Αρχική » , , , , , » Αλλαγή στην προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018 (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ)

Αλλαγή στην προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018 (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ)


Αναδημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018 με την ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 11». Ουσιαστικά είναι η ορθή επανάληψη της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ και πλέον λύνεται το ζήτημα σχετικά με την αναγραφή της διαγωγής των υποψηφίων στη βεβαίωση του Λυκειάρχη.

Με την συμπληρωματική ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.337/102/302468/Σ.2401 (ΦΕΚ 1484 Β'/27-04-18), καθορίσθηκε ο αριθμός των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, κατά Σχολή - Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, συνολικά 819 σπουδαστές (βλέπε και συγκριτικό μας πίνακα ΕΔΩ):


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων):

1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%):

1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού):

Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο «Έλληνες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού. (άρθρο 11 νόμου 3648/2008).

Δείτε τον σχετικό Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38/29-2-2008):Σημείωση: Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄78/30-4-2018), ως εξής: Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38): Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «ii. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

Μέχρι την Πέμπτη 10 Μαι 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας) έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση να είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ. Στην περίπτωση που υποψήφιοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά (σ.σ. θα γίνει σχετική ενημέρωση την Παρασκευή 25 Μαι 18) θα πρέπει να τα καταθέσουν μέχρι την Τρίτη 5 Ιουν 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). Ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 15 Ιουν 18.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην παρακάτω φωτό:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Εξεταστικού Κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα Εξεταστικά Κέντρα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:


Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες.

Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

Πότε κρίνεται κατάλληλος ένας υποψήφιος για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές (ΔΜΣ, Απαιτούμενο ύψος):

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, 3 και 4 του Π.Δ. 11/2014 (δες παρακάτω):

O Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m2 και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m2.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Οι υποψήφιοι -ες πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.). Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.).

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το παρακάτω Π.Δ. υπ’ αριθμ. 11 του 2014 (ΦΕΚ Α' 17/2014 από 27/1/2014), καθώς και την τροποποιησή του:Τροποποίηση Πινάκων-Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014 περί Σωματικής Ικανότητας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 73ΑΕ6-Ι2Γ):


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ