Αρχική » , , , , , , » Τρόμος στο Αιγαίο από άσχετους Τούρκους πιλότους

Τρόμος στο Αιγαίο από άσχετους Τούρκους πιλότους


Ξέφυγαν τελείως! Πλέον διαπερνούν και τις Τερματικές Περιοχές των Ελληνικών Αεροδρομίων (ΤΜΑ), θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής, τη νατοϊκή δραστηριότητα και την αεροπλοΐα.
Το έγγραφο του Υπ. Εξωτερικών με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κινδύνους όχι μό­νο ενός στρατιωτι­κού ατυχήματος, λόγω των εικονι­κών αερομαχιών, αλλά και για τις πτήσεις της πο­λιτικής αεροπορίας, εσωτερικά και διεθνείς, δημιουργεί η αυξη­μένη τουρκική προκλητικότητα στον εναέριο χώρο του Αιγαίου το τελευταίο διάστημα. Με πε­ρίσσιο θράσος ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ κατά την προ ημερών συνάντη­σή του με τον Αλέξη Τσίπρα, μί­λησε για εκατέρωθεν παραβιάσεις, αμφισβητώντας έτσι σαφώς τα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων και επιμένοντας στη θεωρία των γκρίζων ζωνών.

Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρ­κοι πιλότοι όχι μόνο παραβιά­ζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά διαπερνούν και τις Τερμα­τικές Περιοχές των Αεροδρομί­ων (ΤΜΑ), παρενοχλώντας και τις πολιτικές πτήσεις. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών που αποκαλύπτει η «κυ­ριακάτικη δημοκρατία», με βά­ση στοιχεία της Υπηρεσίας Πο­λιτικής Αεροπορίας: «Πέραν της διάστασης της παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας που ενέ­χει η τουρκική παραβατική συ­μπεριφορά, μάλιστα με υπερπτήσεις νησιωτικών εδαφών, συχνά κατοικημένων, σκόπιμο είναι να αναδεικνύεται η σοβαρότητα παραβάσεων κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (π.χ. μη υποβολή σχεδίων πτήσης/άρνηση πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού, συχνές πτήσεις τουρκικών πο­λεμικών αεροσκαφών εντός των Τερματικών Περιοχών των Ελ­ληνικών Αεροδρομίων (TMAs) και ενίοτε εντός δεσμευμένων με ΝΟΤΑΜ, περιοχών, προειδο­ποιητικές κλήσεις της Τουρκίας σε αεροσκάφη τα οποία ίπτανται εντός του FIR Αθηνών).

Συμπερασματικά, η τουρκι­κή προκλητική και παραβατική συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής, την ασφαλή διεξαγωγή της νατοϊκής δραστηριότητας, αλλά, επιπρόσθετα, και την ασφάλεια της αεροπλοΐας (civil aviation)».

Η Τουρκία παρενοχλεί και τις πολιτικές πτήσεις, όπως προ­κύπτει από τις ρηματικές διακοινώσεις του ελληνικού υπουρ­γείου Εξωτερικών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη ρηματική διακοίνωση 2017/504.10/1745 της 7/6/2017 που αφορά προειδο­ποιητικές κλήσεις τουρκικών ραντάρ σε αεροσκάφη εντός του ελληνικού εναερίου χώρου κατά τον Απρίλιο του 2017. Οι ελλη­νικές Αρχές επισημαίνουν προς τις αντίστοιχες τουρκικές ότι «οι κλήσεις αυτές -των τουρκικών ραντάρ προς πολιτικές πτήσεις- αποτελούν παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και επιπλέον ότι η πρακτική αυτή προκαλεί κινδύ­νους για την εναέρια κυκλοφορία εντός του FIR Αθηνών».

38 περιστατικά

Μάλιστα, η σχετική παραβατι­κή δραστηριότητα των Τούρκων πιλότων ήταν αυξημένη τον πε­ρασμένο Μάιο, όταν καταγράφηκαν 38 περιστατικά επηρεασμού των Τερματικών Περιο­χών των Αεροδρομίων, έναντι 11 τον Απρίλιο, 9 τον Μάρτιο, 7 τον Φεβρουάριο και 9 τον Ιανουάριο. Τον Μάιο σημειώθηκαν επίσης 642 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου -έναντι 254 τον Απρίλιο- και 29 εμπλοκές.

Οι εικονικές αερομαχίες στον χώρο του Αιγαίου είναι καθημε­ρινή υπόθεση, όπως και οι προ­στριβές στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή των Ιμίων. Ενδεικτικές της θρασύτητας και της αναθεωρητικής τακτικής των Τούρκων είναι οι ρηματικές διακοινώσεις του ελληνικού υπουρ­γείου Εξωτερικών, με τις οποί­ες «απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί για δήθεν παρενοχλήσεις/αναχαιτίσεις τουρκι­κών αεροσκαφών από ελληνι­κά πολεμικά στο Αιγαίο. Επί­σης, «απορρίπτονται οι τουρκι­κοί ισχυρισμοί περί καθεστώτος αποστρατικοποίησης του Ανατο­λικού Αιγαίου».

Παρομοίως, «απορρίπτονται κατηγορηματικά τουρκικές αιτιάσεις για παραβίαση τουρκικών χωρικών υδάτων από σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος σε περιοχή των Ιμίων». Μέσα από τις ρηματικές διακοινώσεις προκύπτει το εύρος της τουρκικής αμφισβήτησης, που φυσικά δεν μένει αναπάντητη.

Την αυξημένη προκλητικό­τητα των Τούρκων έθεσε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Γιλντιρίμ ο πρωθυπουρ­γός Αλέξης Τσίπρας, σημειώ­νοντας ότι «οι παραβιάσεις των εθνικών μας χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου και ιδί­ως οι εμπλοκές και οι υπερπτήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά» και υπογραμμίζοντας ότι «αυξά­νονται οι κίνδυνοι για το στρατι­ωτικό προσωπικό μας ενός ατυ­χήματος».

Φυσικά, ο Τούρκος πρωθυ­πουργός συνέχισε το βιολί του λέγοντας «ότι αυτές οι παραβά­σεις και οι παραβιάσεις γίνονται εκατέρωθεν και βεβαίως το θέ­μα είναι να μην κορυφώνεται η ένταση».

Η απειρία και η διαστρέβλωση της αλήθειας

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξηγούσαν ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει όντως αυξημένος κίνδυνος. Λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, αποστρατεύτηκαν ή παραμερίστηκαν εκατοντάδες στρατιωτικοί μεταξύ των οποίων και πολλοί έμπειροι πιλότοι. Αποτέλεσμα είναι ότι αντικαταστάθηκαν από νέους πιλότους και στην πλειονότητά τους χωρίς εμπειρία. Έτσι, παρότι οι πιλότοι και των δύο χωρών έχουν εντολή να αποφεύγουν την κλιμάκωση και ένα θερμό επεισόδιο, ο κίνδυνος αυξάνεται από την έλλειψη εμπειρίας και τον υπερβάλλοντα ζήλο των νέων, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ψυχραιμίας και λάθος. Ενδεικτικές της απειρίας των Τούρκων είναι άλλωστε οι διαμαρτυρίες του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προς την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, από όπου προκύπτουν τα αποτελέσματα των αερομαχιών.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, διαμαρτύρεται για το «κλείδωμα» των τουρκικών πολεμικών από ελληνικά F-16. Το «κλείδωμα» μπορεί να είναι από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και πέντε λεπτά! Βεβαίως, το τουρκικό υπουργείο αντιστρέφει την πραγματικότητα. Αν και αναγνωρίζει την απειρία των Τούρκων πιλότων, επικαλείται ότι τα «κλειδώματα» των τουρκικών πολεμικών γίνονται σε διεθνή εναέριο χώρο, ενώ πολύ απλά οι Έλληνες πιλότοι τούς αναχαιτίζουν μόλις εισέρχονται στον ελληνικό εναέριο χώρο. Όπως γίνεται και στα χωρικά ύδατα γύρω από τα Ίμια, όταν πλησιάζουν τουρκικά πολεμικά ή του Λιμενικού.

Από τον Σπύρο Γκουτζάνη-sgoutzanis@dimokratianews.gr
(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-25/06/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ