Αρχική » , , , , , » Ομαδικά πυρά για τα Ταμεία των ΕΔ-ΣΑ

Ομαδικά πυρά για τα Ταμεία των ΕΔ-ΣΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ, «ΓΙΑΤΙ, ΑΛΛΙΩΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ»

Πυρ ομαδόν δέχεται η κυβέρνηση, και, συγκεκριμένα, τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις των στελεχών που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, όπως επίσης και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, αφενός για... την προσπάθεια ένταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο, και την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, βάσει του οποίου υποχρεούνται σε αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητά τους και αυξομειώσεις στις παροχές στους δικαιούχους ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. Όλες οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις διεκδικούν την αυτοτέλεια των Ταμείων, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμούν πως αυτά θα οδηγηθούν στην καταστροφή, με συνέπειες για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Ναυτικού ζητούν να «τρέξουν» οι διαδικασίες εξαίρεσης των «Μετοχικών» από τον Νόμο 4254/2014

ΜΕΤΑ την πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, να συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και των οικείων Μετοχικών Ταμείων που θα εργαστεί με αντικείμενο την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού απέστειλε έγγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (θα είναι αρμόδια για τη σύσταση και λειτουργία της διακλαδικής επιτροπής) στο οποίο γίνεται λόγος για μια τεράστια αδικία σε βάρος των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως, σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο 4254/2014, τα Μετοχικά Ταμεία υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου οι αυξομειώσεις των παροχών να διενεργούνται πλέον με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ, ήτοι μίας υπηρεσίας που εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα με το σχετικό, με το Άρθρο 220 του Νόμου 4281/2014 δημιουργείται η απαίτηση εκδόσεως ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Άμυνας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι προσδιορισμού του συντελεστή βιωσιμότητας για τους Ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ.. προκειμένου στη συνέχεια έκαστο αρμόδιο Δ.Σ. των Μ.Τ. να προσαρμόσει τις παροχές του με αποκλειστικό γνώμονα τις επιταγές των τεχνικών παραμέτρων και συντελεστών.

Συναφώς με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, αλλάζει για τα αποχωρούντα, από τις 30/7/2014 και εντεύθεν, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο τρόπος υπολογισμού των χορηγούμενων εφάπαξ από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Ε.Δ. Πρακτικά λοιπόν θα επέλθουν μειώσεις στις εφάπαξ παροχές, καθόσον επιβάλλεται ο υπολογισμός τους αποκλειστικά με απόφαση την οποία είχε ήδη εκδώσει και υπογράψει μόνον ο υπουργός Εργασίας για τους φορείς αρμοδιότητάς του, φορείς οι οποίοι διέπονται από διακριτό νομικό πλαίσιο, διαφορετικές οικονομικές παραδοχές και διαφορετικό αντικειμενικό σκοπό. «Με τις ανωτέρω διατάξεις δημιουργείται το οξύμωρο, και συνάμα άδικο, σχήμα, ενώ η εποπτεία και η διοίκηση των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων-Λογαριασμών τους ανήκει στα θεσμικά όργανα του ΥΠΕΘΑ (τα οποία λογοδοτούν στο μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου που έχει ζωτική σχέση με τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων), το υπουργείο Εργασίας και η εποπτευόμενη από αυτό Εθνική Αναλογιστική Αρχή να έχουν τον πλέον καίριο-κυρίαρχο ρόλο επί της μεθόδου καθορισμού των παροχών (καθορισμό του παραγόμενου αποτελέσματος) σε φορείς που, αδιάσειστα, ανήκουν θεσμικά σε έτερο υπουργείο (ΥΠΕΘΑ).

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Και όλα αυτά επήλθαν ενώ το νομοθετικό πλαίσιο που προϋπήρχε (και ισχύει ακόμα) της ψηφίσεως των ανωτέρω διατάξεων είναι επαρκέστατο για τη διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των Μ.Τ. των Ε.Δ., σε συνδυασμό με την αυτοτέλεια και την αυτοδιαχείρισή τους, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων (τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον για τα ΜΤΝ και ΜΤΑ, άρχισαν να διαφαίνονται αμέσως μετά το κούρεμα των αποθεματικών τους (PSI)».

Με την εφαρμογή όμως των ανωτέρω επίμαχων διατάξεων των Νόμων 4254/2014 και 4281/2014, επέρχεται πλήρης αλλοίωση του αντικειμενικού σκοπού και της θεσμικής υφής-ουσίας που έχουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένης υπόψη της κεφαλαιώδους διαφοράς που έχει ένα Μετοχικό Ταμείο σε σχέση με ένα Επικουρικό στην αποστολή και στο νομικό πλαίσιο που το διέπει (ο νομοθέτης θεωρούσε διαχρονικά τα Μ.Τ. των Ε.Δ. ξεχωριστή κατηγορία ασφαλιστικών οργανισμών, και τα είχε κατά καιρούς διακρίνει σαφώς και ρητώς), επέρχεται επίσης αναστροφή από την κοινωνική αποστολή των Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών-Κλάδων τους, διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, καθώς και συρρίκνωση των δυνατοτήτων που κατέχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για δράσεις που αφορούν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα του προσωπικού αρμοδιότητος του, δράσεις οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία του αμαλγάματος ισχύος που διαθέτει για την επίτευξη της αποστολής του, στην επιτυχία/προΰπαρξη της οποίας θεμελιώνεται όλο το κράτος.

«Στην ανωτέρω τεκμηρίωση δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και ο ανθρώπινος παράγων, δηλαδή τα στελέχη των Ε.Δ., που, με αδιάλειπτη προσωπική υπερπροσπάθεια, έχουν καταφέρει να καλύψουν τις μειώσεις-ελλείψεις των λοιπών μέσων, συμμετέχοντας πολλαπλά στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, στελέχη από τα οποία δεν θα πρέπει να αποσπάται η προσοχή από το πολύπλευρο έργο τους και τη σημαντική αποστολή τους προς την πατρίδα». Το έγγραφο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού καλεί τη ΓΔΟΣΥ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες απεμπλοκής και απεξάρτησης των λειτουργιών των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Λογαριασμοί-Κλάδοι τους να απεμπλακούν από τις επίμαχες διατάξεις αρμοδιότητος του υπουργείου Εργασίας».

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Δημ. Στρατούλη από τους εκπροσώπους των Σωμ. Ασφαλείας

ΟΛΕΣ οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις που εκπροσωπούν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (ΠOΑΣΥ, ΠOΑΞΙΑ, ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ και ΠΕΑΛΣ) έστειλαν κοινή ανακοίνωση στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρη Στρατούλη, με την οποία του εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣ στο ΕΤΕΑ ή για τη μετατροπή του σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Ταμείο.

Με αφορμή έγγραφο που εστάλη από τη γενική διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Άρθρου 31 του Νόμου 4320/2015», οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι «με το συγκεκριμένο έγγραφο, ούτε λίγο ούτε πολύ, επανέρχεται η κυβέρνηση για να μας "υπενθυμίσει" ότι υφίσταται το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όσον αφορά την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο!

«Ωσάν να μη γνωρίζει η κα Διευθύντρια τον αγώνα που δώσαμε από την πρώτη στιγμή για τη διάσωση του ασφαλιστικού μας φορέα, και, πολύ περισσότερο, ωσάν να μην έλαβαν χώρα μετά την κυβερνητική αλλαγή οι συναντήσεις μας με τη νέα πολιτική ηγεσία, καλούμαστε εκ νέου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, καίτοι εσείς μας διαβε-βαιώνατε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί με δική σας νομοθετική πρωτοβουλία».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις, απευθυνόμενες προς τον κ. Στρατούλη, υπενθυμίζουν πως, «κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, όλα τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά, είχαμε ζητήσει την κατάργηση της επαχθούς ρύθμισης του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, όσο και την κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό τού εφάπαξ ως τη μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση για τη διασφάλιση της υγιούς προοπτικής των ασφαλιστικών μας φορέων, τονίζοντας ότι τα Ταμεία μας πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ισχύουσα αυτοτέλειά τους.

»Εκ μέρους σας υπήρξε σαφέστατη δέσμευση για αναστολή ισχύος-εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, πράξη στην οποία πράγματι προβήκατε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (Άρθρο 31, Ν. 4320/2015), διαβεβαιώνοντάς μας επιπλέον ότι συμφωνείτε με την προοπτική κατάργησής του το αμέσως προσεχές διάστημα.

»Επιπλέον, μας διαβεβαιώσατε για την αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου και την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, με προοπτική την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης, μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των Ομοσπονδιών μας».

Κατόπιν αυτών, καλούν τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας, όπως αναφέρουν, ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσχερή θέση και η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» στην πιο κρίσιμη ίσως φάση της, «να λάβετε υπόψη σας τις εύλογες ανησυχίες μας και να κάνετε πράξη αυτά για τα οποία έχετε δεσμευτεί και κατά τη συνάντησή μας και κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων της επίμαχης αυτής ρύθμισης».

Η καταληκτικά ημερομηνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στα μέλη της για το σημείωμα που έχει σταλεί από το Γενικό Λογιστικό του Κράτους σχετικά με την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων παρείχε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρει, δέχεται πολλά ερωτήματα για την ακριβή έννοια του ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο έχει αποσταλεί από το ΓΛΚ και αφορά στην αναπροσαρμογή της συντάξεως. βάση του Άρθρου 86 του Ν 4307/2014, σε συνδυασμό με το Άρθρο 34 του Π.Δ 169/2007.

Η ΕΑΑΣ λοιπόν απάντησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσφύγει έγκαιρα στο ΣτΕ, από τη 12η Ιανουαρίου 2015, με αίτηση ακύρωσης κατά των παραπάνω διατάξεων, και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης από την εκδίκαση της στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 3 Απριλίου 2015. Η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση έφεσης για τον καθένα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως που αναγράφεται σε κάθε ατομική πράξη αναπροσαρμογής της συντάξεως που απεστάλη σε όλους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΣτΕ ακυρώνει τις παράνομες Διοικητικές Πράξεις, αλλά δεν δίνει εντολή επιστροφής χρημάτων. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο, που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι πάγια θέση της Ε.Α.Α.Σ το ότι η υποβολή σχετικής εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ατομικό δικαίωμα του καθενός.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ