Προαγωγές Πλωταρχών του ΠΝ (ΦΕΚ)


Εκδόθηκε το ΦΕΚ Γ’ 784/13.07.2018 σύμφωνα με το οποίο:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02.07.2018 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Προάγονται στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 26 και 27 (παρ. 3) του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Πλωτάρχες, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ) σε τακτική κρίση έτους 2018 - 2019 ως «Προακτέοι κατ' εκλογή», σύμφωνα με την 2/Σ.2 από 30.03.2018 απόφασή του:

α. Μάχιμοι:

(1) Μπαζίνης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2559)
(2) Δημόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου (ΑΜ-2587)
(3) Κωνσταντούρος Αθανάσιος του Παναγιώτη (ΑΜ-2588)
(4) Μιχάλας Γεώργιος του Μιχαήλ (ΑΜ-2477)
(5) Λιακατέλλης Παναγιώτης του Ευστρατίου (ΑΜ-2578)
(6) Γιαννακόπουλος Βασίλειος του Παύλου (ΑΜ-2467)
(7) Καστρίτης Θεμιστοκλής του Γεωργίου (ΑΜ-2527)
(8) Κατσής Γρηγόριος του Γεωργίου (ΑΜ-2580)
(9) Παπαδάκης Παναγιώτης του Ανδρέα (ΑΜ-2560)
(10) Αγιουτάντης Ιωάννης του Αντωνίου (ΑΜ-2540)
(11) Φίλος Χρήστος του Θεμιστοκλή (ΑΜ-2530)
(12) Ορφανός Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2573)
(13) Ρεβίνθης Ηρακλής του Ισιδώρου (ΑΜ-2571)
(14) Ροδίτης Νεκτάριος του Μιχαήλ (ΑΜ-2532) ΥΞ
(15) Βεργετζής Ελευθέριος του Γεωργίου (ΑΜ-2499)
(16) Κατωμέρης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2550)
(17) Νικολόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννη (ΑΜ-2476).

Τίθενται αυτοί στην επετηρίδα Αξιωματικών Μαχίμων, μετά τον Αντιπλοίαρχο Κουτουκάλη Ευστάθιο του Μιχαήλ (ΑΜ-2585), της προαγωγής τους λογιζόμενης από 20.06.2018, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωματικού.

β. Μηχανικοί

(1) Κώνστας Δημήτριος του Ιωσήφ (ΑΜ-Μ-1030)
(2) Ρηγάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (ΑΜ-Μ-10Ί6)

Τίθενται αυτοί στην επετηρίδα Αξιωματικών Μηχανικών, μετά τον Αντιπλοίαρχο Μόρτζο Αλέξανδρο του Εμμανουήλ (ΑΜ-Μ-1036), της προαγωγής τους λογιζόμενης από 20.06.2018, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωματικού.

2. Προάγεται στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, σύμφωνα με...Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ