Αρχική » , , , , » Πότε βγαίνουν στη σύνταξη στελέχη ΕΔ-ΣΑ. Τα νέα όρια ηλικίας (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πότε βγαίνουν στη σύνταξη στελέχη ΕΔ-ΣΑ. Τα νέα όρια ηλικίας (ΠΙΝΑΚΕΣ)


ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ ΜΕ 24,5 ΕΤΗ ΕΩΣ ΤΟ 2014.

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι και στελέχη ΕΔ-ΣΑ που έπιασαν ως το 2012 ή και ως το 2015 τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια ασφάλισης.

Πιο ευνοημένοι από τις προϋποθέσεις είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με ένσημα ως το 1992 και με 24,5 έτη ως και το 2014 γιατί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπληρώσουν έως 30,5 έτη υπηρεσίας.

Ο απαιτούμενος χρόνος συνταξιοδότησης αυξάνεται στα 40 έτη όμως για όσους συμπληρώνουν τα 24,5 έτη ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά είτε κατετάγησαν μέχρι το 1992 είτε από 1/1/1993 και μετά.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φο­ρείς εκτός στρατιωτικής τους υπηρεσίας.

Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζε­ται και η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς).

Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώντας διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρα­τείας (μάχιμη υπηρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια.

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 και με 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Όσοι δεν έχουν τα 40 έτη βγαίνουν με αποστρατεία στη σύνταξη αφού κλείσουν το 60ό έτος. Υπάρχει όμως και η ψηφισμέ­νη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν.4336/2015 για έξοδο στο 58ο έτος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανάλογα με το πότε συμπληρώθηκαν 24,5 χρόνια διαμορφώνονται ως εξής:

1. Όσοι είχαν ασφάλιση πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευ­μα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.

2. Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2012 τα έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφα­λείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.

3. Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013, θα πρέπει να συμπληρώνουν συνολικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.

4. Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

5. Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι κυρίως οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχολής, η στρατιωτική θητεία (με εξα­γορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.


Για παράδειγμα:

Στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προ­σαυξάνεται κατά 10 έτη.

ΜΕ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟI TPITEKNOI ΓΟΝΕΙΣ


Οι τρίτεκνοι χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επιβαρύνονται με πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος σε 21,23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υποβά­λουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγματικής υπηρε­σίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλι­κίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ


Στην περίπτωση που ο στρατιωτι­κός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαι­τείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαι­τούνται 19,5 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώ­σουν 25 χρόνια.

Πότε μετρούν διπλά τα καταδυ­τικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα κατα­δυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθά­ρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων μετράται ως διπλά­σιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιω­τικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώ­σουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να προσθέσουν τα διπλά εξάμηνα.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να πάρουν τα εξάμηνα.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 24 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ


Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξι­ωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο καθορί­στηκε ως εξής:

Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β΄.
Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α΄.
Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β' ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
Σε 6 έτη για Αστυνόμο A' ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υπο­διευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευ­θυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνο­λικής υπηρεσίας στο βαθμό.
Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξι­άρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνο­λικής υπηρεσίας.
Σε 1 έτος για το βαθμό του Υπο­στρατήγου.

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ

Οι στρατιωτικοί, ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το 2010, σε περίπτω­ση παραίτησης αποκτούν δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία (ως το 2010) και έχει συμπληρω­θεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξι­μη υπηρεσία.

Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4,5 ετών.
Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Το μειονέκτημα στην έξοδο των στρατιωτικών είναι ότι θα πά­ρουν μικρότερο ποσό σύνταξης γιατί πέφτει ο πέλεκυς του νόμου Κατρούγκαλου.

Για παράδειγμα. Αστυνόμος Α' με 35 χρόνια που αποχωρεί μέσα στο 2017 θα πάρει 967 ευρώ, ενώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 1.177 ευρώ. Έχει μείωση κατά 210 ευρώ ή κατά 17,8%.


Η απώλεια αυτή μάλιστα μπορεί να γίνει μεγαλύτερη γιατί από το 2021 αλλάζει και η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών και θα λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές όχι μόνο του τιμαρίθμου, αλλά και οι μειώσεις που είχαν κατά μέσο όρο οι μισθοί στο σύνολο της οικονομίας. Μετά το 2021 δηλαδή, οι απώλειες γίνονται μεγαλύτερες.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-16/10/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ