Αρχική » , , , » Ποιοι μισθωτοί - συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν επιπλέον και ποιοι θα πάρουν επιστροφή με τις φετινές δηλώσεις [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ]

Ποιοι μισθωτοί - συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν επιπλέον και ποιοι θα πάρουν επιστροφή με τις φετινές δηλώσεις [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ]

Με μια απλή φορολογική κλίμακα τριών μόνο συντελεστών και με έκπτωση φόρου σταθερή για ποσά εισοδημάτων μέχρι 21.000 ευρώ και μειούμενη μέχρι τελικού μηδενισμού για ποσά εισοδημάτων από 21.001 έως 42.000 ευρώ υπολογίζεται πλέον ο φόρος στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Συγκεκριμένα, το συνολικό... ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τις πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τις επόμενες 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιο ύψος με το ποσό του φόρου.

Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.

Από το φόρο που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που προβλέπει ο νόμος, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

• Το 10% των εξόδων ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Το ποσό αυτής της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

• Το 10% των ποσών που καταβλήθηκαν ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό αυτής της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

• Το 10% των δωρεών προς το Δημόσιο και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προς κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και το 10% των χορηγιών. Το ποσό των δωρεών και χορηγιών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της έκπτωσης, δεν μπορεί να• υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

• Το 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.

• Ποσό 200 ευρώ για το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω ή εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

Το εκκαθαριστικό

Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, προκύπτει ο τελικός φόρος που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Για να διαπιστώσει ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος αν θα πάρει επιστροφή φόρου ή αν θα πληρώσει τελικά επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, θα πρέπει να αφαιρέσει από το ποσό του φόρου που αναλογεί, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 από τους μισθούς ή τις συντάξεις του.

Αν το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή της αρνητικής διαφοράς φόρου. Αν το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων είναι χαμηλότερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε η επιπλέον (θετική) διαφορά φόρου που προκύπτει πρέπει να καταβληθεί από το φορολογούμενο σε 3 δόσεις. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την 31η-7-2014, η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης εκπνέει στις 30-9-2014 και η προθεσμία εξόφλησης της τρίτης, δόσης λήγει στις 30-11-2014.

Οι μισθωτοί που εργάστηκαν σε έναν μόνο εργοδότη κατά τη διάρκεια του 2013 και δεν είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς ο φόρος που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές τους είναι περίπου ίσος με το φόρο που αναλογεί, δεδομένου ότι ο υπολογισμός και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με την ίδια φορολογική κλίμακα.

Στον αντίποδα, οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρους εισοδήματος με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς το 2013 το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν από το σύνολο των συντάξεών τους (κύριων και επικουρικών) ήταν πολύ λιγότερο από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί.

Επιπλέον φόρους εισοδήματος θα πληρώσουν και όλοι οι μισθωτοί που κατά τη διάρκεια του 2013 εργάστηκαν σε περισσότερους από έναν εργοδότες καθώς και όσοι απέκτησαν εισοδήματα και από άλλες πηγές, πλην μισθών.

Ειδικότερα, σε κάθε μισθωτό που εργάστηκε σε περισσότερους από έναν εργοδότες, η παρακράτηση του φόρου έγινε αυτοτελώς από κάθε εργοδότη, δηλαδή ξεχωριστά από τον καθένα με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών.

Όμως, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, ο φόρος θα υπολογιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων από μισθούς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών. Συνεπώς, τα επιμέρους εισοδήματα από μισθούς που εισπράχθηκαν από κάθε εργοδότη, κατά τον τελικό υπολογισμό του φόρου, θα ανέβουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου.

Συνολικό ποσό

Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του φόρου το οποίο αναλογεί στο άθροισμα όλων των μισθών που καταβλήθηκαν από όλους τους εργοδότες θα είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων, οπότε, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, θα προκύψει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον φόρου.

Εξάλλου, κάθε μισθωτός με εισοδήματα και από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) θα φορολογηθεί αυτοτελώς για τα λοιπά εισοδήματά του και θα κληθεί να πληρώσει γι’ αυτά φόρο με την εκκαθάριση της δήλωσης, επειδή από τα συγκεκριμένα εισοδήματα είτε έχει παρακρατηθεί πολύ μικρός φόρος είτε δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου φόρος.

Π.χ., σε τυχόν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα έχει παρακρατηθεί φόρος 20% αλλά η τελική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με συντελεστές 26%-33%. Επιπλέον, σε εισοδήματα από ακίνητα δεν έχει διενεργηθεί καμία παρακράτηση φόρου το 2013 και κατά την εκκαθάριση της δήλωσης ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστές 10%-33%.

(Ε.τ.Κ. 19/04/2014 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ - gpalaitsakis@e-typos.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πως υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις για το 2014 (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)

21 σχόλια:

 1. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΟΥΝΕ ΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ………..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΗΔΕΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ, ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ !!! δώστε κι άλλο κοινωνικό μέρισμα αφορολόγητο (μαύρο) !!! πας και στις εκλογές σωθείτε …….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καιρός γαρ εγγύς.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΥΣΤ !!!!
  Μούφα, είναι μούφα. Το κοινωνικό μέρισμα δεν το δικαιούται κανένας. Αν είσαι μακροχρόνια άνεργος, χωρίς εισόδημα, κάτοχος μικρού αυτοκινήτου μοντέλου του Κολοκοτρώνη και πληρώνεις ενοίκιο 200 ευρώ το μήνα, ξεπερνάς (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) τα εισοδηματικά κριτήρια. Αλλο ένα παραμύθι της κυβέρνησης όπως και το δήθεν επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, το οποίο επίσης δεν πήρε κανείς. Αυτά είναι για να ανακυκλώνονται από τα ΜΜΕ και να παραμυθιάζονται τα κορόιδα. ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ !!!!
  Νομίζω ότι αυτή η τετραπέρατη κυβέρνηση δεν υπολόγισε το κόστος (σε ψήφους)αυτών που θα αιτηθούν αλλά δεν πάρουν το επίδομα που προς το παρόν είναι το τριπλάσιο από αυτούς που θα το πάρουν και μπορεί να τους ψηφίσουν. Δηλ. είναι τόσο ηλίθιοι που για να πάρουν 100-200-500 χιλιάδες ψήφους με εξαγορά θα τους μαυρίσουν 300-600 χιλιάδες μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Τζιμάνια !!!!!
  ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ !!!!
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Παράλογα πράγματα ήρθε χθες μια γυναικούλα χήρα με 1 παιδί με εισόδημα 5700 για να της κάνω την αίτηση και δεν το παίρνει καθώς το σύστημα την βγάζει φιλοξενούμενη στη μητέρα της, το ίδιο με ανέργους που φιλοξενούνται, άλλη μια χήρα παρότι πλήρη όλα τα κριτήρια και δεν είναι φιλοξενούμενη την πεταει έξω το σύστημα χωρίς λόγο, επίσης όσοι έχουν σπίτι και δεν φιλοξενούνται πάλι δύσκολα θα το πάρουν καθώς θα προστεθεί τεκμαρτό εισόδημα και θα ξεπεράσουν το εισοδηματικό όριο. Έχω κάνει 23 αιτήσεις για πελάτες και μόνο μια κοπέλα το παίρνει. Πραγματικά το μοιράζουν λάθος το πλεόνασμα και βλέπω το 50-60% να πηγαίνει σε ρομά.
  ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ !!!!
  Καλά οι στρατιωτικοί πιστεύουν ότι, θα πάρουν κοινωνικό μέρισμα !!! τους δουλεύουν, πλήρως, οι περισσότεροι ούτε στον ύπνο τους !!!
  ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έκπληκτοι οι υπάλληλοι των εφοριών, αλλά και εργαζόμενοι σε λογιστικά γραφεία, στα οποία προσφεύγουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να φτιάξουν τα χαρτιά τους, για να λάβουν το επίδομα από το πρωτογενές πλεόνασμα, βλέπουν ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι είναι ρομά, αλβανικής, πακιστανικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης καταγωγής, που, λόγω του «ιδιαίτερου» -ας το πούμε κομψά- εργασιακού, φορολογικού και οικονομικού καθεστώτος στο οποίο κινούνται -όχι κατ' ανάγκην με επιλογή τους-, έχουν σαφές προβάδισμα σχεδόν από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Ρομά, Πακιστανοί και Αλβανοί σπεύδουν για το κοινωνικό μέρισμα!" Πάλι καλά που δεν πάνε να το πάρουν και οι γύφτοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μια παλιά Κινέζικη παροιμία λέει: Δώσε σε ένα φτωχό ένα ψάρι και τον ταΐζεις μια φορά. Μάθε του να ψαρεύει και τον ταΐζεις για πάντα.Αντί να μοιράζουν ελεημοσύνες έπρεπε να ρίξουν τα λεφτά σε μια επένδυση που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα φέρει και λεφτά στο μέλλον. Όπως μια επένδυση τουριστικής υποδομής....Αλλά αυτά είναι φιλοσοφίες στην χώρα του άρπα κόλα, των 20 φορολογικών νόμων τον χρόνο, των ράβε ξήλωνε. Απορώ πως τους άφησε η Τρόικα. Ερασιτέχνες και αυτοί.Πάντως ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσω μετά από αυτό που έκανε με την πλειοδοσία στο Τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής. Αίσχος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αν ξαναψησετε Σαμαρα μετα απο αυτο ειστε αξιοι της μοιρας σας,Ο Σαμαρας μας ξεζουμισε και τωρα μοιραζει τις θυσιες μας σε γυφτους και πακιστανους αυτη ειναι η αληθεια τελεια και παυλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΡΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ! Αφού αυτούς ψηφίζετε ! ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ξαναψηφίστε ραγιάδες ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΚΟ τόξο ! ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ, ΟΥΣΤ @@@@@@

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΡΟΜΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ, ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΥΡΑ, ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΠΛΗΡΩΝΕ ΚΟΡΟΙΔΟ ΕΛΛΗΝΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ,,,,,,,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΓΑΠ ΜΕΣΩ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΜΑΣ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΔΝΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΝΤ ΚΑΙ 6.000 ΝΕΚΡΟΙ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ, ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΦΑΓΑΝΕ ΤΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, Ο ΛΑΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΕΙΝΑ !!!! ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!! ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΞΑΣΕΤΕ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλύτερα να ψηφίσετε τον διάολο παρά το κόμματα της βουλής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑΠΟΣΟΥ1290 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ ΜΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΩΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΟΜΕ ΟΜΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΗΣΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΥΤΖΩΝΕΙ ΟΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΑΜΕ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΤΟΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ2012 ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ2013 ΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΟΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 2012 ΚΥΡΙΕ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑΔΩΣΕΙΣ ΤΑΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ2013ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ2014 ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΥΛΟ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ