Αρχική » , , , , , , » Εκδόθηκε ΥΑ για Εφάπαξ Χρηματική Βοήθεια 2.000€ σε Τέκνα Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ - ΦΕΚ) [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]

Εκδόθηκε ΥΑ για Εφάπαξ Χρηματική Βοήθεια 2.000€ σε Τέκνα Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ - ΦΕΚ) [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]


Εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ: «Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους από τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής του άρθρου 7 του ν. 788/1978 (Α’ 104) στα τέκνα στρατιωτικών που φονεύονται, αποβιώνουν ή εξαφανίζονται σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση.»..


Άρθρο 1

Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 7 του ν.788/1978

Το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αρωγής η οποία καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 7 του ν.788/1978 (Α΄104) που προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2936/2001 (Α΄166) ορίζεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης

Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής αρωγής του άρθρου 1 από τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Χρηματικής Αρωγής των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύουν τα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Φ.950/8/28524/Σ.97/25-2-2002 (Β΄ 250) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως....

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:
Διαβάστε και το σχετικό ΦΕΚ της παραπάνω απόφασης:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ