Αρχική » , , , , , , , , » Οι Ένοπλες Δυνάμεις ξελασπώνουν το κράτος, προσφέροντας βοήθεια στους πληγέντες από την πυρκαγιά

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ξελασπώνουν το κράτος, προσφέροντας βοήθεια στους πληγέντες από την πυρκαγιά


Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων προσφέρουν από την πρώτη στιγμή βοήθεια στους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.
Επωμίζονται συνεχώς καθήκοντα και ρόλους που δεν τους ανήκουν.
Από δημόσια έργα και εργασίες αποκατά­στασης υποδομών έως το προσφυγικό και τη μεταφορά ιατρικών αποβλήτων.

Η τραγωδία στο Μάτι και η ενεργο­ποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τον πύρινο όλεθρο, αποτελούν ακόμα ένα επεισόδιο το οποίο υποδηλώνει τις συνθήκες οιονεί κατάρρευσης του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού. Ο Στρατός Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, η Πο­λεμική Αεροπορία έχουν μετατραπεί στο υποκατάστατο ενός κράτους το οποίο αδυνατεί να αντεπεξέλθει στα βασικά καθήκοντά του: την παροχή πολιτικής προστασίας, τα δημόσια έργα, τις εργασίες αποκατάστασης υποδομών, το προ­σφυγικό ακόμη και τη μεταφορά ιατρικών αποβλήτων. Φυσικά, μέρος αυτών των δραστηριοτήτων είναι απολύτως φυσιολογικό να βρίσκεται από την αιγίδα των Ε.Δ. και να διεκπεραιώνεται από τους κλάδους τους. Μέρος αυτών είναι, προφανώς, η ευθύνη για τα εναέρια πυροσβε­στικά μέσα. Ωστόσο, πλέον, φαί­νεται ότι ο σταθερός και λειτουργικός μηχανισμός που διαθέτει το στράτευμα σε όλη την έκταση της χώρας αποτελεί την εύκολη λύση όχι μόνο για την κεντρική κυβέρ­νηση αλλά και τους δήμους.

Τελευταίο παράδειγμα είναι η δρομολόγηση αρματαγωγών για τη μεταφορά νοσοκομειακών απο­βλήτων από τα Δωδεκάνησα έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια Δωδεκανήσων, πα­ρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τα στρατιωτικά στελέχη για την καταλληλότητα των αρματαγωγών να μεταφέρουν απόβλητα υψηλής τοξικότητας. Πρακτικά, η συγκεκριμένη επιλογή έγινε προ­κειμένου να αποφευχθεί η μίσθωση πλοίων και οχημάτων που είναι ενδεδειγμένα για τέτοιου τύπου μεταφορές. Η συγκεκριμένη περί­πτωση δεν είναι η μοναδική.

Πριν από λίγες ημέρες, έφθασαν ξανά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αιτήματα από τους Δήμους Μάνδρας και Ειδυλλίας για τη διά­νοιξη οδών στην περιοχή που τους τελευταίους μήνες έχει καταστρα­φεί δύο φορές από πλημμύρες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το υπουργείο Υποδομών και η Περι­φέρεια Αττικής απουσιάζουν, με αποτέλεσμα οι τοπικοί άρχοντες να στρέφονται στον Στρατό. Αρχικά η ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Μελετών καιΚατασκευών, άλλοτε ΜΟΜΑ), στην οποία πρακτικά απευθύνονται όλα αυτά τα αιτήματα, ανασυγκροτή­θηκε προκειμένου να αντιμετωπι­στούν ελλείψεις που υπάρχουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η διά­νοιξη και ασφαλτόστρωση οδών σε νησιά ή παραμεθόριες, ορεινές περιοχές θεωρούνται από τα στε­λέχη ωε φυσιολογικές, καθώς, συ­χνά αυτού του τύπου τα έργα είναι πολύ μικρά και υπήρχε πραγματική αδυναμία των μικρών δήμων να τα καταφέρουν. Η ενεργοποίηση, όμως, της ΜΟΜΚΑ για εργασίες λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας μαρτυρά ουσιαστικές αδυναμίες του κρότους.

Παρά το γεγονός ότι τα περισ­σότερα αιτήματα αποκρούονται, οι πιέσεις είναι διαρκείς και δεν προέρχονται αποκλειστικά και μό­νον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιέσεις από παντού

Ουκ ολίγα κυβερνητικά στελέχη, αδυνατώντας να αξιοποιήσουν τους διαλυμένους μηχανισμούς των υπουργείων τους, ασκούν πίεση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις τους. Παράδειγμα είναι τα κινητά ιατρεία. Παλιότερα, ήταν ένας τρόπος για να αντιμετωπι­στούν έκτακτα περιστατικά σε νη­σιά και δύσβατες περιοχές. Πλέον οι στρατιωτικοί ιατροί καλύπτουν ολοένα και περισσότερες ανάγκες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και βασικές. Επίσης, οι Ε.Δ. πραγματοποιούν το σύνολο των αερο-διακομιδών ανά την Ελλάδα, ενώ δίχως τη συνδρομή τους είναι πολύ δύσκολη η διεκπεραίωση επιχει­ρήσεων έρευνας και διάσωσης, ακόμα και από το πολύ έμπειρο προσωπικό του Λιμενικού.

Μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις παραμένει ο κεντρικός συντονιστικός ρόλος που έχουν αναλάβει στο προσφυγικό. Οι Ε.Δ. διαχειρίζονται 31 δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Σε αυτές, με βάση τα τελευταία στοι­χεία (26 Ιουλίου), φιλοξενούνται 29.045 άτομα, σχεδόν 4.000 περισ­σότεροι από την πραγματική δυναμικότητά τους, κυρίως στη Λέ­σβο, στη Σάμο, στη Χίο, στην Κω και στα Διαβατά. Σε αυτές τις δομές, εκτός από την παροχή συσσιτίων, η υγειονομική περίθαλψη των προ­σφύγων και μεταναστών έχει αναληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τελευταίο παράδειγμα αποτελεί απλώς επιβεβαίωση μιας τάσης την οποία οι έμπειροι αξιωματικοί γνω­ρίζουν καλά. Οι Ε.Δ. καλούνται να συνδράμουν σε έκτακτες συνθήκες και, σε γενικές γραμμές, αυτό είναι κατανοητό, αν όχι φυσικό, από τους περισσότερους. Το πρόβλημα είναι ότι στη συνέχεια η κατάσταση αυτή μονιμοποιείται, με τα επιτελικά γρα­φεία των αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ να μετατρέπονται, εν πολλοίς, σε γραφεία διαχείρισης κρίσεων που έχουν μικρή σχέση με το βασικό καθήκον τους.

Αμερικανική βοήθεια από αέρος στις δύο φωτιές

Ουκ ολίγα έμπειρα στελέχη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιλαμβάνονται τη διαχείριση των αποτελεσμάτων τόσων διαφορε­τικών και πολλαπλών κρίσεων ως εμπειρία που παραπέμπει στην αντιμετώπιση φαινομένων υβριδικού πολέμου.

Ωστόσο, από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απουσιάζουν τα προηγμένα τεχνολογικά μέσα. Τα διαθέτουν, όμως, συμμαχικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Ο πύρινος όλεθρος στο Μάτι και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Κινέτα έγιναν αφορμή και για μια πρώτη συνεργασία με τιε αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρακτικά οι Αμερικανοί πα­ρείχαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έπειτα από άμεση συ­νεννόηση ανάμεσα στον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ και στον υπουργό Εθνικής Αμύνης Πάνο Καμμένο, την από αέρος δυνα­τότητα αποτύπωσης της επιχειρησιακής κατάστασης στην Κινέτα και στο Μάτι.

Το drone και το Ρ-8

Επί τούτω, ένα drone τύπου MQ-9 Reaper απογειώθηκε από την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λά­ρισα, όπου η αμερικανική αερο­πορία διαθέτει βάση συντήρησης και υποστήριξης των συγκεκρι­μένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το αμερικανικό drone κατέγραψε την κατάσταση στο έδαφος, όπως άλλωστε και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας (του αμερικανικού Ναυτι­κού) τύπου Ρ-8 Poseidon, το οποίο είχε απογειωθεί από την Ιταλία.

Η συγκεκριμένη δράση απο­τελεί, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, μια πρώτη πρόβα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η ολοένα και στε­νότερη συνεργασία ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις ΗΠΑ και Ελλάδας.

Εν ολίγοις, οι Αμερικανοί εκ­φράζουν έτσι την πρόθεσή τους να συνδράμουν την Ελλάδα όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης, αλλά και στην ενί­σχυση της πολιτικής προστασίας, εφόσον, βεβαίως, κάτι τέτοιο ζη­τηθεί από την Αθήνα. Τέτοιο αί­τημα, προφανώς και υπήρξε από την πλευρά του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αντιθέτως, από την Αθήνα δεν ζητήθηκε η βοήθεια του πληρώματος της ναυαρχίδας του έκτου στόλου «USS Mount Whitney», η οποία ήταν ελλιμενισμένη στον Πειραιά για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας που πέρασε, προ­τού συνεχίσει τις δραστηριότητές της ανάμεσα στην Ανατολική Με­σόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-29/07/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ