Αρχική » , , » Στο σκαμνί οι διοικήσεις που διέλυσαν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]

Στο σκαμνί οι διοικήσεις που διέλυσαν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού [ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]

ΠΟΡΙΣΜΑ - ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η γενναιόδωρη πολιτική διανομής μερισμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι... αντοχές του Ταμείου, είχε σαν αποτέλεσμα από το 2000 έως το 2011 να δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» 450 εκατ. ευρώ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ανοίγει... πυρ εναντίον των διοικήσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, οι οποίες... από το 2000 μέχρι το 2011 είχαν αποδυθεί σε «πάρτι» κακοδιαχείρισης, προκαλώντας ζημιά στο Ταμείο, η οποία (μέχρι το 2011) έφτανε τα 450 εκατ. ευρώ! Η ενδελεχής έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, που βασίστηκε σε οικονομικούς ελέγχους, εκθέσεις και καταθέσεις-φωτιά, κατέδειξε πλήθος στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία οι, επί σειρά ετών, διοικήσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού φέρονται ότι το... τίναξαν στον αέρα καθώς μοίραζαν στους δικαιούχους κάθε χρόνο χρηματικά ποσά ως «μέρισμα», που υπολόγιζαν αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου, που παρουσίαζε ζημιές.

Με βάση την πορισματική αναφορά, που συνέταξαν οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος και Γιάννης Σέβης και ύστερα από παραγγελία της εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Ράικου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για το αδίκημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, που στρέφεται σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατ' εξακολούθηση. Κατηγορούμενοι είναι όλοι όσοι διετέλεσαν πρόεδροι και γενικοί διευθυντές του ΜΤΣ από το 2000 μέχρι το 2011, ωστόσο η ευθύνη του καθενός θα επιμεριστεί στη συνέχεια από τον ανακριτή Διαφθοράς, που θα διενεργήσει την ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μύδροι εξαπολύονται σε βάρος των κατηγορουμένων από τα συμπεράσματα της πορισματικής αναφοράς των εισαγγελέων, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «ουδέποτε μέχρι και την καταβολή της τελευταίας δόσης του διανεμομένου κατ' έτος μερίσματος αξιοποίησαν τη δυνατότητα, που είχαν, να αναστείλουν προφορικώς την εκτέλεση της σχετικής απόφασης περί διανομής μερίσματος, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναγκαίο και συμφέρον, δεδομένου ότι οι συνθήκες και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η κάθε αντίστοιχη απόφαση, μεταβάλλονταν επιβλαβώς για τα συμφέροντα του Ταμείου, μετά την ολοκληρωμένη αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης».

Βαριές ευθύνες επιρρίπτονται στους προέδρους των ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που φέρονται ότι, «συμμετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια με την αυξημένη ευθύνη της θέσης τους, προσδιόριζαν -είτε κατά την αρχική απόφαση καθορισμού μερίσματος είτε κατά τη διαδικασία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων- το ετήσιο μέρισμα, σε χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων του ως άνω Ταμείου, με αντίστοιχη ζημία αυτού, η οποία, σταδιακά από το έτος 2000 έως το έτος 2011, ανήλθε σε ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο εισαγγελικό πόρισμα, ήταν επιβεβλημένη η αναθεώρηση της αρχικής απόφασης, καθώς οι κατηγορούμενοι προσδιόριζαν, είτε κατά την αρχική απόφαση καθορισμού μερίσματος είτε κατά τη διαδικασία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, το ετήσιο μέρισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ερευνάς, οι πρόεδροι των ΔΣ του ΜΤΣ, «αντίθετα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, λάμβαναν ως βάση διανεμητέα έσοδα, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση των ρευστοποιήσιμων χρεογράφων, που έχει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρά τη σημαντική μείωση του δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συνέπεια το απομένον αρνητικό υπόλοιπο (χαμηλότερη τρέχουσα αξία κατ' είδος των χρεογράφων - υψηλότερη αυτής αξία κτήσης), να μη μεταφέρεται στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης ωχ έξοδο και να μη βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης».

Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελείς, «αν εφάρμοζαν ορθά τους κανόνες αποτίμησης της αξίας των χρεογράφων, θα υπολόγιζαν και τη σημαντική μείωση αυτής, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα ότι θα ήταν αντίστοιχα μειωμένα και τα προβλεπόμενα κέρδη, τα οποία και μόνον θα έπρεπε να λαμβάνονται ως βάση για τη διανομή μερίσματος».

Αλλοιώθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε άλλο σημείο του πορίσματος αναφέρεται ότι διένειμαν μερίσματα «χωρίς να αφαιρούνται χρηματικά ποσά από τον λογαριασμό του Ενεργητικού "Αποσβεστέο Μέρισμα", τον οποίον είχαν δημιουργήσει, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται σε οποιοδήποτε λογιστικό σχέδιο και θεωρείται ότι αλλοιώνει σημαντικά την ορθότητα των Οικονομικών Καταστάσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, διότι αν και έπρεπε να εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, εν τούτοις παρουσιάζεται ως απαίτηση στο ενεργητικό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, οδηγώντας έτσι σε παραπλανητική εικόνα της διαχείρισης, αφού εμφανίζει ως περιουσία τις ζημίες και συνεπώς αναιρεί τον σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει να απεικονίζουν με εύλογο τρόπο τη χρηματοοικονομική θέση του νομικού προσώπου».

Παράλληλα οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι χορηγούσαν τα μερίσματα χωρίς να έχουν αφαιρέσει προηγουμένως από τα έσοδα των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 τις μη ικανοποιηθείσες αιτήσεις, για τη χορήγηση Βοηθήματος Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, οι οποίες είχαν υποβληθεί, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει το πόρισμα, «ότι ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα και το ποσό αυτό θα έπρεπε να βαραίνει τα αποτελέσματα της χρήσης, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταβληθεί ή όχι στους δικαιούχους».

Στους κατηγορούμενους προέδρους των ΔΣ του ΜΤΣ καταλογίζεται επίσης ότι «προσαύξαναν το ποσό των καθαρών διανεμητέων εσόδων με χρηματικό ποσό, που προερχόταν από τον λογαριασμό “Αναλήψεις Πιστωτικών Υπολοίπων", στον οποίο ουσιαστικά παρακολουθείται το κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους υπόλοιπο αδιάθετου ποσού των πιστώσεων μερισμάτων των αποβιούντων μερισματούχων, παρά το γεγονός ότι με το ποσό αυτό θα έπρεπε να αυξηθεί το γενικό κεφάλαιο, το οποίο ουδέποτε διανέμεται». Αναφέρεται επίσης ότι «το ύψος του διανεμόμενου μερίσματος καθοριζόταν βάσει του ίδιου με την προηγούμενη χρήση κατά βαθμό ποσοστού μερίσματος, το οποίο είτε προσαυξανόταν κατά ποσοστό, που όριζε το διοικητικό συμβούλιο, αντίθετα στους προβλεπόμενους κανόνες της διανομής μερίσματος και επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, είτε παρέμενε το ίδιο, ανεξάρτητα μάλιστα από το ύψος και την επάρκεια προς τούτο των καθαρών διανεμητέων εσόδων της χρήσης, αλλά και από την ύπαρξη ποσού, από το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί το δημιουργούμενο κατ' αυτόν τον τρόπο έλλειμμα. Μάλιστα δεν πραγματοποιείτο ετήσιος υπολογισμός του κατά βαθμό ποσού του μερίσματος, αναλόγως των εσόδων και κερδών του λήξαντος έτους...».

Επιπλέον φέρονται ότι «...για να καλύπτουν το άνοιγμα/έλλειμμα, που προέκυπτε από τη διανομή μερίσματος κατά τον παραπάνω τρόπο, είτε χρησιμοποιούσαν το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Ταμείου, παρά το γεγονός ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για τη συμπλήρωση των εσόδων σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, για τη διανομή του ίδιου με το προηγούμενο έτος μερίσματος και μόνον με την προϋπόθεση ότι το ύψος του είναι τουλάχιστον το 1/3 του Γενικού Κεφαλαίου (από τη χρήση 2006 και μετά). Επίσης επιβάρυναν τον λογαριασμό του Ενεργητικού «Αποσβεστέο Μέρισμα», παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί οποιοδήποτε άνοιγμα/έλλειμμα μεταξύ διανεμητέων εσόδων και μερίσματος στην επόμενη χρήση».

Αντίθετα με τη νομοθεσία

Ευθύνες επιρρίπτονται και σε όσους διετέλεσαν διευθυντές του ΜΤΣ το χρονικό διάστημα 2000 με 2011, καθόσον: «Εισηγούνταν στο διοικητικό συμβούλιο περί καθορισμού του διενεμόμενου μερίσματος, αντίθετα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, αν και είναι αμέσως υπεύθυνοι έναντι του ΔΣ για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου». Κυρίως όμως φέρονται ότι «εκτελούσαν τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τα όσα αναφέρονται παραπάνω, χωρίς ουδέποτε να προκαλέσουν την προσοχή του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίσουν τη λήψη νέας απόφασης, αναθεώρησης του διανεμόμενου μερίσματος, παρά το γεγονός άτι, μετά την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ετήσιας πραγματικής οικονομικής κατάστασης, η αναθεώρηση ήταν επιβεβλημένη...».

(ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/10/2014 – ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ - mbenea@pegasus.gr - Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΩΝΙ» ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

1) Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012: ΜΤΣ: Πλιάτσικο με τα Λεφτά 145.000 στρατιωτικών!
2) Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ: Έφαγαν στο ΧΑ τα λεφτά των στρατιωτικών! («ΤΟ ΧΩΝΙ» 27/10/2012)
3) Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012: ΜΤΣ: (Παράνομο) μέρισμα - στάχτη στα μάτια 145.000 στρατιωτικών
4) Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012: Πώς ο Άκης στρογγυλοκάθισε στην πολυκατοικία του ΜΤΣ στην Τσιμισκή! (ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΟ ΜΤΣ)
5) Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012: ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΟ ΜΤΣ: 65.000 απόστρατοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς μέρισμα τα Χριστούγεννα!
6) Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012: Ο εισαγγελέας κατέσχεσε το αρχείο του ΜΤΣ!
7) Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012: Παναγιωτόπουλος-Καράμπελας: Υποκύπτουν στον πολιτικό εκβιασμό Σωτηρόπουλου για το ΜΤΣ!
8) Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013: Μας τσάκωσαν! Το ΧΩΝΙ... φταίει για το πλιάτσικο στο ΜΤΣ! (ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΛΕΚΚΑ)
9) Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013: Τελικά... τι έγινε με το Μετοχικό;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

1) Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013: Νίκος Νικολόπουλος: «ΠΑΡΤΙ ΣΕ 614 εκ. € ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ»
2) Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013: Νίκος Νικολόπουλος: «Έπαιζαν» με τα λεφτά από τον ιδρώτα 145.000 στρατιωτικών στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Κανείς δεν ζητά ευθύνες... (ΒΙΝΤΕΟ)
3) Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013: Προσπαθούν να «κουκουλώσουν» σκάνδαλο με εφάπαξ στρατιωτικών
4) 17/11/2013: Εκπομπή «Κόντρα Διαδρομές» με το Ν. Νικολόπουλο, στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, παρουσιάστηκε το πλιάτσικο των 645 εκατ. ευρώ στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού! (ΒΙΝΤΕΟ)
5) Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013: Εισαγγελέας Διαφθοράς στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
6) Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014: Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Τζογάρισαν τα όνειρα και είναι έτοιμοι για όλα
7) Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014: Η εισαγγελέας «δένει» το κατηγορητήριο για το... φαγοπότι στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

18 σχόλια:

 1. Άρχισαν να τρέμουν και οι φυσικοί προϊστάμενοι του ΜΤΣ των χρονικών περιόδων 2000 έως 2011, διότι σε δεύτερο χρόνο μπορεί να βρεθούν και αυτοί κατηγορούμενοι για συγκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων και μη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι στρατιωτικοί απαιτούν να φέρουν πίσω στο Ταμείο τα κλεμμένα μερίσματα που λάμβαναν επιπλέον χωρίς να τα δικαιούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σήμερα καλούνται όλοι οι μερισματούχοι να πληρώσουν την ζημιά αυτή καθώς και οι εν ενεργεία με έκτακτη εισφορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για τους αντιστασιακούς δεν γράφετε τίποτε ; γιατί αυτοί παίρνουν χρήματα από το ταμείο ; πλήρωσαν ποτέ λεφτά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα λεφτά τα έφαγε συγκεκριμένη κατηγορία ,και αυτή έχει όνομα !!! ΑΝΩΤΑΤΟΙ !! Από τους 23250 στρατιωτικούς μερισματούχους του ΜΤΣ οι 13.440 παίρνουν μερίσματα Α/ΓΕΣ ,Αντιστράτηγου και Υποστράτηγου !!! Όλοι οι υπόλοιποι τα ψίχουλα !! Που τους βρήκατε τους 2702 Α/ΓΕΣ ρε αθεόφοβοι ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ΕΑΑΣ θα πάρει θέση επί του θέματος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπλάνης Νικόλαος19 Οκτ 2014, 6:01:00 μ.μ.

  Ταυτόχρονα με την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας, προχωρούσαμε ( με τον ορισμό Προσ. Διοικ. Επιτροπής) στην ίδρυση της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αστυνομικών Μερισματούχων Μ.Τ.Σ.), προκειμένου, με τις αναγκαίες και δέουσες παρεμβάσεις μας ( που δεν έκανε η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) να υπερασπιστούμε τα περιουσιακά δικαιώματα των μετοχο-μερισματούχων αστυνομικών, εξαιτίας της μόνιμης προσπάθειας του Γ.Ε.Σ. για εκδίωξη των αστυνομικών από το Μ.Τ.Σ., (ξεκινώντας από τη νομοθέτηση .επί Υπουργίας ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί γιατί είναι και αντισυνταγματική)!!!

  Οι κινήσεις μας απέτρεψαν την αποπομπή μας και την "απαλλοτρίωση" των δικαιωμάτων μας!!!

  Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., αντί να στηρίξει τις προσπάθειές μας, διέγραψε τον υπογράφοντα το παρόν σχόλιο, ως πρωτοστατούντα στις εν λόγω δραστηριότητες!!!

  Μήπως θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για να απαλλαγεί και από τις τύψεις του;
  Θυμίζω ότι στις 2-12-2010 (με πρωτοβουλία δική μου, του συναδέλφου ΣΟΥΠΙΩΝΗ Νικολάου κ.α.) υποβάλαμε ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 147 απόστρατοι αξιωματικοί της Αστυνομίας και μιλούσαμε ακριβώς για τη διάπραξη των εγκλημάτων της απιστίας, της παράβασης καθήκοντος κ.λ.π.

  Τότε όμως ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας) Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος, αντί να στηρίξει τον αγώνα μας και να παρέμβει υπέρ της καταγγελίας, την "έθαψε" στα συρτάρια του.

  Αντιθέτως στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., μας αποκάλεσε "ταραξίες" με αφορμή και τη συγκέντρωση- διαμαρτυρία μας στα Γραφεία του Μ.Τ.Σ. (που χαρακτηρίσθηκε από τους Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Μ.Τ.Σ.ως "κατάληψη")!!!

  Ταυτόχρονα με την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας, προχωρούσαμε ( με τον ορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής) στην ίδρυση της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αστυνομικών Μερισματούχων Μ.Τ.Σ.-Π.ΕΝ.Α.ΜΕ./Μ.Τ.Σ.), προκειμένου, με τις αναγκαίες και δέουσες παρεμβάσεις μας ( που δεν έκανε η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) να υπερασπιστούμε τα περιουσιακά δικαιώματα των μετοχο-μερισματούχων αστυνομικών, εξαιτίας της μόνιμης προσπάθειας του Γ.Ε.Σ. για εκδίωξη των αστυνομικών από το Μ.Τ.Σ., (ξεκινώντας από τη νομοθέτηση .επί Υπουργίας ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί γιατί είναι και αντισυνταγματική)!!!

  Οι κινήσεις μας απέτρεψαν την αποπομπή μας και την "απαλλοτρίωση" των δικαιωμάτων μας!!!

  Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., αντί να στηρίξει τις προσπάθειές μας, διέγραψε από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών τον υπογράφοντα το παρόν σχόλιο, ως πρωτοστατούντα στις εν λόγω δραστηριότητες!!!

  Μήπως θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για να απαλλαγεί από τις τύψεις του;

  Οι εξελίξεις μας δικαιώνουν!!! ΄Εμείς έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας!!!

  Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
  Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
  Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Να επιστρέψουν πίσω στο ταμείο όσοι πέρνανε χρήματα επιπλέον που δεν τα δικαιούνταν, δεν μπορεί να πληρώνουν οι επόμενοι επιπλέον εισφορές ή να λαμβάνουν λιγότερο μέρισμα γι’ αυτούς που τα φάγανε. Στοιχεία το ΜΤΣ έχει να εφαρμόσει επιπλέον κρατήσεις σ’ αυτούς μέχρι να επιστρέψουν τα χρήματα στο ταμείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οι Αρχηγοί τι κάνανε ; δεν πήραν τίποτε είδηση ; δεν κατάλαβαν τίποτε ; τόσα χρόνια !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. PANMAN : ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΤΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ!! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!! ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΚΟΜΑ !!ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΜΑΙΜΟΥ!!!! ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ?????????????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΛΑΜΨΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΙΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η ΕΑΑΣ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο/Η Γιώργος Γαλανός άφησε ένα νέο σχόλιο:

  Οταν το 2005-2006 μηνυσα τον Στρατηγο Μ@@@@@ που υπεγραφε μαιμου υπερωριες σε μονιμο υπαλληλο της Μ@@@Π ο εισαγγελεας @@@@@ τον αθωωσε βαζοντας την μηνυση μου στο αρχειο...Ετσι οι Στρατηγοι τιμησαν και το δημοσιο χρημα του ΜΤΣ...προκαλω τον ΥΕΘΑ να επανεξετασει την υποθεση μου...γιατι ενω κατηγγειλα διαφθορα τα σοφα συμβουλια κρισεων με αφησαν στασιμο....οσον αφορα το ΜΤΣ ν ανοιξει πτερυγα στον κορυδαλο για ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ-πρωην ΥΕΘΑ και τα μαιμου μερισματα χωρις αναλογιστικες μελετες που τα εισεπραξαν αρπακτικα ΖΟΜΠΙ να τα επιστρεψουν ως αχρεωστητως καταβληθεντα οπως γινεται με ολους τους μαιμουδοσυνταξιουχους Αλλως παμε για συγκαληψη .
  Η ΠΟΕΣ καλειτε για προσφυγη στην δικαιοσυνη για διαφυγοντα κερδη του ΜΤΣ. σε βαρος μελοντικων δικαιουχων μερισματων οσο για την ΕΑΑΣ
  ΑΡΧΙΣΑΝ τα ΟΡΓΑΝΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δηλαδή ,όλα τα στραβά στο ΜΤΣ ,έγιναν μέχρι το 2011 ???

  Το 2012 και το διάστημα ισχυος του Νόμου 4093/12 απο 1/1/2013 με αναδρομική εφαρμογή απο 1/8/2012,καταβλήθηκε σωστά,δίκαια και νόμιμα το Εφαπαξ βοήθημα(35 ετία-αποστρατεία) απο το ΜΤΣ/ΕΛΟΕΣ αλλά και τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ των άλλων ΟΠΛΩΝ??

  Μήπως κάποιοι έξυπνοι στα τέλη του 2012 πήραν αυξημένο Εφάπαξ με παλιές Ταμιακές Βεβαιώσεις Αποδοχών??

  Μήπως,ενω ισχύει επι μια διετία ο Ν. 4093/12, δεν έχει επιστραφεί ούτε (1) ΕΝΑ € (Ευρω) απο το υπερβάλλον Εφάπαξ??{ Ο Ν. 4093/12 εξακολουθεί να είναι Νόμος του Ελληνικού Κράτους}.

  Εαν υποθέσουμε,ότι οι Διοικήσεις των ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ των Μετοχικων Ταμείων είχαν προβλέψει την σημερινή δικαστική θετική εξέλιξη του ΣτΕ αποκατάστασης στο 100% στο καθεστώς προ της 1/8/12 αλλά η Κυβέρνηση νομοθετήσει να επιστραφεί το 50%, γιατί να μην δοθεί άμεσα σε ποσοστό 50% το οφελούμενο στους αδικημένους και με ίδιες προυποθέσεις και εισφορές τότε δικαιούχους, Εφάπαξ και να επιστραφεί το Υπερβαλλον 50% απο τους πολυ περισσότερους τότε ευνοημένους που έχουν και για μια διετία τα παραπανήσια χρήματα στο τόκο ??

  Ρωτάει ένας Αφελής Μερισματούχος??

  Στην σημερινή Ελλαδα, πολύ δύσκολο να δοθεί απάντηση, στα αυτονόητα??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Για το διάστημα από 2012 και μετά θα εκδοθεί άλλη δικαστική απόφαση προσεχώς μην βιάζεσαι θα γεράσεις γρήγορα, τα πάντα ελέγχονται από την δικαιοσύνη, λίγο υπομονή χρειάζεται, όλα θα βγουν στην φόρα και όλοι θα πληρώσουνε αυτό που τους αναλογεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 5:38 ΛΕΩ ΕΥΘΕΩΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΓΙΑΤΙ:1)ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ 'Η ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΤΙ ΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΩΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1941-44 ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ.2)ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΦΑΠΑΞ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.3)ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΤΣ.4)ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ;ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΘΑΝΩΝ Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ ΤΟ 1964 ΕΓΙΝΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΩΣ ΔΙΩΧ ΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΔ;ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ.ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΦΟΥΓΓΟΚΩΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥΣ.ΚΡΥΨΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΗ ΣΟΥ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. «τα πάντα ελέγχονται από την δικαιοσύνη, λίγο υπομονή χρειάζεται, όλα θα βγουν στην φόρα και όλοι θα πληρώσουνε αυτό που τους αναλογεί»

  Θα στο χαλάσω τώρα.. Καλά που ζεις βρε όμορφε. Σε κανένα άλλο πλανήτη Γη που περιστρέφετε γρηγορότερα; Να έγραφες ότι οι Ισλαμοπίθηκοι της Κυβέρνησης ελέγχουν τη δικαιοσύνη ναι. Όχι ότι και τα πάντα ελέγχονται από τη δικαιοσύνη !!! Είναι ναι μεν τυφλή, αλλά κρυφοκοιτάζει. Προσωπικά έχω πάψει πλέον να πιστεύω ακόμη και σ΄αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ