Αρχική » , , , , , , » Α/ΓΕΣ: «Αποτροπή και εξωστρέφεια οι πυλώνες του Ελληνικού Στρατού για το 2018»

Α/ΓΕΣ: «Αποτροπή και εξωστρέφεια οι πυλώνες του Ελληνικού Στρατού για το 2018»


Άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΥΕΘΑ στις 22 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο εκδήλωσης ανταλλαγής ευχών για τα Χριστούγεννα, αφού δόθηκε η ευκαιρία για ενημέρωση σε πολλά από τα δρώμενα στον ΕΣ.

Με επίκεντρο την επικείμενη ενίσχυση της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) με ελικόπτερα ελαφράς αναγνώρισης ΟH-58D Kiowa Warrior από τα αποθέματα του Στρατού των ΗΠΑ, η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών φώτισε αρκετές άγνωστες πτυχές του προγράμματος.

Η προμήθεια, που εκκρεμούσε ως γνωστόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε φτάσει στις αρχές Δεκεμβρίου στο τελικό της στά­διο, της αποδοχής ή όχι της LΟA που είχε αποστείλει η Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο και με άμεσα ορατό τον κίνδυνο με την εκπνοή της αμερικανικής επιστολής να απολεστεί η ευκαιρία για τον Ελληνικό Στρατό. Έτσι, την ύστατη κυριολεκτικά στιγμή, η υπόθεση προωθήθηκε επειγόντως στο ΚΥΣΕΑ και εγκρίθηκε με αποδοχή της πρότασης για 70 ελικόπτερα, έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό αυτό κόστος δεν αφορά τα ίδια τα ελικόπτερα που, όπως διαφαίνεται, παραχωρούνται πρακτικά δωρεάν από τις ΗΠΑ αλλά περιλαμβάνει την δαπάνη δημιουργίας αποθέματος ανταλλακτικών, εκπαίδευση και (κάποιες) μεταφορές του υλικού.

Ειδικά για τα ανταλλακτικά, που είναι και ο κρισιμότερος παράγοντας στην αξιοποίησή τους, αποκτάται απόθεμα «για εκμετάλλευση δυο χρόνων» αν και αυτό αφορά την προσμέτρηση με τον ετήσιο ρυθμό χρήσης στον Αμερικανικό Στρατό που έφτανε τις 250 ώρες ετησίως. Σύμφωνα με τον Α/ΓΕΣ και με πρόβλεψη οικονομοτεχνικής μελέτης βάση στοιχείων από άλλα ελικόπτερα της ΑΣ η πτητική εκμετάλλευση των ΟH-58D με το αρχικό αυτό απόθεμα θα επιμηκυνθεί για πολύ περισσότερο χρόνο. Συγκεκριμένα ο Αρχηγός ΓΕΣ ανέφερε ότι «Εάν συγκρίνουμε τις ώρες πτήσης κατά μέσο όρο, κατ' έτος για κάθε ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού με βάση το σημερινό ρυθμό χρήσης που υλοποιεί ο ΕΣ το απόθεμα των ανταλλακτικών που προβλέπουμε να υπάρχει μας δίνει συνολικό περιθώριο εκμετάλλευσης για τα επόμενα 4-6 χρόνια. Η σκέψη μας για τα ελικόπτερα αυτά είναι ότι θα τα κρατήσουμε σε υπηρεσία για τουλάχιστον 12χρόνια».

Από τα 70 ελικόπτερα που θα παραχωρηθούν, 36 θα αξιοποιηθούν σε επιχειρησιακά καθήκοντα, αριθμός που ικανοποιεί τους περιορισμούς της συνθήκης CFE [σ.σ. Επ' αυτού. όπως έχουμε γράψει και παλαιότερα, ο συνολικός αριθμός που επιτρέπεται για την Ελλάδα είναι 65 επιθετικά ελικόπτερα. Ο σημερινός στόλος των Apache αριθμεί 19 ΑΗ-64Α και 9 AH-64D, αν και κάποιες πηγές αναφέρουν ότι τα LongBow, πέραν των τριών γνωστών απωλειών, ίσως έχει υποστεί και μια ακόμη από ένα ελικόπτερα που ενεπλάκη σε περιστατικό βαριάς προσγείωσης και κρίνεται μη επισκευάσιμο. Άρα υπάρχει ένα «περιθώριο» αξιοποίησης 37 ή 38 ΟH-58D].

Αυτά τα Kiowa Warrior, που θα έχουν πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό [σκοπευτικό ΜMS, τρείς ασυρμάτους] και αεροναυτιλιακά βοηθήματα, θα συγκροτήσουν δυο Τάγματα, πιθανότατα των τριών λόχων έκαστο με έξι ελικόπτερα το καθένα, οργανικά σε σχηματισμούς που καλύπτουν την άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Από τα υπόλοιπα ελικόπτερα, δέκα θα ενταχθούν ως εκπαι­δευτικά στην (υπό ίδρυση) Διακλαδική Σχο­λή Εκπαίδευσης Ελικοπτέρων και θα έχουν αντίστοιχο αεροναυτιλιακό εξοπλισμό αλλά μόνο έναν ασύρματο ενώ θα τους αφαιρεθεί το σκοπευτικό σύστημα επί ιστού MS. 

Από τα 24 ΟH-58D που περισσεύουν από τον παραπάνω σχεδιασμό κάποια θα διατη­ρηθούν ως εφεδρικά προς αντικατάσταση τυχόν απωλειών και ένας αριθμός θα χρησι­μοποιηθεί για προσπορισμό ανταλλακτικών προκειμένου να υποστηριχθεί ο υπόλοιπος στόλος. Κάποιες άλλες πληροφορίες όμως θέλουν 12 ή και 16 από τα αυτά τα «περισσευούμενα» Kiowa Warrior να αξιοποιούνται τελικό ως ελικόπτερα παρατήρησης. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από το εάν είναι δυνατόν να απομειωθούν από τον εξοπλισμό που τα χαρακτηρίζει ως επιθετικά ελικόπτερα [και έτσι προσμετρούνται στους περιορισμούς της συνθήκης CFE) αλλά να κρατήσουν το ΜMS που θα τα έκανε χρήσιμα για την απο­κάλυψη/κατάδειξη στόχων για άλλα μέσα [Apache, άλλα OH-50D, μαχητικά της ΠΑ κ.ά., Πυροβολικό]. Διαφορετικά, χωρίς κα­θόλου επιχειρησιακό εξοπλισμό θα μπο­ρούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ελικόπτερα ελαφρών μεταφορών/σύνδεσμοι.

Ο Α/ΓΕΣ έδωσε μια εικόνα σχετικά με τα πλε­ονεκτήματα που θα αποκομίσει ο ΕΣ από την απόκτηση των Kiowa Warrior αναφέροντας: «Μας δίνουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα, με το οποίο κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπρο­στά. Αλλάζουν όλη τη μορφή του αγώνα. Οι Διοικητές των σχηματισμών, στους οποίους τα ελικόπτερα θα ενταχθούν ως οργανικά, αποκτούν άμεσα ένα οπλοσύστημα που έλειπε. Ενδεικτικά, αν λάβουμε υπ' όψιν ότι το Καστελόριζο είναι 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο, τα 0Η-50D έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν εκεί μέσα σε 40 λεπτά. Μέχρι τώρα σε περίοδο κρίσηz έπρεπε να στείλουμε δυ­νάμεις από την ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλ­ληλα ,qz δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα στην επιτήρηση, αλλά και άλλες που θα αξιοποιήσουμε πλήρως».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι με δεδομέ­νη τη «μείωση» στη Δομή δυνάμεων [ώστε να αυξηθεί η στελέχωση στους κύριους σχη­ματισμούς] -επιβάλλονται- κάποια «αντίμε­τρα» ως «πολλαπλασιαστές ισχύος».

Σε ό,τι αφορά στο κόστος που θα δαπανηθεί για την απόκτηση των Kiowa Warrior ο Α/ΓΕΣ τόνισε: «Μην ξεχνάτε ότι με 47 εκ. δολάρια δεν αγοράζεις ούτε ένα Apache. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο ποσό παίρνουμε έναν σημαντικό αριθμό ελικο­πτέρων με αξιοσημείωτες επιχειρησιακές ικανότητες!».

Αναφορικά με τον απαιτούμενο οπλισμό και με δεδομένου ότι τα 0H-58D αξιοποιούν όπλα που χρησιμοποιούνται και στα επιθε­τικά ελικόπτερα ΑΗ-64 (ρουκέτες των 2,75 ιντσών και βλήματα AGM-114 Hellfire] θα αξιοποιηθούν προς το παρόν τα διαθέσιμα αποθέματα. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό στην Αεροπορία Στρα­τού για να επιτευχθεί η επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, ο Αντιστράτηγος Στεφανής ήταν κατηγορηματικός. «Υπάρχει και είναι ατε­λείωτο!». Σήμερα η σπονδυλική στήλη της ΑΣ αποτελείται από 92 ελικόπτερα UH-1H Huey/AB.205. Η πρόθεση είναι να αρχίσει σταδιακά η απόσυρσή τους με δεδομένη την επιθυμητή επίτευξη IΟC για τα ΟH-58D από το 2019. Κατά συνέπεια, θα εξοικονομηθούν πληρώματα, χειριστές και τεχνικοί, ώστε ο νέος τύπος να ενταχτεί σε υπηρεσία στην ΑΣ «απολύτως ομαλά».

Το ζήτημα των καθηλωμένων ΝΗ90

Λιγότερο ξεκάθαρο είναι όμως το τι «μέλλει γενέσθαι» με τα πλέον σύγχρονα μεταφο­ρικά ελικόπτερα της ΑΣ, τα ΝΗ90, τα οποία προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα και στην ευελιξία με­ταφοράς δυνάμεων σε σχέση με τα CH-47.

Ο Α/ΓΕΣ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η σύμ­βαση απόκτησής τους βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης. «Ήδη έχουμε παραλάβει 14 και κάποια από αυτά στο πλαίσιο κοινωνι­κής προσφοράς χρησιμοποιούνται σε ρόλο αεροδιακομιδών έχοντας μέχρι σήμερα δια­σώσει πολλούς συμπολίτες μας». Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα με τις διαθεσιμότητες είναι κυρίαρχο, αφού, όπως διευκρινίστηκε, τα καθηλωμένα ελικόπτερα δεν βρίσκονται στο έδαφος λόγω βλαβών αλλά λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, «για τα οποία η διαδικασία προμήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη» σύμφω­να με τον Α/ΓΕΣ.

Του Απόλλωνα Λεονταρίτη
(ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ-01/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

2 σχόλια:

  1. ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ..ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΩΠΩ, @@@@@@@@@@ ΟΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΔΕΣ ΑΜΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ,,, ΘΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ