Αρχική » , , » Πόσο μειώνεται η σύνταξη για τους αποστράτους που εργάζονται

Πόσο μειώνεται η σύνταξη για τους αποστράτους που εργάζονται


ΤΙ «ΚΟΒΕΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΞΑΝΑΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ

Τον κίνδυνο αναστολής ή ακόμη και περικοπής της σύνταξής τους αντιμετωπίζουν μετά τις περσινές νομοθετικές αλλαγές όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και απόστρατοι εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων - ΙΚΑ (ΠΟΣΕ - ΙΚΑ), σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται το... νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Για τους αποστράτους η αναστολή ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της ΠΟΣΕ - ΙΚΑ, μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου οι συνταξιούχοι δύνανται να παίρνουν όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος (σήμερα 991,20 ευρώ). Το υπόλοιπο ποσό της σύνταξης (αυτό που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια) καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών.

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνονται υπόψη η επικουρική σύνταξη και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.

Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται:

Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις με το νόμο 1256/1982.
Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.ά.) για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3865/2010.
Όσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.
Όσοι αυτασφαλίζονται, καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους σε Ταμεία χωρίς να ασκούν επάγγελμα.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία -εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα- μετά τις 21 Ιουλίου 2010 (την ημερομηνία δημοσίευσης δηλαδή του νόμου 3865 του 2010). Για τους συνταξιούχους που ήδη είχαν αναλάβει εργασία μέχρι τις 21 Ιουλίου, οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι συνταξιούχοι που εργάζονται οφείλουν να το δηλώσουν στις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν το δηλώσει, τότε θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο (επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συνταξιούχος άνω των 55 ετών, που εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείται, λαμβάνει ακαθάριστη σύνταξη 1.500 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα περικοπεί κατά 356,16 ευρώ - δηλαδή, το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη - και θα διαμορφωθεί στα 1.143,84 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος έχει δύο ανήλικα παιδιά, η περικοπή θα είναι 78,62 ευρώ και η καταβαλλόμενη σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.421,38 ευρώ.

(E.T. 12/04/2011 - ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ)
(Σ.Λ.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ