Αρχική » , , , , » Από 10.02.2017 έπρεπε να σταματήσει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (και αποστράτων)

Από 10.02.2017 έπρεπε να σταματήσει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (και αποστράτων)


Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Νικόλαος Ζαρκάδας

Με την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων, στα πρώτα θύματά τους περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα από 01.08.2010 θεσπίστηκε ειδική κράτηση η «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)» και καθορίστηκε αρχικά σε ποσοστά από 3% ως 10% για όλες τις συντάξεις των 1.400 € και άνω.

Προς τον σκοπό αυτό ψηφίστηκαν δύο νόμοι, ήτοι ο 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α') που αφορά τις συντάξεις που καταβάλλονται από Δημόσιο, ΝΑΤ και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας (άρθρο 38) και ο νόμος 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α') που αφορά τις συντάξεις, που καταβάλλονται από το Δημόσιο (άρθρο 11).

Τα ποσοστά αυτά ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν για ένα χρόνο, γιατί με το νόμο 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α'), τα ποσοστά κρατήσεων των συντάξεων του δημοσίου αναπροσαρμόστηκαν, πλην του πρώτου κλιμακίου και αυξήθηκαν καθορισθέντα τα λοιπά από 6% ως 14% (άρθρο 2).

Στην συνέχεια, μετά από προσφυγή ενδιαφερομένων, με την υπ' αριθμ 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εισφορά αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και έπρεπε από 10.02.2017 να παύσει η παρακράτησή της. Δικαίωμα επιστροφής αναδρομικών έχουν μόνο όσοι είχαν προσφύγει και ασκήσει ένδικα μέσα κατά το παρελθόν.

Μέχρι σήμερα, αν και έχει παρέλθει χρόνος έξι και πλέον μηνών και παρά τη ρητή και σαφή συνταγματική επιταγή ότι «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις» (παρ.5 άρθρου 95), ουδεμία σχετική απόφαση έχει ληφθεί ή ενέργεια έχει εκδηλωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με συνέπεια οι συνταξιούχοι του δημοσίου να παραμένουν σε συνεχή και μόνιμη αναμονή και η παρακράτηση της εισφοράς να συνεχίζεται κανονικά.

Οι προτεινόμενες ενέργειες, όπως η διαδοχική υποβολή αίτησης, ένστασης και αγωγής ή της άμεσης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων, που έχουν γεννηθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης συνεπάγονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες με σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

Προς άρση όλων των παραπάνω μνημονευομένων μειονεκτημάτων θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να ενεργήσει άμεσα για τη νομοθετική ρύθμιση της εκκρεμότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της αναφερόμενης απόφασης 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κατά το παρελθόν με το νόμο 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α').

Με μια απλή νομοθετική ρύθμιση ενός και μόνον άρθρου τηρείται και εφαρμόζεται το Σύνταγμα, δεν αφήνονται οι συνταξιούχοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου και απαλλάσσονται οι διοικητικές και δικαστικές υπηρεσίες από μια ανώφελη χρονοβόρα και πολλαπλή γραφειοκρατική διαδικασία. Πλέον αυτών των συνταξιούχων ενισχύονται τα αισθήματα της ασφάλειας δικαίου έναντι ενός κράτους δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η θετική απόφαση αποτελεί ένα πρώτο σταθερό και ασφαλές βήμα προς τη μερική αποκατάσταση των συντάξεων και ταυτόχρονα προς την αύξηση της εμπιστοσύνης στο θεσμό της δικαιοσύνης.

(roykoymoykoy.blogspot.gr)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ