Αρχική » , , , , , » Λάθος υπολογισμός στην επιστροφή αναδρομικών σε στελέχη ΕΔ-ΣΑ με βαθμό Λοχία και αντιστοίχων. Που εντοπίζεται

Λάθος υπολογισμός στην επιστροφή αναδρομικών σε στελέχη ΕΔ-ΣΑ με βαθμό Λοχία και αντιστοίχων. Που εντοπίζεται


Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας τον λάθος υπολογισμό στην απονομή των αναδρομικών στους ένστολους με το βαθμό του Λοχία.

Στην ερώτηση του βουλευτή αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το Ν. 4575/2018 το σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένουν την επιστροφή αναδρομικών με βάση την απόφαση του Σ.τ.Ε., όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα στελέχη που φέρουν το βαθμό του Λοχία. Ειδικοί φρουροί και Αστυφύλακες της Αστυνομίας, Λοχίες του στρατού, Σμηνίες της Αεροπορίας κ.α εξαιτίας λάθους υπολογισμού κινδυνεύουν αντί να λάβουν αναδρομικά να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.Ο πυρήνας του λάθους εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός της επιστροφής των αναδρομικών γίνεται με βασικό μισθό για το βαθμό του λοχία τα 683 ευρώ και όχι τα 718 ευρώ όπως ισχύει, με δύο μάλιστα νόμους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε νομοθετήσει αυξήσεις ειδικά για τα συγκεκριμένα χαμηλόβαθμα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα με τους νόμους 4093/2012 και 4307/2014.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 του Ν.4575/2018 «περί καταβολής εφάπαξ αναδρομικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό των αναδρομικών, καθώς οι ένστολοι με το βαθμό του Λοχία βλέπουν να μην υπάρχει εξειδίκευση για τη δική τους μισθολογική περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία για το μισθολογικό τους μέλλον και για την καταβολή των αναδρομικών.

Αναλυτικότερα, κατά την 31-07-2012 ο μηνιαίος βασικός μισθός στα κλιμάκια των ένστολων, διαμορφωνόταν σύμφωνα με το μισθολόγιο που όριζε το άρθρο 5 παρ. β του Ν.3670/2008. Για το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ο βασικός μισθός οριζόταν στα 899 ευρώ. Επίσης, με βάση τους συντελεστές προσδιορισμού βασικού μισθού, προέκυπταν σε έκαστο βαθμό τα μισθολογικά κλιμάκια. Συγκεκριμένα, για το βαθμό του Λοχία ο βασικός μισθός υπολογιζόταν στα 683 ευρώ. Το ίδιο ποσό αναφερόταν και στην υπ΄ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 2/36028/022/13-05-2008 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το βασικό μισθολόγιο στο βαθμό του Λοχία.

Από την 01-08-2012 άρχισε η ισχύς του Ν.4093/2012, όπου σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.3 ορίζεται ως «μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων στα 875 ευρώ». Επίσης, από τους οριζόμενους συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών προκύπτει το μισθολογικό κλιμάκιο για κάθε βαθμό. Επομένως, για το βαθμό του Λοχία ο μηνιαίος βασικός μισθός υπολογιζόταν στα 717,5ευρω, ήτοι 718 ευρώ (λόγω 0,50ευρω υπέρ απασχολούμενου από στρογγυλοποίηση). Το ίδιο ποσό (718ευρώ) αναφερόταν και στην υπ΄ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 2/85127/022 από 22-11-2012 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το βασικό μισθό στο βαθμό του Λοχία. Όσον αφορά στην περίπτωση της ΕΛ.ΑΣ και μάλιστα στους Αστυφύλακες-Ειδικούς Φρουρούς, οι οποίοι έχουν αντίστοιχο βαθμό με αυτό του Λοχία, υπήρξαν περικοπές στα επιδόματα, της τάξεως των 36,00 ευρώ περίπου.

Στη συνέχεια, με το Ν. 4093/2012 διαμορφώθηκε το μισθολόγιο βάσει του οποίου υπήρχαν μειώσεις στους βασικούς μισθούς σε όλους τους βαθμούς, σε σχέση με το Ν. 3670/2008, με εξαίρεση το βαθμό του Λοχία και των αντιστοίχων του όπου δόθηκε αύξηση και από 683 ευρώ, ο μηνιαίος βασικός μισθός ανήλθε στα 718 ευρώ. Ειδικότερα δε για της ΕΛ.ΑΣ. και τους Αστυφύλακες – Ειδικούς Φρουρούς, (αντίστοιχοι βαθμολογικά του Λοχία)- υπήρξαν περικοπές μόνο 36,00 ευρώ στα επιδόματα.

Μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε για τους ένστολους, ψηφίστηκε ο Ν.4307/2014, ο οποίος προέβλεπε επιστροφές 50% σε σχέση με τις αποδοχές της 31ης Ιουλίου του 2012. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 86, Ν.4307/2014, διαμορφώθηκε το μισθολόγιο των ένστολων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων ανέρχεται στα 887ευρώ. Για το βαθμό του Λοχία και των αντιστοίχων βαθμών στα υπόλοιπα σώματα, ο βασικός μισθός υπολογιζόταν στα 717,5ευρω ήτοι 718 ευρώ . Το ίδιο ποσό αναφερόταν (718ευρώ) και στην υπ΄ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11-12-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα στους Αστυφύλακες-Ειδικούς Φρουρούς (αντίστοιχοι του Λοχία) αποδόθηκε το 50% του ποσού που περικόπηκε από τα επιδόματα που ελάμβαναν μέχρι και την 31η Ιουλίου του 2012, ήτοι 18,00 ευρώ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ν. 4307/2014 υπήρξε αποκατάσταση των προηγούμενων μειώσεων που υπέστη ο βασικός μισθός των ένστολων κατά 50%, σε σχέση με το Ν. 3670/2008, εκτός τους βαθμού του Λοχία και των αντιστοίχων του, όπου παρέμεινε στα 718 ευρώ (αύξηση που εδόθη με το Ν.4093/2012). Επίσης, προκύπτει ότι συνειδητά δόθηκε αύξηση στο βασικό μισθό του Λοχία και των αντιστοίχων και σωστά παρέμεινε στα 718ευρω. (Εάν εφαρμοζόταν το πνεύμα επιστροφής στο 50% με αναφορά τις αποδοχές στις 31-07-2012 θα προέκυπτε αρνητική διαφορά (μείωση βασικού μισθού), ήτοι 718 ευρώ - 683ευρώ= 35Χ50%=17,5 άρα θα ήταν 718-17=701 ευρώ).

Επιπλέον, με το Ν.4307/2014 επιστράφηκε το 50% των επιδομάτων, πόσο ύψους 18 ευρώ, το οποίο ενσωματώθηκε στα επιδόματα κ ίσχυε από 01-08-2012 έως 31-12-2016. Όποτε έχουμε παραμονή του βασικού μισθού αυξημένου στα 718 ευρώ, ενώ παράλληλα καταβάλλονται σε 36 ισόποσες δόσεις αναδρομικά των επιδομάτων. Το αυτό ποσό λαμβάνεται υπ΄ όψιν για την εφαρμογή των άρθρων 154 και 155 του Ν.4472/2017 που εφαρμόζουν διατάξεις καινούργιου μισθολογίου.

Το πρόβλημα που προκύπτει με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4575/2018 είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 εφαρμόζεται το πνεύμα της επιστροφής του υπολοίπου του 50% σε σχέση με αυτά που δόθηκαν με το άρθρο 86 Ν.4307/2014, με βάσει τις ισχύουσες κατά την 31-7-2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών. Με τη συγκεκριμένη, διάταξη θίγονται οι ένστολοι που υπηρετούν στο βαθμό του Λοχία, καθώς προκύπτει αρνητική διαφορά, δεδομένου ότι επιστρέφει το βασικό μισθό στα 683 ευρώ (31-07-2012, ήτοι άρθρο 5 παρ β. Ν. 3670/2008), παραβλέποντας ότι με τους Ν.4093/2012 και άρθρο 86 Ν.4307/2014 διαμορφώνονταν μισθολόγιο.

Επίσης, ο Ν.4575/2018 δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν την ευνοϊκότερη διάταξη για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με το νομικό προηγούμενο που έχει προκύψει με το άρθρο 86 Ν.4307/2014 για τον βασικό μισθό του Λοχία και των αντιστοίχων. Σημαντικό επίσης πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι δεν γίνεται διαμόρφωση μισθολογίου με αναφορά σε βασικό μισθό Ανθυπολοχαγού, ούτε με συντελεστές προσδιορισμού βασικού μισθού για κάθε βαθμό, όπως με το άρθρο 50 Ν.3205/2003, το άρθρο 5 παρ β Ν.3670/2008, το Ν. 4093/2012, και το άρθρο 86 του Ν.4307/2014. Αντιθέτως, επιχειρείται μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όλους τους βαθμούς μαζί των ένστολων με αναφορά σε αποδοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Κατόπιν τούτων, Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Δεδομένης της κείμενης νομοθεσίας και όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα ο βασικός μισθός των ένστολων με βαθμό Λοχία και των αντιστοίχων αυτών, πώς προτίθεστε να επιλύσετε την αδικία που συντελείται εις βάρος τους, αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής των εφάπαξ αναδρομικών;

2. Προτίθεστε να κατάθεσε υπουργική τροπολογία με σκοπό να διορθωθεί αυτή η κατάφορη αδικία που συντελείται εις βάρος των χαμηλόβαθμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων με το βαθμό του Λοχία;» καταλήγει η ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας.

(ΠΗΓΗ: taxydromos.gr)

3 σχόλια:

 1. Η σημερινή (27/11) έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, αναφέρει ότι:
  Οι ΚΥΑ υπογράφηκαν και βρίσκονται για εκτύπωση στο ΕΤ.
  Επίκειται η έκδοση Εφαρμοστικών Εγκυκλίων.
  Πιθανή ημερομηνία καταβολής αναδρομικών στους απόστρατους η 21 Δεκ.
  https://www.tanea.gr/2018/11/27/economy/economy-greece/anadromika-erxetai-trelo-xrima-gia-olous-tous-enstolous/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειδικά Μισθολόγια: Υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) https://staratalogia.blogspot.com/2018/11/blog-post_71.html

   Διαγραφή
 2. Και τώρα τι γίνεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ