Αρχική » , , , , , , , , » Νέες κρατήσεις και εισφορές υπέρ ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΒΟΕΑ και ΝΙΜΙΤΣ στους μετόχους Στρατιωτικούς (ΦΕΚ)

Νέες κρατήσεις και εισφορές υπέρ ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΒΟΕΑ και ΝΙΜΙΤΣ στους μετόχους Στρατιωτικούς (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β' 1368/23-04-2018 οι παρακάτω απόφάσεις:

α. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Φ. 950/59/32019/Σ.6451/2018: Καθορισμός του ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους.

β. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Φ. 950/62/32039/Σ.6459/2018: Καθορισμός της μηνιαίας εισφοράς των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αξιωματικών και ανθυπασπιστών υπέρ του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις:

Η μηνιαία εισφορά των αξιωματικών και ανθυπασπιστών μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υπέρ του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού η οποία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα, επεκτάθηκε σε όλους τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) αποδιδόμενη κατά το μέρος αυτό στο Μ.Τ.Α., καθορίζεται σε ποσοστό 0,3% επί του εκάστοτε βασικού τους μισθού.

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή της διενεργείται σε ποσοστό 4,3% επί του εκάστοτε βασικού τους μισθού.

Η μηνιαία κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων του Ταμείου διενεργείται σε κάθε μισθολογική εξέλιξη των μετόχων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, για τρεις (3) συνεχείς μήνες, ανερχόμενη στο ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού των δύο κλιμακίων. Σε περίπτωση μισθολογικής εξέλιξης μετόχου σε μισθολογικό κλιμάκιο διάφορο του αμέσως ανώτερου η κράτηση υπολογίζεται στο ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού μεταξύ του κλιμακίου στο οποίο ήταν καταταγμένος πριν από τη μισθολογική εξέλιξη και του αμέσως ανώτερου και διενεργείται για τρεις (3) συνεχείς μήνες.

Η μηνιαία κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων του Ταμείου και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή της που εντάσσονται στους διοικητικούς βαθμούς της κατηγορίας τους με αρχική ονομασία ή κατάταξη διενεργείται εφάπαξ, υπολογιζόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσονται ως εκ της αρχικής ονομασίας ή κατάταξης.

Η κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων που προάγονται από το βαθμό του ανθυπασπιστή σε αυτόν του ανθυπολοχαγού υπολογίζεται στο ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού των δύο κλιμακίων για τρεις (3) συνεχείς μήνες. Ειδικά για τους Δόκιμους Έφεδρους Ανθυπολοχαγούς (ΔΕΑ) που ονομάζονται Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί διενεργείται εφάπαξ κράτηση υπολογιζόμενη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του βασικού μισθού που λαμβάνουν ως Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί. Άρθρο 3 Κράτηση για το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας υπέρ του Μ.Τ.Σ.

Η μηνιαία κράτηση που διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μ.Τ.Σ. για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα τέκνα των μετόχων του Ταμείου ανέρχεται σε ποσοστό 1,75% για κάθε τέκνο επί του εκάστοτε βασικού μισθού των μετόχων και των αξιωματικών πολεμικής διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 4 Εισφορές υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ.

Η μηνιαία εισφορά η οποία διενεργείται υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. προερχομένων από το Στρατό Ξηράς (Ε.K.O.Ε.Μ.Σ.), ανέρχεται σε ποσοστό 0,85% επί του εκάστοτε βασικού μισθού των μετόχων του Μ.Τ.Σ. των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ