Αρχική » , , , , , , » Σχέδιο-σοκ για τις συντάξεις 120.000 αποστράτων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σχέδιο-σοκ για τις συντάξεις 120.000 αποστράτων (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

«Βόμβα» διπλών μειώσεων στις συντάξεις 120.000 αποστράτων και πιθανή κατάργηση των προσαυξήσεων που τους δίνουν τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες φέρνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων με το νόμο 4387/2016.

Για τον επανυπολογισμό μάλιστα, δεν θα ληφθούν υπόψη οι μισθοί που είχαν όταν αποστρατεύτηκαν και πή­ραν την αρχική τους σύνταξη, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με το νόμο 4307/2014 και ήταν μικρότεροι από τις πραγματικές αποδοχές όταν απο­στρατεύτηκαν ή από τις αποδοχές βά­σει των οποίων ανέβαινε η σύνταξή τους μέχρι το 2009.

Ανατροπή έρχεται και στα έτη υπηρε­σίας τους, καθώς θα προσμετρηθούν ως διπλά τα χρόνια σε μάχιμες μονά­δες, μόνο εφόσον έχουν πληρωθεί εισφορές και για αυτά.

Το αποτέλεσμα από τις δυο παραπάνω ανατροπές είναι ότι οι περικοπές που θα έχουν οι συνταξιούχοι στρατιωτι­κοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι μεγα­λύτερες γιατί οι νέοι συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου θα υπολογι­στούν:

Σε μικρότερους μισθούς.
Στα πραγματικά έτη υπηρεσίας και όχι σε αυτά που υπολογίστηκαν χωρίς εισφορές για την αρχική σύνταξη.

Στα δυο αυτά ζητήματα ετοιμάζονται οδηγίες, με σχετική εγκύκλιο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που θα αναφέρει, σύμφωνα με πληροφο­ρίες, ότι τουλάχιστον στα έτη ασφάλι­σης για τον επανυπολογισμό σύνταξης θα μετρήσουν όσα έχουν και εισφο­ρές. Υπάρχει σκέψη να μπει και πλαφόν γιατί στα διπλά πτητικά εξάμηνα, που έχουν και εισφορές, προκύπτουν έτη ασφάλισης που φτάνουν στα 60 χρόνια!

Για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ, στο συντάξιμο χρόνο υπολογίζονται διπλά τα έτη που υπηρέτησαν σε «μάχιμες» μονάδες με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Από το 2005 και μετά μετρούσαν μόνο με πληρωμή εισφορών.

Αντίστοιχα, στους αξιωματικούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας υπάρ­χουν τα διπλά καταδυτικά και πτη­τικά εξάμηνα. Μετά τα 18 ή 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τα εξάμηνα αυτά μετρούν ως διπλά, δηλαδή τα 3 εξάμηνα είναι 6, τα 5 είναι 10, τα 10 εξάμηνα είναι 20 κ.ο.κ.

Αυτοί οι χρόνοι υπολογίστηκαν μεν ως συντάξιμη υπηρεσία χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί εισφορές.

Με τον επανυπολογισμό των συντά­ξεων όμως η μάχιμη 5ετία και τα διπλά εξάμηνα είναι κυριολεκτικά στον αέρα, εφόσον δεν υπάρχει αντίκρισμα σε εισφορές.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας θεωρεί συντάξιμο χρόνο μόνο αυτόν για τον οποίο πληρώθηκαν εισφορές, ενώ το υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του ΓΛΚ αναμένεται να εκδώσουν τη δική τους εγκύκλιο για να ξεδιαλύνει τι θα ισχύσει και για ποιους και κυρίως αν θα επανυπολογιστούν συντάξεις με 35 πραγματικά έτη, που με τα πτητικά εξάμηνα φτάνουν στα 60 έτη ή αν θα μπει κόφτης.

Η μια ή η άλλη επιλογή έχει τεράστια σημασία γιατί μπορεί στο παρελθόν τα διπλά έτη να οδηγούσαν πιο γρήγορα τους στρατιωτικούς στη σύνταξη, πλην όμως με το νέο καθεστώς η σύνταξη βγαίνει ανάλογα με τα χρόνια ασφά­λισης και το μισθό. Για παράδειγμα, στα 35 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη, που βγαίνει ανάλογα με το μισθό, είναι 33,81%, ενώ στα 30 έτη ο συντελεστής είναι 26,37%.

Στον πίνακα (δες παρακάτω) που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» πα­ρουσιάζεται ο επανυπολογισμός στις παλιές -μέχρι 12/5/2016- συντάξεις των αποστράτων, με τις δυο εκδοχές: 

Με τη σύνταξη έτσι όπως θα δια­μορφωθεί αν στο χρόνο ασφάλισης συνυπολογοστουν και τα διπλά έτη. 
Με το ποσό της σύνταξης έτσι όπως θα διαμορφωθεί αν υπολογιστούν μόνο τα πραγματικά έτη υπη­ρεσίας για τα οποία πληρώθηκαν και εισφορές, χωρίς τα διπλά έτη που δεν έχουν εισφορές. Οι διαφορές που προ­κύπτουν είναι μεγάλες.

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ

Οι στρατιωτικοί (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) που θεμελιώ­νουν δικαίωμα ως το 2010 στην περίπτωση αίτησης αποστρατείας αποκτούν δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συ­ντάξιμη υπηρεσία (ως το 2010) και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία.
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλε­ται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4,5 ετών.
Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Παραδείγματα:

Αξιωματικός που αποχώρησε με το βαθμό του Συνταγματάρχη, με 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.070 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Με τον επανυπολογισμό αν τα 37 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.038 ευρώ. Αν, όμως, όπως εξετάζεται, αφαιρεθούν τα 5 έτη που δεν έχουν εισφορές, τότε η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι 32 έτη και η σύνταξη επανυπολογίζεται πλέον στα 910 ευρώ. Στη μια περίπτωση (συντάξιμος χρόνος με πλασματική 5ετία) η νέα σύνταξη έχει μείωση 32 ευρώ από τη σημερινή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή μόνο με τα πραγματικά έτη υπηρεσίας, η σύνταξη επανυπολογίζεται στα 910 ευρώ με μείωση κατά 160 ευρώ ή κατά 15% από τα 1.070 που παίρνει σήμερα με τον επανυπολογισμό!

Αξιωματικός που αποχώρησε από την Αεροπορία με το βαθμό του Υποπτεράρχου και 39 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.274 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Με τον εηανυπολογισμό αν τα 39 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.240 ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 5 διπλά έτη, η σύνταξη θα υπολογιστεί με συντελεστή 34 ετών υπηρεσίας και βγαίνει στα 1.072 ευρώ, με μείωση κατά 198 ευρώ, ή σε ποσοστό 15,6%!

Οι διαφορές αυτές δεν οφείλονται σε αλλαγή του μισθού, αλλά στα έτη υπηρεσίας. Στο πρώτο παράδειγμα ο συντάξιμος μισθός είναι ίδιος, στα 2.194 ευρώ. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι τα 37 έτη στο νόμο Κατρούγκαλου έχουν συντελεστή 37,2% και τα 32 έτη έχουν συντελεστή 29,21 %.

Ο μισθός των 2.194 ευρώ όταν πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή των 37 ετών δίνει ανταποδοτική σύνταξη 815,4 ευρώ (2.194X37,2%=815,4). Με τα 32 έτη πραγματικής υπηρεσίας, όμως, ο μισθός των 2.194 ευρώ δίνει ανταποδοτική σύνταξη 640,86 ευρώ (2.194X29,21%=640,86).

Στα δυο ποσά (με 37 ή 32 έτη) προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Έτσι, στην περίπτωση που η σύνταξη του συνταγματάρχη επανυπολογιστεί για 32 έτη χωρίς την πλασματική 5ετία, το ποσό που θα πάρει είναι 1.024 ευρώ μικτά και 910 ευρώ καθαρά μετά την εισφορά ασθένειας 6% και το φόρο εισοδήματος. Αν όμως πιαστούν τελικά τα 37 έτη, θα πάρει 1.199 ευρώ μικτά και 1.038 ευρώ καθαρά.

Το ίδιο ισχύει και στο δεύτερο παράδειγμα. Ο συντάξιμος μισθός είναι 2.677 ευρώ, αλλά τα 39 έτη έχουν ποσοστό αναπλήρωσης 40,8% ενώ τα 34 έτη (χωρίς τη μάχιμη 5ετία) έχουν συντελεστή 32,22%. Στη μια περίπτωση η ανταποδοτική σύνταξη με 39 έτη είναι 1.092 ευρώ (+384 ευρώ εθνική) και στη δεύτερη περίπτωση, με τα 34 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, η ανταποδοτική είναι 862 ευρώ (+384 ευρώ εθνική).

«ΒΟΜΒΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο επανυπολογισμός στις συντάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ κρύβει όμως και μια δεύτερη... «βόμβα».

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες θα έχουν διπλή μείωση λόγω νόμου Κατρούγκαλου, καθώς η σύνταξή τους παρότι έχει ήδη επανυπολογιστεί δυο «φορές (το 2012 και το 2014), τώρα θα επανυπολογιστεί εκ νέου και με μι­κρότερους συντελεστές.

Η πρώτη μείωση έγινε με το μισθολόγιο του 2012 (ν. 4093/2012) που οδήγησε σε περι­κοπές ως 35% στα καθαρά ποσά.

Στη συνέχεια με το νόμο 4307 του 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση καθόρισε νέο μισθολόγιο επιστρέφοντας το 50% της απώλειας που υπέστησαν, τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι συνταξιούχοι στρα­τιωτικοί, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) τα όποια οφέλη είχαν από τη μερική αποκατάσταση των απωλειών τους εξανεμίζονται!

Οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με μειωμένους συντελεστές αναπλήρωσης, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους αλλά και με μικρότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά είχαν όταν βγήκαν στη σύντα­ξη.

Το Γενικό Λογιστήριο αναγνωρίζει ως συντά­ξιμες αποδοχές όχι αυτές που πραγματικά είχαν προτού πάρουν σύνταξη, αλλά τις ανα­προσαρμοσμένες αποδοχές του 2014, που ουσιαστικά είναι εικονικές.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με ντοκου­μέντα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», αξιωματικός της Αστυνομίας βγήκε στη σύνταξη το 2009 με συνολικό μισθό και επιδόματα 2.319 ευρώ. Η σύνταξή του (μικτά πριν από τις μειώσεις) ήταν στα 1.848 ευρώ. Το 2012, με τις μειώσεις στα μισθολόγια των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, η σύνταξή του επανυπολογίστηκε στα 1.653 ευρώ (μικτά). Το 2014 με τη μερική αποκατάσταση (;) του 50% των απωλειών, η σύνταξη επανυπολογίστηκε στα 1.751 ευρώ μικτά. Για τους δυο επανυπολογισμούς, του 2012 και του 2014, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές αποδοχές των 2.319 ευρώ αλλά οι αποδοχές των εν ενεργεία ομοιόβαθμων αξιωματικών που ήταν 2.074 και 2.198 ευρώ, αντίστοιχα.

Το ΓΛΚ λοιπόν, που πρόκειται να «τρέξει» τον επανυπολογισμό στις συντάξεις των αποστράτων ΕΔ-ΣΑ, θεωρεί ότι ο συντάξιμος μισθός είναι τα 2.198 ευρώ και όχι τα 2.319 ευρώ που πραγματικά είχε ο απόστρατος κατά την ημε­ρομηνία εξόδου στη σύνταξη. Με το μισθό των 2.198 ευρώ είναι βέβαιο ότι θα έχει προ­σωπική διαφορά και μείωση σύνταξης που θα τη δει (όπως όλοι) πρώτα στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του 2018 και στην τσέπη του την 1/1/2019, με τα μέτρα που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΊΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


24 σχόλια:

 1. ΠΟΙΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΧΗ ΜΕ 37 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΘΑΡΑ 1070 ΕΥΡΩ ;;;; ΟΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ...ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ 2019...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έξω από το χορό... ότι θέλει σχολιάζει ο καθένας... Αναφορά στο Βούδα...

   Διαγραφή
 2. ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ Η' ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αξιωματικός που αποχώρησε με το βαθμό του Συνταγματάρχη, με 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.070 ευρώ καθαρά μετά το φόρο.;;;;;; ΠΟΙΟΣ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. κύμβαλα αλαλάζοντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Παθολογικοί ψεύτες!!! Αν πουν μια αλήθεια θα πεθάνουν.....αυτοί είναι οι αριστεροί της φακής, η συνέχεια το έτος 2019, συντρόφια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. οι ψεκασμένοι τι λένε για τον νόμο Κατρούγκαλο, δίκαιος και σωστός, ωραίο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί εφαρμόζεται σε όλους, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν εφάρμοσε νέο ασφαλιστικό νόμο σε όλους τους συνταξιούχους, εφαρμόζονταν απο το έτος ψήφισεις του νόμου για τους νέους συνταξιούχους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πολύ θα ήθελα τα σταράτα λόγια να έγραφαν κάπου τον αριθμό των σχολίων που συνολικά υποβλήθηκαν, αλλά δεν είναι δυνατόν να αναρτηθούν λόγω του ανάρμοστου των γραφομένων (αν δεν είναι χιλιάδες τότε ή τα σταράτα λόγια δεν τα "διαβάζουν" πολλοί, ή χαζέψαμε όλοι)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δραματικές είναι οι μειώσεις των νέων συντάξεων που εκδίδονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, με όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά να βλέπουν τις αποδοχές τους να μην έχουν καμία σχέση με εκείνες που ανέμεναν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η μέση μείωση εκτιμάται στο 12% με 16% για τους νέους συνταξιούχους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δωστε σανο στα γιδια.......θελαν και 13η συνταξη..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. όπου νάναι θα δίνουν συντάξεις με κλήρωση οι άπλυτοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ....ΚΑΙ Ο ΠΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ !!..... ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !!!...... ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. χορέψαμε στο σύνταγμα! αποφύγαμε και το μειλ Χαρδούβελη! ! τι και αν γίναμε φτωχοτεροι? τουλάχιστον ο Βαρουφακης και ο Τσιπρας το ευχαριστηθηκαν.. γίδια ψηφοφόροι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Με τις υγείες σας;!!! προοδευτικοί ψηφοφόροι, χα χα χα χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :
  Εξοντωτικές εισφορές.
  Εξοντωτικές και άδικες μειώσεις, αδιάκριτα για όλους τους συνταξιούχους.
  Απουσία ανταποδοτικότητας και κατάφωρες αδικίες.
  Ιδεοληψίες και ισοπεδωτικές αντιλήψεις.
  Οι μειώσεις για τους νέους συνταξιούχους φθάνουν μέχρι και 40%, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.
  Δυστυχώς, στην ίδια μοίρα με τους νέους βρίσκονται και οι παλαιοί συνταξιούχοι, καθώς η περιβόητη προσωπική διαφορά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια ακόμη πολιτική απάτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την γράφουμε πάντα στο τέλος της κάθε ανάρτησης: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΊΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com (Δημοσιεύθηκε στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ της 14/08/2017)

   Διαγραφή
 18. ΟΙ προσωπικές διαφορές ξέρετε πως λύνονταν παλιά!! Τώρα επειδή υπάρχουν πολλοί προστάτες οι λύσεις απαιτείται να είναι λίγο πιο ανορθόδοξες!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΟΛΗΣΗ > Διαβάζοντας τα σχόλια πολλών συναδέλφων διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στο τι θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας και στο τι πλασματικός.
  Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν π.χ. ότι η μάχιμη 5ετία είναι πλασματικός χρόνος ή ότι η στρατιωτική θητεία είναι πραγματικός χρόνος.
  Οι ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ χρόνοι υπηρεσίας ή ασφάλισης αναφέρονται ξεκάθαρα στα παρακάτω άρθρα των νόμων:
  παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
  των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
  του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α΄ 120),
  του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).
  Από 13.5.2016 οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.
  Εάν ανατρέξετε στους παραπάνω νόμους ενδεικτικά αναφέρω ότι χρόνοι πλασματικής ασφάλισης θεωρούνται η θητεία, η άδεια ανατροφής τέκνων, ο χρόνος επιδότησης ασθένειας, ο χρόνος σπουδών, κλπ.
  Οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ χρόνοι υπηρεσίας ή ασφάλισης αναφέρονται ξεκάθαρα στο άρθρο 20 του ν.3065/10 στην παρ 4α που λέει:
  Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
  Οπότε αν ανατρέξετε στο π.δ. 169/2007, το άρθρο 40 αναφέρει την 5ετία εκστρατείας και το άρθρο 41 αναφέρει τα πτητικά, πτωτικά, κλπ., τα οποία λέει ρητά ότι είναι πραγματικοί χρόνοι υπηρεσίας.
  Οπότε από τα ανωτέρω, κατά την άποψη μου, είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι πλασματικοί και ποιοι οι πραγματικοί χρόνοι υπηρεσίας.
  Επίσης πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, εάν φυσικά είναι σωστά, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει διόρθωση στην ερώτηση 3.2 στις FAQ.
  Δηλαδή: Μάχιμη 5ετία και εξάμηνα να μεταφερθούν στην παρ Α. Πραγματική υπηρεσία δημοσίου και να προστεθεί μέσα σε παρένθεση “καταβολή εισφορών κατά περίπτωση” και η στρατιωτική θητεία να μεταφερθεί στην παρ Γ. Πλασματικοί χρόνοι (καταβολή εισφορών κατά περίπτωση).
  Εάν κάπου έχω λάθος σε ότι έχω γράψει, παρακαλώ διορθώστε με.
  Η ανάρτησή μου αυτή έχει σκοπό και μόνο να ξεκαθαρίσει ποιοι θεωρούνται Πραγματικοί και ποιοι Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είμαστε ενημερωμένοι σωστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΣΧΟΛΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΤΙ ΨΗΦΙΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ