Αρχική » , , , , , , , » Μετάταξη Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ Σ.Ξ. (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Μετάταξη Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ Σ.Ξ. (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


«Προκήρυξη
Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ -
Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΡΕ66-ΨΗΨ ΕΔΥΕΘΑ: 192

Οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 31-12-19, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα με την επισυναπτόμενη σε αυτά αλληλογραφία, μέχρι την 17-01-20, απευθείας στις Διευθύνσεις των Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω προσωπικό. Οι παραπάνω Διευθύνσεις να υποβάλουν όλη την αλληλογραφία, μέχρι την 28-01-20, στο ΓΕΣ/Β1, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 12 της συνημμένης απόφασης.

Άρθρο Μόνο

Τη μετάταξη, για το έτος 2020 Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, για τη κάλυψη έντεκα (11) οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για τη κάλυψη τριάντα τριών (33) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες...

Διαβάστε την συνέχεια στην σχετική απόφαση:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ