Αρχική » , , , , » Διορισμός Προέδρου και Μελών Διοικούσας Επιτροπής Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας – Ε.ΛΟ.Α.Α. (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Διορισμός Προέδρου και Μελών Διοικούσας Επιτροπής Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας – Ε.ΛΟ.Α.Α. (ΑΠΟΦΑΣΗ)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Διορίζουμε στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας τους παρακάτω μετόχους:

α. Ταξχο (Ι) Γεώργιο Κυριάκου του Αθανασίου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Υπτχου (Ι) Αθανάσιου Σαββόπουλου του Κωνσταντίνου, λόγω εκούσιας λύσης της μετοχικής σχέσης του με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας.

β. Ταξχο (ΜΑ) Αναστάσιο Χαλβατζή του Γεωργίου, ως μέλος, σε αντικατάσταση του Ταξχου (Ι) Κωνσταντίνου Άγγου του Πέτρου, λόγω εκούσιας λύσης της μετοχικής σχέσης του με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας.

γ. Σμχο (Δ) Λάμπρο Στάμου του Γεωργίου, ως μέλος, σε αντικατάσταση του Ταξχου (Δ) Γεώργιου Στεργιούλη του Φωτίου, λόγω κρίσης του ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

2. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων μελών ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης και για το υπόλοιπο της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ