Αρχική » , , , , » Επιχορήγηση ΝΙΜΙΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Επιχορήγηση ΝΙΜΙΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΠΟΦΑΣΗ)Α Π Ο Φ Α Σ Η
Τροποποίηση της αριθμ Φ.950/164/63245/Σ.14643/28-8-18/ Υπουργικής Απόφασης «Επιχορήγηση Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)»
ΑΔΑ: 7Χ7Β6-ΦΙ3

Αποφασίζουμε

Η παράγραφος 1 της αριθμ. Φ.950/164/63245/Σ.14643/28-08-2018/Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΤΞΚ6-66Ψ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τετρακοσίων σαράντα επτά λεπτών (13.288.447€) στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), για την εξόφληση αποκλειστικά και μόνο ισόποσων ληξιπρόθεσμων οφειλών του συνημμένου στο υπ΄ αριθμόν Φ.800/37/6802/Σ.1773/14 Αυγ 18 αίτημα του προοιμίου της παρούσας, και συγκεκριμένα για τις οφειλές με ημερομηνία/αριθμό παραστατικού έως και 31 Μαρ 18.»

Κατά τα λοιπά, η ανωτέρω Απόφαση επιχορήγησης ισχύει ως έχει...Διαβάστε την σχετική απόφαση:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ