούται με το άθροισμα του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (το μέγιστο ποσό που έλαβε ως εν ενεργεία ο μέτοχος), του επιδόματος ειδικής απασχόλησης και ποσού 176 ευρώ για στρατιωτικούς μέχρι και τον διοικητικό βαθμό του συνταγματάρχη και του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης για στρατιωτικούς από τον διοικητικό βαθμό του ταξιάρχου και άνω, που έλαβε ο μέτοχος την ημέρα εξόδου του, πολλαπλασιαζόμενου επί τα χρόνια συμμετοχής του στο Ταμείο.

Αν οι μέτοχοι δεν έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο και δεν δικαιούνται εφάπαξ, μπορούν να πάρουν πίσω άτοκα τις κρατήσεις που κατέβαλαν.

Για τους μετόχους που χάνουν τη ζωή τους ή εξαφανίζονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, το εφάπαξ προσαυξάνεται ως εξής:

(α) Για συμμετοχή μέχρι 15 χρόνια, κατά 30%.
(β) Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά 25%.
(γ) Για συμμετοχή άνω των 20 ετών και μέχρι 25 ετών, κατά 20%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 15 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 25 ετών. Για τους μετόχους που απομακρύνονται από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 έτη συμμετοχής στο Ταμείο, το εφάπαξ προσαυξάνεται ως ακολούθως:

(α) Για συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά 20%.
(β) Για συμμετοχή άνω των 10 ετών και μέχρι 15 ετών, κατά 15%.
(γ) Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά 10%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 10 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 20 ετών. Για να λάβει ο δικαιούχος προκαταβολή του εφάπαξ, όταν είναι ακόμη εν ενεργεία, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό, ενώ μπορεί να πάρει μέχρι και το 60% του εφάπαξ που δικαιούται την ημέρα υποβολής της αίτησης.

(ΕΘΝΟΣ 14/04/2011 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ)
(Σ.Λ.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ