Αρχική » , , , » Προσαύξηση αποζημίωσης εξωτερικού υπηρετούντων Στρατιωτικών στις ειρηνευτικές: Αφγανιστάν και Βελιγράδι (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)

Προσαύξηση αποζημίωσης εξωτερικού υπηρετούντων Στρατιωτικών στις ειρηνευτικές: Αφγανιστάν και Βελιγράδι (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στο Αφγανιστάν» (ΑΔΑ: ΨΡΥΘ6-647)
β. Απόφαση «Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στο Βελιγράδι» (ΑΔΑ: 78976-ΠΙ4).


Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:Eιρηνευτική αποστολή στο Αφγανιστάν (ΑΔΑ: ΨΡΥΘ6-647):


Άρθρο 1

Καθορισμός Ποσοστού Προσαύξησης

Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στα πλαίσια της ειρηνευτικής αποστολής στο Αφγανιστάν, σε πενήντα επί τοις εκατό (50%)
...Eιρηνευτικές επιχειρήσεις στο Βελιγράδι (ΑΔΑ: 78976-ΠΙ4):


Άρθρο 1

Καθορισμός Ποσοστού Προσαύξησης

Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στο Βελιγράδι, σε είκοσι επί τοις εκατό (20%)
...0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ