Αρχική » , , , , , » Κανονισμός για την Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία (ΦΕΚ)

Κανονισμός για την Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία (ΦΕΚ)


Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1974 Β'/01-06-2018 με το οποίο κυρώνεται ο με στοιχεία ΚΠΑ Β-11/2017 Κανονισμός «Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με Διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία».

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων Μονίμων Αξιωματικών (ΣΕΥΜΑ) και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή και κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην ΠΑ διεξάγεται κατά τα εξής στάδια:

α. Προκήρυξη διαγωνισμού

β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών

γ. Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και ανακήρυξη δικαιούμενων συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις.

δ. Γραπτές εξετάσεις

ε. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

στ. Εξαγωγή και ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν καταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

β. Να είναι ηλικίας μέχρι 28 ετών συμπληρωμένων.

γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ. Να είναι κατάλληλοι υγειονομικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), ως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

στ. Στην προκήρυξη δύναται να καθορίζονται ως πρόσθετα προσόντα:

(1) Η γνώση ξένων γλωσσών.

(2) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

(3) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ