Αρχική » , , » Αποζημίωση Μελών ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Αποζημίωση Μελών ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


1. Γίνεται γνωστό στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ και προς άρση κάθε παραπληροφόρησης και φημολογίας, ότι η αποζημίωση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. διέπεται από τις διατάξεις της Φ.845/24/32382/Σ.6530/19-04-18/ΚΥΑ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 250 ), σύμφωνα με τις οποίες:α. Το δικαιούμενο ποσό ανά συνεδρίαση, καθορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά ευρώ (17,00€) ως μικτά (καταλογιστέο), με δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,5€) ως πληρωτέο (καθαρά) και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο όριο ετησίως.

β. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Α.Σ., η αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα ευρώ (212,00€) ως μικτά (καταλογιστέο) ανά μήνα ,με εκατό εξήντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (166,21€) ως πληρωτέο (καθαρά).

γ. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμής δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος (20%) και κράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (2%).

2. Τα ΤΣ των Παραρτημάτων της Ενώσεως, ουδεμία αποζημίωση λαμβάνουν.

3 σχόλια:

 1. Ο υπογράφων την ανακοινωση ΨΕΥΔΕΤΑΙ ασυστολα!!
  Τα μελη των ΔΣ των ΤΣ λαμβανουν αποζημειωσεις για 5 ΔΣ του παραρτηματος καθε μηνα!!!
  Επισης ο υπογραφων,ξεχναει να μας πει εκτος απο αυτες τις αποζημειωσεις που λαμβανουν στο ΔΣ ,ποση εινα ιη αποζημειωση που λαμβανει ο Προεδρος η ο Αντιπροεδρος της ΕΑΑΣ η οποιοδηποτε αλλο μελος του ΔΣ της ΕΑΑΣ ,απο τους οργανισμους(ΜΤΣ,ΑΟΟΑ κ.λ.π)στα οποια ειναι μελη!!!
  Για να μην μιλησουμε για τα τζαμπα ταξιδακια και διαμονες σε ξενοδοχεια και δωρεαν μετακινηση που εχουν τα μελη του ΔΣ της ΕΑΑΣ ,που κανουν "για το καλό" μας.....
  Κυριοι καλυτερα να μη μιλατε καθολου!!Δεν σας πιστευει κανεις!!Αυτα που κανετε ειναι ΠΡΟΚΛΗΣΗ!!!ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΣ ΕΑΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΕΑΑΣ για να καλύψει τα ελλείμματα της που η ίδια δημιούργησε κόβει τις αποζημιώσεις των Τοπικών Συμβουλίων και τελεσιγραφικά γνωμοδοτεί και παραπληροφορεί.
  1. το Φ.845/24/32382/Σ.6530/19-04-18/ΚΥΑ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 250 που επικαλείται γράφει

  2. Παραθέτει αναλυτικά όλα τα άλλα αλλά περιέργως το ¨και όλων των οργάνων διοίκησης΄ το αφαιρεί για να δώσει την δική της αυθαίρετη ερμηνεία.
  3. Καταργεί έτσι και το ΤΟ Π.Δ. λειτουργίας της όπου σαφέστατα στο κεφάλαιο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αναφέρονται και τα Τ.Σ. των παραρτημάτων.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
  Διοίκησις και Λειτουργία
  Άρθρον 6
  1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτής εντός εξ (6) ημερών από της κοινοποιήσεως υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης της διαταγής περί διορισμού, συγκροτείται εις Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
  2. Η συγκρότησις και ανάληψις των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εις τα Παραρτήματα και τοιχοκολλάται εις τους Πίνακας ανακοινώσεων της Ενώσεως.
  Άρθρον 7
  Παραρτήματα της Ενώσεως
  1. Τα Παραρτήματα φέρουν το τίτλον ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (όνομα Πρωτευούσης, Νομού ή Επαρχίας).
  2. Τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων αναθέτουν εις ένα εκ των μελών των τα καθήκοντα του Γραμματέως ή Ταμείου.
  Άρθρον 8
  Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Αύται καθορίζονται υπό του άρθρου 6 του Ν. Δ/τος 1171/72.
  2. Προγραμματίζει και αποφασίζει δια την αποστολήν των μελών της Ενώσεως εις τα θέατρα Αξιωματικών Στρατού δια παραθερισμόν βάσει των οδηγιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  Άρθρον 9
  Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου Παραρτήματος
  1. Το Τοπικόν Συμβούλιον Παρ/τος
  α) Διοικεί το Παράρτημα και μεριμνά δια την εκπλήρωσιν των σκοπών τούτου.
  β) Συμμορφούται προς τον παρόντα Κανονισμόν και τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
  γ) Τηρεί Πρακτικά των Συνεδριάσεών του.
  δ) Αναφέρει εις την Ένωσιν τας επερχομένας μεταβολάς των μελών του.
  ε) Υποβάλλει εις την Ένωσιν παν αίτημα των μελών του εκφέρον την γνώμην του.
  στ) Παρίσταται εις τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς της περιοχής του.
  ζ) Διαχειρίζεται το διατιθέμενον εκάστοτε υπό της Ενώσεως χρηματικόν ποσόν δια τας ανάγκας του Παραρτήματος συμφώνως προς τα οικονομικάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
  4. Έτσι Εξηγείται και πως φθάσαμε από το έχουμε οικονομικό πρόβλημα στην ΕΑΑΣ στο ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΕΑΑΣ για να καλύψει τα ελλείμματα της που η ίδια δημιούργησε κόβει τις αποζημιώσεις των Τοπικών Συμβουλίων και τελεσιγραφικά γνωμοδοτεί και παραπληροφορεί.
  1. το Φ.845/24/32382/Σ.6530/19-04-18/ΚΥΑ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 250 που επικαλείται γράφει
  1. Καθορίζεται αποζημίωση των Προέδρων, Αντιπροέδρων, και με-λών των Διοικητικών Συμβουλίων και όλων των οργάνων Διοίκησης των ΝΠΔΔπου εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ στο ποσό των δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) ανάσυνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο όριο ετησίως.Ειδικότερα, για τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Ενώσεων Αποστράτων ε-κάστου κλάδου η αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκαευρώ (212,00 €) ανά μήνα.
  2. Παραθέτει αναλυτικά όλα τα άλλα αλλά περιέργως το ¨και όλων των οργάνων διοίκησης΄ το αφαιρεί για να δώσει την δική της αυθαίρετη ερμηνεία.
  3. Καταργεί έτσι και το ΤΟ Π.Δ. λειτουργίας της όπου σαφέστατα στο κεφάλαιο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αναφέρονται και τα Τ.Σ. των παραρτημάτων.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
  Διοίκησις και Λειτουργία
  Άρθρον 6
  1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτής εντός εξ (6) ημερών από της κοινοποιήσεως υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης της διαταγής περί διορισμού, συγκροτείται εις Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
  2. Η συγκρότησις και ανάληψις των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εις τα Παραρτήματα και τοιχοκολλάται εις τους Πίνακας ανακοινώσεων της Ενώσεως.
  Άρθρον 7
  Παραρτήματα της Ενώσεως
  1. Τα Παραρτήματα φέρουν το τίτλον ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (όνομα Πρωτευούσης, Νομού ή Επαρχίας).
  2. Τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων αναθέτουν εις ένα εκ των μελών των τα καθήκοντα του Γραμματέως ή Ταμείου.
  Άρθρον 8
  Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Αύται καθορίζονται υπό του άρθρου 6 του Ν. Δ/τος 1171/72.
  2. Προγραμματίζει και αποφασίζει δια την αποστολήν των μελών της Ενώσεως εις τα θέατρα Αξιωματικών Στρατού δια παραθερισμόν βάσει των οδηγιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  Άρθρον 9
  Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου Παραρτήματος
  1. Το Τοπικόν Συμβούλιον Παρ/τος
  α) Διοικεί το Παράρτημα και μεριμνά δια την εκπλήρωσιν των σκοπών τούτου.
  β) Συμμορφούται προς τον παρόντα Κανονισμόν και τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
  γ) Τηρεί Πρακτικά των Συνεδριάσεών του.
  δ) Αναφέρει εις την Ένωσιν τας επερχομένας μεταβολάς των μελών του.
  ε) Υποβάλλει εις την Ένωσιν παν αίτημα των μελών του εκφέρον την γνώμην του.
  στ) Παρίσταται εις τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς της περιοχής του.
  ζ) Διαχειρίζεται το διατιθέμενον εκάστοτε υπό της Ενώσεως χρηματικόν ποσόν δια τας ανάγκας του Παραρτήματος συμφώνως προς τα οικονομικάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
  4. Έτσι Εξηγείται και πως φθάσαμε από το έχουμε οικονομικό πρόβλημα στην ΕΑΑΣ στο ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ