Περικοπές στα «βατράχια»


Ο Π. Καμμένος κόβει το επίδομα επικινδυνότητας των 18 δυτών του Πολεμικού Ναυτικού, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
13,55 ευρώ ορίζεται η αμοιβή ανά ώρα κατάδυσης δύτη.
40 ώρες στον βυθό σημαίνει μηνιαίο επίδομα 542 ευρώ.

Την ακύρωση της Κοι­νής Υπουργικής Απο­φάσεως (ΚΥΑ) των υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομι­κών, βάσει της οποί­ας αποφασίστηκε η περικοπή των επιδομάτων επικινδυνότη­τας, ζητά με κοινή της αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και μία άλλη κατηγορία δικαιού­χων του επιδόματος αυτού, που το ελάμβανε μέχρι τώρα. Πρόκειται για την πλέον ολιγομε­λή κατηγορία από τους δικαιού­χους, τους μόλις 18 δύτες του Πο­λεμικού Ναυτικού, κάποιοι εκ των οποίων προσφεύγουν στο ΣτΕ. Να σημειώσουμε ότι το «επίδο­μα επικινδυνότητας» δικαιούνται οι ιπτάμενοι (πιλότοι και άλλων ειδικοτήτων όλων των Κλάδων των Ε.Δ.. το λεγόμενο «πτητικό»). Επίσης δίνονται επιδόματα πτώ­σης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχι­ων καταστροφέων και καταδυτι­κό, πτητικό επίδομα εκπαιδευτών πτήσεων, επίδομα εξουδετέρω­σης ναρκών, ειδική αποζημίωση ΤΕΝΞ και ειδική αποζημίωση πυ­ροτεχνουργών.

Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ανώ­τατο όριο ωρών κατάδυσης μηνι­αίως που δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40, όταν κατά τα λεγόμενα των δυτών τώρα ο καθένας τους «γρά­φει» μηνιαίως από 60-70 ώρες! Είναι σαν να υποστηρίζουμε ότι μπορεί να μπει ένα ανώτατο όριο ωρών πτήσεων μηνιαίως για ένα.. F-16 ή αντιστοίχως για ένα πολε­μικό πλοίο του Στόλου που μό­λις συμπληρώνει το υποτιθέμενο όριο θα πρέπει να ...σταματά την αποστολή του. Φυσικά δεν γίνεται κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να γίνει. Στην περίπτωση όμως των 18 δυτών του Π.Ν. γίνεται! Μάλ­λον οι οικονομικοί «εγκέφαλοι» πιστεύουν ότι οι περικοπές αυτών των 18 συγκεκριμένων καταδυτικών επιδομάτων θα σώσουν την εθνική οικονομία! Αν υπολογίζουμε δε, ότι όπως ση­μειώνεται στο ίδιο ΦΕΚ, όπου προσδιορίζονται με ακρίβεια, η αμοιβή ανά ώρα κατάδυσης δύτη ορίζεται στο... υπέρογκο ποσό των 13,55 ευρώ, τότε το ανώτατο μη­νιαίο επίδομα αν βουτήξουν 40 ώρες, φτάνει στα...542 ευρώ, μει­ωμένο κατά 65-70% σε σχέση με το ισχύον έως πριν από την εφαρ­μογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ! Και βεβαίως το οικονομικό σκέ­λος είναι η μία όψη του νομίσμα­τος, που είναι η καθαρώς προσωπική και αφορά τον κάθε έναν από τους -επαναλαμβάνουμε- 18 συ­νολικώς δύτες για όλο το Π.Ν. και φυσικά για όλες τις Ε.Δ.

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η εφαρμογή μιας τέτοιας πρα­κτικής μείωσης του «επιδόματος επικινδυνότητος» για τους 18 δύ­τες του Π.Ν. έχει και μία άλλη παράμετρο, που δεν είναι άλλη από την επιχειρησιακή και το αξιόμα­χο των πλοίων του Ελληνικού Στό­λου. Και αυτό γιατί ο αριθμός των εκπαιδευμένων δυτών είναι συ­γκεκριμένος, αλλά συνεχώς μει­ούμενος σε βάθος χρόνου, όπως και ο αριθμός των πλοίων διάφο­ρων τύπων και των άλλων εγκα­ταστάσεων όπου απαιτούνται οι υπηρεσίες των δυτών. Αν τώρα μειωθεί ο μηνιαίος αριθμός ωρών καταδύσεως, με συγκεκριμένο όγκο εργασιών, το αποτέλεσμα εί­ναι γνωστό εκ των προτέρων: Η δουλειά αναγκαστικώς θα καθυ­στερεί ή μπορεί να μην είναι της ίδιας ποιότητος με την αντίστοι­χη σημερινή. Συνισταμένη όλων αυτών είναι ότι έτσι τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο η αξιοπλοΐα και η ασφάλεια των πολεμικών μας πλοίων και του επιβαίνοντος σε αυτά προσωπικού, ενώ αυξάνει επίσης τα επιχειρησιακά έξοδα των πλοίων.

Η δικηγόρος, η οποία χειρίζεται την υπόθεση κ. Δέσποινα Δούμα, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα των «Π» μας είπε τα εξής: «Η θέ­σπιση μέγιστου ορίου ωρών κα­τάδυσης για την καταβολή επι­δόματος στους δύτες του Π.Ν. με σκοπό την εξοικονόμηση δημοσί­ων δαπανών, εκτός του ότι παρα­βιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, είναι ανορθολογική, πρό­χειρη και αναποτελεσματική, ενώ, αν συνιστά συνειδητή επιλογή, εί­ναι βαθιά αντιπατριωτική πράξη, διότι υποσκάπτει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ' επέ­κταση αποδυναμώνει την εθνική μας κυριαρχία». Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει αιτηθεί δύο φορές, γρα­πτώς, από τον ΥΕΘΑ, Π. Καμμένο, να τον συναντήσει για να συζητήσουν το θέμα σε μία προσπάθεια επίλυσής του, χωρίς όμως καμία απολύτως ανταπόκριση από μέ­ρους του τουλάχιστον ως την ώρα που μιλήσαμε μαζί της. Τέλος, να σημειωθεί ότι η κοινή αίτηση ακυρώσεως της ΚΥΑ που κατατέ­θηκε από τους ΟΥΚ και τους δύ­τες θα συζητηθεί ενώπιον του ΣτΕ στις 4 Δεκεμβρίου!

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-Isblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-14/10/2017
)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ