Αρχική » , , , , , , » Η φωνή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Δυτική Ελλάδα

Η φωνή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Δυτική Ελλάδα


■ Αριστερά ο γραμματέας της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερεια­κής Ενότητας Αχαΐας (ΕΣΠΕΑΧ) Παναγιώτης Μητρούλιας και δίπλα του ο πρόεδρος Ελευθέριος Μπουρδανιώτης.
Κάποτε ήταν αδιανόητο, αλλά τώρα κατοχυρώθηκε: Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδικαλίζονται ελεύθερα. 
Υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες ο μισθός μας πρέπει να φθάσει στα επίπεδα του 2012.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κάποτε θεωρείτο αδιανό­ητο να εγείρουν οι στρα­τιωτικοί εργασιακά και ασφαλιστικά τους ζη­τήματα απέναντι στην ηγε­σία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δημοσίως. Τα προ­βλήματα του κλάδου, που δεν ήταν και λίγα, τα συζητούσαν στους διαδρόμους ή τα γρα­φεία των μονάδων. Όμως, εδώ και ένα χρόνο έχει θε­σπιστεί στις Ένοπλες Δυνά­μεις η δυνατότητα δημιουρ­γίας συνδικαλιστικών ενώ­σεων εν ενεργεία στρατιωτι­κών, σύμφωνα με τον νόμο 4407/16 .

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί από την περιοχή μας θα μπο­ρούν να εκφράζουν τις διεκ­δικήσεις τους, καθώς ιδρύ­θηκε στην Πάτρα η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερεια­κής Ενότητας Αχαΐας (ΕΣΠΕΑΧ), στην οποία μπορούν να ενταχθούν και στρατιωτι­κοί που υπηρετούν σε μονά­δες της Ηλείας.

«Ο στρατιωτικός κόσμος, τα κατώτερα στελέχη, μας αντι­μετώπισαν με ανακούφιση. Και αυτό γιατί ποτέ δεν έφθα­νε η φωνή τους προς τα πάνω. Ανακουφίστηκαν με την έννοια ότι θα βρούμε ένα κα­νάλι, ώστε χρονίζοντα προ­βλήματα να φθάσουν εκεί που πρέπει. Μας δίνεται η δυνατότητα να ακουστεί η φω­νή των πολλών» αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, Ελευ­θέριος Μπουρδανιώτης. ανθυπασπιστής της 116 Πτέ­ρυγας Μάχης του Αράξου. Δίπλα του ο γραμματέας της Ένωσης Παναγιώτης Μητρούλιας, επισμηναγός, που υπη­ρετεί στην 117 Πτέρυγα Μά­χης της Ανδραβίδας.

Μέχρι σήμερα αριθμεί 100 μέλη η Ένωση από όλα τα όπλα και σκοπεύει να τα πολ­λαπλασιάσει. Όπως αναφέρει ο κ. Μπουρδανιώτης «βαθμολογικά προβλήματα υπάρ­χουν σε κάποιες κατηγορί­ες, που θα μπορούσαν επι­λυθούν με νομοθετικές ρυθ­μίσεις. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα ότι στο υπόλοιπο Δημόσιο αποζημι­ώνονται για υπερωρίες νυ­χτερινής εργασίας, που εμείς δεν λαμβάνουμε. Δεν μπορεί στρατιωτικός να εργάζεται νύ­χτα και να μην πληρώνεται υπερωρίες».

ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Εξίσου μεγάλο ζήτημα γεννάται κατά τον γραμματέα. Π. Μητρούλια και από το ότι οι εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυ­νάμεις πλέον μπαίνουν στο ενιαίο μισθολόγιο, όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλ­ληλοι.

«Υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες ο μισθός μας πρέπει να φθάσει στα επίπεδα του 2012, αλλά δυστυχώς δεν έχει γί­νει». τονίζει.

Στο ερώτημα εάν όλα αυτά έχουν αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται αλλά και την ψυ­χολογία τους, η απάντηση του κ. Μητρούλια είναι «δεν έχει επηρεαστεί το ηθικό και κανέ­νας δεν έχει μειώσει το επίπε­δο της απόδοσής του. Υπάρ­χει όμως ένας προβληματι­σμός για την κατάσταση. Από την άλλη αναγνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι μεταθέσεις και έχει θεσπιστεί μοριοδότηση. Αυτό μας δίνει τη δυνα­τότητα να προγραμματίζουμε τη ζωή μας καλύτερα, γνωρί­ζοντας ότι θα παραμείνουμε σε έναν τόπο για να κάνου­με οικογένεια».

Εκείνο που επίσης τονίζουν είναι ότι το επάγγελμα που κά­νουν έχει πάρα πολύ άγχος. «Απαιτείται σε πολύ λίγο δι­άστημα να κάνεις τα πράγμα­τα άψογα. Η ετοιμότητα είναι εκείνη που το επιτάσσει» ανα­φέρει ο κ. Μπουρδανιώτης.

Η ζωή μετά την κρίση και τις περικοπές

Έχει επηρεάσει την καθημερινότητα ενός στρατιωτικού; Η απά­ντηση και από τους δύο είναι μονολεκτικά: «ναι, έχει επηρεάσει». Όπως σημειώνει ο κ. Μητρούλιας «οι μειώσεις στους μισθούς ήταν της τάξεως 40% και ακόμα περισσότερες είναι στις συ­ντάξεις. Αυτό έχει αλλάξει τις συνήθειές μας. Παλιά πήγαινε ο καθένας με το αμάξι του στη μονάδα. Τώρα πηγαίνουμε τρεις-τέσσερις σε ένα IX και μοιραζόμαστε τα έξοδα. Τα δρομολόγια των υπηρεσιακών λεωφορείων σχεδόν έχουν πενταπλασιαστεί. Κάποτε υπήρχαν δύο ή τρία λεωφορεία την ημέρα, τώρα είναι έξι και αυτά ασφυκτι­κά γεμάτα. Σχεδόν όλοι θα φόνε το φαγητό της μονάδας, αναγκαστι­κά. Βέβαια οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι συνθήκες σε σχέση με παλαιότερα είναι καλύτερες. Οι μεταθέσεις έχουν περιοριστεί και δεν έχεις τόσο άγχος τι σου ξημερώνει». 

ΑΘΡOΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Μια ακόμη αλλαγή που έχει συντελεστεί αφορά και στο συνταξιοδοτικό, μιας και από το 2010 και μετά μπορούν να πάρουν σύνταξη στρατιωτικοί με 40 συντάξιμα χρόνια ή εάν συμπληρώσουν το 58ο έτος ηλικίας. Αυ­τό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα προαγωγής πολλών αξι­ωματικών στον ίδιο βαθμό. «Δεν θα είναι στρατιωτικοί πρώτης γραμμής. Στα επιτελεία χρειάζεσαι εμπειρία. Από την άλλη κα­νείς δεν θέλει να πάρει σύνταξη, γιατί οι αποδοχές είναι μειω­μένες κατά 45% από τον εν ενεργεία μισθό. Καταλαβαίνεται συ­νεπώς τι πρόβλημα δημιουργείται» καταλήγει ο κ. Μητρούλιας.

(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-12/06/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ