Αρχική » , , , , , , , , , » Κατανομή Κρατήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (Μετοχικά και Αλληλοβοηθείας) των 3 Κλάδων ΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Κατανομή Κρατήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (Μετοχικά και Αλληλοβοηθείας) των 3 Κλάδων ΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)


Εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ: «Κατανομή Κρατήσεων στα Μετοχικά Ταμεία και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα έτη 2016 και 2017»..

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την κατανομή στα Ασφαλιστικά Ταμεία (Μετοχικά και Αλληλοβοηθείας) των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των κρατήσεων που διενεργήθηκαν υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) επί των πάσης φύσης δαπανών, σε βάρος του λειτουργικού προϋπολογισμού, των μικτής επάνδρωσης Επιτελείων και Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τα έτη 2016 και 2017 όπως παρακάτω:

α. Με την 31-12-2015:

(1) Στο ΜΤΣ : (146.607χ100)/217.915 = 67,28%
(2) Στο ΜΤΝ :(36.992χ100)/217.915 = 16,97%
(3) Στο ΜΤΑ : (34.316χ100)/217.915 = 15,75%

β. Με την 31-12-2016:

(1) Στο ΜΤΣ : (145.909χ100)/217.482 = 67,09%
(2) Στο ΜΤΝ : (36.871χ100)/217.482 = 16,95%
(3) Στο ΜΤΑ : (34.702χ100)/217.482 = 15,96%

2. Με βάση τα παραπάνω ποσοστά, η κατανομή των εσόδων από τις κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ και ΕΛΟΑΣ, για τα έτη 2016 και 2017, διαμορφώνεται ως εξής:

α. Για το έτος 2016:

(1) ΜΤΣ (48.307,98€ x 67,28%) = 32.501,61 €.
(2) ΜΤΝ (48.307,98€ x 16,97%) = 8.197,86 €.
(3) ΜΤΑ (48.307,98€ x 15,75%) = 7.608,51 €.
(4) ΕΛΟΑΣ (51,94 € x 67,28%) = 34,95 €.
(5) ΕΛΟΑΝ (51,94 € x 16,97%) = 8,81 €.
(6) ΕΛΟΑΑ (51,94 € x 15,75%) = 8,18 €.

β. Για το έτος 2017:

(1) ΜΤΣ (74.031,72€ x 67,09%) = 49.667,88 €.
(2) ΜΤΝ (74.031,72€ x 16,95%) = 12.548,38 €.
(3) ΜΤΑ (74.031,72€ x 15,96%) = 11.815,46 €.

3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα των ΜΤΣ και ΕΛΟΑΣ....

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ