Αρχική » , , , , , , » Ανακλήσεις Διαταγμάτων Κατωτέρων-Ανωτέρων-Ανωτάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΦΕΚ)

Ανακλήσεις Διαταγμάτων Κατωτέρων-Ανωτέρων-Ανωτάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΦΕΚ)


Εκδόθηκε το ΦΕΚ 724 Γ’/26.06.2018 που αφορά:

Α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1.6.2018 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και ν. 3883/2010:

1. Ανακαλούνται:

α. Το από 3.1.2017 π.δ. (Γ΄ 12, ΕΔΥΕΘΑ 6/2017), μόνο κατά το μέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία Ταξιάρχου έτους 2004, στην προαγωγή στο βαθμό του Υποστρατήγου και στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό, του Ταξιάρχου Πεζικού...

2. Κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν. 2439/1996 οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγονται:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του ν. 2439/1996:

(1) Σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Πεζικού...

4. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 με το βαθμό που φέρουν οι παρακάτω αξιωματικοί:

(1) Αντιστράτηγος Πεζικού...Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 5.6.2018 με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 20 του ν. 2439/1996, των άρθρων 26 και 91 του ν. 3883/2010, του άρθρου 14 του ν. 4361/2016 και του άρθρου 47 του ν. 4407/2016:

1. Ανακαλείται το από 10.11.2016 π.δ. (Γ΄ 1213, ΕΔΥΕΘΑ 185/2016), μόνο κατά το μέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών έτους 2016 και στην προαγωγή κατ’ εκλογή στο βαθμό του Λοχαγού, των παρακάτω Υπολοχαγών Όπλων:...

2. Κυρώνονται:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, ο παρακάτω πίνακας κρίσης, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμό «3»:...

3. Προάγονται:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 και του άρθρου 14 του ν. 4361/2016, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί Όπλων:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 και του άρθρου 47 του ν. 4407/2016, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή οι παρακάτω Υπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων:...

4. Συμπληρώνεται το από 10.11.2016 π.δ. (Γ΄ 1213, ΕΔΥΕΘΑ 185/2016), μόνο κατά το μέρος που αφορά στους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων:...

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ