Αρχική » , , , , » ΒΟΕΑ: Καθορισμός ύψους τιμής μεριδίου για το έτος 2018 (ΚΥΑ)

ΒΟΕΑ: Καθορισμός ύψους τιμής μεριδίου για το έτος 2018 (ΚΥΑ)


ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984(ΦΕΚ Β΄ 74) ΚΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2018

Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 4β προστίθεται νέα παράγραφος 4γ, ως εξής:

«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ