Χακί ...made in China


ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΝΤΥΝΕΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ.
Στην Ασία φτιάχνονται οι στολές του Ελληνικού Στρατού, παρά τις εξαγγελίες Καμμένου.
Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα συνερ­γάζονται με εργοστάσια της Κίνας και του Μπαγκλαντές.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από τη δήλωση του Πάνου Καμμένου σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη πως στόχος της πολιτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η «ελληνικοποίηση» των προμηθειών του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας, δε­δομένου ότι με τον τρόπο αυτό στηρίζονται οι ελληνικές επι­χειρήσεις, που έχουν ισοπεδωθεί από την οικονομική ύφεση.

Ωστόσο, η δήλωση αυτή αποδείχθηκε ακόμα μία ανεφάρ­μοστη κυβερνητική εξαγγελία, όπως και πολλές άλλες που έχουν κάνει στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., κα­θώς η «ελληνικοποίηση» για την οποία μίλησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει ξεκινήσει ούτε από τα βασικά, δη­λαδή τις στολές των οπλιτών και όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι και σήμερα πολλά από τα ρούχα που προμηθεύεται ο Στρατός για τους οπλίτες και τους αξιωματικούς δεν κατασκευάζονται στην Ελλάδα, όπως θα πίστευαν πολλοί, αλλά σε χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής και φορολογία, όπως η Κίνα και το Μπαγκλαντές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κατ’ επανάλη­ψη, οι Ένοπλες Δυνάμεις την τε­λευταία διετία έχουν προμηθευ­τεί στολές από τις δύο παραπάνω ασιατικές χώρες. Αυτό, βέβαια, γί­νεται με έμμεσο τρόπο, καθώς το έργο της προμήθειας ανατίθεται νομίμως μέσω ανοιχτών διαγωνι­σμών σε εταιρείες με έδρα τηv Ελ­λάδα, οι οποίες, ωστόσο, δηλώ­νουν εξ αρχής πως συνεργάζονται με εργοστάσια της Κίνας και του Μπαγκλαντές και δεν κατασκευά­ζουν οι ίδιες εν Ελλάδι τις στολές που φορούν όσοι υπερασπίζονται τα σύνορα της χώρας. Χαρακτηρι­στικό είναι ότι στολές... made in China έχουν προμηθευτεί όλοι οι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή Στρατός Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία, γεγονός που μαρτυρά μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία ενδεχομένως να μην ενο­χλεί την πολιτική ηγεσία του Πε­νταγώνου, αφού, αν και ο επίση­μος προμηθευτής είναι ελληνική εταιρεία, πρόκειται κατ’ ουσία για μεσάζοντα στις προμήθειες στο­λών, οι οποίες κατασκευάζονται στην Ασία. Μια κατάσταση «win - win», με άλλα λόγια.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε ανοι­χτός διαγωνισμός για την προμή­θεια 2.210 σετ στολών εκστρατεί­ας για την Πολεμική Αεροπορία, τον οποίο κέρδισε η ελληνική εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε., που, όμως, προμηθεύεται τις πρώτες ύλες της από την κινε­ζική εταιρεία Chifeng Worldbest Woolen Industry Co. Ltd.

Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η διεκπεραίωση της παραγγελίας πα­ρουσίασε πρόβλημα, καθώς ο αρχικός υποκατασκευαστής δή­λωσε δυσχέρειες στην κατασκευή υφάσματος παραλλαγής για τις στολές. Έτσι, η παραγγελία κατέληξε στην προαναφερθείσα κινε­ζική εταιρεία, αλλά η παράδοση πήρε τετράμηνη παράταση, γεγο­νός που επέφερε πρόστιμο 5% επί της αρχικής αξίας των στολών. Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που οι στρατιωτικές στολές φτάνουν από την Κίνα, αφού πρό­σφατα στον ίδιο ανάδοχο ανατέ­θηκε η προμήθεια υφάσματος «ντρα» για 350 χειμερι­νές στολές αξιωμα­τικών του Πολεμι­κού Ναυτικού, οι οποίες χρειάζονται για τους επιτυχόντες στις αντίστοι­χες σχολές τη χρο­νιά 2017-2018.

Με βάση την από­φαση, και πάλι η εταιρεία «Ερι­ουργία» είναι αυτή που προμηθεύει το Πολεμικό Ναυτικό με τις στολές που χρειάζεται, με τη διευ­κρίνιση πως και αυτές κατασκευά­ζονται στην Κίνα από την Chifeng Worldbest Woolen Industry Co. Ltd.

Η εν λόγω ελληνική εταιρεία, όμως, δεν είναι ο μόνος προμη­θευτής των Ενόπλων Δυνάμε­ων που επιλέγει να κατασκευά­ζει τις στολές στην Κίνα. Το 2016 μειοδότης σε σχετικό διαγωνι­σμό αναδείχθηκε η ΑΤΕΣΕ Α.Ε., αναλαμβάνοντας να ετοιμάσει 105.800 λευκές μπλούζες με λαιμόκοψη που φορούν οι νεοσύλ­λεκτοι οπλίτες. Το εργοστάσιο κατασκευής που προμηθεύει την ελληνική εταιρεία βρίσκεται στην Κίνα, με τη Zhejiang Yiwu Amny Garments Co. Ltd να είναι ο κα­τασκευαστής. Ακόμα και οι απλές στολές παραλλαγής που φορούν οι χιλιάδες στρατιώτες σε όλη την Ελλάδα δεν κατασκευάζονται στη χώρα μας, αλλά σε εργοστάσιο ασιατικού κράτους, και συγκεκρι­μένα στο Μπαγκλαντές.

Όπως και στις προηγούμενες πε­ριπτώσεις, και για αυτή την παραγγε­λία μια ελληνική εταιρεία μειοδό­τησε στον σχετικό διαγωνισμό, χω­ρίς όμως να κατασκευάζει η ίδια τις στολές των οπλιτών. Αντίθε­τα, τις προμηθεύ­εται από μια χώρα με πολύ χαμηλότερο κόστος πα­ραγωγής. Συγκεκριμένα, η εται­ρεία ΕΛΒΕ Α.Ε. ανέλαβε να προ­μηθεύσει τον Στρατό με 137.888 σετ στολών παραλλαγής για τους οπλίτες που θα υπηρετήσουν φέ­τος. Η ίδια, με τη σειρά της, προ­μηθεύτηκε το ύφασμα από την Banga Garments Limited, που έχει εργοστάσιο στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα. Αξί­ζει να σημειωθεί πως η ΕΛΒΕ ζή­τησε να αλλάξει ο κατασκευαστής που είχε δηλώσει αρχικά, ο οποί­ος ήταν και πάλι μια κινεζική εταιρεία, η China Garments Co Ltd.

(κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση)


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΛΗ-gtolis93@hotmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-10/06/2017) 

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ