Αρχική » , , , , , , » Σχεδιάζουν να δώσουν «Κουτσουρεμένα» αναδρομικά στους συνταξιούχους για να αποφύγουν το δικαστικό «τσουνάμι»

Σχεδιάζουν να δώσουν «Κουτσουρεμένα» αναδρομικά στους συνταξιούχους για να αποφύγουν το δικαστικό «τσουνάμι»


ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στο χθεσινό (18/11/2018) φύλο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» με συντάκτη τον ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Το ιστολόγιό μας το μετέτρεψε σε κείμενο (όπως κάνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των) με σκοπό την ενημέρωση των Αναγνωστών μας. Τονίζεται ότι για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα. Καλή σας ανάγνωση:

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ -ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ- ΧΑΜΕΝΟΙ.
Κυβερνητικά κόλπα με τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Χαμένοι έτσι κι αλλιώς θα είναι οι συνταξιού­χοι οι οποίοι μετά τις υποσχέσεις και την εκ­κίνηση της διαδικασίας των αι­τήσεων, μπαίνουν κατά χιλιάδες κάθε μέρα στην ηλεκτρονική σε­λίδα του ΕΦΚΑ για να διεκδικήσουν αναδρομικά για τις περικο­πές των συντάξεων που έγιναν από το 2012.Μαζί τους και η επόμενη κυ­βέρνηση που θα πρέπει να δια­χειριστεί το σχετικό «βάρος» με δεδομένες και τις υψηλές δημοσι­ονομικές υποχρεώσεις της χώρας όχι μόνο μέχρι το 2022, που θα πρέπει πάση θυσία να επιτυγχάνε­ται πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 αλλά και τα επόμενα χρόνια με υποχρεωτικά πλεονάσματα πάνω από 2% του ΑΕΠ. Ο -ανεπίσημος ακόμη- σχεδιασμός των συναρμόδιων υπουρ­γείων Οικονομικών και Εργασί­ας προβλέπει για αναδρομικά μια «μικτή» δαπάνη που δεν θα ξε­περνά τα 2,5 δισ. ευρώ (περίπου 2 δισ. αν αφαιρεθεί και ο φόρος) η οποία θα αποδοθεί σε περισσό­τερα από ένα χρόνια. Η δαπάνη αυτή καλύπτει μόνο ένα από τα έξι χρόνια για τα οποία ισχύουν οι μειώσεις συντάξεων την περί­οδο από τον Ιούνιο του 2015 που δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ που έκρινε τις περικοπές του 2012 αντισυνταγματικές έως και τον Μάιο του 2016 οπότε ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου που άλ­λαζε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Με βάση την ερμη­νεία του Δημοσίου η αλλαγή του καθεστώτος στον υπολογισμό των συντάξεων κλείνει οριστικά την όποια διεκδίκηση αναδρομικών με βάση το νέο ασφαλιστικό.

Δίλημμα

Μόλις, λοιπόν, ολοκληρωθεί η δι­αδικασία των αιτήσεων επιστρο­φής αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ -διαδικασία που έγινε ως πρόσχη­μα συμμόρφωσης στην απόφαση του ΣτΕ- το υπουργείο Εργασίας θα θέσει το εξής δίλημμα στους απόμαχους της ζωής: Ή παίρνετε τα αναδρομικά του ενός χρόνου που είναι διατεθειμένο να δώσει το Δημόσιο και κλείνει οριστικά ο κύκλος των διεκδικήσεων ή περι­μένετε μια νέα απόφαση του ΣτΕ που θα ανατρέπει την προηγού­μενη και θα ορίζει ως χρόνο διεκδίκησης των αναδρομικών το έτος 2012, όταν και όπως αυτή θα εκδοθεί. Στη δεύτερη περί­πτωση αφενός το αποτέλεσμα δεν είναι εξασφαλισμένο αφού δεν είναι βέβαιο ότι το ΣτΕ θα θεσμοθετήσει περισσότερα ανα­δρομικά από αυτά που όρισε με την απόφαση του 2015. Από την άλλη λόγω της διεκδίκησης από κατά τεκμήριο υπερήλικες («παλιοί συνταξιούχοι» οι δικαιούχοι) μέχρι να εκδοθεί η νέα απόφαση του ΣτΕ -ύστερα από 2,5 έως και 3 χρόνια- μοιραίο είναι ότι οι δι­εκδικητές θα είναι αρκετά λιγότεροι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το βάρος θα περάσει στην όποια επόμενη κυβέρνηση, που θα πρέ­πει να το διαχειριστεί. Αν πάλι δε­χθούν το «συμβιβασμό» που προ­τείνει το Δημόσιο, θα πάρουν ένα μικρό μέρος από τα αναδρομικά και το Δημόσιο θα κλείσει οριστι­κά ένα λογαριασμό διεκδικήσεων που μπορεί να έφτανε ακόμη και τα 12 δισ. ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι ένα τέτοιο ποσό είναι αδύνα­το να καταβληθεί -έστω και σε παραπάνω από ένα χρόνια- από την Ελλάδα, με δεδομένους και τους υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους για πρωτογενή πλεονά­σματα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και πάνω από 2% για τα επόμε­να χρόνια. Επειδή όμως και εδώ θα ακολουθηθεί η διαδικασία των δόσεων και πάλι θα υπάρχει μια υποχρέωση που θα αναλάβει να εκπληρώσει στο μεγαλύτερο μέρος η επόμενη κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπερθεμάτισε μέσα στην εβδομάδα στη συνεδρίαση του Euro Working Group στη δια­τήρηση των παλιών συντάξεων, από τις οποίες προκύπτουν και οι απαιτήσεις για την επιστροφή αναδρομικών, στα ίδια επίπεδα και το 2019 φαίνεται ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις. Στις φθινοπωρι­νές της εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία επισημαίνει τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού από ενδεχόμενες δικα­στικές αποφάσεις που θα θεσμο­θετούν αναδρομικά σε συντάξεις αλλά και μισθούς. Με δεδομένο όμως ότι η Επιτροπή τοποθετείται σε τετελεσμένα γεγονότα παρατη­ρεί μεν αλλά διατηρεί αποστάσεις από το θέμα αναμένοντας τις εξε­λίξεις.

Διεκδικήσεις πολλών ταχυτήτων αν ο νόμος Κατρούγκαλου κριθεί αντισυνταγματικός

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ προθυμία για «δικαίωση» των συνταξιούχων δημιουργεί προσδοκίες που μπορεί να πολλαπλασιαστούν αν υπάρχει κάποια δυσμενή εξέλιξη με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα.

Αν ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων κριθεί αντισυνταγματικός, τότε το πρόβλημα θα γιγαντωθεί αφού θα υπάρξουν διεκδικήσεις πολλών ταχυτήτων.

Οι παλιοί συνταξιούχοι θα μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ για το νέο ασφαλιστικό, αφού πλέον η προσωπική διαφορά δεν θα έχει την έννοια της εξαίρεσης (η οποία απορρέει σήμερα από το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων) αλλά νόμιμων δικαιωμάτων. Συνεπώς θα τεκμηριώνεται και η συνέχεια της παράνομης περικοπής τους επί νομίμων δικαιωμάτων και άρα και το δικαίωμα της διεκδίκησης αναδρομικών επί των περικοπών που συνεχίστηκαν και μετά τον Μάιο του 2016.

Από την άλλη, οι νέοι συνταξιούχοι (αυτοί που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις μετά τον Μάιο του 2016) θα μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά τη σήμερα αποκαλούμενη «προσωπική διαφορά», μαζί βέβαια με το επιπλέον ποσό που θα διεκδικήσουν και οι «παλιοί συνταξιούχοι», που θα ορίζεται ως η διαφορά των σημερινών... «παλιών» συντάξεων από αυτές που δίνονταν το 2012 για την περίοδο από την ημέρα της συνταξιοδότησης μέχρι και την απόφαση του ΣτΕ.

Το «κερασάκι» στην τούρτα θα είναι ότι μια κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου δεν θα εγείρει απαιτήσεις μόνο για τη διεκδίκηση αναδρομικών για παλιούς και νέους συνταξιούχους. Η απουσία νέου καθεστώτος για τις συντάξεις και με δεδομένη την ακυρότητα του ασφαλιστικού του 2016, θα επέβαλλε την επαναφορά του ύψους των συντάξεων στα επίπεδα του 2012 σε 12μηνη βάση αλλά και των δικαιωμάτων που ίσχυαν το 2012. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις καθαρές αυξήσεις θα έπρεπε να δοθούν και η 13η και η 14η σύνταξη και μάλιστα στο ύψος που καταβάλλονταν το 2012. Αυτονόητο είναι ότι κάτι τέτοιο θα έφερνε τα πάνω κάτω στον όποιο δημοσιονομικό σχεδιασμό υπάρχει εκείνη τη στιγμή.

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-tdasopoulos@e-tvpos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - 18/11/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ