Αρχική » , , , , , , » Μειώσεις μέχρι 20% στις αποδοχές στελεχών ΕΔ-ΣΑ. Ποια επιδόματα ενσωματώνονται στον Β.Μ.

Μειώσεις μέχρι 20% στις αποδοχές στελεχών ΕΔ-ΣΑ. Ποια επιδόματα ενσωματώνονται στον Β.Μ.


ΝΟΜΟΣ-ΜΑΜΟΥΘ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ.
Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στο παρασκήνιο εδώ και ένα χρόνο περιλαμβάνει ενσωμάτωση επιδομάτων στο μισθό, νέα κατηγοριοποίηση των ειδικών μισθολογίων και μικρότεροι μισθοί για νεοεισερχόμενους.

Τσεκούρι μέχρι και 20% και στα ειδικά μισθολόγια μέσω του επανυπολογισμού των μισθών τους και δημιουργίας προσω­πικής διαφοράς για Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, λοιπά Σώματα Ασφαλείας φέρνουν νομοθετικές διατάξεις που θα περιληφθούν στο πολυνομοσχέδιο για τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμά­ζεται στο παρασκήνιο εδώ και ένα χρόνο περιλαμβάνει ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό, νέα κατηγοριοποίηση των 20 ειδικών μι­σθολογίων και μικρότερους μισθούς για τους νεοεισερχόμενους, με στόχο το πάγωμα της μισθολογικής δαπάνης στους περίπου 160.000 δημόσιους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικό τρόπο, αφού εκτελούν ειδικά καθήκο­ντα. Η πιο πολυάριθμη ομάδα των ει­δικών μισθολογίων (περίπου 125.000 άτομα) αφορά όσους υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Σε καθεστώς ειδικού μισθολογίου βρίσκονται οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι δικαστικοί, οι γιατροί του ΕΣΥ, ο ανώτερος κλήρος, οι μουσικοί του Δημοσίου και άλλοι επιμέρους κλάδοι. Για όλους ανάμεσα στα 140 προαπαιτούμενα υπάρχει και ένα που θυμίζει ότι τα ειδικά μισθολόγια θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να έρθουν στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου που ισχύει για τους υπαλλήλους των υπουργείων.

Η κυβερνητική πρόταση

Με βάση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα επισυναφθεί μάλλον στον εφαρμοστικό νόμο, θα περιλαμβάνε­ται (στην κατεύθυνση της προσαρ­μογής με το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου) η κυβερνητική πρόταση που έχει τεθεί υπ' όψιν των εταίρων και προβλέπει:

1. Σταδιακές μειώσεις αποδοχών έως και 20% για τους νεοεισερχόμενους στα ειδικά μισθολόγια και τον περιορισμό των ειδικών μισθο­λογίων από 20 που είναι σήμερα, δη­μιουργώντας άλλη κατηγοριοποίηση που θα αφορά ομοειδή καθήκοντα και επίπεδα εκπαίδευσης σε οκτώ ή εννέα.

2. Στους υφιστάμενους δημόσιους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια η διαφορά των νέων με τους παλιούς μισθούς θα παραμένει ως «προσωπική διαφορά» η οποία υπολογίζεται μεσοσταθμικά έως και 15% και η οποία θα διατηρηθεί -σύμφωνα με τις κυβερνητικές προθέσεις- για την επόμενη τριετία, ενώ θα υπάρξει άμεση μείωση της τάξης του 5 - 7% λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

Προβλέπεται, επίσης, ενσωμάτω­ση των ειδικών επιδομάτων στο βα­σικό μισθό. Στις νέες αποδοχές των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια θα υπολογίζονται οι ση­μερινές του αποδοχές, όπως αυτές προκύπτουν από το συμψηφισμό του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος, καθώς και των επιδομάτων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Έτσι, για τους πανεπιστημιακούς θα είναι ο βασικός μισθός συν το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημια­κής απασχόλησης, καθώς και η πάγια αποζημίωση για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια. Στόχος εί­ναι να αμείβονται με τη λογική του Ενιαίου Μισθολογίου, δηλαδή με το μοντέλο του βασικού μισθού και των τεσσάρων επιδομάτων. Η προσωπι­κή διαφορά που θα προκύψει από το νέο υπολογισμό των αποδοχών και υπολογίζεται μεσοσταθμικά έως και 15% θα διατηρηθεί για μια τριετία.

Πάντως, αν λάβει κανείς υπ όψιν του την τύχη της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, μάλλον δεν θα πρέ­πει να είναι και πολύ σίγουρος για το μέλλον του.

Οι αλλαγές για τα ειδικά μισθολό­για είχαν παγώσει με την τροπολογία που είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν, με τον εφαρμοστικό νόμο της πρώτης αξιολόγησης η οποία προέβλεπε το πάγωμα μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών για τους Στρατιωτι­κούς και τα Σώματα Ασφαλείας, που τελικά δεν πέρασε από τη Βουλή. Στο μεταξύ, είχαμε και την προσφυγή των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας στα δικαστήρια, τα οποία χαρακτήρισαν παράνομες τις μειώσεις που υπέστησαν στις αποδοχές τους από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, οι δανειστές επιμένουν στην εξομοίωση όλων των μισθολο­γίων του Δημοσίου όσο αυτό μπορεί να γίνει.

Ποια επιδόματα μπαίνουν στην «πρέσα» των μειώσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεσπάσει πόλεμος στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια διάσωσης ημετέρων καθώς ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ κατατάσσουν τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ στην δεξαμενή των ψηφοφόρων τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στους πανεπιστημιακούς.

Τα επιδόματα που σχεδιάζεται να ενσωματωθούν στις βασικές αποδοχές είναι:

Για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ:

Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών
Ειδικής απασχόλησης που δίδεται σε υπαξιωματικούς, αστυφύλακες και λιμενικούς, καθώς και ανώτατους αξιωματικούς
Αυξημένης ευθύνης για τους βαθμοφόρους
Έξοδα παράστασης
Ευθύνης Διοίκησης
Αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας
Ειδικών συνθηκών

Των πανεπιστημιακών καθηγητών:

Διδακτικής προετοιμασίας
Δημιουργίας βιβλιοθήκης
Έρευνας
Έξοδα Παράστασης

Τα επιδόματα των δικαστικών λειτουργών:

ταχύτερης διεκπεραίωσης
πάγια αποζημίωση

Τα επιδόματα των ιατρών:

επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης
πάγια αποζημίωση

Τα επιδόματα των διπλωματικών:

το Κίνητρο Απόδοσης
Ξενίας-Παράστασης
Πάγια αποζημίωση

Ιδιωτική εκπαίδευση

Οδυνηρή έκπληξη περιμένει και τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης αφού σύμφωνα με τον πίνακα των προαπαιτούμενων η κυβέρνηση έχει δεχθεί να αρθεί το ευνοϊκό κα­θεστώς που ίσχυε με νόμο (ο οποίος είχε πάρει την έγκριση της τρόικας) και προέβλεπε την επαναπρόσληψη εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει δικαιωθεί από τα δικαστήρια.

Στον τομέα του Δημοσίου ως προαπαιτούμενα αναφέρονται η συνεχής κινητικότητα και οι μετακινήσεις με βάση τα αναθεωρημένα οργανογράμματα που θα πρέπει να γίνουν στο Δημόσιο. Ως προαπαιτούμενο τί­θεται επίσης και η αξιολόγηση όλων των τομέων του Δημοσίου με βάση συγκεκριμένου δείκτες απόδοσης.

Και Μεσοπρόθεσμο

Τα θέματα του Δημοσίου, καθώς επί­σης και τα υπόλοιπα 95 προαπαιτούμενα που δεν έχουν ακόμη κλείσει, θα περιλαμβάνει ο νόμος-μαμούθ που αναμένεται να κατατεθεί στην αρμό­δια επιτροπή οικονομικών της Βουλής για συζήτηση με στόχο να ψηφιστεί στις 18 του μήνα. Ο νόμος θα περι­λαμβάνει και το Μεσοπρόθεσμο Πρό­γραμμα Δημοσιονομικού Σχεδιασμού 2017-2021, που είναι βέβαιο ότι θα προβλέπει σταθερό στόχο για το πρω­τογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να εκδοθούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ώστε η Ευρωπαϊκή Επι­τροπή να μπορεί να πιστοποιήσει την υλοποίηση του συνόλου των μέτρων. Η επίτευξη συνολικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει και το χρέος αλλά και τις τελικές αποφάσεις τα πλεονάσματα μετά το 2018 θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συναντήσεων θα γίνουν από αύριο μέχρι το Σάββα­το, στο πλαίσιο των G7, στο Μπάρι της Ιταλίας. Στη συζήτηση για το χρέ­ος το οικονομικό επιτελείο θα συμ­μετέχει από απόσταση. Πάντως, χθες φάνηκε ότι η επιφυλακτικότατα των Γερμανών απέναντι στις πραγματι­κές προθέσεις της Ελλάδας δεν έχει εξαφανιστεί, ειδικά για τα μέλη του κόμματος της Άνγκελα Μέρκελ.

Μετά τπ συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλεί­δη Τσακαλώτο, ο υπουργός Οικονο­μικών του κρατιδίου της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ σε δηλώσεις του σε γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων δήλωσε βέβαιος ότι σε αυτή τη φάση η Ελλάδα κάνει ό,τι πρέπει για να κλείσει την συμφωνία, για να προ­σθέσει με νόημα: «Η πρόκληση βεβαίως δεν είναι η νομοθέτηση αλλά η εφαρμογή όσων θα ψηφιστούν».

Για το χρέος

Στο θέμα του χρέους, το μέλος του CDU θύμισε τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τονίζοντας ότι ο συνομιλητής του γνωρίζει ότι δεν θα γίνει κούρεμα του χρέους για την Ελλάδα σημειώνοντας: «Κάτι τέτοιο θα ήταν κακό για την Ελλάδα, αφού τότε οι μεταρρυθμίσεις θα καθυστερού­σαν». Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το δημοσίευμα της «Frankfurter Allgemeine Zeitung», σύμφωνα με το οποίο «η Ελλάδα όχι μόνο δεν πληρώνει τίποτα για το χρέος της. αλλά κερδίζει και από αυτό». Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε μελέτη του Ισπανού οικονομολό­γου, καθηγητή της σχολής Esade της Βαρκελώνης, Πάμπλο Τριάνα. «Ποτέ στην ιστορία των σύγχρονων κρατών δεν έτυχε καλύτερης μετα­χείρισης κάποιος οφειλέτης, όπως σήμερα η Ελλάδα», λέει ο Τριάνα. «Εάν κοιτάξει κανείς όλα τα δεδο­μένα, η χώρα έχει αρνητικό επιτόκιο για τα χρέη της, κερδίζοντας έτσι στο τέλος χρήματα», εξηγεί ο οικονομο­λόγος και αναπαράγει η γερμανική εφημερίδα.

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- tdasopoulos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-09-05-2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


12 σχόλια:

 1. Ο ΠΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ, ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΑΜΥΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φήμες αναφέρουν ότι ήδη έχει ζωστεί το Μπέργκιν του έτοιμος να πάρει το παιχνίδι επάνω του!!!!

   Διαγραφή
 2. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΟΕΣ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ; ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. KAI TI EΓΙΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΩΝΥΜΑ/ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΤΑ/ ΣΤΟ.SITE ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ;;; Η'ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ .............<>...''ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ'' ΘΑ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...Η'ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΚΙ ΑΠ' ΤΟ ΟΛΟΤΕΛΑ....ΚΑΛΗ ΚΙ Η....;;;; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η' ΣΤΡΕΣ;;;;.....??? ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε φίλε που ζεις... Αφού θέλουμε πάση θυσία ευρώ, τι περιμένεις να γίνει δηλαδή; Όλο μειώσεις, μειώσεις μέχρι να καεί ο ήλιος... Και να μην ενημερωνόμαστε δηλαδή, επειδή εσύ έχεις κατάθλιψη; Ε πάενε σε κανένα φαρμακείο για σέρβις...

   Διαγραφή
  2. Φίλε δεν φταίει το ευρώ, τα μέτρα τα ζητά το ΔΝΤ και δολάριο να είχες και δραχμή και οτιδήποτε άλλο για νόμισμα τα ίδια μέτρα θα ζητούσαν αυτοί, αφού δανείζεσαι από αυτούς, τα ίδια και χειρότερα έκανε και σε άλλες χώρες στο παρελθόν το ΔΝΤ που χρεωκόπησαν.

   Διαγραφή

 4. Μείζων καταθλιπτική διαταραχή .........ΕVERY DAY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άντε και συ σε κανένα φαρμακείο για σέρβις...

   Διαγραφή
  2. Επειδή βλέπω καταθλιπτικές συμπεριφορές, λίγο καλοπροέραιτο χιουμοράκι."Κύρίες και κύριοι, επιτέλους έχουμε την λύση!!!!Συνιστώ ΓΡΑΨΑΡΧΙΔΙΝΗ σε καθημερινή βάση (των 1000mg ,για γρήγορα αποτελέσματα).Ακου εκεί, που κάθεστε και αγχώνεστε"

   Διαγραφή
 5. μειωση συνταξεων - προσωπικης διαφορας, μειωση αφορολογητου , μειωση μισθων ενεργων στρατιωτικων σε χαμηλοβαθμα στελεχη. ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ. θελουμε και εθνικη αμυνα. προκλησεις απο τουρκους συνεχως.ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατί περισσεύει τόσο πολύς μήνας στο τέλος των χρημάτων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. :p......
  Έπεα Πτερόεντα-σχόλια Πτερόεντα.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ