Αρχική » , , , , , , » Στρατιωτικές Σχολές: «Πυρ και κίνηση» στη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Στρατιωτικές Σχολές: «Πυρ και κίνηση» στη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Τα μαθήματα, τα έτη σπουδών, οι κατηγορίες εκπαίδευσης και τα μεταπτυχιακά στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων, Ευελπίδων, Υπαξιωματικών Στρατού και Ναυτικού και Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας

Βάρη, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Σκαραμαγκάς, Τατόι. Αυτές είναι οι περιοχές που «παράγουν» τα αυριανά στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η «Εργασία», συνεχίζοντας το αφιέρωμα στη... στρατιωτική εκπαίδευση, παραθέτει τις βασικές πληροφορίες αλλά και την πιθανή επαγγελματική εξέλιξη για καθεμία από τις βασικότερες -με κριτήριο τον αριθμό των εισακτέων και όχι τη σπουδαιότητα- στρατιωτικές σχολές της χώρας. Για όλες τις σχολές που παρουσιάζονται στη συνέχεια υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η στρατιωτική εκπαίδευση συνδυάζεται με την ακαδημαϊκή, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με προφανή στόχο την καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη εντός ή εκτός του Στρατεύματος. Δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ο τρόπος ζωής κατά τη διάρκεια των σπουδών (2ετής ή 4ετής, ανάλογα με τη σχολή): Ο σπουδαστής ζει στη σχολή του, αποζημιώνεται έστω και με ένα μικρό ποσό, στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος των σπουδών του λογίζεται ως συντάξιμος, ενώ η θέση εργασίας είναι δεδομένη, καθώς έχει προκαθοριστεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά τα λοιπά, η «περιήγηση» στις σχολές αναδεικνύει τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Απώτερος σκοπός, η κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων με ειδικότητες όπως:

1. Υγειονομικό (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι).
2. Οικονομικό.
3. Στρατολογικό - στρατιωτικών νομικών συμβούλων.

Οι μαθητές της σχολής φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στις αντίστοιχες σχολές και τμήματα, ενώ ζουν εντός της σχολής, όπου παρέχεται η στρατιωτική εκπαίδευση.

Η σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες: α) την Πτέρυγα του Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού, που ανήκουν στο 3ο επιστημονικό πεδίο, και το Τμήμα των Ψυχολόγων, που ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο και β) την Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Στρατολογικού - ΣΝΣΟ και ανήκουν στο 1ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση στη ΣΣΑΣ διακρίνεται σε ακαδημαϊκή στρατιωτική και επιμορφωτική:

► Ακαδημαϊκή: Οι σπουδαστές των αντίστοιχων τμημάτων παρακολουθούν τα μαθήματα των τμημάτων του ΑΠΘ (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Νομική - το Στρατολογικό, Οικονομικών Επιστημών) και το πρόγραμμά τους είναι το ίδιο με αυτό των φοιτητών των τμημάτων του ΑΠΘ.
► Στρατιωτική: Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή, οι νέοι μαθητές πραγματοποιούν βασική εκπαίδευση για τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με τα μαθήματα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των μαθητών/τριών. στην οποία συμμετέχουν οι πρώτες τρεις τάξεις της σχολής.
► Επιμορφωτική: Περιλαμβάνει διδασκαλίες, διαλέξεις, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια.

Χρήσιμες είναι οι ακόλουθες πληροφορίες:

Η φοίτηση στα τμήματα διαρκεί έξι χρόνια για το Ιατρικό, πέντε χρόνια για το Οδοντιατρικό, το Κτηνιατρικό και το Φαρμακευτικό, και τέσσερα χρόνια για το Οικονομικό, το Στρατολόγων Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και το Ψυχολογικό.

Όλα τα έξοδα φοιτήσεως επιβαρύνουν το Δημόσιο, ενώ οι σπουδαστές λαμβάνουν αποζημίωση της τάξεως των 120 ευρώ.

Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης είναι όσα τα χρόνια φοίτησης στο ΑΠΘ, προσαυξημένο κατά δύο. Εφόσον κάποιος μαθητής υπερβεί το όριο, διαγράφεται από τη ΣΣΑΣ. αλλά και από την αντίστοιχη σχολή - τμήμα του ΑΠΘ. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο για κάθε χρόνο που φοίτησε στη ΣΣΑΣ.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνον στην περίπτωση διαγραφής κάποιου μαθητή για λόγους υγείας.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε ακαδημαϊκή και στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική). Το πρόγραμμα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης περιλαμβάνει από Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Χημεία, Ιστορία, Ψυχολογία και Μηχανική. Η στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει από το πρώτο έτος. οπότε ο εύελπις παρακολουθεί βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική. Συνεχίζει τα επόμενα χρόνια και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του Λόχου Πεζικού. Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται είτε στην περιοχή της Βάρης είτε σε άλλες περιοχές: Λιτόχωρο Πιερίας, Παρνασσός.

Το πτυχίο της ΣΣΕ είναι ισοδύναμο με πτυχίο πανεπιστημίου. Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου (με κατατακτήριες εξετάσεις) σε άλλο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με το Όπλο - Σώμα και με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (ΗΠΑ - ευρωπαϊκές χώρες), σε οποιοδήποτε αντικείμενο επιθυμούν οι αξιωματικοί.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)

Αμέσως μετά την κατάταξη των σπουδαστών, ακολουθεί περίοδος προπαίδευσης, που διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες. Μετά το τέλος αυτής γίνονται διαδικασίες επιλογής για την κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες (Διοικητικοί και Τεχνικοί). Έτσι έχουμε: α) Όπλα / Διοικητικοί. β) Όπλα / Τεχνικοί, γ) Σώματα / Διοικητικοί, δ) Σώματα / Τεχνικοί.

Οι απόφοιτοι της σχολής, αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των πανελλήνιων εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η ΣΣΕ.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι της με το πτυχίο της σχολής μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε τμήμα πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι απόφοιτοι της ΣΜΥ που αποκτούν πανεπιστημιακό τίτλο, με την προαγωγή τους στον βαθμό του ανθυπολοχαγού, μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά έως και τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη ή και του συνταγματάρχη.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Μετά την επιλογή και την κατάταξή τους, οι νέοι σπουδαστές υπόκεινται σε μια βασική εκπαίδευση και δοκιμασία (προπαίδευση) διάρκειας περίπου 30 ημερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαίδευσής τους, ορκίζονται ως δόκιμοι υπαξιωματικοί.

Οι ειδικότητες των δόκιμων υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων:

► ΠΕΔΙΟ Α (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές (ΔΙΑΧ).
► ΠΕΔΙΟ Β (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων και Επικοινωνιών.
► ΠΕΔΙΟ Γ (Ναυτικών Όπλων): Τεχνικός Όπλων.
► ΠΕΔΙΟ Δ (Τεχνολογικών Εφαρμογών) Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι διετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους δόκιμους υπαξιωματικούς όλες οι αναγκαίες ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και η στρατιωτική και η ναυτική εκπαίδευση.

Μετά την αποφοίτηση και την ορκωμοσία, οι νέοι κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες τη φοίτηση τους στη ΣΜΥΝ, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου εξειδικεύσεως. Οι θέσεις κάθε εξειδικεύσεως καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στους δόκιμους υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με πολεμικά πλοία του Στόλου.

Κατά τη διάρκεια της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε πολεμικό πλοίο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας περίπου ενός μηνός.

Επειδή η ΣΜΥΝ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της σχολής (και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος) μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε τμήμα πανεπιστημίου. ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σχολή Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) έχει στόχο την παραγωγή υπαξιωματικών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας στον τεχνικό και τον υποστηρικτικό τομέα, ανάλογα με την ειδικότητα που θα πάρουν στη σχολή.

Οι δόκιμοι υπαξιωματικοί τοποθετούνται σε ειδικότητες: 1. Μηχανοσυνθέτη. 2. Ηλεκτρολόγου. 3. Οπλουργού. 4 Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων. 5. Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων. 6. Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. 7. Υλικονόμου και 8. Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικού.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε στρατιωτική, ακαδημαϊκή και αθλητική.

► Στρατιωτική: Η στρατιωτική εκπαίδευση διέπεται από διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διάφορων θεμάτων (π.χ υγιεινή - πρώτες βοήθειες), βολές ελαφρών όπλων, χειμερινές - θερινές διαβιώσεις και πορείες, πεζικές ασκήσεις, ολιγοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια.
► Ακαδημαϊκή: Χωρίζεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική παρέχει τη γενική και την ειδική επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε ειδικότητα για τη δημιουργία ικανών τεχνικών, ενώ η πρακτική είναι η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, με σκοπό την εξοικείωση των δοκίμων στον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Αεροπορίας.

Η φοίτηση είναι τριετής και οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονή στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας για πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Όλα τα έξοδα φοιτήσεως βαρύνουν το Δημόσιο και, επιπλέον, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (περίπου 100 ευρώ).Το «χακί» έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις

Οι περισσότεροι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους όντας προετοιμασμένοι ότι θα δουλέψουν στο Στράτευμα. Ωστόσο. πέρα από τη βασική αρχή, που είναι σωστή, υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες καλό είναι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν από την αρχή, αν θέλουν να εξασφαλίσουν το κάτι παραπάνω. Να πώς ανοίγονται οι εργασιακές οδοί ανάλογα με τη σχολή:

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Μετά την επιτυχή περάτωση της πανεπιστημιακής και της στρατιωτικής εκπαίδευσης κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και στην Ελληνική Αστυνομία και ονομάζονται αντίστοιχα ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί ή υπαστυνόμοι Β' (οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος). Οι απόφοιτοι της σχολής είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο Στράτευμα: οι ιατροί 12 χρόνια, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι και οι φαρμακοποιοί 10 χρόνια και οι οικονομικοί, οι στρατολόγοι στρατιωτικοί νομικοί σύμβουλοι και οι ψυχολόγοι 8 χρόνια.

Οι γιατροί, οι οδοντίατροι και οι κτηνίατροι έχουν το δικαίωμα, παράλληλα με την εργασία τους στα Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, να διατηρούν και δικό τους ιατρείο. Από την άλλη, οι απόφοιτοι από τη ΣΣΝΣ δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου, μια και υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αξιωματικού, από τη μια πλευρά, και της ιδιότητας του δικηγόρου, από την άλλη.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Σε όλους τους επιτυχόντες απονέμεται ο βαθμός του ανθυπολοχαγού και τοποθετούνται στις μονάδες τους ανάλογα με τις ανάγκες του Κλάδου. Οι απόφοιτοι της σχολής πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικά στο Στράτευμα για οκτώ χρόνια. Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι Όπλα: 1. Πεζικό. 2. Τεθωρακισμένα. 3. Πυροβολικό. 4. Μηχανικό. 5. Διαβιβάσεις. 6. Αεροπορία Στρατού. Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία Σώματα: 1. Εφοδιασμού Μεταφορών. 2. Υλικού Πολέμου. 3. Τεχνικού.

Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Όπλων, εφόσον καταταγούν στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν από τη φοίτησή τους στο βασικό τμήμα εκπαιδεύσεως χειριστών αεροσκαφών - ελικοπτέρων της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), εξετάζονται υγειονομικά, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Π.Δ. «Περί κρίσης σωματικής ικανότητας». ώστε να κριθούν κατάλληλοι για ιπτάμενοι Α' κατηγορίας, αλλιώς μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.

Η Αεροπορία Στρατού θεωρείται από τα καλύτερα τμήματα, γιατί οι αξιωματικοί που υπηρετούν εκεί μπορούν να πάρουν πολύ πιο γρήγορα σύνταξη, καθώς τα χρόνια υπηρεσίας μετρούν διπλά. Επίσης, παίρνουν ειδικό πτητικό επίδομα και έχουν σχετικά εύκολες μεταθέσεις (κυρίως στον Βόλο και στην Αθήνα).

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Οι σπουδαστές, ύστερα από διετή φοίτηση, αποφοιτούν με τον βαθμό του μόνιμου λοχία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οι απόφοιτοι, ύστερα από διετή φοίτηση, ονομάζονται κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη σχολή ως δόκιμοι υπαξιωματικοί όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως μόνιμοι υπαξιωματικοί έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α) Στον βαθμό του κελευστή, τρία χρόνια.
β) στον βαθμό του επικελευστή, τρία χρόνια.
γ) στον βαθμό του αρχικελευστή, τρία χρόνια.
δ) στον βαθμό του ανθυπασπιστή, τέσσερα χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δύο χρόνια στον βαθμό του ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν έως και τον βαθμό του αντιπλοιάρχου ή του πλοιάρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του αντιπλοιάρχου.

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους, και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. είναι:

α) Στον βαθμό του σμηνία, τρία χρόνια.
β) στον βαθμό του επισμηνία, τρία χρόνια.
γ) στον βαθμό του αρχισμηνία, τρία χρόνια.
δ) στον βαθμό του ανθυπασπιστή, τέσσερα χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στον βαθμό του ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του ανθυποσμηναγού μπορούν να εξελιχθούν έως και τον βαθμό του σμηνάρχου.

(ΕΡΓΑΣΙΑ 09/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στρατιωτικές Σχολές: Πειθαρχία αλλά και σταθερή θέση εργασίας (ΠΙΝΑΚEΣ)

2 σχόλια:

  1. Εχω απορριες Για ΣΣΕ οπλα λεει οτι οι αποφοιτοι της σχολης πρεπει να παραμεινουν υποχρεωτικα στο στρατευμα για οκτω χρονια. Πρωτον: Αυτα τα οκτω χρονια πληρωνονται? Και δευτερον: Μετα απο αυτα τα οκτω χρονια τι γινεται? Που πανε? Ας απαντησει καποιος που γνωριζει,παρακαλω. Ευχαριστω προκαταβολικα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εχω απορριες Για ΣΣΕ οπλα λεει οτι οι αποφοιτοι της σχολης πρεπει να παραμεινουν υποχρεωτικα στο στρατευμα για οκτω χρονια. Πρωτον: Αυτα τα οκτω χρονια πληρωνονται? Και δευτερον: Μετα απο αυτα τα οκτω χρονια τι γινεται? Που πανε? Ας απαντησει καποιος που γνωριζει,παρακαλω. Ευχαριστω προκαταβολικα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ